Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 150.38 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір150.38 Kb.
ТипДокументиwww.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАВЕНЬ 2012 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


22

Б12

Бабак, В. П. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика : підручник для студентів вищ. навч. закладів / В. П. Бабак, Б. Г. Марченко, М. Є. Фриз. – Київ : Техніка, 2004. – 288 с.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


22

Б43

Белецкий, А. Я. Комбинаторика кодов Грея / А. Я. Белецкий. – Киев : Издательская компания "КВІЦ", 2003. – 506 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


3

Б12

Бабак, В. П. Супутникова радіонавігація / В. П. Бабак, В. В. Конін, В. П. Харченко. – Київ : Техніка, 2004. – 328 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


3

Б12

Бабак, В. П. Теоретичні основи захисту інформації : підручник / В. П. Бабак. – Київ : НАУ, 2008. – 752 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-21 від 10.01.2007 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

С88

Ступницька, С. А. Фізична реабілітація дітей першого року життя з вродженою м`язовою кривошиєю : навчально-методичний посібник / С. А. Ступницька, О. І. Рябуха ; ЛДУФК. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 126 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

Б90

Бумблаускас, А. Грюнвальдська битва - битва народів / А. Бумблаускас, І. Марзалюк, Б. Черкас. – Київ : Балтія-Друк, 2010. – 272 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Укр)

С20

Сас, П. Хотинська битва 1621 - битва за Центральну Європу / П. Сас, Г. Кіркене. – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 216 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)


^ ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


81

Б12

Бабак, В. П. Інформаційна безпека та сучасні мережеві технології : англо-українсько-російський словник термінів / В. П. Бабак, О. Г. Корченко ; Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2003. – 668 с. – Укр., рос,. англ. мовами : Лист МОНУ №14/18.22334 від 9 грудня 2002р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

Ж87

Жулкевская, Г. В. Менеджмент и маркетинг в спорте = Sports management and marketing : пособие / Г. В. Жулкевская, С. Р. Сенько ; МСТРБ. БГУФК. – Минск : БГУФК, 2008. – 122 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

81

К43

Кириченко, Н. М. Російсько-український словник авіаційних термінів : в 2 т. / Н. М. Кириченко, В. В. Лобода. – Київ : Техніка, 2004. –

Т. 1. А - О. – 520 с.

Т.2. П - Я.  – 448 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

К90

Куліш, І. М. Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни: "Іноземна мова за професійним спрямуванням" / І. М. Куліш ; МОНМСУ. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 60 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)^ МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО


85.1

Н35

Національний заповідник "Софія Київська" : видання присвячене 1000- річчю Софії Київської (1011-2011) / ред. Н. М. Куковальська [та ін.] . – Київ : Балтія-Друк, 2011. – 224 с. : іл. – Укр., англ. мовами.

Кільк. прим.: 2 (Абонемент учбової і наук. літ.)^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.1

Т78

Труды кафедры физического воспитания и спорта : библиографический указатель : программные документы, учебные пособия, монографии, исследования, научные статьи, материалы, методические разработки для студентов 1959 - 2009 гг. / ред. Р. Т. Раевский ; Одесский национальный политехнический университет. – Одесса : Наука и техника, 2010. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

С91

Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини : збірник наукових праць. Вип. 2 / ред. П. С. Атаманчук, С. П. Миронова, В. В. Мендерецький [та ін.]  ; Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, 2011. – 228 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г57

Говоров, Н. П. Методики физического совершенствования / Н. П. Говоров, В. С. Меситский, Э. Н. Мендиева ; Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – 100 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-17

Заікін, А. В. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здоров'язберігаючої діяльності школярів на засадах гендерного підходу : монографія / А. В. Заікін ; Кам'янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2011. – 196 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-41

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Факультет фізичної культури. Вип. 3 / ред. М. С. Солопчук, А. І. Шинкарюк, М. В. Зубаль, Г. М. Арзютов [та ін.] – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський НУ ім. Івана Огієнка, 2011. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.11

М18

Маланчук, Г. Г. Педагогічна практика у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для глухих дітей : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів фізичного виховання і спорту / Г. Г. Маланчук, І. Б. Грибовська. – Львів : ЛДУФК, 2011. – 136 с. – Лист МОНУ №1/11-8270 від 30.08.2010 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Н83

Нормативи оцінки фізичної підготовленості студентів : методичні рекомендації / укл. М. М. Михайлович, Л. В. Чорнокоза, В. І. Купчик ; МОНМСУ. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2011. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П95

Питання охорони праці в дипломних та кваліфікаційних роботах майбутніх фахівців галузі фізичного виховання та спорту / укл. В. С. Лизогуб, Т. В. Кожемяко ; МОНМСУ. ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2011. – 56 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

П54

Полякова, Т. Д. Адаптивная физическая культура : учебно-методическое пособие для магистрантов и аспирантов по спец. "Теория и методика физ. воспитания, спорт. тренировки, оздоровительной и адаптивной физ. культуры" / Т. Д. Полякова ; БГУФК. – Минск : БГУФК, 2010. – 170 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С56

Современная стратегия и инновационные технологии физического совершенствования студенческой молодежи (в традициях научно-педагогической школы ОНПУ) : научная монография по материалам Международного симпозиума (Одесса, 16-17 сентября 2010 г.) / ред. Р. Т. Раевский ; Министерство по делам молодежи, семьи и спорта Украины. НОКУ. ОНПУ. – Одесса : Наука и техника, 2010. – 512 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізичне виховання : навчальна програма / укл. В. Д. Фролов, О. В. Онопрієнко, В. Д. Винник ; МОНМСУ. ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізичне виховання : практикум з туризму для студ. усіх спеціальностей / укл. В. В. Білецька, Ю. О. Усачов ; МОНМСУ, НАУ. – Київ : НАУ, 2011. – 30 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізичне виховання : практикум з фізичної реабілітації для студ. усіх спеціальностей / В. В. Білецька, Ю. О. Усачов, С. Ю. Рассипленков, І. Б. Бондаренко ; МОНМСУ. Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2011. – 58 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізичне виховання студентів вищого навчального закладу : навчальний посібник / В. О. Акімова, І. І. Вржеснєвський, Г. І. Вржеснєвська [та ін.] ; МОНМСУ. Національний авіаційний університет. – Київ : НАУ, 2011. – 118 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ч-49

Черниговская, С. А. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий "Программа 100 минут" : учебное пособие / С. А. Черниговская. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2011. – 64 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.15

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму : III Міжнародна науково-практична конференція : тези доповідей (Запоріжжя, 13-14 жовтня 2011 р.) / ред. В. М. Огаренко, С. А. Білоусов, А. О. Монаєнко [та ін.] ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 296 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Б)

Л64

Литвинович, В. М. Организация и экономика физической культуры и спорта : учебно-методическое пособие / В. М. Литвинович, О. А. Гусарова, Н. Ф. Денисенко ; Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, Белорусский государственный университет физической культуры. – 3-е изд., стер. – Минск : БГУФК, 2011. – 118 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

Г22

Гасюк, І. Л. Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку : монографія / І. Л. Гасюк ; МОНМСУ. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ПП Балюк І. Б., 2011. – 432 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

Р16

Раевский, Р. Т. Студенческий поход выходного дня: энциклопедия начинающего туриста-пешеходника : учебно-справочное пособие / Р. Т. Раевский, С. В. Халайджи ; МОНУ. ОНПУ. – Одесса : Наука и техника, 2010. – 152 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Б12

Бабич, Н. Л. Корекція емоційно-вольової сфери спортсменів із вадами розумового розвитку (на прикладі плавання) : дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Н. Л. Бабич ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 228 с. – Науковий керівник - доц., канд. пед. наук Т. В. Петровська.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Б82

Борисова, О. В. Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине (на материале тенниса) : дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / О. В. Борисова ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 502 с. – Научный консультант - проф., д-р наук по физ. воспитанию и спорту Ю. П. Мичуда.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Е92

Ефременко, А. В. Совершенствование подготовки в соревновательном периоде квалифицированных спортсменов в современном пятиборье с учетом комбинированного вида : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 13.00.04 / А. В. Ефременко ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 184 с. – Научный руководитель - доц., д-р наук по физ. воспитанию и спорту А. Ю. Дьяченко.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

П12

Павленко, Ю. О. Організаційно-методологічні основи формування науково-методичного забезпечення підготовки національних команд до Олімпійських ігор : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Юрій Олексійович Павленко ; НУФВСУ. – Київ, 2012. – 428 с. – Науковий консультант - проф., д-р пед.наук В. М. Платонов.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)Д

Ш49

Шериф Сархан. Детерминанты психологической сплоченности в спортивной команде (на примере футбола) : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Шериф Сархан ; НУФВСУ. – Киев, 2011. – 212 с. – Научный руководитель - доц., канд. пед. наук И. В. Толкунова.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А61

Амжад А. Б. Хамдоні. Передопераційна фізична реабілітація хворих при неспроможності зв'язок колінного суглоба в умовах дисплазії : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Амжад А. Б. Хамдоні ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б15

Бадрак, К. А. Первичная педагогическая профилактика нарушений антидопинговых правил среди спортсменов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / К. А. Бадрак ; НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б68

Блавт, О. З. Диференційований підхід до рухового режиму студентів спеціальних медичних груп залежно від характеру і тяжкості захворювання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Оксана Зіновіївна Блавт ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В15

Валитова, Н. Р. Формирование профессионального тезауруса у студентов физкультурного вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н. Р. Валитова ; Сибирский ГУФКиС. – Омск, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В19

Василенко, А. А. Контроль и коррекция нагрузки силового характера на основе оценки параметров вариабельности сердечного ритма спортсменов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. А. Василенко ; Московская ГАФК. – Малаховка, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г94

Гуменний, В. С. Організаційно-методичні основи фізичного виховання студентів політехнічних вищих навчальних закладів з урахуванням специфіки професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Віктор Степанович Гуменний ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д18

Данків, А. Б. Корекція психофізичного стану дітей з порушенням зору засобами народних і спортивних танців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Андрій Богданович Данків ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д45

Диких, К. В. Реализация физической подготовленности конькобежцев 14-15 лет в соревнованиях на основе формирования специальных знаний и умений : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / К. В. Диких ; Сибирский ГУФКиС. – Омск, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Є92

Єфременко, А. В. Удосконалення підготовки у змагальному періоді кваліфікованих спортсменів у сучасному п'ятиборстві з урахуванням комбінованого виду : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андрій Володимирович Єфременко ; НУФВСУ. – Київ, 2012. – 26 с. – Укр. та рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К56

Ковшура, Т. Е. Содержание и направленность спортивной аэробики в физическом воспитании студентов вуза : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Т. Е. Ковшура ; НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К65

Копочинська, Ю. В. Фізична реабілітація студенток з ожирінням та низьким рівнем фізичної підготовленості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Юлія Володимирівна Копочинська ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К71

Косачева, Н. В. Воздействие методики комплексного использования средств фитнеса на физическую подготовленность детей младшего школьного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. В. Косачева ; Московская ГАФК. – Малаховка, 2012. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К73

Котенджи, Л. В. Історико-соціальні аспекти світового пауерліфтингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Леонід Валентинович Котенджи ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К93

Курицына, А. Е. Базовые технико-тактические действия и методика их освоения в группах начальной подготовки борцов-самбистов 10-12 лет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. Е. Курицына ; Сибирский ГУФКиС. – Омск, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М64

Миронов, М. А. Формирование логических компонентов защитных действий в тхэквондо : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. А. Миронов ; Московская ГАФК. – Малаховка, 2012. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М69

Михайлова, И. Н. Силовая подготовка в комплексе средств и методов тренировки студентов в маунтинбайке (кросс-кантри) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / И. Н. Михайлова ; НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П12

Павленко, Ю. О. Організаційно-методологічні основи формування науково-методичного забезпечення підготовки національних команд до Олімпійських ігор : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Юрій Олексійович Павленко ; НУФВСУ. – Київ, 2012. – 38 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П33

Пирожкова, Е. А. Развитие специальной выносливости у высококвалифицированных гимнасток : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. А. Пирожкова ; НГУФКСиЗ им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2012. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р83

Руда, І. Є. Профілактика травм і порушень опорно-рухового апарату в художній гімнастиці з використанням програми оптимального розвитку гнучкості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Ірина Євгенівна Руда ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2012. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С34

Сидорчук, С. А. Дифференцирование нагрузки высококвалифицированных гандболистов в базовом мезоцикле подготовительного периода : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. А. Сидорчук ; Кубанский ГУФКСиТ. – Краснодар, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С81

Столярова, Е. П. Роль и функции различных видов педагогического контроля при формировании практических умений и навыков у студентов институтов физической культуры : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. П. Столярова ; РГУФКСМиТ. – Москва, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т47

Тищенко, В. О. Вдосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболісток в нападі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / В. О. Тищенко ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2012. – 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т50

Товстоног, О. Ф. Індивідуалізація технічної підготовки важкоатлетів на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Олександр Федорович Товстоног ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ф20

Фам Вьет Хунг Формирование психофизической устойчивости юных спортсменов по настольному теннису : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Фам Вьет Хунг ; РГУФКСМиТ. – Москва, 2012. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ф33

Федоренко, Є. О. Формування мотивації до спеціально організованої рухової активності старшокласників : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Євгенія Олегівна Федоренко ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Х-79

Хормез Самира Зайа. Комплексная методика общефизической подготовки студенток Ирака средствами художественной гимнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хормез Самира Зайа ; РГУФКСМиТ. – Москва, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Х86

Хохлова, Л. А. Організаційно-методичні засади вдосконалення діяльності загальноосвітніх навчальних закладів як "Шкіл сприяння здоров'ю" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Людмила Анатоліївна Хохлова ; Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Ч-49

Чернігівська, С. А. Інноваційна технологія непрофесійної фізкультурної освіти студентів, звільнених від практичних занять з "Фізичного виховання" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Світлана Анатоліївна Чернігівська ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2012. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш49

Шеріф Сархан. Детермінанти психологічної згуртованості у спортивній команді (на прикладі футболу) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Шеріф Сархан ; НУФВСУ. – Київ, 2012. – 22 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи