Організація самостійної роботи icon

Організація самостійної роботи
Скачати 65.25 Kb.
НазваОрганізація самостійної роботи
Дата01.07.2012
Розмір65.25 Kb.
ТипДокументи

Організація самостійної роботи


Тема 1. Методологічні засади статистики ринків.

1. Вивчення та опрацювання матеріалу лекцій за темою.

2. Описання основних складових теорії галузевих ринків за схемою:

- структурний аналіз ринків;

- виявлення факторів, які характеризують структуру ринку;

- методи визначення поведінки учасників ринку як продавців;

- встановлення бар’єрів входу на галузевий ринок і виходу з нього.

3. Складання таблиці та аналіз її складових „Ефективність інвестицій в окремих галузях України, які виробляють не фінансові та фінансові послуги, за 2007, 2008 рр.”

4. Вивчення змісту „Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної діяльності. Класифікації основних продуктів, Міжнародної класифікації товарів та послуг споживчого призначення.

Тема 2. Статистика внутрішнього ринку товарів і послуг

1. Вивчення та опрацювання матеріалу лекцій за темою.

2. Рішення задач

3. Огляд сучасних публікацій з проблем розвитку внутрішнього ринку товарів і послуг.

4. Виконання творчо-аналітичного завдання зі статистичного аналізу стану та розвитку ринків окремих товарів і послуг в Україні.

Тема 3. Статистика ринку праці

1. Вивчення та опрацювання матеріалу лекції за темою.

2. Огляд матеріалів періодичної, наукової та навчальної літератури з проблем розвитку ринку праці в Україні.

3. Написання розрахункової аналітичної роботи зі статистики ринку праці за темами:

- розрахункова аналітична робота за матеріалами статистичних збірників

а також періодичної, наукової та навчальної літератури за темами;

- розрахунки і аналіз часткових, спеціальних та загальних коефіцієнтів

інтенсивності зайнятості населення України (за певними роками в порівнянні з 2004р.);

- розрахунки і аналіз часткових, спеціальних та загальних коефіцієнтів

інтенсивності безробіття населення України (за певними роками в порівнянні з 2005р.);

- аналіз чисельності та структури зайнятих в Україні;

- аналіз чисельності та структури безробітних в Україні;

- аналіз чисельності та структури економічно активного населення за регіонами;

- економічна активність населення України і її економіко-статистичний аналіз в

динаміці;

- розрахунок і аналіз коефіцієнтів співвідношення зайнятості та безробіття і результативності зайнятості за регіонами України у 2003 та 2008 рр.;

- кореляційно-регресійний аналіз співвідношення між сили в регіонах та факторів, що його зумовлюють;

- аналіз заробітної плати в Україні як важливого фактора реалізації інвестийно-інноваційної моделі розвитку;

- методика статистичного оцінювання рівня заробітної плати і його прогнозування на ринку праці України;

- аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності в Україні;

- аналіз диференціації регіонів України за рівнем оплати труда.


Тема 4. Статистика грошового ринку

1. Провести аналіз кількості і структури існуючих (діючих) інституціональних одиниць фінансового ринку (банки, кредитні спілки, комерційні пенсійні і інвестиційні фонди, страхові компанії та ін.) на обраному рівні (район міста, місто, область, адміністративний район, держава). Ознайомитись з основними принципами їх функціонування – основними видами їх діяльності, джерелами отримання фінансових результатів, визначити принципи побудови мережі філіалів, відділень, та ін. Особливу увагу слід приділити аналізу переліку фінансових продуктів і послуг, які пропонуються на ринку, зафіксувати їх ідентифікуючі ознаки (відсоткова ставка, терміни, методи і способи нарахування відсотків, наявність системи штрафів при достроковому розірванні договору, форма укладання договору, та ін.). За результатами роботи представити звіт, який включає розрахунки середньої відсоткової ставки, ефективної ставки відсотку, розрахунок еквівалентних рівнів відсоткових ставок, які нараховуються різними методами і способами, норму прибутковості, та ін. Виділити найбільш привабливі пропозиції оперування на фінансовому ринку за двома основними напрямками:

1) розміщення фінансових ресурсів з метою:

а) накопичування;

б) інвестування (заробітку);

2) залучення фінансових ресурсів з метою:

а) купівлі житла;

б) автотранспорту;

в) навчання;

г) інші споживчі цілі;

д) купівлі комерційної нерухомості;

є) розвиток або започаткування нового бізнесу.

Наведене завдання сформульовано в межах основних напрямків роботи. Кожний студент має право обрати конкретну його частину (напрямок, рівень), але повинен виконати всі етапи роботи (пошук інформації, зведення і групування даних, розрахунок аналітичних показників, їх тлумачення і підготовку звіту і рекомендацій).

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Тема 5. Статистика ринку кредитних послуг

1. Навести класифікацію кредитів за всіма існуючими ознаками. Провести порівняльний аналіз кредитного ринку України і Світу, який би містив основні відмінності, структуру ринку за видами (групами) кредитних продуктів, інституціональними одиницями ринку, групами споживачів, терміновою ознакою, та ін. Охарактеризувати основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні і Світі, визначити його проблеми і перспективи, а також основні напрямки наукової думки щодо методів його статистичного аналізу.

2. Підготувати доповідь на одну з наступних тем: «Історія розвитку кредитного ринку в Україні», «Методи оптимізації кредитного портфелю», «Основні напрямки підвищення ефективності кредитних відносин»

3. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

4. Рішення задач домашнього завдання


Тема 6. Статистика ринку страхових послуг

1. Підготувати доповідь на одну з наступних тем: «Становлення і розвиток страхового ринку в Україні», «Проблеми і перспективи страхової статистики», «Характеристика основних видів страхування», «Принципи диференціації тарифних ставок», «Тарифна політика в страхуванні»

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Критерії оцінювання поточного контролю


1. Організаційно-навчальна робота студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, - результати виконання домашніх завдань (тестове опитування, статистичний диктант, письмові самостійні роботи (на 10-15 хв), регулярне відвідування завдань:

- за роботу в аудиторії – ^ 8 балів

- за систематичне відвідування занять – 2 бали.


2. Самостійна робота студентів, - за планом самостійної роботи, тобто виконання самостійно домашніх завдань – 10 балів.


3. Виконання змістовного модулю – 5 балів.

^

О


рганізація поточного, модульного і підсумкового

контролю та оцінювання знань
Таблиця 1


Поточний контроль (max 50 балів)

Підсумкова форма контролю:

Екзамен

Загальна кількість балів

Змістовний модуль 1

^ Сума балів за змістовний

модуль 1

Змістовний модуль 2

Сума балів за змістовний

модуль 2

Організаційно-навчальна робота студента

Самостійна + індивідуальна робота студента

Модульна контрольна

робота № 1

Організаційно-навчальна робота студента

Самостійна + індивідуальна робота студента

Модульна контрольна

робота № 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

10

5

25

10

10

5

25

50

100

Схожі:

Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи з екстернами
Організаційна робота у цьому напрямі включає складання плану роботи, підготовку методичної документації з самостійної роботи, розробку...
Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва
Організація самостійної роботи студентів як напрям методичного керівництва. Методична розробка / Укладач Р. Михайлишин. – Львів,...
Організація самостійної роботи iconЩодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “мікроекономіка”
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів денної та заочної форм навчання...
Організація самостійної роботи iconСамостійної роботи з навчальної дисципліни „ економіка й організація діяльності об’єднань підприємств
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» для...
Організація самостійної роботи iconВ. М. Бабаєв методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «системна організація професійної діяльності»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Системна організація професійної діяльності» для студентів денної І заочної...
Організація самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" (для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни "Організація обліку" для студентів 5 курсу...
Організація самостійної роботи iconОрганізація самостійної роботи
Для організації самостійної роботи зі студентами передбачається виконання наступних додаткових завдань для поглиблення теоретичних...
Організація самостійної роботи iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу „безпека життєдіяльності”
...
Організація самостійної роботи iconУсенко Н. М. Сумський державний університет організація самостійної роботи школярів на мотиваційно-цільовому та операційному етапах Евристичної технології навчання|обучении||обучении|
Тому організація на всіх етапах евристичної технології самостійної творчої праці – її мотивація, цілепокладання, реалізація окремих...
Організація самостійної роботи iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи