Примірний договір (денна форма навчання) icon

Примірний договір (денна форма навчання)
НазваПримірний договір (денна форма навчання)
Дата01.07.2012
Розмір43.2 Kb.
ТипДокументи

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
(денна форма навчання)від ___ __________ 20___ р. N _________

__________________________________________________________________
(найменування органу державної влади чи органу місцевого самоврядування)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали керівника)

__________________________________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали керівника)

та _______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові слухача)

уклали договір про підготовку магістра за спеціальністю
"Державна служба" галузі знань "Державне управління".

1. Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування,
що направляє _____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка направляється на навчання)

на навчання, зобов'язується:

1) зарахувати на період навчання до кадрового резерву

________________________________ на посаду _______________________
(прізвище та ініціали слухача) (найменування та категорія)

з урахуванням того, що оплата праці не буде нижчою, ніж та, що
він (вона) отримував (отримувала) до вступу у вищий навчальний
заклад;

2) надати випускникові після закінчення навчання роботу на
посаді та з оплатою праці не нижчою, ніж та, що визначена йому при
зарахуванні до кадрового резерву згідно з договором, або роботу на
посаді не нижче тієї, що він займав до вступу на навчання,
рівноцінних за оплатою праці та характером діяльності;

3) погодити слухачеві тематику дипломної магістерської
роботи;

4) забезпечити проходження стажування слухача згідно з
навчальним планом;

5) надіслати в місячний строк повідомлення вищому навчальному
закладу та територіальному органу Головдержслужби про
працевлаштування випускника.

2. Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку
магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань
"Державне управління", зобов'язується:

1) виконати державне замовлення та державний контракт на
підготовку магістрів;

2) забезпечити професійну підготовку магістра;

3) створити слухачеві належні умови для навчання;

4) забезпечити іногороднього слухача місцем у гуртожитку;

5) видати випускникам направлення на роботу та інформувати
Головдержслужбу про працевлаштування випускників;

6) здійснювати переведення слухача на іншу спеціалізацію або
форму навчання лише за його згодою та клопотанням органу державної
влади чи органу місцевого самоврядування, який направляв на
навчання;

7) після закінчення навчання видати випускникові документ про
освіту встановленого зразка та виплатити місячну стипендію.

3. Слухач зобов'язується:

1) оволодіти всіма видами теоретичної та практичної
підготовки, передбаченої навчальним планом;

2) погодити з органом державної влади чи органом місцевого
самоврядування, який направляв на навчання, тематику дипломної
магістерської роботи;

3) прибути в місячний строк після закінчення навчання та
відпустки на роботу до відповідного органу державної влади чи
органу місцевого самоврядування і відпрацювати в ньому не менш як
п'ять років;

4) відшкодувати вартість навчання відповідно до пункту 62
Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі
знань "Державне управління" та працевлаштування випускників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 789;

5) виконувати правила внутрішнього розпорядку вищого
навчального закладу;

6) дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, приладів,
навчальної, довідкової та методичної літератури, комп'ютерної
техніки та іншого майна, що належить вищому навчальному закладу. У
разі заподіяння шкоди майну вищого навчального закладу нести
матеріальну відповідальність згідно із законодавством.

4. Прикінцеві положення.

Договір набирає чинності з дня його підписання трьома
сторонами і діє до ___ ___________ 20__ р. (визначається
відповідно до строку навчання з урахуванням строку відпустки,
тривалістю 30 календарних днів, та строку відпрацювання на
державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не
менш як п'ять років).

Договір укладається у трьох примірниках: один примірник
зберігається в органі державної влади чи органі місцевого
самоврядування, який направляє особу на навчання, другий - у
вищому навчальному закладі, який здійснює підготовку магістрів за
спеціальністю "Державна служба" галузі знань "Державне
управління", третій - у слухача. Кожний з примірників має однакову
юридичну силу.

Під час виконання вимог, визначених договором і Порядком
прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів за спеціальністю "Державна служба" галузі знань
"Державне управління" та працевлаштування випускників,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
29 липня 2009 р. N 789, сторони керуються Законами України "Про
державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування",
"Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про вищу освіту".

Спори, що виникають у разі порушення вимог договору,
розглядаються у судовому порядку.

Зміни і доповнення до договору вносяться шляхом підписання
додаткових договорів.

5. Адреси сторін:

орган державної влади чи орган місцевого самоврядування:

__________________________________________________________________

вищий навчальний заклад:

__________________________________________________________________

слухач:

__________________________________________________________________
(місце постійного проживання)

__________________________________________________________________
(серія та номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________ _______________________
(посада керівника та (посада керівника та
найменування органу

_____________________ _______________________
державної влади чи найменування вищого

_____________________ _______________________
органу місцевого навчального закладу)
самоврядування)

________ ___________ ________ ___________ ________ _____________
(підпис) (ініціали (підпис) (ініціали (підпис) (ініціали
та та та прізвище
прізвище) прізвище) слухача)

___ ________ 20__ р. ___ ________ 20__ р. ___ __________ 20__ р.

М.П. М.П.Схожі:

Примірний договір (денна форма навчання) iconПримірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)
Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що направляє на навчання
Примірний договір (денна форма навчання) iconПримірний договір (заочна, вечірня, заочно-дистанційна форма навчання)
Орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, що направляє на навчання
Примірний договір (денна форма навчання) iconДокументи
1. /Денна форма навчання/Зм_ст курсу.pdf
2. /Денна...

Примірний договір (денна форма навчання) iconДоговір (денна форма навчання)
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Примірний договір (денна форма навчання) iconДоговір (денна форма навчання)
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Примірний договір (денна форма навчання) iconДокументи
1. /Денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /Денна...

Примірний договір (денна форма навчання) iconДокументи
1. /денна форма/ЗМ_СТ ДИСЦИПЛ_НИ.pdf
2. /денна...

Примірний договір (денна форма навчання) iconДоговір (денна форма навчання)
Вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку магістрів за спеціальністю “Державна служба” галузі знань “Державне управління”,...
Примірний договір (денна форма навчання) iconДокументи
1. /денна форма/Зразок екзаменац_йного б_лета.pdf
2. /денна...

Примірний договір (денна форма навчання) iconВ. О. Сухомлинського факультет економіки кафедра економіки та менеджменту "затверджую" Ректор В. Д. Будак "26" лютого 2013 Р. Програма
«спеціаліст» та «магістр» спеціальності 03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (денна форма навчання, заочна форма...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи