Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 182.46 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата02.07.2012
Розмір182.46 Kb.
ТипДокументиwww.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2012 РОКУ


ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28

П69

Практична мікробіологія : навчальний посібник для студ. вищ. мед. закладів ІV рівня акредитації / С. І. Климнюк, І. О. Ситник, М. С. Творко, В. П. Широбоков. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 440 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


28

С41

Ситник, І. О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія : підручник для вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / І. О. Ситник, С. І. Климнюк, М. С. Творко ; ТДМУ. – 2-ге вид. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 392 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


28

С48

Слободян, Л. М. Ріст і розвиток людини : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / Л. М. Слободян ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 152 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


28.8

А64

Анатомія та фізіологія з патологією : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти I-II рівнів акредитації / Я. І. Федонюк, К. С. Волков, Н. Х. Микула [та ін.] ; ред. Я. І. Федонюк, Л. С. Білик, Н. Х. Микула. – 2-ге вид. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 680 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


28.9

Г65

Гонський, Я. І. Біохімія людини : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Я. І. Гонський, Т. П. Максимчук, М. І. Калинський ; ред. Я. І. Гонський. – 2-ге вид. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 744 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

А33

Аеромедична евакуація : навчальний посібник / А. І. Єна, І. А. Лурін, В. В. Кравчук [та ін.] ; МОУ. Українська військово-медична академія ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 192 с. – Лист МОНУ №1/11-4398 від 26.05.2010 р.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

А45

Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / Є. М. Стародуб, О. Є. Самогальська, Б. І. Рудик, Л. П. Мартинюк ; ред. Є. М. Стародуб ; ТДМУ – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 196 с. – (Лікарська практика).

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

А45

Алгоритми практичних навичок з дисципліни "Медсестринство в педіатрії" : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / І. С. Сміян, Г. А. Павлишин, Л. С. Білик [та ін.] ; МОЗУ, ТМА ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1998. – 72 c.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

А65

Андрейчин, М. А. Медсестринство при інфекційних хворобах : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / М. А. Андрейчин, О. Л. Івахів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ТДМУ, "Укрмедкнига", 2011. – 472 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)

5

А66

Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / Л. Я. Ковальчук, В. В. Гнатів, М. Д. Бех, А. М. Панасюк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 324 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

А92

Атлас інфекційних хвороб / М. А. Андрейчин, В. С. Копча, С. О. Крамарєв [та ін.] ; ред. М. А. Андрейчин ; ТДМУ – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 248 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Б48

Березовський, О. І. Остеосинтез шийки стегна (проблеми і перспективи технології та реабілітації) : [монографія] / О. І. Березовський ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 280 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Б75

Боднар, Я. Я. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти І-II рівнів акредитації / Я. Я. Боднар, В. В. Файфура ; ТДМУ. – 2-ге вид., без змін. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 494 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

В29

Венозні тромбози та їх ускладнення : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, В. Б. Гощинський [та ін.] ; ред. Л. Я. Ковальчук ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 136 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

В52

Вірусні гепатити і рак печінки : монографія / М. А. Андрейчин, В. І. Дрижак, О. В. Рябоконь, В. С. Копча ; Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, Наукове товариство ім. Т. Шевченка ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 188 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Г72

Гострі респіраторні вірусні інфекції : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / М. А. Андрейчин, В. П. Малий, Л. Я. Ковальчук [та ін.] ; ред. М. А. Андрейчин, В. П. Малий ; ТДМУ – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 304 с. – Лист МОНУ №23-01-25/328 від 21.09.2010 р.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Д13

Давидович, О. В. Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології (класифікації, препарати, схеми лікування) : навчальний посібник для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / О. В. Давидович, Н. Я. Давидович. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 318 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Д74

Дрижак, В. І. Медсестринство в онкології : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти І-II рівнів акредитації / В. І. Дрижак, М. І. Домбрович. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 224 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

І-74

Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів загальної практики та сімейної медицини / М. А. Андрейчин, Н. А. Васильєва, О. Л. Івахін [та ін.] ; ред. М. А. Андрейчин ; ТДМУ – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К45

Кіт, О. М. Медсестринство в хірургії : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти І-IIІ рівнів акредитації / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, Г. Т. Пустовойт. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 496 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К49

Клініка та синдромна терапія невідкладних станів у дітей : посібник / В. Ф. Лобода, Є. Ф. Бузько, Л. М. Слободян [та ін.] ; МОЗУ, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, ТДМА ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 208 с. – (Лікарська практика).

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К56

Ковальчук, Л. Я. Атлас оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту і передній черевній стінці : [монографія] / Л. Я. Ковальчук, І. Я. Дзюбановський. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 286 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К56

Ковальчук, Л. Я. Клінічна флебологія : навчальний посібник для студ. вищ. медичних навч. закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / Л. Я. Ковальчук, І. К. Венгер, В. Б. Гощинський ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 288 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К56

Ковальчук, М. Т. Хвороби шкіри : кольоровий атлас / М. Т. Ковальчук ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 208 с. : іл.

Кільк. прим.: 3 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К56

Ковальчук, О. Л. Медсестринство в хірургії : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / О. Л. Ковальчук, Р. О. Сабадишин, О. В. Маркович. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 480 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К62

Кольба, О. О. Алгоритми виконання практичних навичок із терапевтичної стоматології (курс одонтології) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів IV рівня акредитації / О. О. Кольба, С. І. Бойцанюк ; МОЗУ. ТДМУ імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 172 с. – Лист МОНУ №23-01-25/229 від 15.06.2010 р.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

К90

Кулікова, Н. А. Практикум з медичної генетики : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-IV рівнів акредитації / Н. А. Кулікова, Л. Є. Ковальчук, П. Є. Мазур ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 72 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М12

Мавров, І. І. Статеві хвороби : навчальний посібник для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / І. І. Мавров ; Академія медичних наук України, Інститут дерматології і венерології ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 716 c. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М18

Маланчук, Л. М. Невідкладне акушерство в алгоритмах і задачах : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Л. М. Маланчук, З. М. Кучма ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 316 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М42

Медичні маніпуляції в алгоритмах : посібник для студ. вищ. навч. мед. закладів І-II рівнів акредитації / Л. С. Білик, Т. П. Шевченко, О. М. Худзик [та ін.] ; ред. Л. Б. Білик ; МОЗУ, Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти, Чортківський ДМК ; ТДМУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 324 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М42

Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи: 1986-2011 / ред. А. М. Сердюк, В. Г. Бебешко, Д. А. Базика ; НАМНУ, ДУ "Науковий центр радіаційної медицини НАМН України" ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 1092 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М42

Медсестринство в неврології : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / С. І. Шкробот, М. М. Іщенко, А. М. Дорогий, З. В. Салій ; ред. С. І. Шкробот. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 300 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М42

Медсестринство в оториноларингології : підручних для медичних сестер / І. А. Яшан, Д. І. Заболотний, О. І. Яшан [та ін.] ; ред. І. А. Яшин. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 236 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М42

Медсестринство в психіатрії : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / О. С. Чабан, В. В. Дегтяр, С. В. Білоус [та ін.] ; ред. О. С. Чабан. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 264 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М42

Медсестринство в терапії : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке [та ін.] ; ред. М. І. Швед, Н. В. Пасєчко. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 546 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Н40

Невідкладні стани в медсестринській практиці з педіатрії : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / І. С. Сміян, Г. А. Павлишин, Л. С. Білик [та ін.] ; МОЗУ, ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, [1998]. – 36 c.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Н40

Невідкладні стани у практиці терапевта і сімейного лікаря : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів (факультетів) післядипломної освіти / А. В. Єпішин, Н. А. Хабарова, П. Я. Шерстюк [та ін.] ; ред. Єпішин А. В. ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 380 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

О-45

Ожиріння в практиці кардіолога та ендокринолога : монографія / О. М. Біловол, О. М. Ковальова, С. С. Попова, О. Б. Тверетінов ; МОЗУ. ХНМУ, ХМАПО ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 620 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

О-53

Олекса, А. П. Ортопедія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації та лікарів ортопедів-травматологів / А. П. Олекса ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 528 с. : іл.

Кільк. прим.: 3 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

О-75

Основи клінічної медицини : підручник для студ. фармацевтичних факультетів вищ. навч. закладів IV рівня акредитації / М. І. Швед, М. А. Андрейчин, Н. В. Пасєчко [та ін.]  ; ред. М. І. Швед ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 796 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

О-75

Основи трансфузіології : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / П. І. Лучанко, О. М. Кіт, І. В. Фрондзей, А. О. Боб ; ТДМУ – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 288 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

П12

Павловський, І. М. Післяопераційний рецидивний зоб / І. М. Павловський, О. В. Шідловський ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 218 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)

5

П19

Пасєчко, Н. В. Основи сестринської справи : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації / Н. В. Пасєчко, М. О. Лемке, П. Є. Мазур. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 544 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)

5

П24

Педіатрія в практиці сімейного лікаря : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Н. В. Банадига, Л. М. Слободян, В. Ф. Лобода [та ін.] ; ред. Н. В. Банадига ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 340 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

П27

Перша долікарська допомога : навчальний посібник для студ. вищ. фармацевтичного навч. закладу і фармацевтичних фак. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, І. С. Вардинець, А. О. Боб ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 336 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

П81

Пропедевтика внутрішніх хвороб з доглядом за терапевтичними хворими : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / А. В. Єпішин, С. М. Андрейчин, Б. Г. Бугай [та ін.] ; ред. А. В. Єпішин. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2001. – 768 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

П88

Пульмонологія в практиці сімейного лікаря / Ф. А. Звершхановський, Є. М. Стародуб, С. Є. Шостак, К. О. Калайджан ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 208 с. : іл. – (Лікарська практика).

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Р83

Рудик, Б. І. Вибрані лекції з кардіології : навчальний посібник для студентів, лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Б. І. Рудик ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 516 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

С13

Савула, М. М. Туберкульоз і вагітність / М. М. Савула, М. І. Сахелашвілі, Ю. І. Сливка ; ред. М. М. Савула ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – 192 с. – (Лікарська практика).

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

С13

Савчак, В. І. Медсестринство у дерматовенерології : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / В. І. Савчак, М. Т. Ковальчук. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 172 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

С13

Савчак, В. І. Хвороби шкіри в практиці сімейного лікаря : посібник для сімейних лікарів / В. І. Савчак, М. Т. Ковальчук ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. – 398 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

С13

Савчак, В. І. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом : навчальний підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / В. І. Савчак, С. О. Галникіна ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 508 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

С42

Скакун, М. П. Основи фармакології з рецептурою : підручник для вищ. мед. закладів освіти І-II рівнів акредитації / М. П. Скакун, К. А. Посохова ; МОЗУ. ТДМА ім. І. Я. Горбачевського. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 608 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

С42

Скакун, М. П. Фармакологія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів освіти III-IV рівнів акредитації / М. П. Скакун, К. А. Посохова. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 740 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)5

Т28

Творко, М. С. Основи імунології (теорія і практика) : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації / М. С. Творко, С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2009. – 298 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Т35

Терапія : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Л. С. Білик [та ін.] ; ред. М. І. Швед, Н. В. Пасєчко ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – 648 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Т35

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського: історія і сучасність 1957-2007 / ред. В. В. Файфура, Я. Я. Боднар, А. Х. Завальнюк ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2007. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Т44

Тиреоїдна хірургія : навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / В. В. Грубник, І. М. Дейкало, А. Є. Коваленко [та ін.] ; ред. С. Й. Рибаков, В. О. Шідловський, І. В. Комісаренко, М. П. Павловський ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 424 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Т65

Трахтенберг, І. М. Книга про отрути та отруєння : нариси токсикології : пер. з рос. / І. М. Трахтенберг ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 364 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Ф33

Федорців, О. Є. Медсестринство в педіатрії : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації : у 3 ч. Ч. 1. Неонатологія / О. Є. Федорців, В. Ф. Лобода ; ред. О. Є. Федорців ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 244 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Ф64

Фітотерапія хвороб дитячого віку / М. О. Гарбарець, В. Г. Западнюк, А. В. Захарія, Н. М. Гарбарець ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 408 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Х-49

Хірургічне лікування захворювань жовчних шляхів у хворих із супутньою серцево-судинною патологією : [монографія] / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, А. О. Боб [та ін.] ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 202 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Х-50

Хірургія : підручник / М. М. Багіров, А. Д. Беденюк, В. В. Бігуняк [та ін.] ; ред. Л. Я. Ковальчук ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 1056 с. : іл.

Кільк. прим.: 3 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Х-50

Хірургія : підручник для студ. вищ. мед. (фармацевтичних) навч. закладів освіти І-II рівнів акредитації / О. М. Кіт, О. Л. Ковальчук, І. С. Вардинець, А. О. Боб. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 644 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Х65

Хміль, С. В. Медсестринство в гінекології : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти І-II рівнів акредитації / С. В. Хміль, Л. І. Романчук, З. М. Кучма ; ред. С. В. Хміль. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 400 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)5

Ц61


Цимбалюк, В. Л. Лекції з нейрохірургії : навчальний посібник для студ. вищ. мед. закладів III-IV рівнів акредитації / В. Л. Цимбалюк, М. В. Квасніцький ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 184 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Ч-12

Чабан, О. С. Психічне здоров'я : підручник для студентів вищ. мед. навч. закладів II рівня акредитації / О. С. Чабан, В. Т. Ящук, Я. М. Несторович ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 480 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Ш34

Швед, М. І. Основи практичної електрокардіографії : навчальний посібник / М. І. Швед, М. В. Гребеник. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 128 с. – (Лікарська практика).

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Ш38

Шегедин, М. Б. Історія медицини та медсестринства : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-II рівнів акредитації / М. Б. Шегедин, Н. О. Мудрик. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 328 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Ш38

Шегедин, М. Б. Медсестринство в дерматовенерології : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів І-IIІ рівнів акредитації / М. Б. Шегедин, Т. О. Нужна ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 180 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


53.54

Л56

Лікувальний масаж : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-II рівнів акредитації та для закладів післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів / Л. О. Вакуленко, Г. В. Прилуцька, Д. В. Вакуленко, П. П. Прилуцький ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2006. – 468 с. : іл.

Кільк. прим.: 3 (Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Ч-12

Чабан, О. С. Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу) : навчальний підручник для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації та практичних лікарів-психіатрів і невропатологів / О. С. Чабан, М. М. Гуменюк, В. А. Вербенко ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 92 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


^ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


81

З-18

Закалюжний, М. М. Латинська мова і основи медичної термінології : підручник для студ. вищ. мед. закладів освіти І-II рівнів акредитації / М. М. Закалюжний, А. В. Янков, В. В. Чолач. – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 276 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

З-18

Закалюжний, М. М. Латинська мова і основи медичної термінології : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 424 с.

Кільк. прим.: 20 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


81

Н16

Нагірний, Я. П. Німецька мова для студентів-стоматологів = Deutsch ein Lehrbuch fur Stomatologiestudenten : навчальний посібник / Я. П. Нагірний, Н. В. Рокіцька ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – 288 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

П14

Паласюк, Г. Б. Латинська мова : підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів III-IV рівнів акредитації / Г. Б. Паласюк, В. В. Чолач. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2000. – 344 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)

81

П80

Прокоп, І. А. Англійська мова за професійним спрямуванням: Медицина = Professional English: Medicine : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів IV рівня акредитації / І. А. Прокоп, В. Я. Рахлецька, Г. Я. Павлишин ; Тернопільський ДМУ ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 576.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)

82

Р83

Рудик, Б. І. Приказки та афоризми про здоров'я, хвороби, смерть і філософію життя. Кн. 3 / Б. І. Рудик ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2010. – 162 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


65.01

Ч-68

Чистякова, В. М. Економічна теорія: 100 основних питань : експрес-довідник / В. М. Чистякова, О. Н. Литвинова, В. С. Коломийчук ; ТДМУ. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2008. – 128 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


^ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


86

Р57

Річинський, А. В. Проблеми української релігійної свідомості / А. В. Річинський. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 458 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


^ ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


28

B57

Bihunyak, T. V. Medical biology = [Медична біологія] / T. V. Bihunyak ; TSMU. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2010. – 214 p.

Кільк. прим.: 2 (Зал іноземної літератури)


5

Е80

Essential surgery = [Хірургія] : навчальний посібник для студ. вищ. мед. навч. закладів IV рівня акредитації, які опановують навчальну дисципліну англійською мовою / V. V. Grubnik, O. L. Kovalchuk, A. V. Malynovskyy, O. V. Grubnik ; TSMU. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2010. – 544 p.

Кільк. прим.: 2 (Зал іноземної літератури)


5

F49

Fedortsiv, O. Ye. Manual of children's infectious diseases = [Дитячі інфекційні хвороби] / O. Ye. Fedortsiv, I. L. Horishna, I. M. Horishniy ; TSMU. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2010. – 382 p.

Кільк. прим.: 2 (Зал іноземної літератури)


5

F85

Franchuk, V. V. Forensic medicine = [Судова медицина] : practical guide / V. V. Franchuk ; TSMU. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2011. – 204 p.

Кільк. прим.: 2 (Зал іноземної літератури)


5

K80

Kozak, D. V. General hygiene and ecology  = [Основи гігієни і екології] : manual for students of higher medical educational establishments of the IV accreditation level / D. V. Kozak, O. N. Sopel, O. V. Lototska ; I. Y. Horbachevsky Ternopil State Medical University. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2008. – 248 р.

Кільк. прим.: 2 (Зал іноземної літератури)


5

S55

Short course of pathomorphology = [Короткий курс з патоморфології] : textbook for students in higher medical institutions of IV level accreditation / Ya. Bodnar, A. Romanyuk, R. Bodnar [et al.] ; TSMU. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2011. – 544 p.

Кільк. прим.: 4 (Зал іноземної літератури)


81

D38

Demchenko, O. The Latin language and the fundamentals of medical terminology = [Латинська мова, та основи медицинської термінології] : manual for the students of higher educational establishments with the English language of instruction / O. Demchenko, M. Zakaliuzhnyi. – Ternopil : Ukrmedknyha, 2004. – 284 p.

Кільк. прим.: 2 (Зал іноземної літератури)

Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. Республика, 2006. – 592 с ил
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи