Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 213.03 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір213.03 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2010 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28.9

Ф79

Форняк, Н. М. Фізіологія людини і тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


3

Л64

Литвин, І. І. Інформатика : теоретичні основи і практикум : підручник для студентів вищих навч. закладів / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Ю. Л. Дещинський. – Львів : Новий світ, 2010. – 304 с. : іл.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


5

А21

Авраменко, И. М. Основы медицинских знаний : лекции и семинары : учебно-практическое пособие для студентов вузов / И. М. Авраменко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 190 с. – (Зачет и экзамен).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

А57

Альошина, А. І. Фізичний розвиток дітей і підлітків з урахуванням стану їх здоров'я : навчальний посібник / А. І. Альошина, В. С. Добринський, Н. Б. Грейда. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 192 с. – Лист МОН України №14/18.2-2782 від 08.12.05 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Б24

Барабой, В. А. Стресс: природа, биологическая роль, механизмы, исходы / В. А. Барабой. – Киев : Фитосоциоцеитр, 2006. – 424 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

В67

Волин, С. Три самых эффективных способа оздоровления позвоночника / С. Волин, С. Дьяченко, Т. Дьяченко. – Минск : Фолио СП, 2008. – 153 с. – (Здоровье - это счастье).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Г67

Горбатюк, С. О. Фізична реабілітація при порушеннях опорно-рухового апарату : методичні рекомендації для студентів 3-4 курсів денної форми навчання (спец. 7.010202 - "Фізична реабілітація") / С. О. Горбатюк ; Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука. – 2-ге вид., зі змінами і доп. – Рівне : Тетіс, 2006. – 124 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К84

Круглов, В. Болезни спины / В. Круглов. – Ростов-на-Дону; Санкт-Петербург : Феникс; Северо-Запад, 2006. – 128 с. – (Врач рекомендует).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Л53

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата / сост. С. А. Мирошниченко. – Ростов-на-Дону ; Донецк : Феникс ; Кредо, 2007. – 224 с. – (Панацея).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

О-95

Очищение организма человека : полная энциклопедия. – Санкт-Петербург : Весь, 2001. – 336 с. : ил. – (лечение без лекарств).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

П68

Право на охорону здоров'я у нормативно-правових актах міжнародного та європейського рівня : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів 3-4 рівня акредитації / ред. В. Ф. Москаленко : НМУ ім. О. О. Богомольця. – Київ : [б. в.], 2006. – 296 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)

5

Т65

Травматология и ортопедия : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 040100 "Лечебное дело", 040200 "Педиатрия", 040300 "Медико-профилактическое дело" / Г. М. Кавалерский, Л. Л. Силин, А. В. Гаркави, Х. А. Мусалатов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2008. – 624 с. : ил. – (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Д79

Дубровский, В. И. Энциклопедия массажа / В. И. Дубровский. – 4-е изд., стер. – Москва : Флинта : Retorika - A, 2001. – 672 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

К17

Калюжнова, И. А. Лечебная физкультура / И. А. Калюжнова, О. В. Перепелова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

П64

Поташнюк, Р. З. Фізична реабілітація : збірник навчальних програм спец. 7.010202 "Фізична реабілітація" : навчально-методичний посібник / Р. З. Поташнюк, Л. А. Завацька ; МОН України, Міжнародний університет "РЕГІ" ім. академіка С. Дем'янчука. – Рівне : Тетсі, 2004. – 104 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

А43

^ Актуальные проблемы физической реабилитации и адаптивной физической культуры для разных групп населения : материалы 1 Международной научно-практической конференции (20-21апреля 2004 г.) / Харьковская ГАФК. – Харьков : ХГАФК, 2004. – 88 с. – Укр., рос. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

Р56

Рич, П. Массаж: снимаем боль : пер. с англ. / Пенни Рич. – Москва : Ниола-Пресс, 1998. – 128 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


63.3(4Укр)

Б77

Бойко, О. Д. Історія України : навчальний посібник / О. Д. Бойко. – 3-е вид, виправл. і доп. – Київ : Академвидав, 2008. – 688 с. – (Альма-матер). – Лист № 14/18.2-1589 від 08.07.2005 р.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(4Фр)

Д42

Джонс, К. Париж: биография великого города / Колин Джонс ; пер. с англ. Д. Ищенко. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Мидгард, 2007. – 736 с. : ил. – (Биография великих городов).

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


66

М33

Матвеев, С. А. Политология : учебное пособие / С. А. Матвеев, Л. С. Буланенко, С. А. Михеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 336 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


66

П50

Політологія : підручник / Л. М. Димитрова, С. О. Кисельов, М. Ф. Шевченко [та ін.]. – Київ : Знання, 2009. – 208 с. – (Вища освіта XXI століття). – Лист МОН України №1.4/18-Г-1240 від 31.05.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

Ч-44

Чепіга, Вибрані педагогічні твори : навчальний посібник / (Зеленкевич) Я. Ф. Чепіга ; Інститут педагогіки АПН України. – Харків : ОВС, 2006. – 328 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

И91

Истратова, О. Н. Психодиагностика : коллекция лучших тестов / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. – 6-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 384 с. : ил. – (Психологический практикум).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

М19

Малкина-Пых, И. Г. Психосоматика / И. Г. Малкина-Пых. – Москва : Эксмо, 2009. – 1024 с. – (Новейший справочник психолога).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

М45

Мейжис, И. А. Социальная психология общественного развития. Ч. 2 / И. А. Мейжис, Л. Г. Почебут. – Киев : Миллениум, 2007. – 404 с. – Письмо МОН Украины №14/18-Г-1278 от 24.07.07 г.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

С34

Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – Санкт-Петербург : Речь, 2004. – 352 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Т14

Тайна имени / сост. И. В. Мороз. – Харьков : Книжный клуб семейного досуга, 2006. – 320 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.00

П58

Попов, Г. И. Биомеханика : учебник для студентов вузов обучающихся по специальности 0333100 "Физическая культура" / Г. И. Попов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2007. – 256 с. – (Высшее профессиональное образование).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.02

П80

Прокофьева, В. Н. Практикум по физиологии физического воспитания и спорта : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. 050720.65(033100) - Физ. культура / В. Н. Прокофьева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 192 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

А64

Анаболические стероиды. Ч. 1. Анаболически-андрогенные стероиды / сост. Д. Любер. – [б. г.] : АТиРС, 2002. – 152 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

М15

Макарова, Г. А. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов / Г. А. Макарова. – Москва : Советский спорт, 2004. – 480 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

М15

Макарова, Г. А. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов / Г. А. Макарова ; 2-е изд., стереотип. – Москва : Советский спорт, 2006. – 480 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

М15

Макарова, Г. А. Спортивная медицина : учебник для студентов вузов / Г. А. Макарова ; 3-е изд., стереотип. – Москва : Советский спорт, 2008. – 480 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)
75.09

П27

Перхуров, А. М. Принципы построения функционально-диагностического исследования спортсменов, имеющего донозологическую направленность : методическое пособие для врачей кабинетов функциональной диагностики и врачей по спорту / А. М. Перхуров. – Москва : Медпрактика-М, 2007. – 76 c.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

Х73

Холодов, Ж. К. Теория и методика физического воспитания и спорта : учебное пособие для студентов и преподавателей высших и средних учебных заведений физической культуры / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2004. – 480 с. – (Высшее профессиональное образование).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

Т33

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка : практическая подготовка студентов : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Дошкольная педагогика и психология", "Педагогика и методика дошкольного образования" / Н. Н. Кожухова, Л. А. Рыжкова, М. М. Борисова, В. В. Горелова ; ред. С. А. Козлова. – Москва : Владос, 2008. – 272 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.11

К26

Карпюк, Р. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання: теорія та методика : монографія / Роман Петрович Карпюк ; ред. Д. Головенко; Луцький інститут розвитку людини Університету "Україна". – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 504 с.

^ Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.11

П32

Пилипей, Л. П. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів : монографія / Л. П. Пилипей. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. – 314 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

С29

Селуянов, В. Н. Технология оздоровительной физической культуры / В. Н. Селуянов. – Москва : СпортАкадемПресс, 2001. – 172 с. – (Библиотека журнала "Аэробика").

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.13

И37

^ Измерения и вычисления в спортивно-педагогической практике : учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению 521900- Физ. культура и спец. 022300 - Физ. культура и спорт / В. П. Губа, М. П. Шестаков, Н. Б. Бубнов, М. П. Борисенков. – Москва : СпортАкадемПресс, 2002. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Г68

Гордон, С. М. Спортивная тренировка : научно-методическое пособие / С. М. Гордон. – Москва : Физическая культура, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(4Укр)

О-54

Олимпизм и молодая спортивная наука Украины : материалы VI регио

нальной научно-практической конференции, посвященной XXIX летним Олимпийским играм / ред. Н. П. Булкина; ЛНПУ им. Т. Шевченко. – Луганск : ЛНПУ, 2008. – 290 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

Б44

Беляев, А. В. Волейбол : теория и методика тренировки / А. В. Беляев, Л. В. Булыкина. – Москва : Физкультура и спорт, 2007. – 184 с. : ил. – (Школа тренера).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

В67

Волейбол : учебник для студентов высших учебных заведений физической культуры / под ред. А. В. Беляева, М. В. Савина. – Москва : СпортАкадемПресс, 2002. – 372 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

О-91

Официальные волейбольные правила : пер. с англ. / Федеральное агенство по физической культуре и спорту ; Всероссийская Федерация волейбола. – Москва : Олимпия ; Человек, 2007. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.59

М89

Мудриевский, Н. С. Гол судьбе или победа выбора : очерк-хроника / Н. С. Мудриевский. – Новая Каховка : Пиел, 2007. – 240 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.578

М69

Михалюк, Ю. Таємниці львівського футболу. Кн. 1 / Ю. Михалюк. – Львів : Піраміда, 2004. – 192 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

П68

Правила игры в футзал. – Цюрих : [б. и.], 2005. – 72 с.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.6

Б26

Баршай, В. М. Гимнастика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 050720.65 (033100)- Физическая культура / В. М. Баршай, В. Н. Курысь, И. Б. Павлов ; Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 320 с. : ил. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Б79

Большая энциклопедия дыхательных гимнастик / сост. Л. Орлова. – Минск : Харвест, 2007. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

В68

Володина, О. В. Йога для красоты и здоровья : специально для женщин / О. В. Володина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 160 с. : ил. – (Жизнь удалась).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

З-17

Зайцева, Г. А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях : методическое пособие / Г. А. Зайцева, О. А. Медведева. – Москва : Физкультура и спорт, 2007. – 104 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Л13

Лавров, Н. Н. Элит-фитнес: искусство фитбола для всей семьи / Н. Н. Лавров. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 176 с. : ил. – (Живая линия).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

О-29

Объемно-силовая система тренировок / авт.-сост. Л. В. Аксенова. – Москва; Донецк : АСТ; Сталкер, 2008. – 160 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

П32

Пилатес / сост. М. Кановская. – Москва; Санкт-Петербург : АСТ; Сова; ВКТ, 2009. – 128 с. : ил. – (40 уникальных упражнений).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

С89

Суини, Г. Йога и секреты долголетия / Г. Суини. – Ростов-на-Дону; Краснодар : Феникс ; Неоглори, 2008. – 256 с. : ил. – (Уроки велнеса).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711

К41

Кіндрат, В. К. Легка атлетика з методикою викладання : навчально-методичний посібник / В. К. Кіндрат, С. В. Семенович. – 2-е вид., доп. і перероб. – Рівне : РДГУ, 2009. – 136 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711

Я51

Яловик, В. Т. Інноваційні технології викладання легкої атлетики у вищих навчальних закладах : монографія / В. Т. Яловик, В. М. Сергієнко ; Волинський НУ ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2007. – 228 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

С50

Смирнов, В. В. Антология борьбы : из истории развития греко-римской борьбы на Запорожье / В. В. Смирнов. – Запорожье : ДФГ, 2002. – 256 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.716

Т93

Тышлер, Д. А. Двигательная подготовка фехтовальщиков / Д. А. Тышлер, А. Д. Мовшович. – Москва : Академический Проект, 2007. – 160 с. : ил. – (Технологии спорта).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


75.716

Т93

Тышлер, Д. А. Фехтование. От новичка до чемпиона / Д. А. Тышлер, Г. Д. Тышлер. – Москва : Академический Проект, 2007. – 140 с. – (Технологии спорта).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.81

Е60

Емельянов, Б. В. Экскурсоведение : учебник по туристским специальностям / Б. В. Емельянов ; Российская международная академия туризма. – Москва : Советский спорт, 2009. – 216 с. – (Профессиональное туристское образование).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

Д64

Долженко, Г. П. Основы туризма : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся туристским профилям / Г. П. Долженко. – Ростов-на-Дону : Феникс ; Москва : МарТ, 2009. – 320 с. – (Туризм и сервис).

^ Кільк. прим.: 1 (2)


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


87

К24

Кармин, А. С. Философия : учебник для студентов и аспирантов вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер Пресс, 2009. – 560 с. – (Учебник для вузов).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


87

Ф56

Філософія : навчальний посібник / ред. І. Ф. Надольний. – 6-те вид., випр. і доп. – Київ : Вікар, 2006. – 456 с. – (Вища освіта XXI століття).

^ Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


МОВОЗНАВСТВО


81

А64

^ Англо-русский и русско-английский словарь : около 70 000 слов / сост. П. П. Ребрик. – Киев : [б. и.], 2005. – 634 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

П27

^ Персидско-русский словарь : в 2 т. Т. 1 / ред. Ю. А. Рубинчик. – Москва : Советская Энциклопедия, 1970. – 784 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

П27

^ Персидско-русский словарь : в 2 т. Т. 2 / ред. Ю. А. Рубинчик. – Москва : Советская Энциклопедия, 1970. – 848 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


81

С91

^ Сучасна українська літературна мова : підручник для я студентів філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас [та ін.] ; ред. М. Я. Плющ. – 3-тє вид., стер. – Київ : Вища школа, 2001. – 271 с. – Лист №10/2-18 від 29.09.1999.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


81

У45

Українсько-перський словник : 20 000 слів / укл. Хамід Реза Салімі, В. А. Храновський, О. В. Мазепова, А. М. Бочарнікова. – Київ : Кондор, 2006. – 374 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


84(4Рос)6

А13

Абдуллаев, Ч. Традиции демонов : роман / Ч. Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Современный русский шпионский роман).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

А13

Абдуллаев, Ч. Одноразовое использование : роман / Ч. Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Современный русский шпионский роман).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

А13

Абдуллаев, Ч. Мечта дилетантов : роман / Ч. Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Современный русский шпионский роман).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

А13

Абдуллаев, Ч. Год обезьяны : роман / Ч. Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Современный русский шпионский роман).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

А44

Акунин, Б. Смерть на брудершафт : [роман-кино] / Б. Акунин. – Москва : АСТ МОСКВА, 2009. – 441 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Б51

Берсенева, А. Слабости сильной женщины / А. Берсенева. – Москва : Совершенно секретно, 2006. – 352 с. – (Городской роман).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Б51

Берсенева, А. Слабости сильной женщины -2 / А. Берсенева. – Москва : Совершенно секретно, 2006. – 320 с. – (Городской роман).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Б82

Борминская, С. Счастье - перелетная птица : [роман] / С. Борминская. – Санкт-Петербург : Ред Фиш : ТИД Амфора, 2005. – 302 с. – (Светлана Борминская).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В15

Валуцкий, В. Зимняя вишня : [роман] / В. Валуцкий. – Санкт-Петербург : Ред Фиш : ТИД Амфора, 2005. – 431 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В19

Васина, Н. Невеста и Чудовище : роман / Н. Васина. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Детектив не для всех).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В19

Васина, Н. Мачеха для Золушки : роман / Н. Васина. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Детектив не для всех).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В46

Вильмонт, Е. Два зайца, три сосны / Е. Вильмонт. – Москва : АСТ Астрель, 2007. – 316 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)84(4Рос)6

В46


Вильмонт, Е. Нашла себе блондина! : роман / Е. Вильмонт. – Москва; Харьков : АСТ ; Фолио, 2003. – 304 с. – (Русский романс).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В46

Вильмонт, Е. Плевать на все с гигантской секвойи. Умер-шмумер : романы / Е. Вильмонт. – Москва : Астраль ; АСТ, 2004. – 608 с. – Содерж. : Шнуре В. Когда отцовы усы еще были рыжими.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)

В57

Владимирская, А. Интерьер для убийцы / А. Владимирская, П. Владимирский. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2009. – 272 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В68

Володарский, Э. Капкан. Детектив без детектива / Э. Володарский. – Москва : Вагриус, 2006. – 368 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Г34

Гендлин, Л. Исповедь любовницы Сталина : роман / Л. Гендлин ; пер. с англ. В. В. Зубрилова. – Минск : Фирма "Клич", 1993. – 399 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Вел)

В15

Голдсмит, О. Молодые жены : [роман] / О. Голдсмит ; [пер. с англ. А. Назаров]. – Санкт-Петербург : Ред Фиш : ТИД Амфора, 2005. – 558 с. – (Glamour).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Д36

Деревянко, И. В. Пуля убеждает с лету : повести / И. В. Деревянко. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Черная кошка).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Д91

Дышев, А. Одноклассник, который знал все : роман / А. Дышев. – Москва : Эксмо, 2009. – 320 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Е42

Езерская, Е. Бедная Настя. В поисках счастья : роман. Кн. 3 / Е. Езерская. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 448 с. – (Русский сериал).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Е42

Езерская, Е. Бедная Настя. Превратности любви : роман. Кн. 2 / Е. Езерская. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с. – (Русский сериал).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Е42

Езерская, Е. Бедная Настя. Там, где разбиваются сердца : роман. Кн. 1 / Е. Езерская. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 510 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)84(4Рос)6

Е42

Езерская, Е. Бедная Настя. Через тернии - к звездам : роман. Кн. 4 / Е. Езерская. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с. – (Русский сериал).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К27

Карышев, В. М. Бригада. Новичок : повести / В. М. Карышев. – Москва : Эксмо-Пресс, 2002. – 416 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К14

Казанцев, К. Получите алмаз. Распишитесь кровью : роман / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Оборотни в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К14

Казанцев, К. Прокурорский расстрел : роман / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Оборотни в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К14

Казанцев, К. Показательное преступление : роман / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2006. – 384 с. – (Оборотни в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К14

Казанцев, К. Ошибки смывают кровью : роман / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Оборотни в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К14

Казанцев, К. Подарю тебе я пулю : роман / К. Казанцев. – Москва : Эксмо, 2007. – 384 с. – (Оборотни в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)

К14

Казаков, Д. Чаша гнева / Д. Казаков. – Киев : ИД "Сварог", 2006. – 352 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К61

Колчина, Н. Золото скифов : роман / Н. Колчина. – Москва : ЗАО Центрполиграф, 2006. – 271 с. – (Семейные тайны).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К61

Колычев, В. Г. Форвард: Игра на грани фола : роман / В. Г. Колычев. – Москва : Эксмо, 2008. – 416 с. – (Футбольный детектив).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К59

Козуляев, А. В. Проклятие дома рейтингов : [роман] / А. В. Козуляев. – Санкт-Петербург : Амфора. ТИД Амфора, 2007. – 383 с. – (Амфора. ru).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К61

Колычев, В. Г. Не жалею, не зову, не плачу : роман / В. Г. Колычев. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Русский шансон).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К61

Колычев, В. Г. Сгори до тла, моя звезда! : роман / В. Г. Колычев. – Москва : Эксмо, 2009. – 352 с. – (Русский шансон).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Л47

Леонов, Н. И. За пределом жестокости : повести / Н. И. Леонов, А. Макеев. – Москва : Эксмо, 2009. – 384 с. – (Черная кошка).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

М14

Майдуков, С. Г. Козырный фраер / С. Г. Майдуков. – Донецк : "ПКФ "БАО", 2010. – 448 с. : ил.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

М77

Монастырская, А. Фарш Мендельсона : роман / А. Монастырская. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 336 с. – (Иронический детектив).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)84(7США)

М15

Макнот, Д. Раз и навсегда : [роман] / Д. Макнот ; пер. с англ. Е. С. Шерра. – Москва : АСТ, 2010. – 317 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

П37

Платова, В. Е. Анук, mon amour... : роман / В. Е. Платова. – Москва : Астраль, 2005. – 505 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

П54

Полякова, Т. В. Караоке для дамы с собачкой : повесть / Т. В. Полякова. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Новогодний детектив).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

П81

Пронин, В. А. Божья кара : роман / В. А. Пронин. – Москва : Эксмо, 2009. – 384 с. – (Черная кошка).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Р62

Рождественский детектив : сборник рассказов. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Новогодний детектив).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

С66

Сосницкая, М. С. София и жизнь : роман / М. С. Сосницкая. – Москва : АСТ; Астраль, 2003. – 378 с. – (Русский романс).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

С91

Сухов, Е. Замануха для фраера : роман / Е. Сухов. – Москва : Эксмо, 2009. – 320 с. – (Я - вор в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

С91

Сухов, Е. Бой "быков" : роман / Е. Сухов. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Я - вор в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

С91

Сухов, Е. Бриллиантовый крест для медвежатника : роман / Е. Сухов. – Москва : Эксмо, 2007. – 352 с. – (Я - вор в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

С91

Сухов, Е. Матерый и скокарь : роман / Е. Сухов. – Москва : Эксмо, 2008. – 320 с. – (Я - вор в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

С91

Сухов, Е. Облава / Е. Сухов. – Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. – 400 с. – (Я - вор в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

С91

Сухов, Е. Шнифер : роман / Е. Сухов. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Я - вор в законе).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Ц18

Царева, М. Несладкая жизнь / М. Царева. – Москва : Эксмо, 2008. – 352 с. – (Болтавня брюнетки).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Ч-49

Черных, В. Ночные сестры. Женщин обижать не рекомендуется : [роман, повесть] / В. Черных. – Санкт-Петербург : Амфора, 2007. – 511 с. – (Смотрим фильм - читаем книгу).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Ч-49

Черных, В. Взрыв Секс-бомбы : [роман] / В. Черных. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 318 с. – (Валентин Черных).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)84(4Рос)6

Ш59

Шилова, Ю. В. Время лечит, или не ломай мне жизнь и душу : [роман] / Ю. В. Шилова. – Москва : АСТ, 2009. – 318 с.

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)84(4Рос)6

Ш59

Шилова, Ю. В. Предсмертное желание, или Крутой поворот судьбы / Ю. В. Шилова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Криминальная мелодрама).

^ Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


МИСТЕЦТВО


85.30

Е15

Евдокимов, М. Таких, как я, пол-России / М. Евдокимов ; сост. Т. И. Маршкова. – Москва : Алгоритм, 2008. – 272 с. : ил. – (Память).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


85.30

С91

Сушко, Ю. М. Владимир и Марина / Ю. М. Сушко. – Москва : Вагриус, 2007. – 304 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


85.30

Т33

Тендора, Н. Я. Вячеслав Тихонов. Князь из Павловского Посада / Н. Я. Тендора. – Москва : Алгоритм, 2008. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


85.30

Щ33

Щеглов, Д. А. Любовь и маска / Д. А. Щеглов. – Москва; Смоленск : Олимп; Русич, 1997. – 368 с. : ил. – (Женщина-миф).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи