Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” icon

Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ”
НазваОрганізація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ”
Дата01.07.2012
Розмір55.2 Kb.
ТипДокументи

Організація самостійної роботи


Тема 1. „Предмет і метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ”

1. Ознайомитися з основними класифікаціями, які використовуються для відображення фінансових операцій в СНР. Скласти конспект.

2. Вивчити та опрацювати лекційний матеріал .


Тема 2. „Статистика фінансів добувної та переробної промисловості, сільського господарства, будівництва”

1. Ознайомитися з матеріалами останніх номерів наступних періодичних видань: «Статистика України», «Вопросы статистики», «Бюлетень НБУ», «Платіжний баланс та зовнішній борг України», «Вісник НБУ».

2. Скласти перелік галузевих та міжгалузевих періодичних видань, аналітичних експрес-оглядів, які містять статистичні дані щодо статистики фінансів добувної та переробної промисловості, сільського господарства, будівництва

3. Вивчити та опрацювати лекційний матеріал

4. Рішення задач домашнього завдання


Тема 3. „Статистика діяльності фінансових установ”

1. Провести аналіз кількості і структури існуючих (діючих) інституціональних одиниць фінансового ринку (банки, кредитні спілки, комерційні пенсійні і інвестиційні фонди, страхові компанії та ін.) на обраному рівні (район міста, місто, область, адміністративний район, держава). Ознайомитись з основними принципами їх функціонування – основними видами їх діяльності, джерелами отримання фінансових результатів, визначити принципи побудови мережі філіалів, відділень, та ін. Особливу увагу слід приділити аналізу переліку фінансових продуктів і послуг, які пропонуються на ринку, зафіксувати їх ідентифікуючі ознаки (відсоткова ставка, терміни, методи і способи нарахування відсотків, наявність системи штрафів при достроковому розірванні договору, форма укладання договору, та ін.). За результатами роботи представити звіт, який включає розрахунки середньої відсоткової ставки, ефективної ставки відсотку, розрахунок еквівалентних рівнів відсоткових ставок, які нараховуються різними методами і способами, норму прибутковості, та ін.

Наведене завдання сформульовано в межах основних напрямків роботи. Кожний студент має право обрати конкретну його частину (напрямок, рівень), але повинен виконати всі етапи роботи (пошук інформації, зведення і групування даних, розрахунок аналітичних показників, їх тлумачення і підготовку звіту і рекомендацій).

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Тема 4. „ Статистика фінансів оптової та роздрібної торгівлі, транспорту, пошти та зв’язку ”

1. Розробити у паперовому (картотеку) або електронному (перелік посилань, «Избранное», та ін.) вигляді довідник джерел інформації стосовно фінансових результатів діяльності підприємств (ЗМІ та їх електронні адреси, інтернет-адреси різноманітних фінансових порталів і довідниково-аналітичних служб, інтернет-адреси органів державної влади – міністерств, комітетів, установ і періодичних видань, які ними видаються).

2. Детально розглянути матеріал Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 N 87 від 31.03.99 "Звіт про фінансові результати". Скласти план-конспект основних і невідомих термінів.

3. Вивчити та опрацювати лекційний матеріал .

4. Рішення задач домашнього завдання


Тема 5. „Статистика державного бюджету”

1. Підібрати офіційні статистичні дані щодо доходів і витрат, дефіциту або профіциту державного бюджету в 2000-2009 рр. Виконати прогноз рівня обраного показника на 2010-2011 рр.

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Тема 6. „ Статистика страхування ”

1. Підготувати доповідь на одну з наступних тем: «Становлення і розвиток страхового ринку в Україні», «Проблеми і перспективи страхової статистики», «Характеристика основних видів страхування», «Принципи диференціації тарифних ставок», «Тарифна політика в страхуванні»

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Тема 7. „ Статистика грошового обігу ”

1. Обрати макроекономічні показники, які, на Ваш погляд, найістотнішим чином впливають на рівень інфляції. Оцінити ступінь впливу кожного з них за допомогою відомих Вам статистичних методів

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Тема 8. „ Статистика кредиту ”

1. Навести класифікацію кредитів за всіма існуючими ознаками. Провести порівняльний аналіз кредитного ринку України і Світу, який би містив основні відмінності, структуру ринку за видами (групами) кредитних продуктів, інституціональними одиницями ринку, групами споживачів, терміновою ознакою, та ін. Охарактеризувати основні тенденції розвитку кредитного ринку в Україні і Світі, визначити його проблеми і перспективи, а також основні напрямки наукової думки щодо методів його статистичного аналізу. Виділити найбільш привабливі пропозиції оперування на фінансовому ринку за напрямком залучення фінансових ресурсів з метою:

а) купівлі житла;

б) автотранспорту;

в) навчання;

г) інші споживчі цілі;

д) купівлі комерційної нерухомості;

є) розвиток або започаткування нового бізнесу

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Тема 9. „ Статистика ощадної справи”

1. Виділити найбільш привабливі пропозиції оперування на фінансовому ринку за напрямком - розміщення фінансових ресурсів з метою: а) накопичування; б) інвестування (заробітку)

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


Тема 10. „ Статистика фондового та валютного ринків ”


1. Провести порівняльний аналіз ринку цінних паперів України і Світу, який би містив основні відмінності, структуру ринку за видами (групами) цінних паперів, інституціональними одиницями ринку, групами споживачів, терміновою ознакою, та ін. Охарактеризувати основні тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні і Світі, визначити його проблеми і перспективи, а також основні напрямки наукової думки щодо методів його статистичного аналізу.

2. Вивчення та опрацювання лекційного матеріалу

3. Рішення задач домашнього завдання


^ Критерії оцінювань поточного контролю

1. Організаційно-навчальна робота студентів: оцінюється рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, - результати виконання домашніх завдань (тестове опитування, статистичний диктант, письмові самостійні роботи (на 10-15 хв), регулярне відвідування завдань:

- за роботу в аудиторії – 12 балів

- за систематичне відвідування занять – 3 балів.

2. Індивідуальна робота студентів, - за планом індивідуальної роботи, тобто виконання індивідуальних творчих і розрахункових завдань – 15 балів.

3. Самостійна робота студентів, - за планом самостійної роботи, тобто виконання самостійно домашніх завдань – 15 балів.

4. Виконання завдань модульною контрольної роботи – 5 балів.


Організація поточного модульного підсумкового контролю знань


Таблиця 1

Система оцінювання знань студентів з фінансово-банківської статистики


Змістовний модуль

Сума балів

Організаційно-навчальна робота студента

Індивідуальна робота студента

Самостійна робота студента

Модульна

контрольна робота

Залік

15

15

15

5

50

100

Схожі:

Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconОрганізація самостійної роботи
Складіть логіко-структурну схему, що характеризує предмет, об’єкт, принципи та методи дослідження економічної статистики
Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconНауковий вісник національної академії статистики, обліку та аудиту
Л.Є. Момотюк. Статистика фінансів як галузь соціально-економічної статистики та її зв'язок з іншими науками
Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconСфера обслуговування” Напрям підготовки
Бакалавр з напряму підготовки „Готельно-ресторанна справа” підготовлений до роботи за одним чи кількома з видів І найменувань виробничо-економічної...
Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconТема фінансова діяльність держави тема предмет, сметод І система фінансового права
Тема 23. Фінансово-правові відносини, які виникають з діяльності комерційних банків
Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика»

Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” icon1. предмет І види економічного аналізу 11 Тема метод І методика економічного аналізу 11
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Аналіз фінансової діяльності” для студентів денної форми...
Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconЭкзаменационные вопросы «Статистика» Предмет и методы статистики. Дайте определение понятию «статистика». Основные этапы статистических исследований

Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconТема Основи фінансів підприємств
Особливості організації фінансів в залежності від форм власності, сфери діяльності, галузі економіки
Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconТема предмет І метод політичної економії
Дайте визначення основних термінів: Економіка, Політична економія, Економічна теорія, Предмет політичної економії, Метод політичної...
Організація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ” iconТема Господарсько-правовий механізм регулювання договірних відносин та окремих видів економічної діяльності

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи