Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 88.48 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата02.07.2012
Розмір88.48 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА КВІТЕНЬ 2011 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28

К65

Копильчук, Г. П. Біохімія : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г. П. Копильчук, О. М. Волощук, М. М. Марченко. – Чернівці : Рута, 2004. – 224 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-779 від 14.04.2004 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


3

К84

Круглов, П. П. Правильно оформляем реферат, курсовую, диплом на компьютере / П. П. Круглов, А. В. Куприянова. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2008. – 160 с. : ил. – (Просто о сложном).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


3

К89

Кузьмин, А. В. Поиск в Интернете. Как искать, чтобы найти : Все, от поиска информации, файлов, видео и фотографий до поиска товаров и работы через Интернет / А. В. Кузьмин, Н. Н. Золотарева. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2006. – 160 с. – (Просто о сложном).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


3

С30

Семибратов, И. П. Photoshop CS5. Основы фотомонтажа и редактирования изображений : краткий самоучитель по новейшей версии лучшего графического редактора / И. П. Семибратов, Р. Г. Прокди. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 192 с. : ил. – (Новичок).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Б90

Буланов, Ю. Б. Сжигание жира : методические рекомендации / Ю. Б. Буланов. – Тверь : Интелл, 2001. – 132 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

Г83

Григус, І. М. Обстеження та визначення стану здоров`я : методичні рекомендації для студентів II-III курсу денної та заочної форми навчання (спеціальність "Фізична реабілітація" / І. М. Григус ; МОНУ, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем`янчука, Кафедра фізичної реабілітації. – Рівне : [ТЕТІС], 2005. – 76 с. Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Ж69

Жидецький, В. Ц. Перша допомога при нещасних випадках: запитання, завдання, тести та відповіді : навчальний посібник / В. Ц. Жидецький, М. Є. Жидецька. – Київ : Основа, 2003. – 128 с. – Лист МОНУ №14/18.2-42 від 08.01.2003 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО


81

К44

Кисільов, В. Ф. Медичний російсько-український словник. Вип. 3 / В. Ф. Кисільов ; НАНУ, Інститут енциклопедичних досліджень. – Відтворення видання 1928 року. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 172 с. – (Із словникової спадщини). Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

81

О-59

Онуфрієнко, Г. С. Науковий стиль української мови : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. С. Онуфрієнко ; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-2364 від 26.10.2005 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


81

Т23

Татьянченко, Н. Ф. Имя существительное в речевых образцах : учебный словарь / Н. Ф. Татьянченко, В. В. Кудина, Л. Д. Иноземцева ; КНУ им. Т. Шевченко. – Киев : Киевский университет, 2004. – 328 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

Ю99

Ющук, І. П. Практикум з правопису української мови / І. П. Ющук. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Освіта, 1994. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


92

Е68

Енциклопедія сучасної України : в томах. Т. 9. Е-Ж / НАНУ, Наук. т-во ім. Т. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2009. – 712 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


82

П78

Про життя і діяльність людини афоризмами, прислів'ями і приказками / М. П. Плахтій, В. В. Євмінов, В. М. Чорпіта, В. А. Філінюк. – Кам'янець-Подільський : Мошак М. І., 2005. – 192 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

Г68

Горецький, П. Й. Словник термінів педагогіки, психології та шкільного адміністрування. Вип. 2 / П. Й. Горецький ; Національна академія наук України, Інститут енциклопедичних досліджень. – відтворення видання 1928 року. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2008. – 112 с. – (Із словникової спадщини). Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

З-28

Занюк, С. С. Психологія мотивації : навчальний посібник для студентів вузів / С. С. Занюк. – Київ : Либідь, 2002. – 304 с. – Лист МОНУ №14/18.2-872 від. 14.06.2001 р. Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88.43

Л71

Ложкин, Г. В. Психология спорта: схемы, комментарии, практикум : учебное пособие / Г. В. Ложкин. – Київ : Освіта України, 2011. – 484 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.09

Ф53

Филипс, У. Анаболические стероиды : справочное руководство / У. Филипс. – Москва : Маргольт, 2002. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

А28

Адаптивное физическое воспитание и спорт / ред. Д. П. Винник ; пер. с англ. И. Андреева. – Киев : Олимпийская лит., 2010. – 608 с. : ил.

Кільк. прим.: 30 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.11

Д31

Демчук, С. П. Основи самостійної науково-дослідної роботи : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Фізична культура" / С. П. Демчук ; МОНУ, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне : СОМ-ЦЕНТР, 2008. – 70 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.116.04

В67

Волков, Л. В. Спортивна підготовка молодших школярів : навчальний посібник / Л. В. Волков. – Київ : Освіта України, 2010. – 390 с. – Лист МОНУ №1/11-10148 від 09.12.2009 р.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.116.04

Ф50

Физкультура для учащихся 1-11 классов специальных медицинских групп: тематическое планирование, игры и упражнения / сост. К. Р. Мамедов. – 2-е изд., стер. – Волгоград : Учитель, 2008. – 84 с. – (В помощь преподавателю).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.117

І-90

Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. посіб. для студ. внз фіз. виховання і спорту/ С. Ф. Матвєєв, Ю. А. Бріскін, І. О. Когут [та ін.] – К.: Асконіт, 2011. – 250 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-80 від 10.01.2009 р.

Кільк. прим.: 21 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.15

К72

Костюкевич, В. М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. М. Костюкевич. – Київ : Освіта України, 2009. – 276 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-867 від 15.04.2008 р.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.3

П16

Пангелова, Н. Є. Історія фізичної культури : навчальний посібник / Н. Є. Пангелова. – 2-ге вид. – Київ : Освіта України, 2010. – 294 с. – Лист МОНУ №1.4/18-Г-466 від 13.07.2006 р.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(4Рос)

С18

Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры: история и современность : 75-летию Санкт-Петербурского научно-исследовательского института физической культуры посвящается / СПбНИИФК. – Санкт-Петербург, 2008. – 128 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.566

К21

Карабанов, А. Г. Методика тактичних дій в нападі у баскетболі : для студентів інститутів, факультетів фізичної культури та фахівців галузі фізичної культури і спорту / А. Г. Карабанов, Н. С. Карабанова, І. С. Кліш ; Волинський НУ ім. Л. Українки, Інститут фізичної культури та здоров`я. – Луцьк : [б. в.], 2008. – 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.577

Г47

Гилберт, Б. Победа любой ценой. Психологическое оружие в теннисе: уроки мастера / Б. Гилберт, С. Джеймисон ; пер. с англ. В. Хрисанфова. – Москва : Олимп-Бизнес, 2004. – 324 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.577

С38

Синглтон, С. Искусство игры в теннис / С. Синглтон ; пер с англ. С. Ю. Бардиной. – Москва : АСТ ; Астрель, 2004. – 304 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.58

К21

Карамнов, И. Золотой ключик Руслана Пономарева / И. Карамнов. – Харцызск : Континент - 52, 2007. – 270 с. – (Рассказы о кумирах).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.6

П30

Петров, П. К. Методика преподавания гимнастики в школе : учебник для студентов вузов / П. К. Петров. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 448 с. – (Учебник для вузов).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.69

Б75

Бодибилдинг для начинающих. – Ростов-на-Дону : ИД Владис, 2003. – 480 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.69

Ш96

Шумайер, Р. Офисная йога / Р. Шумайер ; пер. с нем. Ю. Туманов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 128 с. : ил. – (Здоровье нации).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.712

Б44

Бельский, И. В. Системы эффективной тренировки: Армрестлинг. Бодибилдинг. Бенчпресс. Пауэрлифтинг : учебное пособие / И. В. Бельский. – Минск : Вида-Н, 2002. – 352 с. – (Стратегия силы).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.715

Т83

Туманян, Г. С. Спортивная борьба: теория, методика, организация тренировки : учебное пособие : в 4 кн. Кн. 1. Пропедевтика / Г. С. Туманян. – Москва : Советский спорт, 1997. – 288 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.719.5

Ч-16

Чалій, Л. В. Основи лижної підготовки : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "Фізична культура" / Л. В. Чалій, В. К. Кіндрат ; МОНУ, Рівненський державний гуманітарний університет. – Рівне : СОМ-ЦЕНТР, 2008. – 106 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.726

Д78

Дрюков, В. О. Підготовка кваліфікованих спортсменів у сучасному п`ятиборстві : монографія / В. О. Дрюков. – Київ : Науковий світ, 2004. – 268 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


5

B24

Bar-Or, O. Pediatric exercise medicine : from physiologic principles to health care application / O. Bar-Or, T. W. Rowland. – Champaign : Human Kinetics, 2004. – XVIII, 502 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


5

W71

Winters-Stone, K. Action plan for osteoporosis / Kerri Winters-Stone ; ACSM. – Champaign : Human Kinetics, 2005. – X, 198 p. – (Action Plan for Health).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.02

T44

The Encyclopedia of sports medicine. Vol. XI. The endocrine system in sports and exercise / ed. W. J. Kraemerand, A. D. Rogol. – Malden : Blackwell Publishing, 2005. – XIV, 630 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.04

S53

Shakhlina L. J. G. Medizinisch-biologische Grundlagen des sportlichen Trainings von Frauen. – Kцln : Sportverlag Strauss, 2010. – VIII, 294 s.


75.14

D59

Dintiman, G. B. Sports speed / G. B. Dintiman, R. D. Ward. – 3rd ed. – Champaign : Human Kinetics, 2003. – VIII, 272 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.578

B22

Bangsbo, J. Defensive soccer tactics : how to stop players and teams from scoring / J. Bangsbo, B. Peitersen. – Champaign : Human Kinetics, 2002. – VIII, 216 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.578

S34

Schmid, S. Complete conditioning for soccer / S. Schmid, B. Alejo. – Champaign : Human Kinetics, 2002. – VI, 186 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.69

C29

Case, L. Fitness aquatics / LeAnne Case. – Champaign : Human Kinetics, 1997. – V, 170 p. – (Fitness spectrum series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)

75.69

P64

Pillarella, D. Fitness stepping / D. Pillarella, S. O. Roberts. – Champaign : Human Kinetics, 1996. – III, 164 p. – (Fitness spectrum series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.721

C17

Carmichael, C. Fitness cycling / C. Carmichael, E. R. Burke. – Champaign : Human Kinetics, 1994. – V, 170 p. – (Fitness spectrum series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.729.5

N87

Nottingham, S. Fitness in-line skating / S. Nottingham, F. Fedel. – Champaign : Human Kinetics, 1997. – V, 170 p. – (Fitness spectrum series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)Бібліотека вдячна викладачам університету за благодійний внесок до книжкового фонду!


Висловлюємо подяку:

Л. Я.-Г. Шахліній,

С. Ф. Матвєєву та співробітникам кафедри олімпійського та професійного спорту


Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. Республика, 2006. – 592 с ил
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи