Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р icon

Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р
Скачати 114.93 Kb.
НазваПерелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р
Дата02.07.2012
Розмір114.93 Kb.
ТипДокументи


Перелік наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися

результати дисертаційних робіт на здобуття

наукових ступенів доктора і кандидата наук


(зареєстровані у 2010 р.)


Перелік складений за даними Бюлетеня ВАК України, №№1-7, 2010 р.
Назва видання

Засновник (співзасновник)

Галузі науки

Бюле-теня ВАК України
Актуальні проблеми духовності.

Актуальные проблемы духовности

Криворізький державний педагогічний університет МОН України

філософські

№5, 2010
Актуальні проблеми історії, Теорії та практики художньої культури

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України

філософські, мистецтвознавство, культурологія

№5, 2010
Вища школа

Міністерство освіти і науки України

філософські

№7, 2010
Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України

культурологія, мистецтвознавство, філософські

№6, 2010
Вісник Донецького національного університету. Серія Б: Гуманітарні науки

Донецький національний університет МОН України

філософські

№7, 2010
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

філософські

№5, 2010
Вісник Інституту розвитку дитини. Вестник Института развития ребенка

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

психологічні, філософські

№4, 2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

№1, 2010
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України

політичні, філософські

№4, 2010
Вісник Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого МОН України

філософські, політичні, соціологічні

№3, 2010
Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки

Прикарпатський національний університет імені В.С.Стефаника МОН України

філософські

№5, 2010
Вісник СевНТУ. Серія «Філософія»

Севастопольський національний технічний університет МОН України

філософські

№7, 2010
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. «Філософія»

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України

філософські

№6, 2010
Вісник Черкаського університету. Серія: філософія

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького МОН України

філософські

№3, 2010
Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія «Філософія. Культурологія. Політологія. Соціологія».

Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского. Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология».

Scientific notes of Taurida National V.I.Vernadsky University. Series “Philosophy. Culturology. Political Sciences. Sociology".

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського МОН України

філософські, політичні, соціологічні, культурологія

№3, 2010
Гілея: науковий вісник.

Гилея: научный вестник.

Gileya: scientific herald.

Gileya: wissenschaftsblatt

Всеукраїнська громадська організація Українська академія наук, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

філософські, політичні

№4, 2010
Гуманітарні студії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філософські

№1, 2010
Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України

психологічні, філософські

№5, 2010
Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства

Науково-дослідний інститут українознавства МОН України

філософські, історичні

№6, 2010
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

філософські, психологічні

№3, 2010
Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Запорізька державна інженерна академія МОН України

філософські

№3, 2010
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України

Національна академія державного управління при Президентові України

філософські

№5, 2010
Культура і сучасність

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України

філософські

№1, 2010
Культура народов Причерноморья

Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, Кримський науковий центр НАН України і МОН України, Міжвузівський центр «Крым»

культурологія, філософські, історичні

№3, 2010
Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини

ДВНЗ «Запорізький національний університет» МОН України

історичні, філософські

№3, 2010
Мандрівець

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

філологічні, філософські

№5, 2010
Наука. Релігія. Суспільство

Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, Головне управління взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької облдержадміністрації, Державний університет інформатики і штучного інтелекту

філософські

№6, 2010
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки

Волинський національний університет імені Лесі Українки МОН України

філософські

№3, 2010
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: філософія

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України

філософські

№1, 2010
Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія: Релігієзнавство. Культурологія. Філософія

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

філософські

№6, 2010
Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. Серія: філософські науки

Київський університет туризму, економіки і права

філософські

№7, 2010
Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані»

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України, Об’єднання громадян «Центр соціально-політичних досліджень»

соціологічні, філософські, політичні

№5, 2010
Нова парадигма

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова МОН України

філософські, політичні, соціологічні

№3, 2010
Проблеми гуманітарних наук

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка МОН України

філософські, психологічні

№7, 2010
Проблеми філософії права

Інститут держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича МОН України

юридичні, філософські

№5, 2010
Релігія та Соціум

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України

філософські

№1, 2010
Соціальна психологія

Український центр психологічного менеджменту

філософські, соціологічні, психологічні

№7, 2010
Схід

Український культурологічний центр, Інститут економіки промисловості НАН України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, Запорізький національний університет МОН України

економічні, історичні, філософські

№3, 2010
Теорія і практика управління соціальними системами

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди МОН України, Українська інженерно-педагогічна академія МОН України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» МОН України

педагогічні, психологічні, філософські

№3, 2010
Українська полоністика

Житомирський державний університет імені Івана Франка МОН України

філософські

№4, 2010
Українське релігієзнавство

Українська асоціація релігієзнавців

філософські, соціологічні, історичні

№7, 2010
Філософія науки: традиції та інновації

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка МОН України

філософські

№6, 2010
Філософська думка

Національна академія наук України, Інститут філософії імені Г.С.Сковороди

філософські

№4, 2010Схожі:

Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня (розроблені на підставі актуальних вказівок з нормативної бази вак україни та випусків Бюлетеня вак україни)
...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМіністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМіністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМіністерство освіти І науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМіністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМiнiстерство освiти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Перелік складений за даними Бюлетеня вак україни, №№1-7, 2010 р iconМіністерство освіти і науки, Молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Бюл. Вак №5 2010 р.), (Бюл. Вак №3 2010 р.), (Бюл. Вак №11 2010 р.), (Бюл. Вак №7 2011 р.) в яких можуть публікуватися результати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи