Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 121.59 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір121.59 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАВЕНЬ 2009 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


26

С83

Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

А65

Андреева, Т. Табак и здоровье / Т. Андреева, К. Красовский. – Киев : [б. и.], 2004. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

В19

Васильева, А. Болезни костей: диагностика, лечение, профилактика / А. Васильева. – СПб : Невский проспект, 2002. – 128 с. – (Советует доктор).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


63.2

В61Вовк, О. В. Энциклопедия знаков и символов / О. В. Вовк. – Москва : Вече, 2008. – 528 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

63.3 (4Укр)

К84Крути : збірка у пам’ять героїв Крут / упоряд. О. Зінкевич, Н. Зінкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 422 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


66.2

У45Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія /  ред. Ю. Г. Рубан; Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – 744 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


66.3

Н34Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття : в 3 кн. Кн. 1. Пріоритет інтелекту / авт.-упоряд. В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій. – Київ : Навчальна книга, 2004. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


66.3

Н34Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття: в 3 кн. Кн. 2. Освіта і наука: творчий потенціал державо- і культуротворення / авт.-упоряд. В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій. – Київ : Навчальна книга, 2004. – 672 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

66.3

Н34Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття: в 3 кн. Кн. 3. Модернізація освіти / авт.-упоряд. В. Литвин, В. Андрущенко, А. Гуржій. – Київ : Навчальна книга, 2004. – 944 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


76.

Д40

Джефкинс, Ф. Реклама : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 350700-Реклама / Ф. Джефкинс ; пер. с англ. под ред. Б. Л. Еремина. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 524 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


82

М68

Мифология : энциклопедия / ред. Е. М. Мелетинский. - репринт. изд. – Москва: Большая российская энциклопедия; Дрофа, 2008. – 736 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

Г52

Главник, О. П. Секрети командоутворення: основи дитячого самоврядування у дитячому таборі відпочинку / О. П. Главник. – Київ : Марич, 2009. – 68 с. – (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

М60

Мілютіна, К. Л. Адаптація студентів до навчання / К. Л. Мілютіна. – Київ : Марич, 2009. – 76 с. – (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

С13

Савіна, М. І. Психологія статі і виховання особистості / М. І. Савіна. – Київ : Марич, 2009. – 84 с. - (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

Т45

Титаренко, Т. М. Життєстійкість особистості: соціальна необхідність та безпека / Т. М. Титаренко, Т. О. Ларіна. – Київ : Марич, 2009. – 76 с. - (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88.43

М48

Мельник, Е. В. Психология физической культуры и спорта в вопросах и ответах : пособие для студентов, учащихся училищ олимпийского резерва / Е. В. Мельник, Ж. К. Шемет. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : БГУФК, 2008. – 100 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

Б43

Белорусский государственный университет физической культуры. Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / ред. М. Е. Кобринский; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск : БГУФК, 2008. – Вып. 2. – 248 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75

М75

Молодіжний науковий вісник (2007). Фізичне виховання і спорт: зб. наук. праць Волинського національного університету ім.. Л. Українки /ред. І. Я. Коцан, А. В. Цьось, А. С. Нісімчук. – Луцьк: Редакційно-видавнич. відділ "Вежа" Волинського національного університету ім. Л. Українки, 2007. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.01

Б17

Базулько, А. С. Биохимические основы спортивной мышечной деятельности : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Физическая культура и спорт" / А. С. Базулько. – Минск : БГУФК, 2006. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

А28

Адаптаційні можливості дітей та молоді : матеріали VII (IX) Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 17-19 вересня 2008 р.) / ред. А. І. Босенко; Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського; Інститут фізичної культури та реабілітації. Кафедра анатомії і фізіології. – Одеса : ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 2008. – 536 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.1

Ф50

Фізичне виховання, спорт, реабілітація та культура здоров`я у XXI столітті : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. "Фізичне виховання, спорт, реабілітація та культура здоров`я у XXI століття": зб. ст. / ред. В. П. Горащук; Інститут фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2008. – 142 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

А43Актуальні проблеми фізкультурної освіти : матеріали ІІІ Міжнародної електронної наукової конференції (24 квітня 2008 р.). – Харків : ОВС, 2008. – 84 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)

75.11

З-41Збірник курсів за вибором у процесі профільного навчання за спортивним напрямком : метод. посіб. для вчителів фіз. культури загальноосвітніх навч. закладів та студентів інституту фізичного виховання і спорту / укл. Т. Т. Ротерс, О. В. Ливацький, Ю. В. Драгнєв; ЛНУ ім. Т.Шевченка. – Луганськ : [б. в.], 2008. – 336 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-41

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрів Кам'янець-Подільського національного університету. Факультет фізичної культури / ред. Г. В. Бесарабчук; Кам'янець-Подільський національний університет. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2008. – Вип. 3. - 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент)


75.11

З-41

Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету фізичної культури : факультет фізичної культури / ред. Г. В. Бесарабчук; Кам'янець-Подільський національний університет. – Кам'янець-Подільський : [б. в.], 2007. – Вип. 2. - 132 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Т41

Тимошенко, О. В. Діагностика знань, умінь та навичок з практичних дисциплін у студентів зі спеціальності 6.010201 "Фізичне виховання" / О. В. Тимошенко; Міністерство освіти і науки України; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Інститут фізичного виховання та спорту. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2008. – 46 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116

Н40

Нєворова, О. В. Оздоровча спрямованість і шляхи оптимізації фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку : методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання, вчителів фізичної культури, тренерів ДЮСШ / О. В. Нєворова; Кіровоградський ДПУ ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2007. – 100 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

С36

Силова підготовка студентів основних навчальних відділень ВНЗ : навчальний посібник / укл. Я. Я. Герасимович. – Чернівці : Рута, 2008. – 72 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.15

Г95

Гурман, Л. Д. Теорія і методика тренування кваліфікованих спортсменів : курс лекцій / Л. Д. Гурман; Кам'янець-Подільський державний університет. – Кам'янець-Подільський, 2007. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

Г95

Гурман, Л. Д. Теорія і методика дитячого і юнацького спорту : курс лекцій / Л. Д. Гурман; Кам'янець-Подільський національний університет. – Кам'янець-Подольський, 2008. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(2)

М89

Мудрик, В. И. Организационно-управленческие основы физической культуры и спорта (учебные и справочные материалы) : учебное пособие / В. И. Мудрик, Ю. П. Мичуда, С. А. Заветный. – Харьков : Изд-во ХНАДУ, 2008. – 408 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)75.4(Б)

Ф50

Физкультурно-оздоровительная работа с населением по месту жительства : курс лекций / авт.-сост. Т. В. Дорофеева, В. В. Леонова; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск, 2005. – 178 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.56/57

М54

Методика спортивно-масової роботи зі спортивних ігор : програма навчального курсу (за вимогами кредит.-модул. системи): напрямки підготовки: 0101 "Пед. освіта"; 0102 "Фіз. виховання і спорт": спеціальності: 7.010103 "Педагогіка і методика середньої овіти. Фіз. культури"; 7.010202 "Олімп. та проф. спорт". / розроб.: В. І. Наумчук. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – 44 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.569

С13

Савченко, М. І. Волейбол : навч.-метод. посіб. для студ. факультетів фіз. виховання вищих навч. закладів / М. І. Савченко. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2008. – 288 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.6

Г48

Гимнастика : учеб. пособ. для университета физ. культуры и факультетов физ. воспитания пед. вузов Республики Беларусь / В. М. Миронов, Г. Б. Рабиль, Т. А. Морозевич; Белорусский государственный университет физической культуры. – Минск : БГУФК, 2007. – 254 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.66

Ш45

Шельчук, Н. О. Основи психофізичної підготовленості спортсменок з художньої гімнастики на етапі спортивного вдосконалення : навч. посіб. для тренерів ДЮСШ, викладачів і студентів вищих закладів освіти фізкультурного профілю / Н. О. Шельчук, В. А. Леонова; Львіський ДІФК. – Львів, 2004. – 52 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

А87

Архипов, О.А. Теорія та методика викладання атлетизму : метод. посіб. / О. А. Архипов, А. В. Хохлов. – Київ : [б. в.], 2009. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Р55

Ритмічна гімнастика : посіб. до організації, планування та проведення практичних занять / уклад. С. М. Киселевська; КНУБА. – Київ, 2008. – 108 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.8

М54

Метання диска (техніка, методика навчання) : метод. рекомендації. – Кам'янець-Подільськ : Кам'янець-Подільський національний університет, 2008. – 34 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

Г85

Гринь, Л. В. Технічні засоби навчання та обладнання у спортивних єдиноборствах : навч. посіб. / Л. В. Гринь; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2008. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

М60

Мільчевич, І. Богатирська естафета Закарпаття. Від класичної боротьби - до магії дзюдо / І. Мільчевич, А. Шерегій. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715

С17

Самоха, А. Р. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету фізичної культури зі спортивної боротьби та методики викладання / А. Р. Самоха; Черкаський НУ ім. Б.Хмельницького. – Черкаси : [б. в], 2008. – 68 c.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717

В49

Виноградов, В. Е. Практические рекомендации по применению внетренировочных средств в гребле на байдарках и каноэ : метод. рекомендации / В. Е. Виноградов. – Киев : [б. и.], 2008. – 20 с. – (Библиотека тренера).

Кільк. прим.: 7 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.717.7

О-75

Особенности питания и рекомендации по пищевым манипуляциям гребцов на байдарках и каноэ : метод. пособ. / Л. М. Гунина, И. И. Земцова, С. А. Олейник. – Киев : [б. и.], 2008. – 38 с. - (Библиотека тренера).

Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.717.7

С64

Сопов, В. Ф. Психологическая подготовка гребцов на байдарках и каноэ : метод. пособ. / В. Ф. Сопов, О. А. Шинкарук, О. А. Чередниченко. – Киев : [б.и.], 2008. – 46 с. – (Библиотека тренера).

Кільк. прим.: 10 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.719.5

Т41

Тимошенко, Б. М. Лижний спорт : навч.-метод. посіб. / Б. М. Тимошенко, Л. Д. Гурман; Кам'янець-Подільський НУ. – Кам'янець-Подільський, 2008. – 280 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


А

Б23

Бандуріна, К.В. Організація самостійних занять фізичними вправами у фізичній реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах спеціальної школи : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / К. В. Бандуріна ; Львівський ДУФК. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б24

Баришок, Т. В. Теоретико-методичні основи застосування індивідуальних програм з фізичної реабілітації дітей з церебральним паралічем в умовах сім'ї : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Т. В. Баришок ; Львівський ДУФК. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б81

Бондаренко, Є. В. Формування споживних властивостей морозива для спортсменів : автореф. дис. канд. тех. наук: 05.18.15 / Є. В. Бондаренко ; Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К68

Королева, К. И. Комплекс средств коррекции психического и функционального состояния спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, занимающихся Паралимпийским спортом : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / К. И. Королева ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г60

Голикова, Е. М. Комплексная реабилитация детей 7-8 лет с бронхиальной астмой в период адаптации к щколе : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; 14.00.51 / Е. М. Голикова ; Российский государственный универститет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р83

Рудакас, С. В. Подготовка специалистов по спортивным играм в вузах физической культуры в современных условиях (ценностный аспект и сотрудничество с профессиональными клубами) : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / С. В. Рудакас ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – Санкт-Петербург, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С13

Савченко, О. Г. Формирование технико-тактических действий при розыгрыше углового удара у квалифицированных футболистов на основе математического моделирования : автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / О. Г. Савченко ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

У48

Улізько, В. М. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / В. М. Улізько ; ДНДІФК. – Київ, 2008. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Э75

Эрденко, Д. В. Методика использования восточной гимнастики при нарущениях осанки у студенток гуманитарных вузов : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; 14.00.51 / Д. В. Эрденко ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи