Затверджую” ректор національного університету icon

Затверджую” ректор національного університету
Скачати 412.37 Kb.
НазваЗатверджую” ректор національного університету
Сторінка1/4
Дата02.07.2012
Розмір412.37 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


М і н і с т е р с т в о о с в і т и і н а у к и У к р а ї н и


ЗАТВЕРДЖУЮ


РЕКТОР

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


______________ проф. Ю. Бобало


“ 29 ” квітня 2009 року


ПРОГРАМА С П І В Б Е С І Д И

з ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

ДЛЯ ВСТУПУ НА перший курс НАВЧАННЯ

ДО нАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «лЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Львів – 2009

Програма укладена на основі чинної програми з історії України для 11-річної школи.

Метою співбесіди вступників до Національного університету “Львівська політехніка”з історії України є оцінювання їх:

знань ? про основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних історичних діячів;

та умінь:

? встановлювати причиново-наслідковi зв’язки подій і явищ;

? працювати з різними джерелами інформації; визначати хронологічні межі соціально-економічних та політичних подій, їхні зміст та послідовність;

? позначати на картосхемі місця історичних подій;

? визначати найважливіші зміни, що відбувалися й вiдбуваються в житті людства;

? аналізувати історичні джерела, класифікувати їх;

? пояснювати і застосовувати поняття й терміни.


^ ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ


Розділ програми

Факти, дати, історичні персоналії,

поняття та терміни

Предметні уміння

Стародавня історія України

Факти:

поява і розселення людей на території України. Поширення землеробства і скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній в Північному Причорномор’ї та Криму. Перші писемні згадки про давніх слов'яни (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.

Дати:

ІV середина III тис. до н.е. – трипільська культура;

VI VII ст. – Велике розселення слов’ян.

Поняття та терміни: історичні джерела, археологічна культура, палеоліт, мезоліт, неоліт, бронзовий вік, ранній залізний вік, ремесло, осілий спосіб життя, кочовий спосіб життя, колонізація.

Встановлювати хронологічну послідовність основних явищ, процесів, подій періоду, співвідносити явища, процеси, події з відповідною епохою.

^ Позначати на картосхемі місця основних стоянок людей кам'яного віку на теренах сучасної України; території розселення трипільців, кіммерійців, скіфів та сарматів, місцерозташування античних міст-колоній Північного Причорномор'я та Криму, напрямки розселення слов'ян під час Великого переселення народів.

Називати імена визначних діячів, пам’ятки культури доби.

Визначати риси неолітичної революції, причини та наслідки занепаду Великої Скіфії, особливості грецької колонізації Північного Причорномор'я та Криму, наслідки та значення Великого розселення слов'ян.

Характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури, кіммерійців, скіфів, давніх слов'ян.


^ Виникнення та розквіт Київської Русі

Факти:

розселення східнослов’янських племінних союзів. Утворення Київської Русі. Внутрішньо-та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. Спорудження Софійського собору. Правління Ярославичів. Боротьба за київський стіл між Ярославичами. Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава в Києві.

Дати:

882 р. – об'єднання північних та південних руських земель Олегом;

988 р. – запровадження християнства як державної релігії;

1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві;

1097 р. – Любецький з’їзд князів.

Персоналії: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах.

^ Поняття та терміни: племінний союз, князь, бояри, верства, язичництво, християнство.

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні явища, процеси, події з відповідною епохою.

^ Позначати на картосхемі території розселення східнослов'янських племінних союзів у VIII – IX ст., шлях «з варяг у греки», територіальні межі Київської Русі за Олега, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

Називати імена визначних діячів, пам’ятки культури періоду.

Визначати наслідки внутрішньо-та зовнішньополітичної діяльності князів доби, передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії, значення та наслідки Любецького

з’їзду князів.

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха та його сина Мстислава.


Київська Русь за

часів роздробле-ності. Галицько-Волинська

держава.

Факти:

роздробленість Київської Русі. Боротьба за київський стіл. Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Розподіл і збереження Галицько-Волинської держави нащадками Данила Романовича.

Дати:

1187 р. – перша згадка назви „Україна” в писемних джерелах;

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

1238 1264 рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. – захоплення Києва монголами.

Персоналії:

Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславович, Данило Романович, Лев Данилович, Юрій І Львович, Юрій ІІ Болеслав.

^ Поняття та терміни: роздробленість, федеративна монархія, колективний сюзеренітет, золотоординське ярмо.

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій, явищ, процесів періоду, співвідносити історичні події, явища, процеси з відповідною епохою.

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури періоду.

^ Позначати на картосхемі Київське, Чернігівське, Переяславське князівства, Галицько-Волинську державу за часів правління Данила Романовича; напрямки походів монголів у південно-західні руські землі.

Визначати причини і сутність політичної роздробленості Київської Русі, особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинської держави, причини та міжнародне значення коронації Данила Романовича, особливості залежності українських князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського панування.

Характеризувати розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств, внутрішню та зовнішню політику Данила Романовича, його наступників.

^ Політичний устрій, соціально-економіч-ний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІV ст.

Факти:

розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Розвиток культури та освіти Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Поширення писемності.

Дати:

1017 – 1037 рр. – спорудження Софійського собору, будівництво укріплень навколо „міста Ярослава”, Золотих Воріт в Києві.

1056–1057 рр. – створення Остромирового Євангелія.

1113 р. – укладення першої редакції „Повісті минулих літ”;

1187 р. – створення „Слова о полку Ігоревім”.

Персоналії: літописець Нестор, іконописець Алімпій.

^ Поняття та терміни: вотчинне землеволодіння, ікони, билини, літопис, мозаїка, фреска, книжкова мініатюра.


Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Називати пам'ятки культури періоду.

Характеризувати політичний та соціальний устрій Київської Русі та Галицько-Волинської держави, становище представників різних соціальних станів, форми землеволодіння та форми повинностей на різних етапах розвитку держав, стан розвитку господарства та торгівлі, здобутки в галузі писемності, освіти, наукових знань, уснопоетичної творчості та літератури, архітектури, образотворчого мистецтва, діяльність видатних діячів періоду.

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.

Визначати особливості культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави; значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу та в загальноєвропейській історії.

Українські

землі у

складі

Великого

князівства Литовсь-кого

та інших

держав

(у другій

половині XIV –

першій

половині XVI ст.)

Факти:

боротьба Польщі, Угорщини та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу Литовської держави. Кревська унія. Ліквідація князем Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом Ольгердовичем. Відновлення й остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Туреччини. Виникнення українського козацтва. Включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства. Московсько-литовські війни. Розвиток культури та освіти.

Дати:

1385 р. – укладення Кревської унії;

1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства;

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах.

Персоналії:

Володимир Ольгердович, Свидригайло Ольгердович, Костянтин Іванович Острозький, Юрій Дрогобич.

^ Поняття та терміни: шляхта, пани, панщина, магдебурзьке право, магістрат, рада, лава, війт, цехи, дума.

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Називати історичних діячів, пам'ятки культури цього періоду.

^ Позначати на картосхемі територіальні межі держав, у складі яких перебували українські землі, українські міста, які отримали магдебурзьке право, територію Кримського ханства.

Характеризувати політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії, економічний розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського, становище суспільних станів, здобутки в галузі освіти, уснопоетичної творчості та книговидання, архітектури й образотворчого мистецтва, діяльність видатних діячів періоду.

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.

Визначати особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського, причини та наслідки Кревської унії, причини виникнення українського козацтва; історичні умови розвитку української культури.

Українські

землі в

другій

половині

ХVІ ст.

Факти:

зміни у соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорізької Січі. Повстання 90-х років ХVІ ст.Люблінська унія та її вплив на українські землі. Братський рух. Реформаційний та контрреформаційний рухи в Україні. Утворення греко-католицької церкви. Розвиток культури та освіти.

Дати:

1556-1561 р. – Створення Пересопницького Євангелія;

1556 р. – заснування князем Д. Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої Запорізької Січі;

1569 р. – Люблінський сейм (Люблінська унія). Утворення Речі Посполитої;

1596 р. – Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви.

Персоналії: Василь-Костянтин Острозький; Дмитро Вишневецький, Герасим Смотрицький, Іван Федоров.

^ Поняття та терміни:

українська шляхта, українське козацтво, реєстрове козацтво, Запорізька Січ, козацька старшина, козацькі клейноди.

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

^ Позначати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їхні центри, терени Запорізької Січі, напрямки козацьких походів.

Називати імена визначних козацьких ватажків, діячів культурно-церковного життя, митців; найзначніші твори літератури, пам’ятки архітектури, мистецтва періоду.

Характеризувати соціальну структуру українського суспільства, становище різних верств населення українського суспільства ХVІ ст., суспільно-політичні зміни, які відбулися на українських землях внаслідок Люблінської унії, досягнення архітектури та образотворчого мистецтва, освіти та книговидання; військово-політичну організацію козацтва, військове мистецтво козаків; становище православної церкви, діяльність видатних діячів періоду, єзуїтів, православних братств.

Описувати визначні пам’ятки культури періоду.

Визначати причини та наслідки Люблінської унії, перших козацьких повстань, утворення греко-католицької церкви; значення братського руху; вплив реформаційних та контрреформаційних рухів на культурно-громадське життя.

^ Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Факти:

зміни в соціально-економічному житті. Розвиток міст. Вплив Берестейської унії на розвиток церковного життя в Україні. Відновлення церковної православної ієрархії. Розвиток культури та освіти.

Участь українського козацтва у Хотинській війні.

Козацькі повстання 1620-х – 1630-х рр.

Дати:

1621 р. – Хотинська війна;

16371638 рр. – національно-визвольне повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні;

^ 1632 – утворення Києво-Могилянської академії.

Персоналії:

Петро Конашевич–Сагайдачний, Петро Могила.

Поняття та терміни:

греко-католицька церква, покозачення.


Встановлювати хронологічну послідовність основних подій періоду, співвідносити історичні події, діячів, пам’ятки культури з відповідною епохою.

Називати видатних козацьких ватажків, діячів культурно-церковного життя, митців; видатні культурні пам’ятки.

^ Позначати на картосхемі воєводства Речі Посполитої на українських землях та територіальні зміни, що відбулися, території, охоплені національно-визвольним рухом 20—30-х рр., місця розташування Запорізьких Січей-фортець, найважливіших подій.

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду. Характеризувати соціально-економічне та політичне становище українців, становище православної та греко-католицької церков, досягнення архітектури, образотворчого та музичного мистецтва, освіти та книговидання; діяльність видатних діячів періоду.

Визначати наслідки Берестейської унії для церковного життя в Україні, участі козацтва у Хотинській війні, наслідки та значення козацьких повстань.

^ Національ-но-визволь-на війна українсь-кого народу середини ХVІІ ст.

Факти:

національно-визвольна війна українського народу.

Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.

Дати:

1648 р. – Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битви;

1649 р. – Зборівська битва. Укладення Зборівського договору;

1651 р. – Берестецька битва. Укладення Білоцерківського договору;

1652 р. – Батозька битва;

1654 р. – укладення українсько-російського договору.

Персоналії:

Богдан Хмельницький, Іван Богун.

^ Поняття та терміни: Національно-визвольна війна, Військо Запорізьке, Гетьманщина.

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій вказаного періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Називати видатних діячів періоду.

Позначати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Національно-визвольної війни, територію української козацької держави за Зборівським і Білоцерківським договорами, місця основних подій війни.

Описувати перебіг основних подій війни.

Характеризувати діяльність Б.Хмельницького, відносини Гетьманщини з Польщею, Кримським ханством, Молдовою, Московією; умови мирних угод українців з польським урядом, українсько-російського договору 1654 р.; зміни політичного та економічного становища українців.

Визначати причини та наслідки Національно-визвольної війни, місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи.

Порівнювати наслідки та значення найважливіших битв Національно-визвольної війни.

^ Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст.

Факти:

гетьманування І. Виговського. Ухвалення Гадяцьких пунктів. Московсько-українська війна. Гетьманування Ю. Хмельницького. Поділ Гетьманщини. Гетьманування П. Тетері, І. Брюховецького, П. Дорошенка, Д. Многогрішного, І. Самойловича. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій Слобідської України.

Дати:

1659 р. – Конотопська битва;

1667 р. – Андрусівський договір;

1681 р. – Бахчисарайський мирний договір;

1686 р. – „Вічний мир”.

Персоналії: Іван Виговський, Павло Тетеря, Петро Дорошенко, Іван Брюховецький, Іван Сірко, Юрій Хмельницький, Дем’ян Многогрішний, Іван Самойлович.

^ Поняття та терміни: Руїна.

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій вказаного періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Називати визначних діячів періоду.

^ Позначати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України; території, що перебували під контролем Московського царства, Туреччини, Польщі.

Характеризувати зовнішньою та внутрішню політику гетьманів, зміст політичних угод того часу, що стосувалися українських земель, особливості господарського та церковного життя.

Визначати причини та наслідки московсько-української війни 1658—1659 рр.; Руїни; укладення гетьманськими урядами угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, що стосувалися українських земель.

Порівнювати адміністративно-політичний устрій Слобідської України та Лівобережної Гетьманщини.

  1   2   3   4

Схожі:

Затверджую” ректор національного університету icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
Вступне випробування проводиться протягом 2,5-х годин згідно розкладу вступних іспитів Івано-Франківського національного медичного...
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року «Затверджую» Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconПротокол №4 від 12 червня 2012 року Затверджую Ректор Національного університету «Острозька академія»

Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
За освітньо-професійними програмами підготовки магістрів спеціальностей інституту архітектури
Затверджую” ректор національного університету iconЗатверджую” ректор національного університету
Програму укладено на основі чинних програм з фізики для 7–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи