Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 142.95 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір142.95 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА КВІТЕНЬ 2010 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.8

Б88

Броновицкая, Г. М. Спланхнология (учение о внутренних органах) : учебное наглядное пособие / Г. М. Броновицкая, Л. А. Лойко, Н. Н. Францкевич ; Белорусский государствен-ный университет физической культуры. – 2-е изд., испр. – Минск : БГУФК, 2009. – 80 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


28.9

Т48

Ткачук, В. Г. Человек в цифрах : учебное пособие по медико-биологическим и спортивно-педагогическим дисциплинам физкультурных вузов / В. Г. Ткачук, А. Г. Кубраченко, В. Н. Миленький. – Киев : [Збруч], 2007. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Д79

Дубогай, О. Д. Плекаймо здоров'я дитини : [посібник] / О. Д. Дубогай, Н. В. Маковецька. – Запоріжжя : [б. в.], 2007. – 266 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Ф76

Фомин, А. С. Культура здоровья : [учебное пособие] / А. С. Фомин ; общ. ред. Г. Н. Топоров ; Харьковская медицинская Академия последипломного образования. – Харьков : Коллегиум, 2009. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Х-82

Хорошуха, М. Ф. Основи здоров'я : навчальний посібник / М. Ф. Хорошуха, О. О. Приймаков, В. Г. Ткачук ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 974 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.09

М42

Медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України з олімпійських видів спорту : навчально-методичний посібник / О. А. Шинкарук, О. М. Лисенко, Л. М. Гуніна [та ін.] ; ред. О. А. Шинкарук ; НУФВСУ. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 144 с. : іл..

Кільк. прим.: 28 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

Ф24

Фармакология спорта / И. А. Горчакова, Я. С. Гудивок, Л. М. Гунина [и др.] ; общ. ред. С. А. Олейник, Л. М. Гунина, Р. Д.Сейфулла. – Киев : Олимпийская литература, 2010. – 640 с.

Кільк. прим.: 30 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.11

А80

Арефьєв, В. Г. Самостійна робота студентів під час педагогічної практики : навчально-методичний посібник для студ. фак. фіз. виховання пед. вузів / В. Г. Арефьєв, В. І. Куриш, Н. Д. Михайлова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 114 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.11

В67

Волков, В. Л. Основи теорії та методики фізичної підготовки студентської молоді : навчальний посібник / В. Л. Волков. – Київ : Освіта України, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

А80

Ареф'єв, В. Г. Фізична культура в школі (молодому спеціалісту) : навчальний посібник для студентів навчальних закладів II-IV рівнів акредитації / В. Г. Ареф'єв, Г. А. Єдинак ; КНПУ ім. М. П. Драгоманова. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Кам'янець-Подільський : РУТА, 2007. – 248 с. : іл., табл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Є74

Єрмолова, В. М. Фізична культура : підручник для 8 класу 12-річної загальноосвітньої школи / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Київ : Слово, 2008. – 224 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

Є74

Єрмолова, В. М. Фізична культура : підручник для 9 класу 12-річної загальноосвітньої школи / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Київ : Слово, 2009. – 184 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

І-20

Іванова, Л. І. Методика фізичного виховання у спеціальних медичних групах : навчальний посібник / Л. І. Іванова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Козарі, 2009. – 148 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

К53

Книга вчителя фізичної культури : довідкові матеріали для організації роботи вчителя : нормативні документи Міністерства освіти і науки України / упоряд. С. І. Операйло, А. І. Ільченко, В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. – Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 464 с. – (Бібліотека вчителя).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.13

С32

Сергієнко, Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : підручник / Л. П. Сергієнко ; Міністерство освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2010. – 776 с. – Лист МОНУ № 14/18-Г-394 від 12.02.2007.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал)


75.4(0)90

Б90

Булатова, М. М. Енциклопедія олімпійського спорту в запитаннях і відповідях / М. М. Булатова. – Київ : Олімпійська література, 2009. – 400 с. : іл.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(2)9

Е74

Єрмолова, В. М. Фізкультурні свята : методичний посібник для вчителів / В. М. Єрмолова, Л. І. Іванова. - 2-ге вид., випр. та доп. – Харків : Торсінг плюс, 2008. – 176 с. – (Шкільне свято).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.5

Т41

Тимошенко, О. В. Основи теорії та методики викладання спортивних і рухливих ігор (модульний варіант) : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. В. Тимошенко, Р. М. Мішаровський ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2008. – 258 с. – Лист МОНУ № 14/18-Г-2942 від 30.12.2008.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.569

Ч-39

Человек - катапульта. Юрий Поярков - лучший спортсмен Харьковщины ХХ века / ред. Ю. И. Грот. – Харьков : [б. и.], 2007. – 96 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.574

Л22

Ландик, В. И. Методология спортивной подготовки: настольный теннис / В. И. Ландик, Ю. Т. Похоленчук, Г. Н. Арзютов ; НПУ им. М. П. Драгоманова. – Донецк : Норд-Пресс, 2005. – 594 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.578

К61

Коломиец, А. Ф. Киевский футбол на рубежах времен. Люди, события, факты : 95-летию киевского футбола и 80-летию футбольного клуба "Динамо" Киев посвящается.. Т. 1. (1911 - 1961) / А. Ф. Коломиец ; Киевская городская государственная администрация ; Федерация футбола г. Киева. – Киев : А-ДЕПТ, 2007. – 624 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.65

А80

Арефьев, В. Г. Методика викладання гімнастики в I-IV класах / В. Г. Арефьев, В. Ф. Шегімага, Н. Д. Михайлова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – 98 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Б69

Близнюк, С. В. Величие киокушин карате / С. В. Близнюк. – Киев : Феникс, 2009. – 312 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


АВТОРЕФЕРАТИ


А

Б83

Борохин, М. И. Методика использования двигательных средств коренных народов Якутии в физическом воспитании студентов территориальных вузов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Михаил Ильич Борохин ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д93

Дьяконова, Т. М. Технология формирования личности подростков в процессе занятий кендо : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тамара Михайловна Дьяконова ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

Д93

Дьяченко, А. А. Коррекция нарушений осанки слабовидящих детей младшего школьного возраста средствами физического воспитания : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Анна Анатолиевна Дьяченко ; Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – Киев, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

Д99

Дяченко, А. А. Корекція порушень постави дітей молодшого шкільного віку з послабленим зором засобами фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Анна Анатоліївна Дяченко ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Е92

Ефременкова, И. А. Интеграция образовательного процесса высших учебных заведений физической культуры России в общеевропейскую систему высшего образования в контексте Болонского процесса : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Ирина Анатольевна Ефременкова ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2010. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К27

Картавцева, А. И. Комплексный подход в адаптивном физическом воспитании неслышащих детей старшего дошкольного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анна Ивановна Картавцева ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)A

К61

Колос, М. А. Корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Микола Анатолійович Колос ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К61

Колотильщикова, С. В. Программированная тактическая подготовка женских баскетбольных команд : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Светлана Васильевна Колотильщикова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2010. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

К66

Корд Махназ. Физическая реабилитация детей 6-8 лет с нарушением осанки во фронтальной плоскости и сколиотической болезнью в условиях общеобразовательных школ Ирана : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.03 / Корд Махназ ; Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. – Киев, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

К66

Корд Махназ. Фізична реабілітація дітей 6-8 років із порушенням постави у фронтальній площині та сколіотичною хворобою в умовах загальноосвітніх шкіл Ірану : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Корд Махназ ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К73

Котелевская, А. В. Методика развития физических качеств детей 3-6 лет с использованием тренировочных устройств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Анна Владимировна Котелевская ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

К12

Кугаєвський, С. О. Удосконалення тренувального процесу шорт-трековиків високої кваліфікації у макроциклах підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Сергій Олександрович Кугаєвський ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л13

Лаврик, Н. Г. Нормирование нагрузок, направленных на повышение гибкости у мальчиков 11-13 лет на уроках физической культуры : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Наталья Геннадьевна Лаврик ; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М37

Мачканова, Е. В. Режимы тренировочных нагрузок квалифицированных метательниц диска на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Елена Вячеславовна Мачканова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М63

Мирзоева, Е. В. Профилизация процесса естественно-научной подготовки студентов вузов физической культуры (на примере математики) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Елена Владимировна Мирзоева ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2006. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

М99

Мягков, Ю. Н. Участие офицерского корпуса в развитии физического воспитания и спортивного движения в России во второй половине XIX - начале XX вв. : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Юрий Николаевич Мягков ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н60

Ніжніченко, Д. О. Корекція тренувального процесу в пауерліфтингу з використанням засобів швидкісно-силової спрямованості на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Дмитро Олександрович Ніжніченко ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2010. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-65

Орешкин, М. М. Теория спорта и олимпийского движения в содержании профессионального образования специалистов в области международных отношений : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Михаил Михайлович Орешкин ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

Р69

Романенко, В. В. Модельні характеристики технічної і фізичної підготовленості таеквондистів на етапі початкової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Вячеслав Валерійович Романенко ; Харківська державна академія фізичної культури. – Харків, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С56

Совенко, С. П. Побудова тренувального процесу легкоатлетів-стрибунів протягом року на етапі збереження вищої спортивної майстерності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / С. П. Совенко ; НУФВСУ. – Київ, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С56

Совенко, С. П. Построение тренировочного процесса легкоатлетов-прыгунов в течение года на этапе сохранения высшего спортивного мастерства : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / С. П. Совенко ; НУФВСУ. – Киев, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

С72

Спичак, Н. П. Реалізація функціональних можливостей кваліфікованих веслувальників-байдарочників на різних змагальних дистанціях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Наталія Петрівна Спичак ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Київ, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ф33

Федоренко, А. Б. Мотивационные факторы включения высококвалифицированных гимнасток в занятия эстетической гимнастикой : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / Ангелина Борисовна Федоренко ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ф42

Фендель, Т. В. Огранизационно-педагогические условия компетентностного подхода в профессиональном становлении специалистов по физической культуре и спорту : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Татьяна Владимировна Фендель ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2010. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш29

Шауро, С. Н. Развитие физических качеств у детей 6-7-ми летнего возраста с преимущественным использованием средств гимнастики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Светлана Николаевна Шауро ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2008. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ш96

Шумская, О. О. Методика физического воспитания детей 4-7 лет на основе использования сезонно ориентированных средств двигательной активности и закаливания : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ольга Олеговна Шумская ; Дальневосточная государственная академия физической культуры. – Хабаровск, 2008. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


A

Ю94

Юхимук, В. П. Формування занять з олімпійської тематики учнів основної школи в процесі занять фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Віра Петрівна Юхимук ; Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Я54

Ямалетдинова, Г. А. Система самоуправления учебно-познавательной деятельностью студентов в сфере физической культуры : автореф. дис. ... д-ра. пед. наук : 13.00.08 / Галина Александровна Ямалетдинова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 48 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio. Ape. 1. La musculacion / por Bill Pearl, Gary T. Moran. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – 432 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio. Ape. 2. Los estiramientos / por Mchael J. Alter. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – 262 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio. Ape. 4. Relajaciоn y yoga / por Jose Luis Martinez Garcia. – Barcelona : Paidotribo, [1990?]. – 310 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio : obra completa. Vol. 1. El cuerpo humano : su organizacion. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – X, 316 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio : obra completa. Vol. 2. El cuerpo humano : sistemas de intervencion. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – XII, 342 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio : obra completa. Vol. 3. El sistema locomotor / por Roberto Hernandez Corvo. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – 458 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio : obra completa. Vol. 5. Las lesiones : 1.020 ejercicios de recuperaciоn fisica / por Mario Lloret. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – 306 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio : obra completa. Vol. 6. Iniciaciоn a la practica deportiva. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – 358 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio : obra completa. Vol. 7. Sistemas prаcticos de educaciоn fisica. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – 444 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75

Е 54

Enciclopedia general del ejercicio : obra completa. Vol. 8. Las bases del atletismo / por Joan Rius Sant. – Barcelona : Paidotribo, 1990. – 388 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.09

M78

Moeller, J. L. Winter sports medicine : handbook / James L. Moeller, Sami F. Rifat. – New York [ets.] : McGraw-Hill, 2004. – 412 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)

75.11

T72

Thomas, J. R. Research methods in physical activity / J. R. Thomas, J. K. Nelson. – 4th ed. – [Champaing] : Human Kinetics, 2001. – XIII, 450 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

M35

Martin, D. Handbuch Trainingslehre / Dietrich Martin, Klaus Carl, Klaus Lehnertz. – Schorndorf : Hofmann, 1991. – 354 s. – (Beitrage zur Lehre und Forschung im Sport : 100).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.3(3/8)

D45

Der Sport - ein Kulturgut unsere Zeit : 50 Jahre Deutscher Sportbund / red. F. Mevert [et al.]. – Frankfurt am Mai : Umschau Braus GmbH, 2000. – 320 s.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

N82

Notable speeches given by Lord Killanin from 1972 to 1981 / [International Olympic Committee]. – [Switzerland], 1985. – 128 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

T44

The centennial president / F. Brunet, F. Carrard, J. Corrand [et al.].  – Lausanne : International Olympic Committee, 1997. – VIII, 230 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(2)

S78

Sport management: an international approach / under the dir. of J. L. Chappelet, M. H. Roukhadze. – Lausanne : International Olympic Committee, 1996. – 188 p. – (Documents of the Museum).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.577

L23

Landik, V. I. Methodology of sports preparation : table tennis / V. I. Landik, Y. T. Pokholenchuk, G. N. Arzyutov ; Ukrainian Table Tennis Federation, Table Tennis East-European League Association, Dragomanov National Pedagogic University, Ukraine. – Donetsk : Nord-Press, 2006. – 476 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.6

G38

George, G. S. Biomechanics of women's gymnastics / G. S. George. – London : Prentice-Holl, 1980. – XV, 222 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.66

G99

Langsley, E. Gymnastics. The art of sport / E. Langsley. – London : Longines, 1996. – 208 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.711

А10

А foundation for athletics / by G. Mazzocchi. – Roma : [s. n.], 1996. – 152 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.729

L44

Le tir a l'arc : comprendre, pratiquer, enseigner / coordin. F. Simon. – Paris : INSEP-Publications, 1998. – 320 p. – (Collection etudes et formation).

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)
Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи