Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 89.47 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір89.47 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА БЕРЕЗЕНЬ 2010 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

З-46

Здоров'я та його сучасні детермінанти: культура здоров'я, фізичне виховання , фізична реабілітація, спорт : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 27-28 листопада 2009р.). – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 264 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К59

Козина, Ж. Л. Чудо природы. Динамическая гимнастика и плавание для самых маленьких : учебное пособие для студентов педагогических вузов, работников дошкольных детских учреждений и методистов по лечебной физической культуре / Ж. Л. Козина, В. Ю. Козин ; Министерство образования и науки Украины, Харьковский национальный педагогический университет им. Г. С. Сковороды. – Харьков : [б. и.], 2009. – 28 c.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М30

Марченко, О. К. Фізична реабілітація при бронхіальній астмі : навчальний посібник / О. К. Марченко, В. І. Ігнатьєва, М. М. Василенко ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ : Науковий світ, 2009. – 91 с. : іл., табл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

П78

Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : збірник праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (9 квітня 2009 року) / Херсонський ДУ, Херсонський обласний центр здоров'я та спортивної медицини, Факультет фізичного виховання та спорту. – Херсон, 2009. – 208 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

У37

Уинтерс-Стоун, К. Программа действий при остеопорозе : [рекомендации по укреплению и оздоровлению костной системы] / К. Уинтерс-Стоун ; пер. с англ. И. Андреев. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 208 с.

Кільк. прим.: 30 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


53.54

С56

Современные методы механотерапии в медицинской реабилитации : научно-методическое пособие / Р. В. Чудная, С. К. Копчак, Н. И. Самосюк [и др.] ; ред. И. З. Самосюк ; Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов, ЗАО "Укрпрофздравница", НИИ "Медицинские инновационные технологии". – Киев : Науковий сіт, 2009. – 182 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

В53

Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт / ред. М. В. Маліков ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя : Запорізький НУ, 2009. – № 1. – 176 c.; № 2. – 188 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.08

Г46

Гігієнічні основи фізичного виховання: аспекти, рекомендації, заходи : методичний посібник / укл. Л. В. Балацька ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 60 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Б57

Бєлогурова, Л. В. Фізичне виховання студентів у спеціальних медичних групах : навчальний посібник / Л. В. Бєлогурова, А. Г. Рибковський, О. О. Чамата ; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет. – Донецьк : Друк-Інфо, 2010. – 144 с. – Лист МОНУ №217/01-25/7.03 від 19.09.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г56

Гниденко, О. Г. Оздоровчий вплив занять традиційними і нетрадиційними засобами фізичної культури для усунення відхилень у стані здоров'я студентів : методичні рекомендації / О. Г. Гниденко ; Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : [б. в.], 2009. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

М42

Методико-практичні матеріали з дисципліни "Фізичне виховання" для студентів I-IV курсів : навчально-методичний посібник / Міністерство освіти і науки України, Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Н34

Науково-дослідна робота студентів із фізичної культури / укл. Ю. Ю. Мосейчук, О. М. Киселиця ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

А43

Актуальні питання фізичного виховання учнівської молоді: теорія і практика : монографія / Ю. В. Драгнєв, А. Г. Чорноштан, В. М. Завадич [та ін.] ; ред. Т. Т. Ротерс ; Луганський національний університет ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 372 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Е99

Єрмолова, В. М. Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета "Фізична культура".7 клас : методичний посібник для вчителів / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Київ : Слово, 2007. – 44 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.116.04

К30

Качеров, О. Б. Основи здоров'я і фізична культура : підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – Київ : Просвіта, 2003. – 160 с. : іл. – Лист МОНУ №1/11-470 від 10.02.03 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

К30

Качеров, О. Б. Основи здоров'я і фізична культура : підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів / О. Б. Качеров, В. Г. Арефьєв. – Київ : Просвіта, 2003. – 160 с. : іл. – Лист МОНУ №1/11-470 від 10.02.03 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

О-75

Основи здоров'я і фізична культура : підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Арефьєв, В. М. Єрмолова, О. Б. Качеров [та ін.]. – Київ : Просвіта, 2004. – 176 с. : іл. – Лист МОНУ №1/11-918 від 4.03.2004 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.3(2)

Б 93

Алексей Бутовский. Олимпийский генерал : посвящается 170-летию генерала-олимпийца А. Д. Бутовского, уроженца Полтавщины / сост. Н. Д. Поднебеснова. – Киев : ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2008. – 80 с. – (История олимпийского движения. Олимпийские чемпионы- герои государства и нации).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.4(0)90

Е74

Єрмолова, В. М. Основи олімпійських знань : програма спеціального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів (5-12-ті класи) / В. М. Єрмолова. – Київ : [б. в.], 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

К65

Концепція розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні : збірник наукових праць. Вип. 5 / Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука. – Рівне : Редакційно-видавничий центр МЕГУ ім. С. Дем'янчука, 2007. – 360 с. – Укр., рос., англ. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

М17

Максименко, І. Г. Теоретико-методичні основи багаторічної підготовки юних спортсменів у спортивних іграх : монографія / І. Г. Максименко ; Луганський національний університет ім. Т. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

С73

Спортивні ігри : навчальний посібник для вищ. навч. закладів : у 2 т. Т. 1. Загальні основи теорії і методики спортивних ігор / ред. Ж. Л. Козіна ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Точка, 2010. – 200 с. – Лист МОНУ №1/11-10481 від 23.12.2009 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

С73

Спортивні ігри : навчальний посібник для вищ. навч. закладів : у 2 т. Т. 2. Основи окремих видів спортивних ігор : баскетбол, волейбол / ред. Ж. Л. Козіна ; Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Точка, 2010. – 228 с. – Лист МОНУ №1/11-10481 від 23.12.2009 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.577

Л17

Лазарчук, О. В. Методика побудови тренувального процесу тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи / О. В. Лазарчук ; Мін-во України у справах сім'ї, молоді та спорту; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту; Кафедра спортивних ігор. – Дніпропетровськ : [б. в.], 2009. – 48 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

В39

Віхров, К. Л. Футбол у школі : навчально-методичний посібник / К. Л. Віхров. – 2-е вид., випр. й допов. – Київ : Комбі ЛТД, 2004. – 256 с. – Лист №1/11-4013 від 04.12.2002 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

У45

Українському футболу - 115 років : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 26 листопада 2009 року) / Львівський державний університет фізичної культури, Кафедра футболу. – Львів : Українські технології, 2009. – 106 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.6

Г48

Гімнастика : теорія та методика викладання : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів / укл. Ю. М. Ніколаєв, С. Ю. Ніколаєв ; Волинський національний університет ім. Л. Українки ; Інститут фізичної культури та здоров'я. – Луцьк : [б. в.], 2009. – 52 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.65

К59

Козина, Ж. Л. Маленькие волшебники. Веселая детская гимнастика в стихах : учебное пособие для учителей начальных классов, воспитателей дошкольных детских учреждений / Ж. Л. Козина, В. Ю. Козин ; Министерство образования и науки Украины, Харьковский государственный педагогический университет им. Г. С. Сковороды. – 3-е изд., доп. – Харьков : ХНПУ, 2009. – 80 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.68

С86

Стройові та загальнорозвиваючі вправи : методичний посібник / укл. П. І. Євстратов ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2009. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Н71

Ніколаєв, С. Ю. Атлетична гімнастика: теорія та методика викладання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. фізичного виховання і спорту / С. Ю. Ніколаєв ; Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк : Волинський НУ ім. Л. Українки, 2009. – 164 с. – Лист МОНУ №I/II-5210 від 09.07.2009 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

С79

Стеценко, А. І. Атлетизм : навчальний посібник / А. І. Стеценко, П. М. Гунько ; Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкаський НУ ім. Б.Хмельницького, 2010. – 176 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.7

Б90

Бубка, С. Н. Метры по вертикали / Сергей Бубка. – Київ : Генеза, 2004. – 112 с. : [24] л. ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.7

М91

Мусевич, В. В. Дерматогліфічні критерії відбору спортсменів у веслувальний слалом / В. В. Мусевич, К. В. Бахтіна. – 2-ге вид. – Київ : Біла вежа, 2010. – 44 с. – (Бібліотека спортивної думки).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.717.8

Р89

Русская рулетка или первые шаги к профессиональному яхтингу : сборник / Г. Арбузов, В. Бугров, М. Ефимов [и др.]. – Москва : Яхтсмен, 1998. – 380 с. – (Выжиматели ветра).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

ДИСЕРТАЦІЇ


Д

Б74

Богуславська, В. Ю. Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальників на байдарках при застосуванні різних режимів тренувань на етапі попередньої базової підготовки : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / В. Ю. Богуславська ; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2009. – 214 с. – Науковий керівник проф., д-р біол. наук Ю. М. Фурман.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

М82

Москаленко, Н. В. Теоретико-методичні засади інноваційних технологій в системі фізичного виховання молодших школярів : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Наталія Василівна Москаленко ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 476 с. – Науковий консультант проф., д-р наук з фіз. виховання і спорту Т. Ю. Круцевич.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

С95

Сышко, Д. В. Типологические особенности вестибуловегетативных реакций у спортсменов : дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Д. В. Сышко ; Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2009. – 416 с. – Научный консультант д-р биол. наук В. Н. Ильин.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи