Національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни




Скачати 164.6 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Дата02.07.2012
Розмір164.6 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ



БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД 2007 РОКУ







ПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28

А23

Агаджанян Н.А. Экология, здоровье, спорт / Н.А.Агаджанян, Ю.А.Полатайко; Прикарпатский университет им. В.Стефаника; Российский ун-т Дружбы народов. - Ивано-Франковск - Москва: Плай, 2002. - 308 с.



5

З-76

Значення раціонального харчування для підтримки здоров'я молоді / О.В.Кузьмінський, М.С.Червона; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. - Київ, 2005. - 124 с. - (Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Мін-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту).



5

П18

Пархотик И.И. Физическая реабилитация при травмах верхних конечностей / И.И.Пархотик. - Киев: Олимпийская лит., 2007. - 280 с.



5

С28

Сексуальне виховання підлітків та молоді зі зниженим інтелектом / Н.Бастун, С.Лукомська; Міністерствово сім'ї, молоді та спорту. – К., 2007. - 80 с.






СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА


60

І-74

Інформаційно-аналітичний звіт щодо діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у 2006 році / упоряд. А.В.Горін, В.С.Вовк, І.М.Пінчук; Міністерство України у справах сім'ї, молодІ та спорту; Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. – К., 2007. - 70 с.



60

Н73

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / ред. Б.І.Холод; Міністерство освіти України. – К., 2001.- Вип. 29. - 224 с.



60

Н73

Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / ред. В.О.Зайчук; Міністерство освіти України; Науково-методичний центр вищої освіти. – К., 2002. - Вип. 32. - 228 с.



60

П78

Програма підготовки кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, які беруть на виховання ВІЛ-інфікованих дітей / укл. Л.В.Дехтяренко, О.П.Костюк, О.В.Нахаєва; Міністерство України у справах сім'ї молоді та спорту; Державна соціальна служба для сім'ї, дітей та молоді. – К., 2007. - 120 с.



60

Р68

Роль сім'ї у формуванні здорового способу життя дітей та молоді / О.О.Яременко, О.М.Балакірєва, Г.В.Бєленька [та ін.]; Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. - 192 с.- (Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту).



60

Ф79

Формування здорового способу життя: активна участь молоді / Н.М.Комарова, А.Г.Зінченко, Д.М.Дікова-Фаворська[та ін.]; Державний інститут проблеми сім'ї та молоді. – К., 2005. - 88 с. - (Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Мін-ва України у справах сім'ї, молоді та спорту).



60

Ф79

Формування здорового способу життя: київський досвід / Н.М.Комарова, П.Шатц, О.О.Яременко [та ін.]. – К., 2001. - 56 с.



60

Ф79

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посібник для працівників соціальних служб для сім'ї, дітей та молоі / Т.В.Бондар, О.Г.Карпенко, Д.М.Дикова-Фаворська [та ін.]; Державний інститут проблем сім'ї та молоді. – К., 2005. - 116 с. - (Бібліотечка слухача курсів підвищення кваліфікації Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту).



65.05

Ш35

Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посібник. – К.: Знання, 2007. - 398 с. - (Вища освіта 21 століття).







ПОЛІТИКА. ВІЙСЬКОВІ НАУКИ. ВІЙСЬКОВА СПРАВА


66

Г31

Гелей С.Д. Політологія: навч. посібник / С.Д.Гелей, С.М.Рутар. - 6-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. - 312 с.


66

О-75

Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін: навч. посібник / О.В.Філонов, В.М.Субботін, В.В.Пашутін, І.Я.Тодоров. – К.: Знання, 2006. - 216 с.


68

Д68

Допризовна підготовка: підручник для 10-11 класів загальноосвітньої школи / ред. М.І.Томчук. - 2-ге вид., змінене і доп. – К.: ВЕЖА, 1998. - 448 с.



68

О-64

Організація та методика допризовної підготовки: навч.-метод. посібник для викладачів допризовної підготовки та студентів педінститутів / ред. Я.І.Конотопенко, М.І.Томчук. – К.: ВЕЖА, 1996. - 416 с.







ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО


81

Г56

Гнатюк Л.П. Українська мова. Особливості практичного застосування / Л.П.Гнатюк, О.В.Бас-Кононенко. – К.: Знання-Прес, 2006. - 260 с.


81

О-73

Осінчук В.Г. Українсько-російська, російсько-українська термінолексика спортивних ігор / В.Г.Осінчук, Л.В.Левків; Міністерство освіти і науки України; Львівський НУ ім. І.Франка. - Львів, 2003. - 762 с.



81

Х-76

Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови: навч. посібник. - 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2007. - 608 с.


92

К38

Київський літопис ХХI століття. Визначні імена та підприємства України: присвячено 10-річчю проголошення незалежності України / АПН України; АМН України; Торгово-промислова палата України; Український центр культурних досліджень Мін-ва культури і мистецтв України. – К.: Хто є хто, 2001. - 464 с.







РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


86

Р36

Релігієзнавство: підручник / ред. О.П.Сидоренко. – К.: Знання, 2007. - 472 с. - (Вища освіта 21 століття).



87

Г83

Григор'єв В.Й. Філософія: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Київський економічний інститут менеджменту. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 248 с.



87

К28

Касьян В.І. Філософія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посібник. - 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. - 344 с.



87

Ф56

Філософія: навч. посібник / ред. І.Ф.Надольний. - 6-те вид., випр. і доп. – К.: Вікар, 2006. - 534 с.




ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

Я47

Яковцев А.Л. Образование в III-м тысячелетии. Концепция новой системы. Стратегия: программа СОТИС / А.Л.Яковцев. - Одесса, 2001. - 96 с.



74.5

Д31

Демократичні процеси та демократична освіта - основи розвитку соборності в Україні: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (22 січня 2005 р.)/ Полтавський ДПУ ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2005. - 444 с.



74.5

О-64

Організація навчального процесу у навчальних закладах / упоряд. О.В.Ситяшенко. – К.: Задруга, 2004. - 338 с.


74.5

П24

Педагогіка вищої школи: навч. посібник / ред. З.Н.Курлянд. - 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. - 496 с.



74.5

П78

Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Міністерство освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2001. - Вип. 23. - 160 с.; Вип. 24. - 224 с.; Вип. 25. - 224 с.; Вип. 26. - 242 с.



74.5

П78

Проблеми освіти: наук.-метод. зб. / Міністерство освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – К., 2002. - Вип.27. - 314 с.; Вип.28. - 192 с.; Вип.29. - 164 с.



88

О-75

Основи психології і педагогіки: навч. посібник / ред. А.В.Семенова. - 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. - 344 с.


88.43

Б83

Бородін Ю.А. Мотивація курсантів вищих військових навчальних закладів до занять фізичною підготовкою і спортом: навч. посібник / Ю.А.Бородін. – К., 2007. - 118 с.







ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

П75

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - Івано-Франківськ, 2006. - Вип. 3. - 112 с.


75

С48

Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. ст. / ХДАФК. – Х.: Ю Ей Інтелект, 2006. - Вип. 10. - 282 с.; 2007. – Вип.11. - Укр., рос., англ. мовами.


75.02

А95

Ахметов Р.Ф. Рост: генетика или стремление? / Р.Ф.Ахметов. - Житомир, 2007. - 144 с.: ил.



75.09

К66

Корж В.П. Допинг вчера, сегодня и завтра / В.П.Корж, И.Н.Башкин. - Николаев: Степь-Инфо, 2006. - 200 с.


75.1

Т35

Термины и понятия в сфере физической культуры: Первый международный конгресс: доклады (Санки-Петербург, 20-22 декабря 2006 г.) / Федеральное агенство по физ. культуре и спорту Российской Федерации; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 428 с.


75.11

Б87

Бріскін Ю.А. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі / Ю.А. Бріскін; Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту; Львівський ДІФК. - Львів: Край, 2006. - 348 с.: іл.



75.11

Ф50

Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. / ред. С.С.Ермаков; ХХПИ. - Харьков, 2007. - № 4. - 104 с.; № 5. – 100 с.



75.116.04

П49

Полатайко Ю.О. Фізичне виховання школярів у спеціальних медичних групах: навчально-методичний посібник для студентів факультету фізичного виховання і спорту / Ю.О.Полатайко; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2004. - 172 с.



75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. праць / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ). – Х., 2007. - № 5. - 244 с.; № 6. – 310 с.; № 9. – 162 с.


75.15

Т38

Технічні винаходи у фізичному вихованні: навч. посібник / М.О.Носко, І.І.Петрушевський, В.О.Кашуба, В.В.Гамалій, Т.О.Хабінець; заг. ред. А.М.Лапутін; ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2007. - 288 с.


75.4(0)90

С56

Современный олимпийский спорт и спорт для всех: материалы 11 междунар. конгресса (Минск, 10-12 октября 2007 г.): в 4 ч. / М-во спорта и туризма Республики Беларусь; НОКРБ; Белорусский ГУФК; Белорусская олимпийская академия. - Минск: БГУФК, 2007.-

Ч. 1: Актуальные проблемы теории и методики подготовки спортсменов; Социологические, психологические и педагогические аспекты физической культуры и спорта: секции. - 590 с.;

Ч. 2: Современные аспекты спортивной медицины, оздоровительной и адаптивной физической культуры, физической реабилитации и эрготерапии. Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения: секции. - 400 с.;

Ч. 3: Молодежь - науке, исследования молодых ученых в отрасли физической культуры, спорта и туризма: секция. – 432 с.;

Ч. 4: Современные технологии спорта высших достижений в системе профессиональной подготовки сотрудников силовых структур: секция. – 185 с.


75.4(4Б)

Б43

Белорусский, государственный университет физической культуры. О времени, о спорте, о себе / М-во спорта и туризма Республики Беларусь. - Минск, 2007. - 398 с.: ил.



75.4(4Укр)

У45

Україна спортивна в цифрах та коментаріях / Держ. ком. молодіжної політики, спорту і туризму України. – [К.], 2001. - 22 с.



75.578

Г15

Галинский В. Валерий Лобановский. Четыре жизни в футболе / В.Галинский. - Киев: Компьютерпресс, 2002. - 336 с.: ил.



75.69

А19

Авербух М. Двигайся больше, живи дольше: уникальная фитнес-программа продления молодости / М. Авербух; пер. с англ. Т.Новиковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 272 с.: ил.


75.69

А51

Алперс Э. Пилатес: пер. с англ./ Э.Алперс, Р.Сежел, Л.Джентри. – М.: АСТ; Астрель, 2007. - 272 с.: ил. - (The Everything).



75.69

В26

Вейдер С. Кардиотренировка: справочник-путеводитель для начинающих / С.Вейдер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 320 с.: ил. - (Домашний тренер).



75.69

В26

Вейдер С. Пилатес от А до Я / С.Вейдер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 320 с.: ил. - (Домашний тренер).


75.69

В26

Вейдер С. Пляжный фитнес: эффективные программы для летних тренировок / С.Вейдер. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 320 с.: ил. - (Домашний тренер).



75.69

В42

Виес Ю. Фитнес для всех / Ю.Виес. – М.: Книжный дом, 2006. - 512 с.: ил.



75.69

О-76

Остин Д. Пилатес для вас: [3-недельная программа оздоровления] / Д.Остин; пер. с англ. И.В.Гродель. - 3-е изд. - Минск: Попурри, 2007. - 320 с.: ил. - (Здоровье в любом возрасте) (Fitness клуб).



75.69

П32

Пилатес - управление телом: официальный учебник / Л.Робинсон, Х.Фишер, Ж.Нокс, Г.Томсон; пер. с англ. П.А.Самсонов. - Минск: Попурри, 2005. - 272 с.: ил. - (Здоровье в любом возрасте).



75.69

П90

Пуцов О.І. Атлетизм: навч. посібник / О.І.Пуцов, І.О.Капко, В.Г.Олешко; НУФВСУ. – К., 2007. - 232 с.



75.69

Х76

Хомски О. Фитнес-дом: эффективная тренировка в домашних условиях / О.Хомски. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 320 с.: ил.- (Домашний тренер).



75.69

Х76

Хомски О. Фитнес по-рублевски / О.Хомски. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. - 160 с.: ил. - (Феникс-Фитнес).


75.717.5

П49

Полатайко Ю.О. Плавання: навч.-метод. посібник для студентів факультету фізичного виховання і спорту / Ю.О.Полатайко; Прикарпатський університет ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ: Тіповіт, 2004. - 270 с.



75.711.7

Б72

Бобровник В.И. Совершенствование технического мастерства спортсменов высокой квалификации в легкоатлетических соревновательных прыжках: монография / В.И.Бобровник. - Киев: Наук. світ, 2005. - 322 с.



75.81

М21

Мальська М.П. Планування діяльності туристичних підприємств: навч. посібник / М.П.Мальська, О.Ю.Бордун. – К.: Знання, 2005. - 248 с.



91

Б59

Бібліографія наукових праць співробітників Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту (2001-2005 рр.) / Укладач Н.В.Поліщук; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту; ДНДІФКС. – К.: Наук. світ, 2006. - 52 с.







ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Б72

Бобровник В.И. Формирование технического мастерства легкоатлетов-прыгунов высокой квалификации в системе спортивной подготовки: дис. ... д-ра наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / В.И.Бобровник; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 582 с.


Д

Л81

Лошицька Т.І. Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків призовного віку в системі фізичного виховання: дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Т.І.Лошицька; НУФВСУ. – К., 2007. - 226 с.


Д

С38

Синиговец И.В. Скоростно-силовая подготовка волейболистов 15-17 лет с учетом игрового амплуа: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / И.В.Синиговец; НУФВСУ. - Киев, 2007 . - 206 с.


Д

Ю43

Юмашева Л.И. Коррекция нарушений осанки студентов музыкального вуза в процессе физического воспитания: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.02 / Л.И.Юмашева; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 216 с.



А

А23

Аг-оол Е.М. Модернизация школьного физкультурного образования в Республике Тыва на основе учета особенностей физического и моторного развития коренного населения и национально-региональных традиций двигательной активности: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04 / Е.М.Аг-оол; Сибирский ГУФК. - Омск, 2007. - 52 с.



А

А72

Антипин В.Б. Формирование спортивной мотивации у боксеров на этапе начальной спортивной специализации посредством удовлетворения их потребностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Б.Антипин; Сибирский ГУФКиС. - Омск, 2007. - 24 с.



А

Б72

Бобина О.Н. Влияние силовой асимметрии ног на параметры преодоления барьера при обучении студентов факультета физической культуры технике барьерного бега: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.Н.Бобина; Сибирский ГУФКиС. - Омск, 2007. - 24 с.



А

Б72

Бобровник В.І. Формування технічної майстерності легкоатлетів-стрибунів високої кваліфікації в системі спортивної підготовки: автореф. дис. ... д-ра наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / В.І.Бобровник; НУФВСУ. – К., 2007. - 46 с. - Наук. консультант: Лапутін А.М.



А

Б79

Боляк А.А. Модельні характеристики фізичної і технічної підготовленості спортсменів спортивної аеробіки на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / А.А.Боляк; Харківська ДАФК. – Х., 2007. - 24 с.


А

Б91

Бурень Н.В. Корекція фізичної підготовленості та функціонального стану студентів технічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту: автореф. дис. ...канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Н.В.Бурень; Харківська ДАФК. – Х., 2007. - 20 с.



А

Г51

Гирьятович Е.Г. Формирование основ тактического мышления у баскетболисток 11-13 лет на этапе начальной специализации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.Г.Гирьятович; Сибирский ГУФКиС. - Омск, 2007. - 24 с.



А

Г85

Грицишин Т.Р. Технічна підготовка спортсменів-танцюристів на основі підвідних вправ та опорних точок фігур програми Student: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Т.Р.Грицишин; ЛДУФК. - Львів, 2007. - 20 c.



А

Д31

Демченко В.Я. Обучение приемам маневрирования в тактико-технических структурах в тхэквондо: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Я. Демченко Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 24 с.



А

З-40

Заячук Т.В. Формирование творческих способностей студентов педагогического вуза с использованием средств дисциплин "Хореография" и "Подвижные игры": автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.В.Заячук СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 22 с.



А

К18

Камышникова Е.Г. Технология построения занятий основной гимнастикой с дошкольниками 5-6 лет с общим недоразвитием речи: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.Г.Камышникова; МГАФК. - Малаховка, 2007. - 24 с.


А

К34

Келелау С.Х. Организация и содержание подготовки спортивного резерва по футболу в Эфиопии: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.Х.Келелау; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2007. - 26 с.



А

К60

Колганова Е.Ю. Влияние занятий аквааэробикой на состояние организма женщин разного возраста: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.Ю. Колганова; МГАФК. - Малаховка, 2007. - 22 с.



А

К78

Красота В.М. Спеціальна фізична підготовка офіцерів чергового бойового розрахунку командного центру військово-морських сил України: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / В.М.Красота; Харківська ДАФК. – Х., 2007. - 20 с.



А

К89

Кузнецов А.А. Оптимизация психофизической подготовленности автогонщиков ралли высокой квалификации: автореф. дис. ... канд. пед. наук:13.00.04 / А.А.Кузнецов; Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 22 с.



А

Л15

Ладика П.І. Координаційні здібності як передумова технічної підготовки веслувальників-початківців: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / П.І.Ладика; ЛДУФК. - Львів, 2007. - 20 с.



А

Л24

Лаптев А.А. Структура движений при подаче в теннисе, методические предпосылки ее формирования и совершенствования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04; 01.02.08 / А.А.Лаптев; Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 24 с.



А

Л38

Левченко Е.С. Социальная адаптация студентов вуза средствами физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.С.Левченко; Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 22 с.



А

Л81

Лошицька Т.І. Модельно-цільові характеристики фізичної підготовленості юнаків призовного віку в системі фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Т.І.Лошицька; НУФВСУ. – К., 2007. - 22 с. - Наук. керівник - Круцевич Т.Ю.


А

М30

Марченко Н.В. Совершенствование техники выполнения приемов нападения у игроков студенческих баскетбольных команд: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.В.Марченко; Сибирский ГУФКС. - Омск, 2007. - 24 с.



А

М69

Михайлов В.В. Науково-методичні основи формування нормативної бази багатоборства військово-спортивного комплексу: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / В.В.Михайлов; ЛДУФК. - Львів, 2007. - 20 с.



А

О-77

Островский А.В. Технология личностно-ориентированного физического воспитания студенток высших учебных заведений: автореф. дис. ... канд. пед, наук: 13.00.04 / А.В.Островский; Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 24 с.



А

П12

Павленко А.В. Содержание и направленность психической и физической реабилитации детей-инвалидов с поражениями верхних конечностей средствами тхэквондо: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.В.Павленко; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 22 с.



А

П30

Петрович В.В. Корекція сагітального профілю постави дітей молодшого шкільного віку засобами фітбол-гімнастики: автореф. дис. ... канд. наук.з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / В.В.Петрович; ЛДУФК. - Львів, 2007. - 20 с.



А

П53

Полухин А.В. Формирование умений применения действий нападения и обороны у студентов, специализирующихся в дзюдо: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.В.Полухин; Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 22 с.



А

Р79

Рохкина Е.Л. Индийский классический танец как нетрадиционное средство физического воспитания студенток вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.Л.Рохкина; Сибирский ГУФКС. - Омск, 2007. - 24 с.



А

С22

Саянов Р.С. Методика восстановления физической работоспособности лиц трудоспособного возраста после переломов бедра: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Р.С.Саянов; МГАФК. - Малаховка, 2007. - 22 с.



А.

С38

Синіговець І.В. Швидкісно-силова підготовка волейболістів 15-17 років з урахуванням ігрового амплуа: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / І.В.Синіговець; НУФВСУ. – К., 2007. - 20 с. - Наук. керівник: Гамалій В.В.



А

Ф91

Фролов С.Н. Диагностика соревновательной деятельности на основе компьютерной методики оценки технико-тактических показателей в водном поло: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.Н.Фролов; Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 24 с.


А

Х-98

Хуако Н.А. Содержание и последовательность изучения базовой техники бросков дзюдо на этапе подготовки в условиях ранней специализации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.А.Хуако; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2007. - 26 с.



А

Ц93

Цыбизов А.Е. Системный подход к развитию двигательных качеств у младших школьников на уроках физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Е.Цыбизов; Российский ГУФКСиТ. – М., 2007. - 24 с.



А

Ч-51

Чесноков Д.Е. Тезаурусно-дидактическое моделирование при обучении гимнастическим упражнениям: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Д.Е.Чесноков; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 22 с.



А

Ю43

Юмашева Л.І. Корекція порушень постави студентів музичного вищого навчального закладу у процесі фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / Л.І.Юмашева; НУФВСУ. – К., 2007. - 20 с. - Наук. керівник - Філіпов М.М.





Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни хрипко інна василівна
Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни мартинюк оксана анатоліївна
Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи