Організація самостійної роботи icon

Організація самостійної роботи
Скачати 67.23 Kb.
НазваОрганізація самостійної роботи
Дата01.07.2012
Розмір67.23 Kb.
ТипДокументи


Організація самостійної роботи


Модуль № 1. Макроекономічна статистика


Тема 1. Теоретико-методологічні основи економічної статистики

1. Складіть логіко-структурну схему, що характеризує предмет, об’єкт, принципи та методи дослідження економічної статистики.

2. Складіть логіко-структурну схему, що характеризує задачі економічної статистки, статистичні показники, на основі яких ці задачі вирішуються, та групи користувачів економічної інформації.


Тема 2. Основні класифікації економічної статистики

 1. Складіть логіко-структурну схему, що характеризує економічну сутність класифікацій України.

 2. Складіть схему, що характеризує об’єкти та суб'єкти класифікатору видів економічної діяльності, його структуру.

 3. Розв'яжіть домашні задачі.


Тема 3. Система національних рахунків як інструмент оцінки і аналізу економічних явищ та процесів

 1. Складіть логіко-структурну схему, що характеризує сутність, склад та аналітичні можливості системи національних рахунків.

 2. Побудуйте таблиці за основними рахунками СНР.

 3. Складіть схему, що характеризує принципи і методи побудови СНР.


Тема 4. Статистика зайнятості населення

1. Складіть глосарій.

2. Розв'яжіть домашні задачі.

3. Складіть схему, що визначає категорії на ринку праці (економічно активне та неактивне населення, зайняті, безробітні).

4. Складіть схему видів ринків праці.


Тема 5. Балансові таблиці «Витрати-випуск»

1. Скласти логіко-структурну схему, що характеризує поняття, значення та склад балансів «Витрати-випуск».

2. Скласти схему таблиць «Витрати-випуск» в основних та кінцевих цінах.

3. Скласти логіко-структурну схему, що характеризує джерела інформації для складання балансу «Витрати-випуск» та користувачів цих даних.

випуск».


Тема 6. Аналіз взаємозв’язків між основними макроекономічними інструментами

1. Складіть глосарій;

2. Розв’яжіть домашні задачі.


Тема 7. Статистика національного багатства

 1. Складіть логіко-структурну схему, що характеризує економічну сутність та значення національного багатства.

 2. Побудуйте схему, що характеризує склад активів національного багатства.

 3. Складіть макет балансу активів та пасивів.


Тема 8. Методи визначення валового внутрішнього продукту

 1. Складіть глосарій.

 2. Накресліть логіко-структурну схему методів обчислення ВВП.

 3. Побудуйте логіко-структурну схему, що відображає зв'язок між макроекономічними показниками системи національних рахунків.

 4. Розв’яжіть домашні задачі.


Тема 9. Статистичні методи оцінювання тіньової діяльності

1. Складіть глосарій.

2. Побудуйте схему, яка відображує види економіки, що не спостерігаються.


Тема 10. Статистика економічної ефективності на макрорівні

1. Складіть глосарій.

2. Побудуйте логіко-структурну схему показників соціально-економічної ефективності на макрорівні.

3. Складіть кросворд.

4. Розв’яжіть домашні задачі.


Тема 11. Статистичне оцінювання зовнішньоекономічної діяльності

1. Складіть глосарій.

2. Розв’яжіть домашні задачі.

3. Складіть кросворд.


Тема 12. Статистика цін і тарифів

1. Складіть глосарій.

2. Розв’яжіть задачі, що були задані.

3. Складіть схему, що відображує види цін.

4. Розробіть і побудуйте таблицю індексів цін, поясніть зміст кожного індексу.

5. Складіть кросворд.


Модуль № 2. Мікроекономічна статистика


Тема 13. Організація статистики підприємств в Україні

 1. Складіть глосарій.

 2. Побудуйте логіко – структурну схему організації статистики підприємств в Україні.


Тема 14. Статистика основного капіталу

1. Складіть глосарій

2. Складіть схему, що містить основні класифікаційні ознаки та види основних фондів.

3. Складіть схему, що характеризує основні види оцінок та баланси основних засобів.

4. Розв’яжіть домашні задачі.


Тема 15. Статистика оборотних активів

 1. Складіть логіко – структурну схему, що характеризує економічну сутність оборотних активів, фондів та коштів.

 2. Складіть схему ”Склад оборотних коштів підприємства”.

 3. Складіть схему класифікації оборотних коштів.

 4. Розвяжіть домашні задачі.


Тема 16. Статистичне вивчення ринку праці

1. Складіть глосарій.

2. Розв’яжіть домашні задачі.


Тема 17. Статистика науково-технічної та інноваційної

діяльності підприємств

       1. Складіть логіко-структурну схему, що характеризує науково-технічну та інноваційну діяльність, основні задачі та статистичні показники для її аналізу.

       2. Складіть схему «Основні ознаки групування науково-технічної діяльності».

       3. Складіть глосарій.

       4. Розв’яжіть домашні задачі.


Тема 18. Статистика інвестицій

1. Складіть глосарій.

2. Складіть логіко-структурну схему, що характеризує інвестиційну діяльність, інвестиційний ринок та його структуру.

3. Складіть схему класифікацій інвестицій за видами економічних активів, за характером участі в інвестуванні, за регіональною ознакою, за періодом інвестування, за джерелами інвестування.

4. Розв’яжіть домашні задачі.


Тема 19. Статистика виробництва продукції підприємств

 1. Складіть глосарій

 2. Розв’яжіть домашні задачі.Тема 20. Статистика результатів фінансово-господарської

діяльності підприємств

1. Складіть глосарій

2. Розв’яжіть домашні задачі

3. Складіть кросворд

4. Побудуйте таблицю зв’язків показників прибутку і рентабельності

5. Складіть таблицю розрахунків і економічного змісту коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності та ін.

Організація поточного модульного підсумкового контролю знань

Виконання кожного модулю оцінюється від 0 до 25 балів. На іспиті студент може одержати максимально 50 балів. Позитивна оцінка виставляється у тому разі, коли студент отримав за семестр від 50 до 100 балів.


Критерії оцінювання

Поточний контроль

50 балів

Сума балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

50 балів

Модуль № 1

25 балів

Сума балів за заліковий модуль № 1

Модуль № 2

25 балів

Сума балів за заліковий модуль №2

Іспит

Кількість балів за результатами підсумкового контролю

Загальна кількість балів

Організаційно-навчальна робота студентів

Відвідування занять

Самостійна робота студентів

Контрольна робота

Організаційно-навчальна робота студентів

Відвідування занять

Самостійна робота студентів

Контрольна робота

5

3

6

11

25

5

3

6

11

25

50

50

50

100


Критерії оцінювань поточного контролю


1. Організаційно-навчальна робота студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, результати виконання домашніх завдань (тестове опитування, статистичний диктант, письмові самостійні роботи (на 10-15 хв), регулярне відвідування завдань:

- за роботу в аудиторії – 5 балів

- за систематичне відвідування занять – 3 бали.

2. Самостійна робота студентів - за планом самостійної роботи– 12 балів.

4. Виконання змістового модулю – 5 балів.


Схожі:

Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи з екстернами
Організаційна робота у цьому напрямі включає складання плану роботи, підготовку методичної документації з самостійної роботи, розробку...
Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва
Організація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва. Методична розробка / Укладач Р. Михайлишин. – Львів,...
Організація самостійної роботи iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Організація самостійної роботи iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Організація самостійної роботи iconВ. М. Бабаєв методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «системна організація професійної діяльності»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної І заочної...
Організація самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи
Для організації самостійної роботи зі студентами передбачається виконання наступних додаткових завдань для поглиблення теоретичних...
Організація самостійної роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
...
Організація самостійної роботи iconУсенко Н. М. Сумський державний університет організація самостійної роботи школярів на мотиваційно-цільовому та операційному етапах Евристичної технології навчання|обучении||обучении|
Тому організація на всіх етапах евристичної технології самостійної творчої праці – її мотивація, цілепокладання, реалізація окремих...
Організація самостійної роботи iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи