Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) icon

Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)




Скачати 37.73 Kb.
НазваПримірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)
Дата01.07.2012
Розмір37.73 Kb.
ТипДокументи



ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
(заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)


від ____ __________ 20___ р. N ________

__________________________________________________________________
(найменування органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали керівника)

__________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника)

та _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю
"Державна служба" галузі знань "Державне управління".

1. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування,
що направляє ________________________________________ на навчання,
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка направляється на навчання)

зобов'язується:

1) створити слухачеві належні умови для навчання
за __________________ формою;

(форма навчання)



2) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської
роботи;

3) у разі припинення перебування слухача на державній службі
чи службі в органах місцевого самоврядування або у разі виникнення
обставин, за яких на слухача поширюються встановлені
законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям на державну
службу, службу в органах місцевого самоврядування і перебування на
ній, повідомити про це у 10-денний строк вищий навчальний заклад;

2. Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку
магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань
"Державне управління", зобов'язується:

1) виконати державне замовлення та державний контракт на
підготовку магістрів;

2) забезпечити професійну підготовку магістра;

3) створити слухачеві належні умови для навчання;

4) забезпечити іногороднього слухача місцем у гуртожитку на
період настановних занять, складення державних іспитів та захисту
дипломної магістерської роботи;

5) здійснювати проведення слухача на іншу спеціалізацію або
форму навчання за його згодою та клопотанням органу державної
влади чи органу місцевого самоврядування, який направляв на
навчання;

6) після закінчення навчання видати випускникові документ про
освіту встановленого зразка.

3. Слухач зобов'язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної
підготовки, передбаченої навчальним планом;

2) погодити з органом державної влади чи органом місцевого
самоврядування, який направляв на навчання, тематику дипломної
магістерської роботи;

3) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 62
Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі
знань "Державне управління" та працевлаштування випускників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 789;

4) виконувати правила внутрішнього розпорядку вищого
навчального закладу;

5) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів,
навчальної, довідкової та методичної літератури, комп'ютерної
техніки та іншого майна, що належить вищому навчальному закладу. У
разі заподіяння шкоди майну вищого навчального закладу нести
матеріальну відповідальність згідно із законодавством.

4. Прикінцеві положення.

Договір набирає чинності з дня його підписання трьома
сторонами і діє до ___ ___________ 20__ року.

Договір укладається у трьох примірниках: один примірник
зберігається в органі державної влади чи органі місцевого
самоврядування, який направляє особу на навчання, другий - у
вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку магістрів за
спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне
управління", третій - у слухача. Кожний з примірників має однакову
юридичну силу.

Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань
"Державне управління" та працевлаштування випускників,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 789, сторони керуються Законами України "Про
державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування",
"Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про вищу освіту".

Спори, що виникають у разі порушення вимог договору,
розглядаються у судовому порядку.

Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання
додаткових договорів.

5. Адреси сторін:

орган державної влади чи орган місцевого самоврядування:

__________________________________________________________________

вищий навчальний заклад:

__________________________________________________________________

слухач:

__________________________________________________________________
(місце постійного проживання)

__________________________________________________________________
(серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________ _______________________
(посада керівника та (посада керівника та
найменування органу

_____________________ _______________________
державної влади чи найменування вищого

_____________________ _______________________
органу місцевого навчального закладу)
самоврядування)

________ ___________ ________ ___________ ________ _____________
(підпис) (ініціали (підпис) (ініціали (підпис) (ініціали
та та та прізвище
прізвище) прізвище) слухача)

___ ________ 20__ р. ___ ________ 20__ р. ___ __________ 20__ р.

М.П. М.П.

Схожі:

Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconПримірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)
Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що направляє на навчання
Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconПримірний договір (денна форма навчання)

Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconДокументи
1. /Заочна форма навчання/Банк_вський нагляд (актуальн_сть, мета курсу).pdf
2.
Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconДокументи
1. /заочна форма навчання/Зм_ст курсу.pdf
2. /заочна...

Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconДоговір (заочна форма навчання)
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconДоговір (заочна форма навчання)
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconНаша адреса: Україна, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру 24, кім. 108 Центр заочно-дистанційної форм навчання Конотопського інституту Сумду наші контакти: тел. 097-953-42-62; 050-977-82-18; 054-47-6-64-39 Наш сайт
Якісне навчання ≈ можливість навчання на дому (дистанційна форма) ≈ вільний графік складання сесій ≈ вступ на ІІ курс (на підставі...
Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconДокументи
1. /заочна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /заочна...

Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconДоговір (заочна форма навчання)
Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління”,...
Примірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання) iconДистанційна форма навчання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи