Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 160.7 Kb.
НазваWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір160.7 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ГРУДЕНЬ 2009 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА28.8

Ш63

Шипицына, Л. М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. – М. : Академия, 2008. – 432 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА65.9

Р45

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє : монографія / Національна академія державного управління при Президентові України. – К. : К.І.С., 2009. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


67

К78

Кращі приклади з практики проекту. Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні "Гідна Україна" : посібник. – К. : Жовтень, 2009. – 100 с.+1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


67

П68

Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні : станом на 1 січня 2001 року / ред. С. П. Павлюк, С. Е. Демський ; Державний комітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 688 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

К69

Корупція в Україні. Загальнонаціональне дослідження стану корупції у сфері вищої освіти : базове та повторне дослідження 2008 / Київський міжнародний інститут соціології. – К., 2009. – 58 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


88

К51

Кльоц, Л. А. Професійний розвиток психолога: сучасні тенденції / Л. А. Кльоц. – К. : Марич, 2009. – 140 с. – (Бібліотечка соціального працівника).

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

Б26

Барчуков, И. С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений обучающихся по направлению "Педагогика" / И. С.Барчуков, А. А. Нестеров ; ред. Н. Н. Маликов. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 528 с. – (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

П37

Плахтій, П. Д. Біологічні основи фізичного виховання студентів : навч. посібник / П. Д. Плахтій, М. В. Зубаль, В. М. Мисів. – Кам'янець-Подільський, 2008. – 232 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

В74

Вопросы физической и духовной культуры, спорта и рекреации : материалы VI Всеукр. науч.-практ. конф. научных, научно-педагог. работников, студентов, аспирантов и специалистов. Т. 5: Перспективы развития физической культуры, спорта и рекреации / Запорожский НУ, Крымский фак. физ. культ., спорта и туризма. – Симферополь, 2009. – 220 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Г93

Губа, В. П. Научно-практические и методические основы физического воспитания учащейся молодежи: учеб. пособ. для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 032101 - Физическая культура и спорт / В. П. Губа, О. С. Морозов, В. В. Парфененков. – М. : Советский спорт, 2008. – 208 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

З-41


Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрів Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури. Вип. 1 / Міністерство освіти і науки України, Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, Факультет фізичної культури. – Кам'янець-Подільський: Абетка, 2009. – 156 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

М19

Малімон, О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів : монографія / О. О. Малімон ; Міністерство освіти і науки України, Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2009. – 160 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Н71

Ніколайчук, І. Ю. Формування духовно-фізичних якостей студентів у системі фізичного виховання : навч. посіб. / І. Ю. Ніколайчук, В. В. Андрєєва ; Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. – Луганськ, 2009. – 120 с. : табл.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф68

Фізичне виховання – здоров`я студентів : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Донецьк, 23-24 квітня 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України, Комітет з фізичного виховання і спорту МОН України, Державний університет інформатики і штучного інтелекту. – Донецьк : ІПШІ Наука і освіта, 2009. – 204 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф68

Фізичне виховання та спорт у вищій школі. За здоровий спосіб життя : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України, Запорізький НТУ. – Запоріжжя, 2009. – 58 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання школярів: теорія і практика : зб. статей за матеріалами Всеукраїнського наук.-практ. семінару для вчителів фізичної культури та керівників міських і районних метод. об'єднань (Луганськ, 24-25 березня 2009 р.) / Міністерство освіти і науки України, Державний Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут фізичного виховання і спорту, Кафедра теорії і методики фізичного виховання. – Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 230 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

А43

Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня 2009 р.) / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2009. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

Ш88

Штейнбах, В. Оборотная сторона медали: история Олимпийских игр в скандалах, провокациях, судейских ошибках и курьезах / Валерий Штейнбах. – М. : Человек, 2008. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.4(2)

М19

Малинин, А. Б. Менеджмент деятельности спортивных школ : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 032101 - "Физическая культура и спорт" / А. Б. Малинин , В. А. Малинин – М. : Физическая культура, 2008. – 241 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(2)

О-66


Орлова, Ю. А. Современные информационные технологии в подготовке менеджеров : монография / Ю. А. Орлова. – Волгоград, 2009. – 214 с.

75.4(2)

С40

Системні основи управління проектами у фізичній культурі і спорту : монографія / С. І.Бєлих, В. В. Приходько, В. В. Малий, А. Г. Рибковський ; Міністерство освіти і науки України, Донецький НУ. – Донецьк : ТОВ фірма "Друк-Інформ", 2009. – 282 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.48

А49

Алешин, В. В. Организационно-экономические аспекты деятельности спортивного комплекса : метод. пособие для студ., обучающихся по специальности 032101 - "Физическая культура и спорт" / В. В.Алешин, Е. В.Кузьмичева. – М. : Физическая культура, 2009. – 128 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.65

Л14

Лагутин, А. Б. Командная гимнастика в школе : метод. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности 032101 - "Физическая культура и спорт" / А. Б. Лагутин. – М. : Физическая культура, 2008. – 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

С79

Стеценко, А. І. Пауерліфтинг: теорія і методика викладання : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. И. Стеценко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 460 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711

П50

Полищук, В. Д. Использование специальных и подводящих упражнений в тренировочном процессе легкоатлетов / В. Д. Полищук. – Киев : Олимпийская литература, 2009. – 144 с.

Кільк. прим.: 8 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.711.5

К72

Костянов, Г. От всех болезней, старости и лени, лекарство безотказное - беги! / Геннадий Костянов. – Чернигов : SКВ, 2007. – 206 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.715.

П68

Правила змагань з боротьби на поясах / Г. М. Арзютов, В. М. Мачугін, В. М. Даіаурі, М. Б.Гуска ; Державний комітет України з питань культури та спорту, Федерація сумо України та боротьби на поясах, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.716.5

Р95

Рыцари пера и клинка / сост. Л. Россошик. – М. : Человек, 2008. – 304 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ5

G86

Grotkasten, S. Gimnasia para la columna vertebral : programas practicos de ejercicios para mantener la columna vertebral sana y como terapia pare procesos degenerativos de los discos intervertebrales yespina dorsal / Silke, Hubert Grotkasten, H. Kienzerle. – Barcelona : Editorial Paidotribo, 1993. – 284 p. – іспанською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


5

L45

Lecomte, S. La belleza en el hombre / Sophie Lecomte. – Barcelona : Editorial Paidotribo, 1993. – 284 p. – іспанською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.00

К41

Кинезиолошка теория (вьпроси: национална спортна академия или световен универзитетски центар за кинезиология) / ред. А. Джамбазовски. – София, 2002. – 204 с. – болгарською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)75.00

Р88

Русев, Р. Кибернетика и управление на движенията в спорта / Руси Русев. – София : Гера АРТ, 2006. – 160 с. – болгарською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.00

S81

Starosta, W. 15 anniversary establishing and development of International Association of Sport Kinetics = 15 rocznica powstania i rowoju Miedzynarodowego Stowarzyszenia Votoryki Sportowej / Wlodzimierz Starosta ; International Association of Sport Kinetics (IASR), Institut of Sport in Warsaw. – Warsaw, 2007. – 368 p. – англ., пол. мовами.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.04

C60

Clergeaud, C. Un vientre liso para siempre / Chantal Clergeaud. – Barcelona : Editorial Paidotribo, 1993. – 238 p. – іспанською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.04

R83

Rouet, M. La estetica corporal : salud y belleza plastica de la mujer / Marcel Rouet. – Barcelona : Editorial Paidotribo, [б. р.]. – 360 p. – іспанською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.10

B55

Beyond the scoreboard: Youth employment opportunities and skills development in the sports sector / ed. Giovani di Cola. – Geneva : International Labour Office, 2006. – 230 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.10

С74

Cultural differences sport : proceedings of the XV Congress of Panathlon International (Parma, 2-4 June 2005) / co-auth. A. Adella, L. Fabbris, A. Spallino ; Panathlon International. – Milano : FrancoAngeli, 2006. – 124 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.10

Vol

Voluntary service : proceedings of the XV Congress of Panathlon International (Parma, 2-4 June 2005) / co-auth. M. E. Alvarez, L. Bizzini, A. Spallino ; Panathlon International. – Milano : FrancoAngeli, 2006. – 160 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.10

P59

Physical activity in integrating Europe / ed. Jerzy Kosiewicz, Lech Jaczynowski. – Warszawa, 2004. – 338 p.- польською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.14

S38

Schutz, H. Stretching : con gimnasia de estiramiento para relajacion, ellasticidad y bienestar / Hans Schutz. – Barcelona : Editorial Paidotribo, [б. г.]. – 110 p.- іспанською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

П99

50 години научнометодическо списание "Спорт и наука" / Национална спортна академия, Държавната агенция за младежта и спорта, Българския съюз за физическа культура и спорт, Българския Олимпийски Комитет. – Юбилейно издание. – София, 2006. – 424 с. – болгарською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Ol-45

XIII Olympic congress : contributions / International Olympic Committee. – Copenhagеn, 2009. – 752 p.+1электрон. опт. диск (CD-ROM). – англійською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.566

G72

Gra w koszykowke i jej walory w ksztaltowaniu osobowosci dziecka / T. Hucinski, I. Wilejto-Lekntr, M. Czerlonko, R. Tymanski. – Gdansk, 2006. – 156 p. - польською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.715

Cur

Curriculum Development for the World Taekwondo Academy : 3rd International taekwondo symposium. – Berkeley, 2009. – 156 p. – англійською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.729

D79

Doren, M. Fascinacion skateboarding (monopatin) : un libro de ensenanza en teoria y practica / Martin van Doren, Ulrich Praman. – Barcelona : Paidotribo, [б. г.]. – 208 p. – іспанською мовою.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


АВТОРЕФЕРАТИ. ДИСЕРТАЦІЇ


Д

Б18

Байрачный, О. В. Психологические показатели в определении спортивного амплуа футболистов : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / О. В. Байрачный ; НУФВСУ. – Киев, 2009. – 210 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Б81

Бондарь, Е. М. Коррекция функциональных нарушений опорно-двигательного аппарата детей 5-6 лет с учетом пространственной организации тела : дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Е. М. Бондарь ; НУФВСУ. – Киев, 2009. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Б87

Бринзак, С. С. Прогнозування психологічної сумісності спортсменів у команді (на прикладі ігрових видів спорту) : дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / С. С. Бринзак ; НУФВСУ. – К., 2009. – 226 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

Д84

Дутчак, М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні : дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / М. В. Дутчак ; НУФВСУ. – К., 2009. – 458 с. 

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А89

Аршинник, С. П. Содержание и методика реализации раздела "Кроссовая подготовка" на уроках физической культуры учащихся общеобразовательных школ : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / С. П. Аршинник ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б44

Беляев, Н. С. Индивидуально-психологический подход в применении базовых шагов на занятиях оздоровительной классической аэробикой с женщинами зрелого возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. С. Беляев ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б74

Богуславська, В. Ю. Вдосконалення фізичної підготовленості веслувальників на байдарках при застосуванні різних режимів тренувань на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / В. Ю. Богуславська ; НУФВСУ. – К., 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б77

Бойко, Р. В. Содержание и организация спортивно-патриотического воспитания школьников в учреждениях дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Р. В. Бойко ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б90

Будзин, В. Р. Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням ФАЗ ОМЦ : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / В. Р. Будзин ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

В42

Види, В. А. Воспитание локальной силы и выносливости мышц верхних конечностей у борцов-самбистов : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. А. Види ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г37

Герасимова, Ю. С. Начальное обучение плаванию детей дошкольного возраста с использованием сюжетно-ролевых игр : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. С. Герасимова ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д18

Данилов, А. В. Построение тренировок начинающих бодибилдеров в годичном цикле : автореф. дис. ... канд. пед. наук : (13.00.04) / А. В. Данилов ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Е74

Ермукашева, Е. Т. Оздоровительная физическая культура женщин-преподавателей, имеющих структурно-функциональные нарушения позвоночника : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. Т. Ермукашева ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2009. – 28 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ж35

Жарська, Н. В. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця (стабільна стенокардія II функціональний клас) у післялікарняний період : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / Н. В. Жарська ; Львівський ДУФК. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-38

Захарина, Е. А. Формирование мотивации к двигательной активности в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Е. А. Захарина ; НУФВСУ. – Киев, 2008. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

И20

Иванов, И. Б. Психологическое консультирование как средство помощи спортсменам, завершающим и завершившим спортивную карьеру : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / И. Б. Иванов ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К14

Казакова, Н. А. Повышение физической подготовленности девушек в возрасте 17-19 лет на основе средств аквааэробики : автореф. дис. ... канд. пед. наук :13.00.04 / Н. А. Казакова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К73

Котов, Ю. Н. Контроль эффективности техники броска в прыжках гандболисток разной квалификации : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ю. Н. Котов ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н76

Ногас, А. О. Фізична реабілітація пацієнтів з туберкульозом легенів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту / А. О. Ногас ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н84

Носова, Н. Л. Контроль пространственной организации тела школьников в процессе физического воспитания : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.02 / Н. Л. Носова ; НУФВСУ. – Киев, 2008. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

О-95

Очеретько, Б. Е. Предпосылки сохранения достижений и продолжительность спортивной карьеры в гребле академической : автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту : 24.00.01 / Б. Е. Очеретько ; НУФВСУ. – К., 2008. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

П27

Перепелиця, П. Є. Побудова тренувального процесу студентських футбольних команд з урахуванням різного рівня підготовленості гравців : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / П. Є. Перепелиця ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

П56

Пономарева, Т. В. Становление функциональных асимметрий в раннем онтогенезе : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.13 / Т. В. Пономарева ; Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Краснодар, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П89

Пустовалов, В. О. Фізична підготовленість учнів середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / В. О. Пустовалов ; Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2009. – 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С13

Савин, Д. Н. Совершенствование технологии обучения приемам классического массажа на основе использования малых форм занятий физическими упражнениями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Д. Н. Савин ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – М., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С36

Силованова, И. М. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных занятий с использованием средств мини-футбола с женщинами 30-40 лет : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / И. М. Силованова ; Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С41

Сишко, Д. В. Типологічні особливості вестибуловегетативних реакцій у спортсменів : автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Д. В. Сишко ; НУФВСУ. – К., 2009. – 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С56

Совмиз, А. А. Адаптация техники бросков в дзюдо к кинематическим условиям спортивного поединка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. А. Совмиз ; Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма. – Краснодар, 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С89

Султанов, Т. Н. Психологические особенности преодоления экстремальных ситуаций спортсменами различных специализаций : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 13.00.04 / Т. Н. Султанов ; Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2009. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т52

Толкачова, О. В. Комплексна фізична реабілітація дітей 9-10 років, які часто хворіють, із застосуванням одорантів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.03 / О. В. Толкачова ; Львівський державний університет фізичної культури. – Львів, 2009. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т66

Тренева, М. В. Состояние процессов липидной пероксидации у юношей 19-21 года, занимающихся циклическими и ациклическими видами спорта : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / М. В. Тренева ; Челябинский государственный педагогический университет. – Челябинск, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т86

Турбин, Е. А. Формирование специальных навыков футбольных арбитров начальной подготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Е. А. Турбин ; Московская государственная академия физической культуры. – Малаховка, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-68

Чистякова, С. В. Моделирование соревновательной деятельности квалифицированных триатлеток в велосипедном педалировании : автореф. дис. ... канд. пед. науки : 13.00.04 / С. В. Чистякова ; Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – Пенза, 2009. – 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Кучеренко В. Р. Бізнес-планування фірми: навч посібник / В. Р. Кучеренко, В. А. Кар-пов, О. С. Маркітан. – К.: Знання, 2006. 424...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи