Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 161.08 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата02.07.2012
Розмір161.08 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛЮТИЙ 2011 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.9

К64

Конопко, І. Г. Реакція серцево-судинної системи при психофізіологічних навантаженнях / І. Г. Конопко. – Вінниця : Гіпаніс, 2001. – 210 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Д42

Джонсон, Д. Революция оптимального здоровья : пер. с англ. / Дьюк Джонсон. – Киев : ООО "Эмвей Украина", 2010. – 394 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Л35

Левенець, В. М. Ушкодження і захворювання п`яткового (Ахіллового) сухожилка : навчальний посібник / В. М. Левенець, В. М. Майко. – Київ : Балюк І. Б., 2010. –   216 c. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

П84

Профилактика наркомании средствами физического воспитания и спорта : методическое пособие / Л. И. Орехов, Ж. О. Ильясов, М. Н. Кошаев [и др.] ; Комитет по спорту Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Национальный научно-практический центр физической культуры Министерства образования и науки Республики Казахстан. – Алматы : [б. и.], 2006. – 74 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

С84

Стресс и поведение : материалы VI Международной междисциплинарной конференции по биологической психиатрии (Москва, 25-26 октября 2001 г.). – Москва : [б. и.], 2001. – 108 с. – Рос., англ. мовами.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

П56

Пономаренко, Г. Н. Спортивная физиотерапия / Г. Н. Пономаренко, В. С. Улащик, Д. К. Зубовский. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2009. – 318 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


63.3(4Укр)

З-30

Запам'ятаймо їх імена: вони чесно служили Батьківщині : історико-краєзнавчі розвідки юних туристів-краєзнавців Житомирщини / упоряд. О. П. Ремезов. – Житомир : Полісся, 2010. – 172 с. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.5

П77

Приходько, В. В. Інноваційна реформа вищої освіти в сучасній Україні : монографія / В. В. Приходько. – Дніпропетровськ : Пороги, 2010. – 456 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.00

Т78

Труды кафедры биомеханики : междисциплинарный сборник статей. Вып. 1 / сост. А. В. Самсонова, С. А. Пронин ; Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург : Олимп-СПб, 2007. – 74 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.00

Т78

Труды кафедры биомеханики : междисциплинарный сборник статей. Вып. 2 / сост. А. В. Самсонова, С. А. Пронин ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург : Олимп, 2009. – 124 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

И20

Иванов, А. С. Комплексный контроль в системе подготовки спортсменов (медико-биологический аспект) / А. С. Иванов, С. В. Сухов ; Министерство образования и науки Республики Казахстан, Национальный научно-практический центр физической культуры. – Алматы : [б. и.], 2004. – 144 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

Л84

Лукьяненко, В. П. Терминологическое обеспечение развития физической культуры в современном обществе : монография / В. П. Лукьяненко. – Москва : Советский спорт, 2008. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Б20

Балашова, В. Ф. Формирование аттестационного педагогического измерительного материала по дисциплине "Теория и организация адаптивной физической культуры" : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032102 - "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)" / В. Ф. Балашова. – Москва : Физическая культура, 2008. – 324 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

В54

Виховання мотивації у студентів до занять фізичною культурою : матеріали 6-ї Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Львів : [б. в.], 2010. – 60 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

В74

Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации : материалы VII Всеукраинской научно-практической конференции научных, научно-педагогических работников, студентов, аспирантов и специалистов. Т. 6. Перспективы развития физической культуры, спорта и рекреации / Запорожский НУ, Крымский факультета ГВУЗ «ЗНУ». – Симферополь : [б. и.], 2010. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізична рекреація : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Є. Н. Приступа, О. М. Жданова, М. М. Линець [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 448 с. – (Спорт для всіх). – Лист МОНУ №1/11-2434 від 25.03.2010.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.116.04

Л84

Лукьяненко, В. П. Концепция модернизации системы общего среднего физкультурного образования в России : монография / В. П. Лукьяненко. – Москва : Советский спорт, 2007. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.3(4Укр)

Л97

Ляпін, О. В. Славою увінчаний. Дніпродзержинському коледжу фізичного виховання - 80! / О. В. Ляпін. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2010. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

Д40

Джексон, Р. Руководство по спортивному администрированию / Роджер Джексон ; ред. А. А. Кокашинский ; пер. на рус. яз. ООО "СЭРМАР". – Минск : НОК Беларуси, 2006. – 340 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

Т27

^ Твой олимпийский учебник : учебное пособие для учреждений образования России / В. С. Родиченко, С. А. Иванов, А. Т. Контанистов [и др.] ; Олимпийский комитет России. – 17-е изд., перераб. и доп. – Москва : Советский спорт, 2007. – 144 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(2)

М50

Менеджмент : модуль 1 : [учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации по спортивному менеджменту] / сост. С. В. Свистунов ; НУФВСУ ; Международный центр спортивного образования (CITS). – Киев : [б. и.], 2009. –    110 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(2)

Ш51

Шестаков, М. П. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере : учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений физ. культ. Направление 521900- "Физ. культура и спорт", спец. 022300 "Физ. культура и спорт" / М. П. Шестаков. – Москва : ТВТ Дивизион, 2009. – 248 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(4Рос)

Р74

Росенко, С. И. Становление и развитие профессиональной подготовки менеджеров в российских вузах физической культуры : монография / С. И. Росенко, Д. А. Кумпен ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Факультет экономики, управления и права, Кафедра социальной технологии. – Санкт-Петербург : 7 Студия Рик, 2010. – 168 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

У45

Україна спортивна в цифрах та коментарях / Державний комітет України з питань фізичної культури і спорту. – [Б. м.] : [Б. в.], 2004. – 230 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.55

М29

Марц, В. Г. Беседы по методике и теории игры : учебное пособие для студентов высших и средних специальных учебных заведений / В. Г. Марц. – Москва : СпортАкадемПресс, 2001. – 204 с. – (Классическое научное наследие. Физическая культура).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

Ф34

Федотова, Е. В. Основы управления многолетней подготовкой юных спортсменов в командных игровых видах спорта / Е. В. Федотова. – Москва : СпортАкадемПресс, 2004. – 224 с. : ил. – (Наука- спорту).

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.578

М17

Максименко, И. Г. Основы отбора, обучения и тренировки футболистов : монография / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2002. – 424 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

М17

Максименко, И. Г. Соревновательная и тренировочная деятельность футболистов : монография / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2009. – 260 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

М17

Максименко, И. Г. Уроки футбола в школе : учебное пособие для учителей физической культуры общеобразовательных учебных заведений / И. Г. Максименко. – Луганск : Знание, 2003. – 336 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

М17

Максименко, І. Г. Шкільні уроки футболу : навчальний посібник для вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів / І. Г. Максименко, В. О. Папаіка. – Луганськ : Знання, 2003. – 322 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Ф96

Футбольний арбітр України : [інформаційні матеріали ФІФА, УЄФА, ФФУ] / упоряд. В. Г. Дердо; Федерація футболу України, Комітет арбітрів. – Київ : ВКФ "КОМБІ ЛТД", 2006. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.6

З-55

Земсков, Е. А. Гимнастика: типология уроков физической культуры в школе : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 033100 - Физическая культура / Е. А. Земсков. – Москва : Физическая культура, 2008. – 192 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711

С28

Севастьянов, Ю. Б. Теоретико-методические основы системы подготовки спортсменов в легкой атлетике и спортивных играх / Ю. Б. Севастьянов, Ю. А. Подколзин, И. Г. Максименко ; МОНУ, Луганский государственный педагогический университет им. Т. Шевченко. – Луганск : Знание, 2002. – 496 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

С50

Смирнов, В. В. Борцовская "кухня" : 50 меню / В. В. Смирнов. – Запорожье : Дикое поле, 2007. – 232 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.719.5

С50

Смирнов, А. А. Искусство и основные принципы смазки лыж : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 032102 - Физическая культура и специальности 032101 - Физическая культура и спорт / А. А. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Физкультура и спорт, 2006. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

В54

Виховання туризмом : розповіді педагогів-позашкільників / упоряд. В. М. Ожгібесов. – Житомир : Полісся, 2008. – 116 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.81

О-45

Ожгібесов, В. М. Військово-туристське багатоборство (ВІТУРБ) : книга для спортсменів, тренерів та організаторів змагань / В. М. Ожгібесов ; Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. – Житомир : Полісся, 2008. – 204 с. : іл. – Укр., рос. мовами.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

О-45

Ожгібесов, В. М. Лісові перегони : історія туристських зльотів та змагань Житомирщини / В. М. Ожгібесов ; Житомирський обласний центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. – Житомир : Полісся, 2010. – 496 с. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)91

Б59

Библиографический указатель статей журнала "Теория и практика физической культуры" / сост. В.И. Григорьев, С. В. Малинина, С. А. Пронин ; Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Кафедра физического воспитания. – Санкт-Петербург : СПбГУЭФ, 2005. –

Кн. 1 : (1925-1964 гг.). – 288 с.; Кн. 2 : (1965-1984 гг.). – 344 с.; Кн. 3 : (1985-2004 гг.). – 308 с.;

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Є74

Єрмолова, В. М. Теоретико-методичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Валентина Михайлівна Єрмолова ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 260 с. – Науковий керівник - проф., д-р пед. наук М. М. Булатова.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Л99

Ляшенко, В. Н. Уверенность квалифицированных спортсменов как детерминанта готовности к соревновательной деятельности : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Валентина Николаевна Ляшенко ; НУФВСУ. – Киев, 2009. – 220 с. – Научный руководитель - доц., канд. пед. наук И. В. Толкунова.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

П84

Проценко, Г. В. Стиль общения тренера как фактор успешности совместной деятельности спортивной команды (на примере юных волейболисток) : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Геннадий Валерьевич Проценко ; НУФВСУ. – Киев, 2009. – 218 с. – Начный руководитель - доц., канд. пед. наук Т. В. Петровская.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Ш37

Шевчук, Е. Н. Совершенствование технико-тактических действий высококвалифицированных фехтовальщиков на шпагах с использованием компьютерного моделирования : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Елена Николаевна Шевчук ; НУФВСУ. – Киев, 2010. – 226 с. – Научный руководитель - проф., канд. пед. наук В. В. Гамалий.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б24

Бардашевський, Ю. В. Корекція рухової функції учнів з наслідками дитячого церебрального паралічу засобами фізичної реабілітації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Ю. В. Бардашевський ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б81

Бондарь, Е. М. Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата детей 5-6 лет с учетом пространственной организации их тела : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Е. М. Бондарь ; НУФВСУ. – Киев, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В35

Вертель, О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної підготовленості юних волейболістів 10-14 років : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / О. В. Вертель ; Харківська ДАФК. – Харків, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

В75

Воронов, Ю. С. Педагогическая технология управления многолетней подготовкой юных спортсменов-ориентировщиков : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Юрий Сергеевич Воронов ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2009. – 54 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г52

Гладощук, О. Г. Педагогічні умови вдосконалення культури зміцнення здоров'я студентів в системі фізичного виховання у вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. Г. Гладощук ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г62

Голуб, В. А. Реалізація принципу єдності фізичного та морального виховання на уроках фізичної культури у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / В. А. Голуб ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г70

Горпинич, О. О. Оптимізація навчально-службової діяльності курсантів ВНЗ системи МВС засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. О. Горпинич ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ж68

Жигадло, Г. Б. Розвиток методичної підготовки вчителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (1964-1998) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Г. Б. Жигадло ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ж81

Жосан, І. А. Діагностика рухової обдарованості людини за показниками розвитку силової витривалості : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / І. А. Жосан ; Харківська ДАФК. – Харків, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ж88

Жуманова, А. С. Управление учебно-тренировочным процессом юных спортсменок в художественной гимнастике : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Алия Султангалыевна Жуманова ; Казахская академия спорта и туризма. – Алматы, 2010. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К48

Клецов, К. Г. Предсоревновательная подготовка юниоров 12-13 лет в спортивных танцах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Константин Геннадьевич Клецов ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К59

Козина, Ж. Л. Теоретико-методические основы индивидуализации учебно-тренировочного процесса спортсменов в игровых видах спорта : автореф. дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Ж. Л. Козина ; НУФВСУ. – Киев, 2010. – 46 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

К61

Колупанов, П. П. Методика интегральной подготовки юных футболистов 13-14 лет на специально-подготовительном этапе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Павел Павлович Колупанов ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К82

Криворученко, О. В. Оцінка фізичного стану спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з бігу на короткі і середні дистанції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / О. В. Криворученко ; НУФВСУ. – Київ, 2010. –  22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л63

Лисенко, Л. Л. Педагогічні технології навчання культурі рухів дівчат 10-12 років : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. Л. Лисенко ; Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л98

Лях-Породько, О. О. Сокільський гімнастичний рух у Російській імперії наприкінці XIX - початку XX століття (на матеріалі території сучасної України) : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. О. Лях-Породько ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М17

Максименко, І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / І. Г. Максименко ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М31

Масленникова, В. А. Влияние ранней профессионализации на готовность спортсменов к жизненному самоопределению в юношеском возрасте : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / В. А. Масленникова ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М31

Маслова, О. В. Спеціальна працездатність і функціональні можливості юних баскетболісток з урахуванням їх біологічного дозрівання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / О. В. Маслова ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М62

Міненок, А. О. Формування валеологічних знань у майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. О. Міненок ; Інститут вищої освіти АПН України. – Київ, 2007. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М71

Міхеєнко, О. І. Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. І. Міхеєнко ; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С60

Солнцева, А. С. Организационно-педагогическая деятельность федеральных училищ олимпийского резерва : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анастасия Станиславовна Солнцева ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2010. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т65

Трачук, С. В. Моделювання режимів рухової активності молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / С. В. Трачук ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т99

Тянь Тенцзюнь. Функціональна підготовка юних футболістів різних ігрових амплуа на етапі спеціалізованої підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Тянь Тенцзюнь ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-49

Чернявський, М. В. Рекреаційно-оздоровчі технології у процесі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / М. В. Чернявський ; НУФВСУ. – Київ, 2011. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-96

Чухланцева, Н. В. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів транспортних спеціальностей на основі поглибленого курсу професійно-прикладної фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Н. В. Чухланцева ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ю94

Юхимук, В. П. Організаційно-методичні основи олімпійської освіти учнів загальноосвітніх шкіл України : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / В. П. Юхимук ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2007. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Я77

Ярошенко, Р. С. Критерии оценки технического мастерства спортсменов-бильярдистов (на примере пула) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Роман Сергеевич Ярошенко ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. Республика, 2006. – 592 с ил
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи