Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) icon

Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту)
НазваРегулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту)
Сторінка1/3
Дата01.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3

До самостійної роботи студентів з дисципліни “Аудит” відноситься:

   • опрацювання законодавчих актів і нормативно-правових документов, регулюючих облік і аудит в Україні;

   • опрацювання змісту міжнародних стандартів аудиту та Кодексу етики професійних бухгалтерів;

   • опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

   • підготовка до практичних занять;

   • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для само­стійного опрацювання;

   • виконання індивідуальних творчих та практичних завдань (розв’язання практичних ситуаций, підготовка есе, огляд з проблемних питань аудиту, складання блок-схем, підготовка рефератів,);


^ Тема . Регулювання аудиторської діяльності і її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту).

Завдання . Укажіть, чи має місце порушення принципів професійної етики аудитора, яких саме:
 1. У ході аудиторської перевірки аудитором було виявлено, що на підприємстві випускається й реалізується за готівку не врахована готова продукція, що не проходить перевірки ВТК. Для того щоб підприємство не завдало шкоди покупцям, аудитор передав виявлену інформацію в редакцію місцевої газети.


 2. Аудиторська фірма призначила проводити аудит основних засобів на підприємстві аудитора, що до цього часу самостійно не здійснював аудита й не був стажистом в інших аудиторів.

 3. Аудитор виявив, що його клієнт істотно занизив дохід при заповненні податкових декларацій. Аудитор запропонував компанії-клієнтові скласти виправлену форму звітності. Компанія не побажала вносити виправлення, у зв'язку із чим аудитор проінформував про помилку податкові органи.

 4. Директор підприємства, що перевіряється, запропонував аудиторові зразок готової продукції як заохочення за добре проведену роботу. Аудитор подарунок прийняв.

 5. Знайомий аудитора - начальник відділу по наданню кредитів у банку-клієнті аудиторської фірми надав аудиторові незабезпечений кредит в обмін на позитивний висновок по річній звітності банку.
 6. ^

  Аудитор провів перевірку в громадській організації, у якій безкоштовно працює скарбником.


 7. Аудиторська фірма здійснює аудиторську перевірку клієнта й готовить для нього податкову декларацію.

 8. Партнер аудиторської фірми переходить на роботу в компанію, перевірку якої здійснює дана аудиторська фірма.

 9. Батько директора аудиторської фірми є генеральним директором клієнта фірми.

 10. Аудитор розкриває конфіденційну інформацію щодо клієнта в суді.

 11. Сусід партнера аудиторської фірми є великим клієнтом підприємства, що перевіряється фірмою.

 12. Після проведення аудита аудитор залишив у себе копії документів, наданих клієнтом.

Завдання . Використовуючи комплект фінансової звітності підприємств «КОНТІ» та «Укррічфлот» ( додаток ) необхідно:

 1. здійснити огляд потенційного клієнта;

 2. скласти:

 • лист – пропозицію;

 • лист замовника до попереднього аудитора з приводу надання інформації діючому;

 • анкету – опитування попереднього аудитора

 • анкету обстеження клієнта та його звітності.


Тема. Аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю.

Завдання . Скласти лист оцінки властивого ризику та ризику контролю.


Таблиця 1

Лист оцінки властивого ризику та ризику контролю

Питання

Ризик

Джерела інформації

Високий

Низький

Зовнішні фактори властивого ризику:

( загальний стан галузі)


1


2


3

Внутрішні фактори властивого ризику та ризику контролю ( форма власності, керівництво, організація внутрішнього контролю, тощо)


1


2


3


Попередня оцінка властивого ризику : низький середній високий

Попередня оцінка ризику контролю: низький середній високий


Завдання .

1. Виконати розрахунок рівня суттєвості, використовуючи дані таблиці 1 і 2.

Таблиця 1

Взаємозв'язок ризику системи обліку і якісного показника суттєвості

Ризик системи обліку, %

Градації


Якісний показник суттєвості, %

Градації

1

2

3

4

10

Низький

9

Високий

20

Низький

9

Високий

30

Низький

8

Високий

40

Середній

7

Середній

50

Середній

6

Середній

60

Середній

5

Середній

70

Високий

4

Низький

80

Високий

3

Низький

90

Високий

2

Низький


Таблиця 2

Розрахунок рівня суттєвості

Найменування базового показника

Значення показника, тис.грн

Ризик системи обліку за результатами тестування, %

Якісний показник суттєвості

, %

Рівень суттєвості

базового показника, тис. грн

1

2

3

4

5

Основні засоби

4263

30Нематеріальні активи

1817

20Виробничі запаси

6248

40Основне виробництво

10120

40Товари

7180

20Витрати на збут

3800

30Каса

1200

20Поточний рахунок

4420

20Розрахунки з постачальниками й підрядниками

12180

50Розрахунки з бюджетом

7700

50Розрахунки по страхуванню

1400

50Розрахунки з персоналом по оплаті праці

8300

30Розрахунки з підзвітними особами

2240

30Дохід від реалізації

30777

20Адміністративні витрати

3770

40Інші доходи

6184

60Нестачі та втрати від псування цінностей

1260

60Нерозподілений прибуток

15100

40
2. Отриманий кількісний показник рекомендується використовувати в якості значення рівня суттєвості при плануванні аудиторської перевірки. Застосуєте даний критерій до сальдо рахунків, оборотів по рахунках, кожної операції й статтям балансу та опишіть алгоритм дій по збору аудиторських доказів.


Завдання. Для оцінки надійності контрольного середовища клієнта необхідний одержати розуміння того, який стиль і основні принципи управління підприємством . Для оцінки впливу факторів заповніть зазначену таблицю, привівши свій варіант відповіді за запропонованою схемою.

Таблиця 1

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА НАДІЙНІСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Фактор

Низька

Середня

Висока

1

Розподіл обов'язків і повноважень

Одноособове керівництво

Помірний поділ відповідальності й повноважень

Широкий розподіл відповідальності й повноважень

2

Наявність стратегічних цілей розвитку організації


3

Зв'язок стратегічних цілей і повсякденної діяльності


4

Відношення керівництва до підприємницьких ризиків


5

Відношення керівництва до внутрішнього контролю


6

Ступінь пріоритетності системи внутрішнього контролю в організації


7

Процедури контролю над бухгалтерськими записами


8

Розуміння керівництвом клієнта значення бухгалтерської звітності


9

Звертання до аудиторів за консультаціями з питань бухгалтерського обліку


10

Сприйняття й виконання аудиторських рекомендацій
Завдання . Для оцінки надійності контрольного середовища клієнта необхідний одержати розуміння того, яка організаційна структура управління підприємством . Для оцінки впливу факторів заповніть зазначену таблицю, привівши свій варіант відповіді за запропонованою схемою.

Таблиця 1

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА НАДІЙНІСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Фактор

Низька

Середня

Висока

1.

Відповідність організаційної структури розміру й ступені складності діяльності

Не відповідає

Середній

рівень

Відповідає

2.

Напрямки відповідальності й повноважень

Неясні

Визначені частково

Є ясні напрямки підзвітності по всіх основних сферах діяльності

3.

Рівень в організації, на якім відбувається розробка стратегії й процедур санкціонування операцій


4.

Спостереження й контроль над проведенням нетипових операцій


5.

Участь вищого керівництва в контролі над обробкою даних


6.

Взаємодія між керівництвом підрозділів, відповідальних за бухгалтерський облік, і підрозділів, відповідальних за обробку (підготовку) даних


7.

Спостереження й контроль над бухгалтерським обліком нетипових операцій


8.

Спостереження й контроль над обробкою даних, пов'язаних з нетиповими операціями


9.

Засідання ради директорів (або аналогічного органа) по розробці стратегії й процедурам санкціонування операцій, аналізу результатів і розробці рекомендацій - регулярність проведення й наявність протоколів.


10.

Організаційне закріплення функцій внутрішнього контролю/аудита


11.

При наявності в організації спеціального контрольного підрозділу
а) підзвітність

Керівникам підрозділів, що перевіряються

Виконавчому директорові або фінансовому директорові

Власникові

або особі, що не входить до складу виконавчого органа
б) кількість, підготовка й досвід персоналу

в) наявність інструкцій з виконання контрольних функцій

г) наявність можливостей і повноважень для виконання контрольних обов'язків

д) документальне оформлення планування й виконання контрольних процедур

ж) складання звітів по виявлених порушеннях і висновків за результатами

з) дії керівництва з виправлення виявлених недоліків

і) характер взаємодії із зовнішніми аудиторамиЗавдання . Для оцінки надійності контрольного середовища клієнта необхідний одержати розуміння того, як здійснюється розподіл відповідальності й повноважень. Для оцінки впливу факторів заповніть зазначену таблицю, привівши свій варіант відповіді за запропонованою схемою

Таблиця 1

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА НАДІЙНІСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Фактор

Низька

Середня

Висока

1

Розробка посадових інструкцій

Не розроблені

Розроблені частково

Розроблені для всіх посад. Затверджені в документальному виді

2

Розробка дій по попередженню конфлікту інтересів


3

Установлення відповідальності й повноважень по виявленню протизаконних, сумнівних і неетичних дій


4

Установлення відповідальності службовців (включаючи особливі обов'язки й підзвітність)


5

Взаємозв'язки відповідальності працівників
Завдання. Для оцінки надійності контрольного середовища клієнта необхідний одержати розуміння того, які особливості кадрової політики Для оцінки впливу факторів заповніть зазначену таблицю, привівши свій варіант відповіді за запропонованою схемою.

Таблиця 1

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА НАДІЙНІСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Фактор

Низька

Середня

Висока

1

Установлення кадрової політики

Не встановлюється

Установлюється частково

Установлюється детальним образом, оформлена у вигляді окремого стандарту

2

Наявність тестів/процедур по підбору у кадрів


3

Підбор персоналу для ведення обліку


4

Фах, досвід, кваліфікація й компетенція персоналу підприємства

а) усього персоналу

б) облікового персоналу


5

Чесність персоналу клієнта

а) усього персоналу

б) облікового персоналу


6

Розуміння персоналом своїх обов'язків і виконуваної роботи

а) усього персоналу

б) облікового персоналу


7

Спостереження за персоналом


8

Навчання персоналу

а) усього персоналу

б) облікового персоналу


9

Плинність облікових кадрів


10

Завантаженість облікового персоналу
Завдання . Для оцінки надійності контрольного середовища клієнта необхідний одержати розуміння того, здійснюється підготовка бухгалтерської звітності. Для оцінки впливу факторів заповніть зазначену таблицю, привівши свій варіант відповіді за запропонованою схемою.

Таблиця 1

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА НАДІЙНІСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Фактор

Низька

Середня

Висока

1

Дотримання графіка підготовки звітності

Звітність здається із запізненням

Графік підготовки звітності не дотримується. Звітність здається в останній день

Графік підготовки звітності дотримується. Звітність здається не менш, чим за 2 дня до встановленого строку

2.

Підготовка робочого плану рахунків і інструкцій з ведення обліку

Робочого плану рахунків немає

Робочий план рахунків складений формально й не відповідає особливостям організації

Робочий план рахунків відповідає встановленим вимогам і особливостям організації

3

Реакція на зміни в порядку ведення бухгалтерського обліку й підготовки звітності


4

Звірення зовнішньої бухгалтерської звітності з даними управлінського обліку


5

Установлення заходів щодо захисту от несанкціонованого доступу або знищення документів, даних обліку, активів


6

Установлення заходів щодо розвитку й удосконалюванню системи бухгалтерського обліку й системи внутрішнього контролю


7

Установлення заходів щодо контролю над доступом до програм обробки даних і файлам


8

Контроль над виконанням заходів, установлених п. п. 5, 6 і 7.Завдання . Для оцінки надійності контрольного середовища клієнта необхідний одержати розуміння того, як здійснюється підготовка внутрішньої звітності для цілей керування. Для оцінки впливу факторів заповніть зазначену таблицю, привівши свій варіант відповіді за запропонованою схемою.

Таблиця 1

^ ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ

НА НАДІЙНІСТЬ КОНТРОЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Фактор

Низька

Середня

Висока

1

Установлення й підтримка системи підготовки внутрішніх звітів для цілей управління, відповідної до розмірів і складності організації

Звіти готуються епізодично по запиту керівництва

Установлена внутрішня звітність не погоджена із цілями управління

Установлена детальна система внутрішньої звітності, працездатність якої належним чином підтримується

2

Кошторисні показники, інші фінансові й виробничі показники 1. установлення

 1. взаємозв'язок

 1. контроль


3

Виявлення відхилень от запланованого ходу діяльності


4

Повідомлення про відзначені відхилення керівництву


5

Аналіз причин відхиленьЗавдання. Використовуючи дані завдань 20 - 25 складіть робочий документ аудитора по загальній оцінці надійності окремих напрямків контрольного середовища.

  1   2   3

Схожі:

Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconПлан проведення науково теоретичного семінару кафедри обліку І аудиту на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз методичного забезпечення процесу регулювання діяльності підприємств державного сектора
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconПлан проведення науково теоретичного семінару кафедри обліку І аудиту на 2011-2012 навчальний рік
Аналіз методичного забезпечення процесу регулювання діяльності підприємств державного сектора
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconЗвіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік
Економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, вищої математики, інформаційних систем і технологій,...
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconЗвіт по плану видавничої діяльності навчально-методичного забезпечення кафедр за 2011 рік
Економічної теорії, бухгалтерського обліку, аудиту та економічного аналізу, вищої математики, інформаційних систем І технологій,...
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
...
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconІнформаційне моделювання аудиторської вибірки
Цикли можуть бути замкнуті й незамкнуті на даному проміжку часу, а у зв'язку з періодичністю здійснення операцій повторюються в наступних...
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconПрограма Вивчення курсу Інформаційне право України
Завдання навчального курсу “Інформаційне право України” заключається в тому, щоб надати студентам необхідні знання щодо правового...
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconПрограма Вивчення курсу Інформаційне право України
Завдання навчального курсу “Інформаційне право України” заключається в тому, щоб надати студентам необхідні знання щодо правового...
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconКредитна спілка "Поміч" Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Пп «АФ» накс аудит», Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3241 від 25....
Регулювання аудиторської діяльності І її інформаційне забезпечення ( стандарти міжнародної практики аудиту) iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра обліку та економічного аналізу "затверджую" ректор в. Д. Будак "20" лютого 2014р. Програма
Завдання: вивчення методів раціональної організації та проведення аудиту на підприємствах. Набуття методичних навичок аудиторської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи