Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 126.29 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір126.29 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2009 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


20

С99

Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : ФОЛИО, 2008. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


28

Г82

Грибан, Г. П. Проблеми екології у фізичному вихованні / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2008. – 182 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К68

Королев, А. А. Гигиена питания : учебник для студентов, обучающихся по специальности 060104 "Медико-профилактическое дело" / А. А. Королев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Академия, 2008. – 528 с. – (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К85

Крыжановский, С. А. Фармакология : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования: в 2 т. Т. 2 / С. А. Крыжановский. – Москва : Академия, 2007. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


63.2

З-14

Загреба, М. Монети України 1992 - 2007 : каталог / М. Загреба. – 3-тє вид., допов. – Київ : [б.в], 2007. – 128 с. : іл. – (Б-ка журн. "Нумізматика і фалеристика").

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


63.3(0)

П99

50 знаменитых царственных династий / В. М. Скляренко, Я. А. Батий, Н. И. Вологжина, М. А. Панкова. – Харьков : ФОЛИО, 2007. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


КУЛЬТУРА. ІНФОРМАТИКА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО


70

К72

Костромицкая, М. М. Новый год и Рождество : Энциклопедия праздника / М. М. Костромицкая. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2008. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


78

В17

Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика / А. Н. Ванеев ; Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства. – Санкт-Петербург : Профессия, 2006. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (Сучасні біб. технології)


81

А64

Английский язык для физкультурных специальностей = English for Students of Physical Education : учебник для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 - Филологическое образование / Е. А. Баженова, А. Ю. Гренлунд, Л. Я. Ковалева, А. В. Соколова ; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Академия, 2007. – 352 с. – (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)82

З-80

Золотая коллекция тостов и поздравлений / сост. Е. Савченко. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО


85.30

Р74

Росанова, О. В. Восточный танец. Секреты создания костюма / О. В. Росанова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 280 с. : ил. – (Город мастеров).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.58

П78

Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалаврів : [наказ МОН України № 58 від 27 січня 2007 р.; постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. №1719; Таблиця відповідності спеціальностей ... ; Таблиця зіставлення напрямів підготовки фахівців …] / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – 40 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

Б82

Борисова, Л. М. Перший раз у п'ятий клас : поради на кожен день щодо адаптації п'ятикласників до умов навчання в гімназії / Л. М. Борисова. – Київ : Марич, 2009. – 100 с. – (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


88

И46

Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 412 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

К68

Корольчук, М. С. Психофізіологія діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / Микола Степанович Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2003. – 400 с. – Затверджено Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-423 від. 19.02.2003.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

П86

Психофизиология : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению 521000 "Психология" и специальностям 020400 "Психология", 022700 "Клиническая психология" / ред. Ю.И.Александров. – 3-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2006. – 464 с. : ил. – (Учебник для вузов).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

Р60

Родионов, А. В. Психология физического воспитания и спорта : учебник для студ. высш. учеб. заведений физкультурного профиля / А. В. Родионов. – Москва : Академический проект ; Фонд "Мир", 2004. – 576 с. – (Учебник для вузов).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88.43

Г82

Грибан, Г. П. Фізичне виховання і воля : монографія / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2008. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.1

П78

Проблемы физкультурного образования: содержание, направленность, методика, организация : материалы первого Международного научного конгресса (г. Белгород, 21-24 октября 2009 г.): в 2 ч. / под. ред. В. В. Сокорева. – Белгород : Издательство БелГУ, 2009. – Ч. 1. - 318 с.; Ч. 2. -  242 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г82

Грибан, Г. П. Вплив фізичних вправ на розумову та інтелектуальну діяльність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2008. – 122 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г82

Грибан, Г. П. Життєдіяльність та рухова активність студентів / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2009. – 592 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г82

Грибан, Г. П. Модульно-рейтингова система у фізичному вихованні / Г. П. Грибан. – Житомир : Рута, 2008. – 106 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.574

Б26

Барчукова, Г. В. Теория и методика настольного тенниса : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 022300 - Физическая культура и спорт / Г. В. Барчукова, В. М. Богушас, О. В. Матыцин ; под. ред. Г. В. Барчуковой. – Москва : Академия, 2006. – 528 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

В14

Вайн, Х. Как научиться играть в футбол: Школа технического мастерства для молодых / Хорст Вайн ; пер. с итал. А. Л. Марескотти, В. Б. Серовского. – Москва : Терра Спорт : Олимпия Пресс, 2004. – 244 с. : ил. – (Первый шаг).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.6

Г48

Гімнастика в системі підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації : навч. посібник / В. А. Товт, О. А. Дуло, С. О. Михайлович, М. І. Товт-Коршинська. – Ужгород : Говерла, 2009. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.5

Г82

Грибан, Г. П. Плавання. Прикладні аспекти : навчально-методичний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Г. П. Грибан ; Житомирський національний агроекологічний університет. – Житомир : Рута, 2009. – 156 с. 

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.717.5

М92

Мухортова, Е. Ю. Обучение плаванию малышей : метод. пособие для инструкторов по физ. культуре (плавание), педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей / Е. Ю. Мухортова. – Москва : Физкультура и спорт, 2008. – 112 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

Ф34

Федотов, Ю. Н. Спортивно-оздоровительный туризм : учебник для образовательных учреждений высш. проф. образования, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 0321000 - Физическая культура / Ю. Н. Федотов, И. Е. Востоков. – 2-е изд.. испр. и доп. – Москва : Советский спорт, 2008. – 464 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


АВТОРЕФЕРАТИ


А

В12

Вагин, А. Ю. Биомеханические критерии рациональности и эффективность техники ударных действий в карате : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 01.02.08 / А. Ю. Вагин ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В68

Волохова, С. В. Технология профессионально-прикладной физической подготовки студентов, обучающихся по специальности "Литейное производство черных и цветных металлов" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. В. Волохова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И21

Иванова, О. В. Методика лечебной гимнастики для детей 11-13 лет, имеющих грудной сколиоз II степени, на основе средств, методов и внутренней техники хатха-йога : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 ; 14.00.51 / О. В. Иванова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Малаховка, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

К59

Козин, В. В. Повышение результативности атакующих действий баскетболистов 15-17 лет на основе моделирования противодействий соперников : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Козин ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К82

Кривцов, А. С. Первичный отбор в группы начальной подготовки СДЮСШОР по пулевой стрельбе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. С. Кривцов ; Белгородский государственный университет. – Белгород, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К85

Крючков, А. С. Конституционально-ориентированная технология физического воспитания мальчиков в возрасте от 7 до 9 лет на предварительном этапе в дзюдо : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. С. Крючков ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л84

Лукьянова, Н. А. Формирование делового этикета у студентов специальности "Социально-культурный сервис и туризм" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Н. А. Лукьянова ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М51

Меняйлова, И. Н. Двигательное и психическое развитие детей ясельного возраста средствами физического воспитания на основе взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / И. Н. Меняйлова ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2009. –   24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М70

Мицкевич, Э. А. Подготовка высококвалифицированных спортсменов-дзюдоистов на основе управления их функциональным состоянием : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Э. А. Мицкевич ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П12

Павлов, Г. К. Управление тренировочным эффектом на основе оценки максимальной удельной мгновенной мощности движений в упражнениях скоростно-силового характера : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Г. К. Павлов ; Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. – Омск, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П56

Пономарева, Т. В. Становление функциональных асимметрий в раннем онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Т. В. Пономарева ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


84(4Вл)6

Д95

Дю Марье, Д. Козел отпущения : роман / Дафна Дю Морье ; пер. с англ. Г. Островской. – Москва : ТЕРРА, 1999. – 480 с. – (Тайна).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Г)6

М60

Мильке, Т. Р. Сакриверсум / Томас Мильке ; пер. с нем. Л. Маковкин. – Киев : Издательский дом «Сварог», 2006. – 448 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

А44

Акунин, Б. Левиафан : роман / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 2001. – 240 с. – (Новый детектив).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)84(4Рос)6

А44

Акунин, Б. Смерть на брудершафт. Младенец и черт : [роман-кино] / Борис Акунин. – Москва : АСТ Москва, 2009. – 286 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

А44

Акунин, Б. Смерть на брудершафт. Мука разбитого сердца : [роман-кино] / Борис Акунин. – Москва : АСТ Москва, 2009. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


84(4Рос)6

А44

Акунин, Б. Статский советник : роман / Борис Акунин. – Москва : Захаров, 2001. – 288 с. – (Новый детектив).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В46

Вильмонт, Е. Н. Здравствуй, груздь : роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : Агентство «КРПА Олимп» : Астрель : АСТ, 2005. – 256 с. – (Городской роман).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В46

Вильмонт, Е. Н. Перевозбуждение примитивной личности : роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : Астрель : АСТ, 2004. – 304 с. – (Русский романс).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В46

Вильмонт, Е. Н. Проверить на вшивость господина адвоката : роман / Екатерина Вильмонт. – Москва : Астрель; АСТ, 2004. – 288 с. – (Русский романс).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

В83

Врублевская, Г. Половина любви : роман / Галина Врублевская. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 460 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Г68

Гордон, Д. Начистоту : история и частная жизнь в диалогах / Дмитрий Гордон. – Москва : Эксмо, 2006. – 448 с. : ил. – (Сенсационные откровения звезд).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Г68

Гордон, Д. О том, о сем : история и частная жизнь в диалогах / Дмитрий Гордон. – Москва : Эксмо, 2007. – 480 с. : ил. – (Сенсационные откровения звезд).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Г68

Гордон, Д. По душам : история и частная жизнь в диалогах / Дмитрий Гордон. – Москва : Эксмо, 2006. – 464 с. : ил. – (Сенсационные откровения звезд).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Г68

Гордон, Д. Поговорим : история и частная жизнь в диалогах / Дмитрий Гордон. – Москва : Эксмо, 2006. – 496 с. : ил. – (Сенсационные откровения звезд).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Д67

Донцова, Д. Стилист для снежного человека : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 432 с. – (Иронический детектив).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

К75

Кочелаева, Н. Темная сторона неба : мистический роман / Наталия Кочелаева. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 254 с. – (Бессонница).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)

М20

Малышева, А. Зеркало смерти : роман / Анна Малышева. – Москва : Центрполиграф, 2006. – 416 с. – (Криминальный талант).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Т51

Токарева, В. И вновь о любви / В. Токарева. – Москва : АСТ, 2009. – 310 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

У51

Ульянина, И. Н. Все девушки любят богатых : роман / Ирина Ульянина. – Москва : Центрполиграф, 2007. – 269 с. – (Мужчина и женщина).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Щ61

Щербакова, Г. Женщины в игре без правил / Галина Щербакова. – Москва : Эксмо, 2009. –    416 с. – (Лучшая современная женская проза).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)6

Г68

Гордон, Д. Без купюр : беседы с великими и знаменитыми / Дмитрий Гордон. – Киев : Схили Дніпра, 2007. – 536 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)6

Г68

Гордон, Д. Диалог длиною в жизнь : беседы с великими и знаменитыми / Дмитрий Гордон. – Киев : Схили Дніпра, 2006. – 380 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)6

Г68

Гордон, Д. Начистоту : беседы с великими и знаменитыми / Дмитрий Гордон. – Киев : Схили Дніпра, 2006. – 464 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)6

Г68

Гордон, Д. Тет-а-тет : беседы с великими и знаменитыми / Дмитрий Гордон. – Киев : Схили Дніпра, 2007. – 526 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)6

Р59

Рог, Е. Счастье мое луковое : повести, рассказы, эссе / Елена Рог. – Киев : Издательский Дом «Личности», 2007. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Укр)6

Ц18

Царинский, А. Оборотень : роман / Александр Царинский. – Донецк : Донеччина, 2008. – 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(7США)

А65

Андерсон, К. Антитела : роман / Кевин Андерсон ; пер. с англ. Р. Н. Волошин. – Москва : АСТ, 2000. – 432 с. – (Секретные материалы).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(7США)

Г21

Гаррисон, Д. Легенды осени : повести / Джим Гаррисон ; пер. с англ. Т. Боровиковой, В. Голышева. – Санкт-Петербург : Издательский Дом «Азбука-классика», 2007. – 304 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(7США)

Т52

Толкиен, Д. Властелин колец: Братство Кольца : роман / Джон Рональд Руэл Толкиен ; пер. с англ. И. И. Мансуров. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 542 с. – (Blockbuster. Экранизированный роман).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)
Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи