Національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни
Скачати 55.89 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Дата10.07.2012
Розмір55.89 Kb.
ТипДокументи

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ГРУДЕНЬ 2007 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


28

Б61

Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум: навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.О.Білявський, Л.І.Бутченко. - 3-є вид. – К.: Лібра, 2006. - 368 с.


28

М 59

^ Микитюк О.М. Екологія людини: підручник для студентів ВНЗ / О.М.Микитюк, О.З.Злотін, В.М.Бровдій. - 3-є вид., випр. і доп. – Х.: ОВС, 2004. - 256 с.28

М59

Микитюк О.М. Екологія людини: українсько-російський тлумачний словник / О.М.Микитюк, О.З.Злотін, В.М.Бровдій; Харківський ДПУ ім. Г.С.Сковороди. – Х.: ОВС, 2000. - 164 с.


28.8

С36

Сили Р.Р. Анатомия и физиология: [учебник]: в 2 кн. / Р.Р.Сили, Т.Д.Стивенс, Ф.Тейт; пер. с англ. Г.Гончаренко. - Киев: Олимпийская литература, 2007. - Кн. 1. - 663 с.; Кн. 2. - С. 664-1224.


53.54

Є91

Єфіменко П.Б. Техніка та методика класичного масажу: навч. посібник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / П.Б.Єфіменко. – Х., 2007. - 216 с.: іл.СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


63.3(0)

П50

Полікарпов В.С. Лекції з історії світової культури: навч. посібник / В.С.Полікарпов. - 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2006. - 360 с. - (Вища освіта 21 століття).63.3(4Укр)

Б61

Білоцерківський В.Я. Історія України: навч. посібник / В.Я.Білоцерківський. - 2-е вид., випр. і доп. – Х.: ОВС, 2007. - 576 с.78

К96

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів: підручник / Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. - 3-тє вид., стереотип. – К.: Знання, 2006. - 336 с. - (Вища освіта 21 століття).87.2

Л93

Людина і світ: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ Л.В.Губерський, В.Г.Кремень, А.О.Приятельчук; ред. Л.В.Губерський. - 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. - 352 с.ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.2

П24

Педагогічна майстерність учителя: навч. посібник / ред. В.М.Гриньова, С.Т.Золотухіна; Харківський ДПУ ім. Г.С.Сковороди. - 2-е вид., випр. і доп. - Харків: ОВС, 2006. - 224 с.


74.5

Л43

Лекції з педагогіки вищої школи: навч. посібник / ред. В.І.Лозова. – Х.: ОВС, 2006. - 496 с.ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

С48

Слобожанський науково-спортивний вісник: зб. наук. ст. / ХДАФК. – Х., 2007. - Вип. 12. - 400 с. - Укр., рос., англ. мовами.


75.1

С32

Сергієнко Л.П. Практикум з теорії і методики фізичного виховання: навч. посібник для студентів ВНЗ фіз. виховання і спорту / Л.П.Сергієнко. – Х.: ОВС, 2007. - 272 с.


75.1

Х-98

Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання: навч. посібник / О.М.Худолій. – Х.: ОВС, 2007. - 406 с.75.6

Х-98

Худолій О.М. Основи методики викладання гімнастики: навч. посібник: в 2 ч. / О.М.Худолій. - 3-тє вид., випр. і доп. – Х.: ОВС, 2004. - Ч. 1. - 416 с.: іл.75.66

Х-98

Худолей О.Н. Моделирование процесса подготовки юных гимнастов: монография / О.Н.Худолей; Харьковский НПУ им. Г.С.Сковороды. - Харьков: ОВС, 2005. - 336 с.75.69

П32

Пилипко В.Ф. Атлетизм: навч. посібник / В.Ф.Пилипко, В.В.Овсеєнко. – Х.: ОВС, 2007. - 136 с.ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


А

Б30

Бахрами Алиреза Ибрахим. Повышение результативности трёхочковых бросков баскетболистами-разрядниками в процессе применения технологии идеомоторного тренинга: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.И.Бахрами; Белорусский ГУФК. - Минск, 2007. - 24 с.


А

В19

Васильчук А.Г. Технологія навчання футболу школярів у системі фізичного виховання загальноосвітніх шкіл: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / А.Г.Васильчук; ЛДУФК. - Львів, 2007. - 20 с.


А

Д14

Даев В.Е. Оптимизация спортивного отбора и ориентации футболистов по игровым амплуа на этапе углубленной специализации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04)/ В.Е.Даев; Московская ГАФК. - Малаховка, 2007. - 18 с.


А

Д67

Донди А. Надежность выполнения гимнастических прыжков на бревне: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.Донди; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта .- СПб., 2007. - 24 с.


А

Є60

Ємшанова Ю.О. Стильова саморегуляція психічних станів кваліфікованих тенісистів: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Ю.О.Ємшанова; НУФВСУ. – К., 2007. - 22 с. – Укр. та рос. мовами.


А

Е73

Ермилова В.В. Информатизация управленческой деятельности субъектов спортивной федерации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.В.Ермилова; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 20 с.А

З-40

Защук С.Г. Удосконалення техніко-тактичних дій висококваліфікованих баскетболістів в умовах атаки швидким проривом: автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / С.Г.Защук; ДНДІФКС. – К., 2007. - 22 с.А

К88

Кудашов В.Ф. Подготовка специалистов по спортивной режиссуре в высших учебных заведениях: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.Ф.Кудашов; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 26 с.А

М15

Макаренко Е.М. Тактическая подготовка боксера контратакующего стиля соревновательной деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Е.М.Макаренко; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2007. - 22 с.


А

М20

Малышева Н.Л. Эффективность различных вариантов построения занятий в группах ритмической гимнастики с женщинами 18-30 лет: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.Л.Малышева; Белорусский ГУФК. - Минск, 2007. - 22 с.А

М69

Михайлова Н.С. Фізична реабілітація дітей з вадами розумового розвитку: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.03 / Н.С.Михайлова; НУФВСУ. – К., 2007. - 20 с. – Укр. та рос. мовами.А

П89

Пустюльга С.Н. Педагогическая технология общей физической подготовки курсантов воинских учебных частей и подразделений: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / С.Н.Пустюльга; Белорусский ГУФК. - Минск, 2007. - 22 с.


А

Р81

Рощін І.Г. Оптимізація техніко-тактичної підготовки фехтувальників-шаблістів на етапі спеціалізованої базової підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / І.Г.Рощін; ЛДУФК. - Львів, 2007. - 20 с.


А

С60

Солодовніков В.Є. Психологічна діагностика професійної придатності військових водіїв до дій в особливих умовах: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09 / В.Є.Солодовніков; Національна академія оборони України. – К., 2007. - 18 с.А

Ш24

Шаповалов Б.Б. Формування мотивації досягнення успіху у спортивно обдарованої молоді: автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Б.Б.Шаповалов; Прикарпатський НУ ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.ЛІТЕРАТУРА ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ


67

Prev

Prevention trafficking in people: cooperation between state bodies and non-governmental organizations = Запобігання торгівлі людьми: взаємодія органів державної влади, міжнародних та неурядових організацій. - Kyiv, 2004. - 100 p.75.00

Scien


Science and profession - challenge for the future: 4th International scientific conference on kinesiology: proceedings book (Opatija, Croatia, 7-11 September 2005) / Dragan Milanovic, Franjo Prot; Faculty of kinesiology; University of Zagreb. - Zagreb, 2005. - 876 p.75.15

Ф50

Физическая культура: научные проблемы образования и спорта: междунар. науч. конф. аспирантов (Кишинев, 26-27 октября 2007 г.) / Государственный университет физического воспитания и спорта]. - Кишинев, 2007. - 358 с. – Молд. и рус. яз.


75.719.5

Oster

Цsterreichischer skiverband 100 jahre / O.Schwald, W.Girardi, W.Wцrndle, B.Klimkiet, M.Knaus. - Innsbruck, [2005]. - 480 p.Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання та спорту україни маслова Олена Володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання та спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни чернявський максим вікторович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство України у справах сім’ї, молоді та...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни
Работа виконанана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconФізичного виховання І спорту україни коваленко Тамара Миколаївна
...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Підвищення адаптаційних можливостей дітей 6-7 років до умов навчання в початковій школі засобами фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни хрипко інна василівна
Вплив програм з традиційними та інноваційними засобами фізичного виховання на фізичний стан молодших школярів
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни мартинюк оксана анатоліївна
Корекція порушень просторової організації тіла студенток у процесі фізичного виховання
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
Програма вступних випробувань з загальної фізичної підготовленості та обраного виду спорту для абітурієнтів факультету фізичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи