Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 133.86 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір133.86 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛЮТИЙ 2010 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

Д44

Дивайн, Д. Г. Программа действий при повышенном артериальном давлении / Д. Г. Дивайн ; пер. с англ. Г. С. Гончаренко. – Киев : Олимпийская лит., 2009. – 160 с. : ил.

Кільк. прим.: 30 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


88

Г39

Геронтопсихологія / І. В. Євтушенко, С. М. Аврамченко, Н. В. Шавровська, С. Г. Ха-ренко. – Київ : [Марич В. М.], 2009. – 48 с. – (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

П32

Підлипна, Л. В. Основи арт-терапії. Ч. 2 / Л. В. Підлипна. – Київ : [Марич В. М..], 2009. – 56 c. – (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

С48

Слобожанський науково-спортивний вісник : науково-теоретичний журнал. Вип. 4 / ХДАФК. – Х., 2009. – 188 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.04

З-46

Здоровьеформирующие технологии в контексте гендерного подхода : коллективная монография / В. П. Зайцев, Н. А. Олейник, С. И. Крамской [и др.] ; Мин-во Украины по делам семьи, молодежи и спорта, ХГАФК. – Харьков : [б. и.], 2009. – 226 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

П80

Прокопова, Л. І. Курс лекцій з теорії і методики фізичного виховання : навч. посібник для спец. 6.010100 олімпійський і професійний спорт / Л. І. Прокопова, М. Б. Чхайло ; Мін-во освіти і науки України ; Сумський ДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во Вінниченко М. Д., 2009. – 306 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З46

Здоровьесберегающие технологии, физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях : 2 междунар. науч. конф. (27 ноября 2009 года) / ред. С. С. Ермаков ; Харьковская ГАДИ. – Белгород ; Красноярск ; Харьков, 2009. – 160 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. журнал / ред. С. С. Єрмаков ; Харківське обл. відділення НОК України ; ХДАДМ. – Х., 2009. – № 10. – 310 c.; № 12. – 238 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

А43

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту : наук.-теорет. журнал: в вип. Вип. 16 / ред. В. О. Дрюков ; ДНДІФКС. – К. : [б. в.], 2009. – 66 с. : іл.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.3(2)

Б93

Бутовский, А. Д. Собрание сочинений : в 4 т. / А. Д. Бутовский. – Киев : Олимпийская лит., 2009. – Т. 1. – 336 с.; Т. 2. – 424 с.; Т. 3. – 360 с.; Т. 4. – 450 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(0)90

Е74

Єрмолова, В. М. Олімпійська освіта у школі : метод. посібник / В. М. Єрмолова ; НОК України, Олімпійська академія України. – К. : [б. в. ], 2009. – 84 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

К59

Козина, Ж. Л. Индивидуализация подготовки в игровых видах спорта : монография / Ж. Л. Козина ; Мин-во образования и науки Украины, Харьковский НПУ им. Г. С. Сковороды. – Харьков : Точка, 2009. – 396 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.566

И60

Индивидуальная подготовка студентов-баскетболистов : учеб. пособие для студентов, преподавателей, тренеров, спортсменов / Ж. Л. Козина, Е. В. Церковная, В. Н. Осипов, С. Г. Строкач. – Харьков : Диво, 2009. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

В39

Ветеранський волейбол України / ред. В. Т. Іванова ; Асоціація ветеранів волейболу України. – К. : Істина, 2009. – 280 с. : іл.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.6

С66

Сосина, В. Ю. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / В. Ю. Сосина. – Киев : Олимпийская лит., 2009. – 136 с.

Кільк. прим.: 50 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.66

Б43

Белокопытова, Ж. А. Основы прогнозирования способностей к проявлению гибкости по данным пальцевой дерматоглифики в художественной гимнастике / Ж. А. Белокопытова, А. М. Дячук ; НУФВСУ. – Киев : [б. и.], 2010. – 142 c.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.719.6

Ш79

Шорт-трек : навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / підгот. О. С. Холодова, С. А. Мишеніна, С. М. Боречко, В, А. Савенков, С. В. Бродович ; Мін-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Республіканський науково-дослідний кабінет, Федерація ковзанярського спорту України. – Київ : [б. в.], 2009. – 96 c.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


АВТОРЕФЕРАТИ


А

Б16

Баженов, А. В. Модернизация учебного процесса в ВУЗах физической культуры РФ в соответствии с Болонским соглашением : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Алексей Валерьевич Баженов ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б17

Базилевич, М. В. Моделирование спортивно-ориентированного физического воспитания в вузе на основе баскетбола : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. В. Базилевич ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б39

Безкопильний, О. О. Диференційований підхід при початковому навчанні плаванню дітей з різними властивостями основних нервових процесів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. О. Безкопильний ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б82

Борисова, Ю. Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп'ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Юлія Юріївна Борисова ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В49

Виноградський, Б. А. Моделювання складних біомеханічних систем у спорті (на прикладі стрільби з лука) : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Богдан Анатолійович Виноградський ; НУФВСУ. – Київ, 2009. – 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В99

Вязанко, М. В. Модернизация базового курса физического воспитания учащихся 5-6 классов сельских общеобразовательных школ с учетом развития двигательных качеств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. В. Вязанко ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д45

Дикий, Б. В. Теоретико-методичні аспекти застосування середніх холодових навантажень в оздоровчому тренуванні осіб першого та другого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Б. В. Дикий ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д69

Дорошенко, В. В. Степ-аеробіка у фізичній реабілітації юнаків і дівчат 15-16 років з вегето-судинною дистонією за гіпертонічним типом : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / В. В. Дорошенко ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К21

Караулова, С. І. Оптимізація фізичного стану бігунів на середні дистанції як фактор підвищення ефективності тренувального процесу в системі багаторічного спортивного вдосконалення : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Світлана Іванівна Караулова ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К78

Крамская, В. В. Предупреждение развития начальных проявлений хронической усталости у детей младшего школьного возраста средствами физического воспитания : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Крамская ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л17

Лазарчук, О. В. Побудова тренувального процесу тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Ольга Вікторівна Лазарчук ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Л84

Лукіна, О. В. Оптимізація спеціальної фізичної підготовленості юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Олена Володимирівна Лукіна ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М17

Максимов, Д. В. Индивидуализация физической подготовки высококвалифи-цированных единоборцев в подготовительном периоде : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дмитрий Валерьевич Максимов ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М81

Мосаб С. Х. Амуді. Комплексна фізична реабілітація хворих після хірургічного лікування остеоартрозу колінного суглобу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Мосаб С. Х. Амуді ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М82

Москаленко, Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Наталія Василівна Москаленко ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2009. – 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П16

Пантелеева, Г. В. Самопрезентация личности как фактор успешности деятельности тренеров-женщин : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / Галина Владимировна Пантелеева ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П30

Петренко, С. І. Вплив навчально-тренувального процесу на підготовленість 12-14-річних футболістів з різним рівнем біологічного розвитку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Сергій Іванович Петренко ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П30

Петрович, В. В. Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук. з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / В. В. Петрович ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П56

Пономарева, Г. В. Формирование комплекса профессионально важных двигательных способностей у студентов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Г. В. Пономарева ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2010. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С95

Сырвачева, И. С. Квалиметрия инновационных технологий обучения и физического воспитания студентов (на примере обучения таможенным специальностям) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / И. С. Сырвачева ; Московский государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 46 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Х23

Харькова, А. С. Модульная технология развития силовых способностей у студенток в процессе физического воспитания : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. С. Харькова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


28.8

P47

Personal trainer certification exam prep course : by the personal trainers at / ed. K. Donnelly. – [S.l.] : [s.n.], 2008. – 152 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


5

M44

McKenzie, J. F. Planning, implementing, and evaluating health promotion programs : a primer / J. F. McKenzie, B. L. Neiger, R. Thackeray. – 5th ed. – San Francisco : Pearson Benjamin Cummings, 2009. – XVI, 464 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.00

M10

McGinnis, P. M. Biomechanics of sport and exercise / Peter Merton McGinnis. – 2nd ed. – Champaign : Human Kinetics, 2005. – XII, 412 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.02

M44

McGill, S. Low back disorders : evidence-based prevention and rehabilitation / Stuart McGill. – 2nd ed. – Champaign : Human Kinetics, 2007. – XVI, 312 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.02

P59

Physiсal activity and bone health / K. Khan, H. McKay, P. Kannus [et al.]. – Champaign : Human Kinetics, 2001. – XII, 276 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.02

S78

Sport and exercise physiology testing guidelines. Vol. 1. Sport testing / ed. E. M. Winter, A. M. Jones, R. C. Davison [et al.] ; British Association of Sport and Exercise Sciences guide. – London ; New York : Routledge, 2007. – XVI, 374 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.07

A54

Anderson, M. К. Foundations of athletic training : prevention, assessment and management / M. К. Anderson, G. P. Parr, S. J. Hall. – 4th ed. – Philadelphia [etc.]  : Wolters Kluwer ; Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – XLII, 950 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.09

A18

ACSM's certification review : ACSM certified personal trainer, ACSM health/fitness instructor, ACSM registered clinical exercise specialist / American College of Sports Medicine ; ed. J. L. Roitman, K. W. Bibi, W. R. Thompson. – 2nd ed. – Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – XIV, 302 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.09

A18

ACSM's health-related physical fitness assessment manual / American college of sport medicine ; ed. G. B. Dwyer, S. E. Davis. – 2nd ed. – Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer ; Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – XIV, 192 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.09

A18

ACSM's primary care sports medicine / ed. D. B. McKeag, J. L. Moeller. – 2nd ed. – Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer ; Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – XVI, 656 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)75.09

С94

Cuppett M. General medical conditions in the athlete / ed. M. Cuppett, K. M. Walsh. – Missouri : Elsevier Mosby, 2005. – XVI, 464 p. + DVD.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.11

H66

Hill, M. In pursuit of excellence : student guide to sports development / Michael Hill. – London; New York : Routledge, 2007. – VIII, 124 p. – (Student sport studies).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.11

I-85

Isaacs, D. L. Preparing for the ACSM health/fitness instructor certification examination / D. L. Isaacs, R. L. Pohlman. – 2nd ed. – Champaign : Human Kinetics, 2004. – X, 246 p.

Кільк. прим.: 2 (Зал іноземної літератури)


75.11

M61

Metzler, M. W. Instructional models for physical education / Michael W. Metzler. – 2nd ed. – Scottsdale : Holcomb Hathaway, 2005. – XVIII, 494 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.11

M78

Moving into the Future : national standards for physical education / National Association for Sport and Physical Education, an association of the American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance. – 2nd ed. – Oxon Hill : McGraw-Hill, 2004. – VI, 58 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.11

S53

Sharkey, B. J. Hard work: defining physical work performance requirements / B. J. Sharkey, P. O. Davis. – Champaign : Human Kinetics, 2008. – X, 238 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.116.04

D20

Darst, P. W. Dynamic physical education for secondary school students / P. W. Darst, R. P. Pangrazi. – 6th ed. – San Francisco [etc.] : Pearson Benjamin Cummings, 2009. – XIV, 560 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.116.04

L44

Lesson plans dynamic physical education for secondary school students / prepared C. M. Casten. – San Francisco [etc] : Pearson Benjamin Cummings, 2009. – VIII, 484 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.116.04

P21

Pangrazi, R. P. Dynamic physical education for elementary school children / Robert Pangrazi. – 15th ed. – San Francisco; Boston : Benjamin Cummings, 2007. – XVII, 750 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.116.04

P59

Physical education for elementary school children : сram101 textbook outlines to accompany. – 10th ed. – [S.L.] : [s.n.], 2008. – 90 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.13

L12

Lacy, A. C. Measurement and evaluation in physical education and exercise science / A. C. Lacy, D. N. Hastad. – 5th ed. – San Francisco : Pearson Benjamin Cummings, 2006. – XX, 460 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.14

O56

On the Move: lesson plans to accompany children moving / [prepared S. A. Holt/Hale]. – 7th ed. – Boston [etc.] : МсGraw-Hill, 2007. – VIII, 384 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

C65

Coaching children in sport : principles and practice / ed. M. Lee. – London ; New York : Routledge, 2006. – XVI, 312 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)75.15

F92

Friel, J. Total heart rate training : customize and maximize your workout using a heart rate monitor / Joe Friel. – Berkeley : Ulysses Press, 2006. – 176 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

O75

Orlick, T. In pursuit of excellence / Terry Orlick. – 4th ed. – Champaign : Human Kinetics, 2008. – VIII, 312 р.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

R53

Richardson, S. O. Overtraining athletes : personal journeys in sport / S. O. Richardson, M. B. Andersen, T. Morris. – Champaign : Human Kinetics, 2008. – XVIII, 206 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

W39

Weede, T. Personal training business : your step-by-step : guide to success / Tom Weede. – 2nd. ed. – [S. l.] : Entrepreneur Press, 2008. – XIV, 162 p. – (Start your own series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

O-41

Olympic Cities : city agendas, planning, and the world's games, 1896-2012 / ed. J. R. Gold, M. M. Gold. – London ; New York : Routledge, 2007. – XVI, 348 p. – (Planning, history, and the environment series).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(3)

J23

Janssen, J. Championship team building : what every coach needs to know to build a motivated, committed & cohesive team / Jeff Janssen. – Cery : Winning the Mental Game, 2002. – XVIII, 190 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(3/8)

Z47

Zeigler, E. F. Competency development in sport and physical education management: a primer  / E. F. Zeigler, G. W. Bowie, R. H. Paris. – Champaign : Stipes publishing company, 1988. – X, 66 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.578

C74

Conway, D. Soccer calling : a handbook for youth soccer coaches / Dean Conway. – Spring City : Reedswain, 2005. – 212 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.578

M10

McShane, K. Coaching youth soccer: the European model / Kevin McShane. – London ; Jefferson : McFarland & Company, 2002. – X, 198 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.69

G 78

Greenberg, J. S. Physical fitness and wellness: changing the way you look, feel, and perform / J. S. Greenberg, G. B. Dintiman, Barbee Myers Oakes. – 3rd ed. – Champaign : Human Kinetics, 2004. – X, 510 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.69

H84

Howley, E. T. Fitness professional's handbook / E. T. Howley, D. B. Franks. – 5th ed. – Champaign : Human Kinetics, 2007. – X, 558 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.711.5

Q37

Quercetani, R. L. A world history of sprint racing: “The stellar events” : 100 m., 200 m. and 4x100 m. relay - Men and Women (1850-2005) / R. L. Quercetani, G. Pallicca. – Milan : SEP Editrice, 2006. – 368 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


88.43

A67

Applying sport psychology: four perspectives / ed. J. Taylor, G. S. Wilson. – Champaign : Human Kinetics, 2005. – X, 310 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


88.43

D62

Directory psychological test in the sport and exercise sciences / ed. A. C. Ostrow. – 2nd ed. – Morgantown : Fitness Information Technology, 2002. – XXXVI, 534 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


88.43

G18

Garratt, T. Sporting excellence. Optimising sports performance using NLP / Ted Garratt. – [Б. м.] : Crown House Publishing Limited, 2008. – XIV, 188 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


88.43

S36

School sport psychology: perspectives, programs, and procedures / ed. C. A. Maher. – New York : HaworthPress, 2005. – XVI, 196 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)
Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи