Національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни
Скачати 61.87 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Дата28.07.2012
Розмір61.87 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЖОВТЕНЬ 2007 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

Б77

Бойченко Т. Основи здоров'я: (Експериментальний посібник для учнів) (2 віковий рівень) / Т.Бойченко, Н.Колотій; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. - 112 с.


5

Б77

Бойченко Т. Основи здоров'я: (Експериментальний посібник для учнів) (1 віковий рівень) / Т.Бойченко, Н.Колотій; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. - 104 с.5

В80

Впровадження сучасних методів епідеміологічного нагляду за ВІЛ в Україні / О.О.Яременко, О.М.Балакірєва, М.Ю.Варбан [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2003. - 52 с.


5

Н15

Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок через систему шкільної освіти: оцінка ситуації / О.М.Балакірєва, Л.С.Ващенко, О.Т.Сакович [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. - 108 с.


5

О-64

Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід / О.В.Биковська, С.І.Вагнер, В.М.Горбинко [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. - 208 с.


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


60

В54

Виховний потенціал сім'ї в сучасних умовах: тем. держ. доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року / Т.Ф.Алексеєнко, О.Р.Артюх, О.М.Балакірєва [та ін.]. – К., 2002. - 144 с.


60

Д36

Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року / О.М.Балакірєва, О.В.Биковська, О.В.Вакуленко [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2003. - 232 с.


60

Д59

Догляд і підтримка дітей з ВІЛ-інфекцією: навч. посібник для персоналу дитячих установ, батьків, опікунів, соціальних працівників та інших осіб, що доглядають за дітьми ВІЛ-інфекцією (32 навчальні години) / М.Л.Аряєв, Н.В.Котова, О.О.Старець [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К.: Кобза, 2003. - 168 с.60

Д59

Догляд та виховання дітей, які живуть з ВІЛ: аналіз ситуації, проблеми та шляхи вирішення / О.М.Балакірєва, Н.Я.Жилка, О.І.Карпенко [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. - 164 с.60

І-73

Інтегрування ґендерного підходу в державну політику України / Т.Е.Василевська, Ю.М.Галустян, Л.С.Кобелянська [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2003. - 128 с.60

І-74

Інформаційні матеріали для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників галузі Мінсім'ядітимолодь: (тези лекцій) / О.В.Вакуленко, В.А.Головенько, О.М.Денисюк [та ін.]. – К., 2004. - 136 с.- (Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації працівників галузі Міністерства України у справах сім'ї, дітей та молоді; кн.4).

60

М52

Мережа неурядових організацій, що працюють із жінками секс-бізнесу в Україні в галузі профілактики ВІЛ/СНІД в контексті прав людини: довідник / ред. М.М.Ілляш, Т.М.Тележенко; Держ. ком. України у справах сім'ї та молоді. – К., 2003. - 116 с.60

М79

Морально-етичні імперативи та розважально-рекреаційна сфера в сучасному українському суспільстві / А.В.Алексєєва, О.М.Балакірєва, Т.В.Бондар [та ін.]; М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту. – К., 2005. - 104 с.60

Н72

Нове покоління незалежної України (1991-2001): щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 року) / О.М.Балакірєва, Є.І.Бородін, М.Ю.Варбан [та ін.]. – К., 2002. - 212 с.


60

Н83

Нормативно-правові акти та документи, розроблені на виконання Указу Президента України від 11 липня 2005 р. № 1068 "Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей" / Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. - 104 с.60

О-75

Особливості зовнішньої трудової міграції молоді в сучасних умовах / О.Балакірєва, М, О.О.Яременко, О.Г.Левцун [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. - 124 с.


60

С41

Сільська молодь України: стан, проблеми та шляхи їх вирішення: щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2003 року) / О.М.Балакірєва, А.І.Білий, Є.І.Бородін [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. - 266 с.


60

С69

Соціальні проблеми працевлаштування молоді: аналітичний звіт/ О.М.Балакірєва, О.О.Яременко, О.В.Валькована [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. - 132 с.


60

С69

Соціально-економічні причини насильства в сім'ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання / Т.Ф.Алексеєнко, О.В.Бойко, В.В.Васильєва [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2004. - 144 с.60

Т38

Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г.М.Бевз, О.П.Главник; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. - 172 с. - (Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту).60

Т66

Тренинговые модули для исследователей социальных проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом: метод. рекомендации / О.Н.Балакирева, Л.В.Бочкова, Г.В.Вознюк [и др.]; Украинский ИСИ. - Киев, 2003. - 220 с.60

Т66

Тренингові модулі для дослідників соціальних проблем, пов'язаних з ВІЛ/СНІДом: метод. Рекомендації / О.М.Балакірєва, Л.В.Бочкова, Г.В.Вознюк [та ін.]; Український інститут соціальних досліджень. – К., 2003. - 220 с.60

Ф79

Формування здорового способу життя молоді: стратегія розвитку українського суспільства: в 2 ч. / О.О.Яременко, О.В.Вакуленко, Ю.М.Галустян [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. Ч. 1. - 160 с.; Ч. 2. - 212 с. - (Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства України у справах сім"ї, молоді та спорту).63.3(4Укр)

І-90

Історія України: навч.-метод. посібник для семінарських занять / В.М.Литвин, А.Г.Слюсаренко, В.Ф.Колеснік [та ін.]. – К.: Знання-Прес, 2006. - 460 с. - (Вища освіта ХХI століття).


63.3(4Укр)

І-90

Історія України ХХ - початку ХХІ століття: навч. посібник /ред. В.А.Смолій. – К.: Знання, 2004. - 582 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

63.3(4Укр)

П19

Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи: навч. посібник. - Вид. 2-ге, стереотип. – К.: Знання, 2006. - 736 с.65.01

М86

Мочерний С.В. Політична економія: навч. посібник / С.В.Мочерний, Я.С.Мочерна. - Вид. 2-ге, випр. і доп. – К.: Знання, 2007. - 688 с.65.05

К46

Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. – К.: Знання, 2006.- 366 с.65.05

М26

Маркетинговий менеджмент: навч. посібник / ред. Л.В.Балабанова.- 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. - 354 с. - (Вища освіта XXI століття).65.05

М50

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / ред. О.А.Кириченко. – К.: Знання, 2005. - 496 с.65.05

Ч-15

Чайка Г.Л. Організація праці менеджера: навч. посібник / передмова Р.О.Шепелюк. – К.: Знання, 2007. - 420 с. - (Вища освіта XXI століття).65.9

К89

Куйбіда В.С. Муніципальне управління: аспект інформатизації. – К.: Знання, 2004. - 358 с.ВІЙСЬКОВІ НАУКИ. ВІЙСЬКОВА СПРАВА


68

Л24

Лапін В.М. Безпека життєдіяльності людини: навч. посібник. - Вид. 6-те, перероб. і доп. – К.: Знання, 2007.- 336 с.68

С79

Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник. – К.: Знання-Прес, 2007. - 488 с.РЕЛІГІЄЗНАВСТВО


86

К38

Київський патріархат - помісна українська православна церква. Історико-канонічна декларація Архієрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату від 19 квітня 2007 року. – К., 2007. - 168 с.86

С48

Слобідський С. Закон Божий: підручник для сім'ї та школи. - Вид. 3-тє.- Київ: Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2006. - 656 с.

Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни хрипко інна василівна
Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни мартинюк оксана анатоліївна
Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи