Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) icon

Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Скачати 49.11 Kb.
НазваWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Дата02.07.2012
Розмір49.11 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.com.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ТРАВЕНЬ 2008 РОКУСУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


65

К95

Кучеренко В.Р. Бізнес-планування фірми: навч. посібник / В.Р.Кучеренко, В.А.Кар-пов, О.С.Маркітан. – К.: Знання, 2006. - 424 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


65.05

С25

SWOT-аналіз - основа формування маркетингових стратегій: навч. посібник / ред. Л.В.Балабанова. - 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. - 302 с. - (Вища освіта ХХI століття).

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


73

П65

Почепцов Г.Г. Інформаційна політика: навч. посібник / Г.Г.Почепцов, С.А.Чукут. – К.: Знання, 2006. - 664 с. - (Вища освіта ХХI століття).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.02

З-55

Земцова І.І. Спортивна фізіологія: навч. посібник для студентів ВНЗ / І.І.Земцова. – К.: Олімпійська літ., 2008.- 208 с.

Кільк. прим.: 50 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.1

Т33

Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту: в 2 т. / ред. Т.Ю.Круцевич; пер. з рос. Л.К.Кожевнікової. – К.: Олімпійська літ., 2008. -

Т. 1: Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. - 392 с.;

Т. 2: Методика фізичного виховання різних груп населення. - 368 с.

Кільк. прим.: 50 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


75.11

И46

Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для студентов вузов, изучающих дисциплину "Физическая культура", кроме направления и специальностей в области физической культуры и спорта / В.И.Ильинич. – М.: Гардарики, 2008. - 336 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(2)

С79

Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта: монография / О.Н.Степанова.- 3-е изд., стереотип. – М.: Сов. спорт, 2007. - 256 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(3)

Д84

Дутчак М.В. Спорт для всіх у світовому контексті / М.В.Дутчак. – К.: Олімпійська літ., 2007. - 112 с.

Кільк. прим.: 50 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)75.4(4Рос)

А47

Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основы физической культуры и спорта: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 030500 "Юриспруденция" и 032101 "Физическая культура и спорт" / С.В.Алексеев; ред. П.В.Крашенинников. - 2-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2007. - 672 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

И26

Игнатьева Т. Йога на каждый день / Т.Игнатьева. – СПб.: Питер, 2008. - 128 с.: ил. + DVD. - (Мир йоги).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.69

П30

Петров Н.Н. Гимнастика для ленивых: делаем с удовольствием / Н.Н.Петров. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 256 с. - (Живая линия).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.69

Т35

Терещенко В.Н. Убираем животик: комплекс эффективных упражнений. Это просто!/ В.Н.Терещенко.- 5-е изд. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 156 с.: ил.- (Есть идея).

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.69

Х-93

Хрипач Г.Н. Эффективный бодибилдинг / Г.Н.Хрипач. – СПб.: Питер, 2007. - 224 с.: ил .+ DVD с видеокурсом. - (Красивое тело).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.717.9

В68

Волохов А. Дайвинг: покорение морских глубин / А.Волохов. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 144 с.- (Все про sport).

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


68

Ф50

Физическая культура и физическая подготовка: учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего проф. образования МВД России / ред. В.Я.Кикоть, И.С.Барчуков. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 432 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88.43

Х70

Хозяинов Г.И. Акмеология физической культуры и спорта: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 022300 - Физическая культура и спорт / Г.И.Хозяинов, Н.В.Кузьмина, Л.Е.Варфоломеева. - 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2007. - 208 с.- (Высшее профессиональное образование).

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


75.10

On

On ethics, globalization, peace and olympism / H.Digel, O.Grupe. - Tubingen, 2007. - 164 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Inter

International Olympic Academy /ed. K.Geordiadis, R.Vathi. - Second edition. - Athens, 2006. - 68 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Inter

International Olympic Academy. Ancient Olympia: report of the thirty-sixth session (19th June - 2nd July 1996) / scientific supervisor K.Geordiadis. – [Athens], 1998. - 268 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Inter

International Olympic Academy. Ancient Olympia: report of the thirty-seventh session (7th July - 22nd July 1997) / scientific supervisor K.Geordiadis. – [Athens], 1999. - 296 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)

75.4(0)90

Inter

International Olympic Academy. Report on the 8th International session for directors of National Olympic Academies (18 - 25 April 2005) / ed. K.Geordiadis. - Athens, 2006. - 206 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Inter

International Olympic Academy. Special subject: Olympic games: athletes and spectators: 40th session for young participants (23 July - 8 August 2000). - [Athens], 2001. - 304 р.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Inter

International Olympic Academy. Sport for all and the Olympic philosophy: Thirty-first session (16th - 31st July 1991). - [Athens], 1991. - 262 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Inter

International Olympic Academy. The Olympic ideal and culture in the global age: 39th session for young participants (20 July - 5 August 1999) / scientific supervisor K.Geordiadis. – [Athens], 2000. - 288 р.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.4(0)90

Yoon

Yoon, R.K.-R. When sport meets the world over five rings / R.K.-R.Yoon. - 2007. - 464 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.577

Pet

Petersen C. Fit to play tennis: practical tips to optimize training and performance / C.Petersen, N.Nittinger. - Vancouver, 2003. - 210 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.711

IAAF

IAAF Statistics handbook: 11th IAAF world championships in athletics (Osaka 2007) / ed. M.Butler. - Osaka, 2007. - 654 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.715

The History

The History & spirit of taekwondo and strategies for globalization: 2nd international taekwondo symposium (12-13 October 2007) / University of California Berkeley. - Berkeley, 2007. - 168 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.715

This

This is the life i have chosen: Overseas Non-Korean taekwondo masters essays. – Seoul, 2007. - 298 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.719.5

Pet

Petersen C.W. Fit to ski: practical tips to optimize dryland training and ski performance / C.W.Petersen. - Vancouver, 2004. - 332 p.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)
Схожі:

Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. : Республика, 2006. – 592 с. : ил
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Апанасенко Г. Л. Избранные статьи о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Киев, 2005. 48 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Гарматин, А. Учимся работать на компьютере / А. Гарматин. – Ростов-на-Дону : Владис, 2002. – 384 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Форняк, Н. М. Фізіологія людини І тварини : навчальний посібник / Н. М. Форняк. – Рівне : [б. в.], 2000. – 132 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Сядро, В. В. 100 знаменитых загадок природы / В. В. Сядро, Т. В. Иовлева, О. Ю. Очкурова. – Харьков : фолио, 2008. – 512 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Казначеев В. П. Адаптация и конституция человека / В. П. Казначеев, С. В. Казначеев. Новосибирск: Наука, 1986. 120 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Деминская Л. А. Курс лекций по физиологии: учеб пособие / Л. А. Деминская; дгизфвиС. - донецк: Вега-Принт, 2007. 120 с
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Тифлопедагогика", "Сурдопедагогика", "Олигофренопедагогика", "Логопедия", "Специальная психология" / Л. М. Шипицына, И. А. Вартанян. –...
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Другие дети. Органические поражения нервной системы у детей : книга для родителей / ред. И. А. Колкер. – Одесса : Моряк, 2007. –...
Www uni-sport com ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження) iconWww uni-sport edu ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
Биология : учебное пособие для поступающих в вуз / ред. Е. Б. Севостьянова. 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Физическая культура,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи