B. Лікування антикоагулянтами icon

B. Лікування антикоагулянтами
НазваB. Лікування антикоагулянтами
Дата02.07.2012
Розмір70.5 Kb.
ТипДокументи

Питання № 1

Чоловік 48 років, скаржиться на сильний пекучий біль за грудиною, який іррадіює в ліву руку. Біль з'явив­ся 3 години тому після психоемоційно­го напруження. Об'єктивно: над леге­нями везикулярне дихання, ЧД 18/хв. Тони серця ослаблені, ЧСС і пульс -86/хв., AT - 130/80 мм рт. ст. На ЕКГ: в грудних відведеннях підйом сегмен­та ST на 3-4 мм над ізолінією, високі зубці Т. Встановлено діагноз інфаркту міокарда. Який напрямок лікування є найбільш актуальним у цей час?

A. Аортокоронарне шунтування

B. Лікування антикоагулянтами

C. Тромболітична терапія

D. Балонна ангіопластика

E. Лікування антиагрегантами


Питання № 2

Чоловік 58 років, з діагнозом "ІХС: гострий інфаркт міокарда" зна­ходиться на лікуванні в кардіологіч­ному відділенні 4-й тиждень. Під час огляду його турбує незначний нию­чий біль у ділянці серця та задишка при ходьбі. Об'єктивно: температура тіла- 36,6 °С. Над легенями вези­кулярне дихання, ЧД - 18/хв. Межі серця розширені на 1 см вліво, тони ослаблені, ритм правильний, ЧСС і пульс - 88/хв., AT - 140/80 мм рт. ст. У крові: НЬ - 135 г/л, Л - 4,5х109/л, ШОЕ - 12 мм/год. На ЕКГ визнача­ється збереження елевації сегмента ST над ізолінією у провідних відве­деннях. Найбільш імовірною причи­ною змін на ЕКГ є:

A. Синдром Дреслера

B. Рецидив інфаркту

C. Гіпертрофія міокарда

D. Формування аневризми

E. Перикардит


Питання № 3

У чоловіка 57 років, що протя­гом 10 років страждає на стабільну стенокардію напруження, раптово ви­ник інтенсивний стискаючий біль за грудиною, відчуття нестачі повітря. Після прийому 3 таблеток нітрогліце­рину біль зменшився, але не пройшов, через 30 хв. став нестерпним, нароста­ла задишка. Об'єктивно: блідість шкі­ри, гіпергідроз. Пульс - 100/хв., AT -100/60 мм рт. ст. Над верхівкою - ос­лаблений І тон. Встановлено гострий інфаркт міокарда. Яке лікування буде найбільш ефективне?

A. Аорто-коронарне шунтування

B. Лікування антикоагулянтами

C. Тромболітична терапія

D. Балонна ангіопластика

E. Лікування антиагрегантами


Питання № 4

Хворий лікується з приводу по­вторного інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка. Його турбу­вав біль в ділянці серця, аритмія. На ЕКГ: частота скорочень передсердь -76/хв., шлуночків - 36/хв., інтервали Р-Р та R-R однакові. Яке лікування?

A. Аорто-коронарне шунтування

B. Лікування антикоагулянтами

C. Тромболітична терапія

D. Балонна ангіопластика

E. Імплантація штучного водія ритму серця.


Питання № 5

Хворий 64 років, 2 роки тому пе­реніс інфаркт міокарда. Госпіталізова­ний до клініки зі скаргами на задишку в спокої, болі в ділянці серця стискаючого характеру, інтенсивні болі в правій по­ловині грудної клітки. Об'єктивно: за­гальний стан важкий, ядуха, загальний ціаноз, шкіра вкрита холодним липким потом. Пульс - 92/хв., ритмічний, ма­лий. AT - 80/40 мм рт. ст. Діяльність серця ритмічна, звучність тонів зниже­на. Над легенями - різко ослаблене ве­зикулярне дихання в нижніх відділах. Яка тактика лікування?

A. Коронарографія, Аортокоронарне стентування

B. Лікування антикоагулянтами

C. Тромболітична терапія

D. Балонна ангіопластика

E. Імплантація штучного водія ритму серця.


Питання № 6

Хворий Б. 47 років при поступленні скаржиться на болі за грудиною при фізичному навантаженні. За даними ЕКГ відмічаються ознаки ІХС. На ангіокоронарографії звуження поксимвльного сегмента правої коронарної артерії більше 75%. Яке оптимальне лікування потрібно застосувати в даній ситуації?

 1. Мініінвазивна реваскуляризація міокарду.

 2. Імплантація ЭКС.

 3. Кардіотропна терапія.

 4. Стентування правої коронарної артерії.

 5. Трансплантація серця.


Питання № 7

Хвора С. 55 років поступила в кардіохірургію 07. 02. 09. з діагнозом: ІХС: Стабільна стенокардія напруги і спокою. Атеросклеротичний і постінфарктний (2007) кардіосклероз. Стенозуючий коронаросклероз (ПМЖВ – 55%, вустя ПКА – 80%). ГХ ІІ ст.. ХСН ІІ ст.., зі зниженою систолічною функцією лівого шлуночка (ФВ – 41%). Яке лікування даного хворого?

 1. Імплантація ЄКС.

 2. Кардіотропна терапія.

 3. Ендоскопічне двохсудинне роздільне шунтування ПМШП і ПКА за допомогою ВГА (внутрішньої грудної артерії) і ПШСА (правої шлунково-сальникової артерії).

 4. Стенування ПМШП і ПКА.

 5. АКШ за штучним кровообігом.


Питання № 8

Хворий 62 роки поступив до лікарні 12. 05. 09. з діагнозом: ІХС: стабільна стенокардія напруги ІІІ ф. кл. Атеросклеротичний кардіосклероз. Гіпертонічна хвороба ІІ ст.. Ре стеноз вустя правої коронарної артерії після її стентування (2006). Яке лікування потрібно призначити в даній ситуації?

 1. Кардіотропна терапія

 2. Мініінвазивна реваскуляризація міокарду

 3. Повторне стентування ПКА.

 4. АКШ за штучним кровообігом

 5. Імплантація ЄКС.


Питання № 9

Хворий 48 років знаходиться в лікарні з діагнозом: Ревмокардит ІІ ст.. активності. Комбінована мітральна протока з недостатністю мітрального клапана ІІІ стадії, ХСН ІІ Б, ІІІ ф. кл. NYHA. Атеросклеротичний коронаросклероз ( ЛКА – 75%, гілки тупого краю (ГТК) – 75%, діагональної гілки (ДГ) - >50%). ГХ ІІ ст. Яке лікування потрібно застосувати у даному випадку?

А. Медикаментозне лікування.

В. Стентування ЛКА, ВТК и ДВ.

С. Трансміокардіальна лазерна реваскуляризація міокарду.

D. Мініінвазивна реваскуляризація міокарду.

Е. Класична операція аорто-коронарного шунтування, із застосуванням АІК і портезуванням мітрального клапана.


Питання № 10

Хворий Г. 69 років поступив до лікарні з діагнозом: Ревмокардит II ступеня активности. Комбінована мітральноаортальна протока серця з наявністю мітрального стенозу ІІІ ст.., ХСН ІІІ Б, ІV ф. кл. NYHA. Атеросклеротический коронаросклероз ( ПКА – 80%, ПМШП – 75%, ЛКА - >50%). Яке оперативне втручання потрібно провести в даній ситуації?

А. Трансміокардіальна лазерна реваскуляризація міокарду, мітральна комісуротомія по закритій методиці.

В. Стентування коронарних артерій.

С. АКШ з підключенням АИК, двхклапане протезування.

D. Мініінвазивна реваскуляризація міокарду

Е. Мітральна комісуротомія в умовах штучного кровообігу.


Питання № 11

Хворий А. 77 років при поступленні скаржиться на болі за грудиною при фізичному навантаженні. На ЕКГ – ознаки ІХС. На ангіокоронарографії – звуження стовбура лівої коронарної артерії 70%. Яке оптимальне лікування потрібно застосувати в даній ситуації?

 1. Мініінвазивна реваскуляризація міокарду Імплантація Имплантация ЭКС.

 2. Кардіотропная терапія.

 3. Стентування лівої коронарної артерії.

 4. Трансплантація серця.Питання № 12

Хворий Б. 68 років при поступленні скаржиться на головні болі, в анамнезі два ішемічних інсульту. За даними ангіографії – стеноз лівої внутрішньої сонної артерії до 70%. Яке оптимальне лікування потрібно застосувати в даній ситуації?

 1. Антикоагулянт на терапія.

 2. Стентування лівої внутрішньої сонної артерії.

 3. Лікування в неврологічному стаціонарі.

 4. Кардіотропна терапія

 5. Протезування лівої внутрішньої сонної артерії.


Питання № 13

8. Хворий 48 років поступив зі скаргами на головні болі, підвищення артеріального тиску до 220/120 мм. рт. ст.. На ЕКГ – гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, при селективній ангіографії ниркових артерій виявляється стеноз правої ниркової артерії більше 60%. Яке оптимальне лікування потрібно застосувати в даній ситуації?

 1. Антигіпертензивна терапія.

 2. Лікування в нефрологічному відділенні.

 3. Стенування правої ниркової артерії.

 4. Кардіотропна терапія

 5. Протезування правої ниркової артерії.


Питання № 14

Хворий 32 років через 2 тижні після ангіни відзначив появу задишки при фізичному навантаженні, слабкості, але за медичною допомогою не звертався. Через 5 днів несподівано відчув запаморочення з наступною непритомністю. При огляді: ЧСС 44, АТ 120/80, I тон послаблений на верхівці серця короткий систолічний шум, тони ритмічні. При огляді невропатолога неврологічний статус без патологічних змін. Для з`ясування причини непритомності в першу чергу необхідно здійснити:

A. ЕКГ - добовий моніторинг

B. ЕКГ при фізичному навантаженні

C. ЕКГ у спокою

D. ЕКГ на тлі проби з атропіном

E. ЕКГ на тлі проби з пропранололом


Питання № 15

У хворого 65 р на фоні емоційного стресу з’явились пекучі болі за грудиною з іррадіацією в ліву лопатку, які не купувались прийомом нітрогліцерину на протязі більше години. Машиною ШМД хворий доставлений в клініку через 2 годині від початку приступу. На ЭКГ ознаки гострого інфаркту міокарда. Через скільки годин від початку приступу рівень КФК-МВ в крові хворого набудить максимуму?

A.4-6.

B.6-12.

C.12-24.

D.24-36.

E.2-4.

Питання № 16

Хворий 48 років скаржиться на періодичні приступи серцебиття. Об’єктивно: ЧСС 120 уд.в хв, Рs на a.radialis 80 в хв. На ЭКГ – ознаки миготливої аритмії. Прийом антиаритмічних препаратів не приносить ефекту. Який з сучасних малоінвазивних методів лікування показаний хворому?

A.Єлектрокардіостимуляція.

B.Стентування коронарних артерій.

C.Аблація аритмогених очагів.

D. Трансміокардиальна лазерна реваскуляризація.

E. Черезшкірна транслюмінальна балона ангіопластика.


Питання № 17

Пацієнта 67 років турбують болі за грудиною, які виникають при фізичні нагрузці. На ЄКГ – ознаки хронічної коронарної недостатності. З анамнезу відомо, що хворий переніс обширний інфаркт міокарда пів - року тому. Який з методів дослідження показаний хворому для вибору тактики лікування?

A.ЄХО-КГ.

B. МультиспІральна комп’ютерна томографія серця та коронарних сосудів.

C. Стентування коронарних артерій.

D. Черезшкірна транслюмінальна балонна ангіопластика.

E. Єлектрокардіостимуляція.


Питання № 18

Пацієнт 72 років доставлений з приводу гострого коронарного синдрому в клініку. Консервативне лікування покращило стан хворого, але при незначній фізичній нагрузці виникають загрудинні болі. яка подальша тактика у даного хворого?

 1. Застосування коронарографіі.

 2. Імплантація ЄКС.

 3. Консервативне лікування.

 4. Стентування коронарних судин.

 5. Аортокоронарне шунтування.Питання № 19

У хворого 56 років з ІХС, нестабільною стенокардією виявлено стенотичне пошкодження ствола лівої коронарної артерії, передньої міжшлуночкової артерії. Яке лікування показано хворому ?

 1. Транслюмінальна балонна ангіопластика.

 2. Імплантація ЄКС.

 3. Консервативне лікування.

 4. Стентування коронарних судин.

 5. Аортокоронарне шунтування

Схожі:

B. Лікування антикоагулянтами iconВиди оперативного лікування
Консервативна терапія складається з гормонального лікування, симптоматичного, фізіотерапевтичного, а також перебдачає виявлення І...
B. Лікування антикоагулянтами icon1 особливості діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів (В, С). Побічні дії специфічного лікування. Особливості лікування у віл-інфікованих тривалість
Особливості діагностики та лікування хронічних вірусних гепатитів (В, С). Побічні дії специфічного лікування. Особливості лікування...
B. Лікування антикоагулянтами iconТема: Принципи І методи променевої терапії. Променева терапія пухлин І непухлинних захворювань. Променеві реакції та ушкодження
Терапії допоможе правильно вибрати тактику лікування онкологічних хворих. В онкологічній клініці застосовують три основні варіанти...
B. Лікування антикоагулянтами icon616. 33 Д 44 Діагностика та лікування
Діагностика та лікування хворих з рецидивними гастродуоденальними кровотечами виразкової етіології : [моногр.] / В. О. Шапринський...
B. Лікування антикоагулянтами iconКриворізька Мрвд дов фсс з твп повідомляє страхувальників про наявність путівок на санаторно курортне лікування для застрахованих осіб термінами заїзду в ІІІ кварталі 2012 року (термін лікування 21 день)

B. Лікування антикоагулянтами iconДекан стоматологічного факультету
Лікування пульпітів постійних зубів. Особливості лікування пульпітів в зубах з несформованим коренем. Помилки та ускладнення при...
B. Лікування антикоагулянтами iconПротокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу (N 29. 1)" Область застосування „Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу"
Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу” призначається на 2-му та 3-му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні,...
B. Лікування антикоагулянтами iconВесь жіночий склад університету вітаємо
П 78 Прогнозування наслідків лікування бронхіальної астми : метод рек. / Крим респ установа нді фізичних методів лікування та мед...
B. Лікування антикоагулянтами iconГеморагічні захворювання і синдроми. Тромбоцитопенії. Лабораторна та клінічна діагностика порушень гемостазу. Методи діагностики. Тактика лікування. Актуальність теми
Недостатнє знання даної патології призводить нерідко до помилкової діагностики і неправильного лікування
B. Лікування антикоагулянтами iconМіністерство охорони здоров’я україни
Точний діагноз ниркового захворювання необхідний для своєчасного та вірного вибору адекватного лікування. На сучасному етапі розроблено...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи