Затверджую” ректор національного університету icon

Затверджую” ректор національного університету
Скачати 56.97 Kb.
НазваЗатверджую” ректор національного університету
Дата02.07.2012
Розмір56.97 Kb.
ТипДокументи


М і н і с т е р с т в о о с в і т и і н а у к и У к р а ї н и


ЗАТВЕРДЖУЮ


РЕКТОР

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


______________ проф. Ю. Бобало


“ 29 ” квітня 2009 року


ПРОГРАМА С П І В Б Е С І Д И

з ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

(АНГЛІЙСЬКОЇ, німецької, французької, іспанської)

ДЛЯ ВСТУПУ НА перший курс НАВЧАННЯ

до нАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «лЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Львів – 2009

Програму укладено на основі чинних програм з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської) для загальноосвітніх навчальних закладів.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ:

 1. Володіння лексикою:

  1. загальновживана лексика;

  2. спеціальна лексика;

  3. словотвір;

  4. семантичні класи слів (синоніми, антоніми, фразові дієслова).

 2. Знання граматичних категорій.

 3. Аналітичне читання текстів.

 4. Усна бесіда на вказану тему.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ

(з граматики):

1. Артикль. Вживання означеного та неозначеного артиклів.

2. Іменник. Відмінювання іменника за відмінками. Рід іменника (якщо наявний).

3. Іменник. Вживання іменника в однині та множині. Зчислювані та незчислювані іменники.

4. Прикметник. Ступені порівняння прикметника.

5. Прислівник. Ступені порівняння прислівників.

6. Числівники. Кількісні та порядкові числівники.

7. Дієслово. Основні форми дієслова. Класи дієслів (правильні/неправильні дієслова, повнозначні/допоміжні дієслова, перехідні/неперехідні дієслова).

8. Дієслово. Групи часів активного стану (теперішні, минулі, майбутні).

12. Дієслово. Групи часів пасивного стану (теперішні, минулі, майбутні).

13. Дієслово. Типи пасивних конструкцій та особливості їх вживання.

14. Дієслово. Дійсний та наказовий спосіб.

15. Дієслово. Умовний спосіб. Типи умовних речень.

16. Дієслово. Модальні дієслова: особливості вживання. Типи інфінітивів з модальними дієсловами.

17. Особливості вживання дієслів з усталеними прийменниками.

18. Невербальні форми дієслова: інфінітив, дієприкметник, тощо.

19. Типи синтаксичних конструкцій з невербальними (нефінітними) формами дієслова.

20. Займенник. Класи займенників: форми, відмінювання, особливості вживання.


^ ПЕРЕЛІК ТЕМ

(для усної бесіди):

1. Моя біографія. Моя сім’я.

2. Мій робочий день.

3. Моя квартира (мій дім).

4. Моє місто. Визначні місця та визначні дати.

5. Купівля побутових речей, одягу та продуктів харчування.

6. Національні страви та напої. Особливості національної кухні.

7. Догляд за здоров’ям. Візит до лікаря.

8. Подорожування. Туризм.

9. Клімат, погода, пори року.

10. Дозвілля. Улюблені заняття.

11. Телебачення, кіно, театр.

12. Проведення вільного часу, канікул.

13. Моє навчання. Мій робочий день.

14. Спорт.

15. Музика.

16. Мій улюблений письменник/поет. Моя улюблена книжка.

17. Україна. Столиця України. Визначні історичні дати. Географічне положення.

18. Традиції та основні свята в Україні.

19. Країна, іноземну мову якої я вивчаю. Столиця. Визначні історичні дати. Географічне положення.

20. Традиції та основні свята країни, іноземну мову якої я вивчаю.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Вступники, які проходять співбесіду, повинні:

 • чітко говорити іноземною мовою з відповідною вимовою та інтонацією;

 • мати відповідний лексичний запас для висловлювання з певної тематики;

 • набути необхідних навичок знання граматики і швидко орієнтуватися при виконанні граматичних тестів;

 • вміти підтримати бесіду з соціально-побутової тематики.^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(англійська мова):


1. Черноватий Л.М. Карабан В.І. та інші. Практична граматика англійської мови з вправами: Посібник. (Том 1. Том 2). – Вінниця: Нова книга, 2005.

2. English Grammar in Use. Raymond Murhpy. Cambridge University Press, 2000.

3. A Practical English Grammar. J.Thomson, A.V.Martinet. Oxford University Press, 1997.

4. How English Works. A Grammar Practice Book. Michael Swan, Catherin Walter. Oxford University Press, 1997.

6. Tests in English. Phrasal Verbs. Daniel Blackman. Warszawa, 1997.

7. Longman Essential Activator. Longman Dictionary, 1998.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(німецька мова):


1. Практична граматика німецької мови. Навчальний посібник для студентів та учнів. Комунікативні вправи і завдання. / Д.А. Євгененко, О.М. Білоус. – Вінниця: Нова книга, 2002.

2. Deutsch: підручник для тих хто вивчає німецьку мову як другу спеціальність/ В.Є. Куленко, Є.Н. Власов. – Вінниця: Нова книга, 2002.

3. Постнікова О.М. Німецька мова: Розмовні теми (лексика, тексти, діалоги, вправи): Для школярів, абітурієнтів, студентів. – К., 2001.

4. Чепурна Т.М. Німецька мова: Розмовні теми. – Харків: Фоліо, 2004.

5. Комунікативна німецька мова / За ред. В.Задорожного. – Львів, 1998.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(французька мова):


1. Крючков Г. Г., Хлопук В. С., Корж Л. П., Харламова Г. С. та ін. Поглиблений курс французької мови. Підручник. – К.: Вища школа, 2002.

2. Попова И. Н. и др. Французский язык: учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков. – М., 2000.

3. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Cours pratique de grammaire francais / Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник. – Х.: ТОВ „Нестор Академік Паблішерз”, 2006.

4. Стефанкина, Л. П. Ускоренный курс французского языка (для начинающих): учебник для студ. вузов. – М.: Высшая школа, 1997.

5. Тимченко, О. Т. Французька мова: підручник для 7 кл. середн. шк. – К.: Освіта, 1998.

6. Ховхун, В. П. Грамматика французского языка для студентов и школьников: пособие. – М.: Славянский дом книги: Логос, 2004.


^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

(іспанська мова):

1. Шишков В.В. Іспанська лексика (Розмовна іспанська мова): Навчальний посібник. Espaсol conversacional. - Київ: Логос, 2004.

2. Хуан де Діос Луке-Дуран, Олена Курченко. Ser та Estar: останній ключ до іспанської без помилок. - Київ: Корнійчук, 2000.

3. Іспанська мова: завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Київ: Генеза, 1993.

4. Іспансько-український навчальний словник. - Київ: Ленвіт, 1998.

5. Vlasenko M.. Hable espaсol. Розмовляйте іспанською мовою: Навчальний посібник. - К.: Видавець Карпенко В.М., 2006.

6. Українсько-іспанський тематичний словник. Diccionario temбtico ucraniano-espaсol. Марія Власенко, Вадим Карпенко. К.: Видавець Карпенко В., 2008 .

7. Bуkova P.M. Gramбtica prбctica de espaсol. Recomendaciones metodolуgicas para el trabajo individual. Kyiv, 2004.

8. Serebriбnskaya A.O. Recomendaciones metodolуgicas de gramбtica prбctica. - Kyiv, 1990.


Програма співбесіди з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) розроблена, обговорена і затверджена на засіданні кафедри прикладної лінгвістики університету.

(Проткол № 9 від « 12 » березня 2009 р.)

В.о. завідувачки кафедрою

прикладної лінгвістики,

доцент І. Карамишева


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої Ради Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій

( Протокол № 10 від « 27 » квітня 2009 р.);


Приймальної комісії Університету

(Протокол № 8 від « 29 » квітня 2009 р.)


Директор

Інституту комп’ютерних наук

та інформаційних технологій,

професор М. Медиковський


Відповідальний секретар

Приймальної комісії,

доцент Р. БрилинськийСхожі:

Затверджую” ректор національного університету icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
Вступне випробування проводиться протягом 2,5-х годин згідно розкладу вступних іспитів Івано-Франківського національного медичного...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року «Затверджую» Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
За освітньо-професійними програмами підготовки магістрів спеціальностей інституту архітектури
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
Програма укладена на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
Програму укладено на основі чинних програм з фізики для 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи