Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання icon

Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання
Скачати 434.38 Kb.
НазваТеми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання
Сторінка1/2
Дата02.07.2012
Розмір434.38 Kb.
ТипДиплом
  1   2

Теми дипломних і магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання:

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістрПрізвище студента

Теми дипломних робіт

Науковий керівник

1

Козак О. В.

Вплив перфузії печінки інсулінвмісним розчином на АТФ-азну активність мембран гепатоцитів щурів

доц.

Бичкова С.В.

2

Ксенчин О. Б.

Дихання ізольованих гепатоцитів щурів за дії інсуліну in vivo

проф.

Манько В.В.,

доц.

Гальків М.О.

3

Лісовська В. М.

Роль ендоканабіноїдної системи у регулюванні функціонування клітин підщелепної слинної залози щурів

проф.

Клевець М.Ю., доц.

Федірко Н.В.

4

^ Паславська К.В.

Роль ендоплазматичної Са2+-функціональної одиниці у процесах трансдукції секреторних клітин слинних залоз личинки дзвінця

проф.

Манько В.В.

5

Сергієнко Г. Б.

Кінетичний аналіз Zn2+-індукованої активації мітохондріальної пори перехідної проникності

проф.

Клевець М.Ю., доц.

Федірко Н.В.

6

Собейко Х. С.

Вплив мікродобавок селену, кобальту і цинку на стан системи антиоксидантного захисту та ліпопероксидації у тканинах коропа звичайного

доц. Гордій С.К., доц. Іккерт О.В.

7

Тершовчин О. І.

Роль карбоангідрази у регулюванні функціонування підщелепної слинної залози щурів

доц.

Федірко Н.В.

8

^ Кусьнеж О.В.

Фауна рукокрилих підземних споруд та урбоекосистем Львівщини

доц. Дикий І.В.

9

^ Рогуля А.С.

Міграції та зимівля представників роду Larus на заході України

к.б.н., асист. Шидловський І.В.

10

^ Масловський О.О.

Вплив природних та антропічних чинників на популяції риб-вселенців у водоймах заходу України

проф.

Царик Й.В.,

асист.

Лєснік В.В.

11

^ Павлів Г.П.

Евгленові водорості ставів рибничого господарства “Великий Любінь” як індикатори якості води

доц. Хамар І.С.

12

^ Карпенкова К.О.

Сучасний стан видри в Україні: поширення, динаміка чисельності, охорона

доц. Сребродольська Є.Б.

13

Віцькар О. М.

Особливості міграції плиски жовтої (^ Motacilla flava) за даними, отриманими в орнітологічному заказнику “Чолгинський”

к.б.н., асист.

Шидловський І.В.

14

Івашків І. М.

Характеристика поселень ластівки берегової у рівнинній частині течії верхів'я Дністра

к.б.н., асист.

Шидловський І.В.

15

Гевало Н. І.

Прісноводні молюски Львівської області: поширення, чисельність особин, зараженість паразитами

доц.

Яворський І.П.

16

^ Березніченко Ю.Г.

Аловиди сарни на заході України та спроби інтродукції сарни сибірської

проф. Царик Й.В.

17

^ Кокотайло Л.О.

Різноманітність угруповань безхребетних та біологічна оцінка стану водних біотопів урбанізованого середовища Розточчя та Бескид

доц. Хамар І.С.

18

^ Здвіжков В.С.

Стан деяких ферментів системи антиоксидантного захисту у крові щурів за дії L-аргініну та N?-нітро-L-аргініну за умов експериментальної кобальт-індукованої кардіоміопатії

доц.

Тарновська А.В.

19

^ Здвіжков Ю.С.

Прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у серцевому м’язі курей за дії гіпохлориту натрію у різних концентраціях

асист.

Головчак Н.П., проф. Санагурський Д.І.

20

Лило Г.І.

Комбінована дія озоно- і лазеротерапії на зміни показників крові людей хворих на туберкульоз легень

доц. Отчич В.П.

21

^ Литвин Г.Я.

Електрокінетичні властивості ядер різних організмів

доц. Галан М.Б.

22

^ Солтис Н.Р.

Порівняльний аналіз впливу похідних амінокислот на активність Na+,K+-АТФази зародків в’юна

проф.

Санагурський Д.І.

23

Ізмєсть’єва С.В.

Порівняльна морфологія і васкулярна анатомія квітки представників родини Hydrocharitaceae

проф.

Волгін С.О.

24

^ Більська І.Я.

Екоморфологічні характеристики ценопопуляції Goodyera repens (L.) R. Br. в околицях м. Сколе Львівської області

доц.

Одінцова А.В.

25

Гриб Т.Б

Порівняльна морфологія квітки ^ Asphodelus albus Mill. (Asphodelaceae)

проф.

Волгін С.О.

26

Свідрак К.В.

Закономірності пилення основних алергічнних груп рослин в околицях м. Рава Руська

доц.

Калінович Н.О.

27

Цюпа Н.В.

Вікова структура популяції ^ Anemone ranunculoides L. на території Львівської області

асист. Дика О.О.

28

Фінюк Н.С.

Розробка методу контролю Т2 токсину і його метаболітів

проф.

Сибірна Н.О., асист.

Бродяк І.В.

29

^ Гнатуш А.Р.

Протекторний вплив поліфенолів виноградних вин на периферичну нервову систему щурів за умов цукрового діабету 1-го типу

проф.

Сибірна Н.О.

30

^ Горбенко Ю.Ю.

Роль аргінілювання білків у відповіді пухлинних клітин за голодування по аргініну

доц.

Старикович Л.С.

31

^ Гриджук О.С.

Ідентифікація білків, які взаємодіють з Рttg-1

проф.

Сибірна Н.О.

32

^ Карковська М.І.

Характеристика L- лактат: цитохром с-оксидоредуктази рекомбінантного штаму Hansenula polymorpha та дослідження його здатності до редукції хромату

доц. Клевета Г.Я.

33

^ Немеш Л.В.

Глікозидні детермінанти на поверхні лейкоцитів людини при ревматоїдному артриті

доц. Дудок К.П.

34

Чень О.І.

Роль оксиду азоту у відповіді клітин меланом людини на голодування за аргініном

доц. Чайка Я.П.

35

^ Проців О.І.

Функціональне дослідження PDG-1- нового пероксиду метилотрофних дріжджів

проф.

Сибірна Н.О.

36

^ Галаджун Л.Б.

Вплив іонізуючого випромінювання низької інтенсивності на процеси апоптозу імунокомпотентних клітин периферичної крові щурів за умов введення L-Arg та L-NAME

ст.н.сп.

Дацюк Л.О.,

доц. Філяк Є.З.

37

^ Ференц І.В.

Перерозподіл та структурні зміни сіаловмісних глікопротеїнів мембран лейкоцитів периферичної крові людей, хворих на цукровий діабет 1-го типу

проф.

Сибірна Н.О., асист.

Бродяк І.В.

38

Хома І.В.

Генно-інженерне конструювання рекомбінантних штамів дріжджів ^ Hansenula polymorpha з модифікованим метаболізмом глутатіону

доц.

Климишин Н.І.

39

Бавшина Т. Ю.

Вміст пігментів фотосинтезу, вуглеводів та оксидативні реакції рослин за дії іонів кадмію і саліцилової кислоти

проф. Терек О.І.

40

Жгута Ю. Р.

Вплив нових добрив на морфофізіологічні показники проростків ефіроолійних культур за умов росту на ґрунтах породного відвалу

доц. Баранов В.І.

41

^ Сокол О.В.

Структурні й функціональні перебудови рослин сої щетинистої за умов нафтозабрудненого грунту

доц. Величко О.І.

42

Клімович Н. Ю.

Антиоксидантні реакції рослин кукурудзи за дії іонів міді

доц. Пацула О.І.

43

Лущанець І. Я.

Оксидантний статус рослин сої за дії іонів свинцю

доц. Пацула О.І.

44

^ Чорна Д.С.

Порівняння мікрофлори урболандшафтних грунтів

доц.

Яворська Г.В.

45

^ Савка Ю.О.

Структурно-біохімічні зміни в клітинах Chlorobium limicola за умов впливу гідроген сульфіду

доц.

Перетятко Т.Б.

46

^ Дашко С.В.

Конструювання генно-інженерних надпродуцентів власних та рекомбінантних білків у дріжджів Pichia polymorpha

доц.

Яворська Г.В.

47

^ Лагно О.В.

Використання відновлених сполук сірки Chlorobium limicola

проф. Гудзь С.П.

48

^ Дудич Н.Б.

Антиоксидантний захист у бактерій Chlorobium limicola за впливу солей важких металів

доц.

Колісник Я.І.

49

^ Назаркевич Л.Р

Використання сульфатвідновлюваних бактерій для очищення від сульфатів стічних вод спиртового виробництва

доц.

Перетятко Т.Б.

50

^ Шоляк К.В.

Оптимізація умов надсинтезу флавінових нуклеотидів рекомбінантними штамами дріжджів Candida famata

проф.

Федорович Д.В.

51

^ Дуфанець О.П.

Фізіолого-біохімічні властивості Desulfovibrio desulfuricans за впливу високих концентрацій солей цинку

доц. Звір Г.І.

52

^ Парасюк О.В.

Сульфатредукція у Desulfovibrio desulfuricans за впливу солей свинцю

доц. Звір Г.І.

53

Галайко С. В.

Антимікробні властивості екстрактів рослин ^ Tribullus terrestris, Pyrola rotundifolia та Ginkgo biloba

доц. Звір Г.І.

54

Турко І.Є.

Виділення сіркоокиснюючих бактерій з різних екологічних ніш і дослідження їхніх морфологічних та фізіологічних властивостей

доц.

Яворська Г.В.

55

Деркач М. Б.

Фізіологічна активність Desulfovibrio desulfuricans у присутності іонів кадмію

доц.

Перетятко Т.Б.

56

^ Притоцька Х.П.

Вплив гідроген сульфіду на флавіногенез дріжджів Pichia guillermondii

проф. Гудзь С.П.

57

^ Головчак Х.М.

Вплив гідроген сульфіду на Bacillus subtilis, Thiocapsa sp, Lamprocystis sp

доц. Гнатуш С.О.

58

^ Василів О.М.

Вплив гідроген сульфіду на Bacillus subtilis, Thiocapsa sp, Lamprocystis sp

доц. Гнатуш С.О.

59

^ Боднар І.В.

Вивчення мутагенної активності зразків води та грунтів, відібраних поблизу ВАТ «Барва» та ВАТ «Цементно-шиферного комбінату Івано-Франківської області

доц. Боднар Л.С.

60

^ Грень Т.П.

Металотолерантність актиноміцетів та її вплив на біосинтез антибіотиків

проф.

Федоренко В.О.

61

^ Ципік О.В.

Ген lndYR та його гомологи, які контролюють біосинтез антибіотиків у актиноміцетів

проф.

Федоренко В.О.

62

^ Лизак О.О.

Розробка методів селекції для ідентифікації генів негативного контролю біосинтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Candida famata

доц.

Максимів Д.В.


63

^ Курліщук Ю.В.

Порівняльний аналіз впливу голодування за аргініном та рядом інших амінокислот на трансформовані людські клітини різного походження

доц. Черник Я.І.

64

Кос Я.А.

Конструювання штамів дріжджів Sacharomyces cerevisiae з дерепресією фруктозобісфосфатази для покращення параметрів алкогольної ферментації

доц. Боднар Л.С.


65

^ Сосніна К.О.

Генетичні аспекти мимовільного переривання вагітності у людини

доц. Черник Я.І.


66

^ Федорик І.М.

Алельний поліморфізм генів фолатного циклу в пацієнтів із вродженими вадами та раком

доц. Черник Я.І.

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціалістПрізвище студента

Теми дипломних робіт

Науковий керівник

1

Горбачук М. Р.

Особливості біології сови вухатої (Asio otus) у м. Львові

к.б.н., асист. Шидловський І.В.

2

Шлапак Л.М.

Рід Erinaceus у фауні заходу України: таксономія, біотопний розподіл, біологія та харчування

доц. Сребродольська Є.Б.

3

^ Кузів О.Р.

Планктонні ракоподібні (Cladocera, Copepoda) урбоекосистем

доц. Іванець О.Р.

4

Залуцька І .М.

Малакофауна та личинки трематод водойм м. Львова

доц.

Яворський І.П.

5

Малашняк Т.І.

Стан деяких ферментів системи антиоксидантного захисту у крові щурів за дії L-аргініну при свинцевій кардіоміопатії

доц.

Тарновська А.В.

6

Тимків А.Б.

Особливості впливу новосинтезованих амінокислотних похідних 1,4-нафтохінолу на Na+,K+-АТФазну активність зародків в’юна протягом раннього ембріогенезу

доц. Бура М.В.

7

^ Федюшко З.М.

Зміни показників крові при комбінованій терапії у людей хворих на інфільтративну форму туберкульозу

доц. Отчич В.П.

8

^ Волошин І.В.

Проліферативна активність лейкоцитів периферичної крові людини за умов іонізуючого опромінення при преінкубації з L-NAME та L-Arg

доц. Філяк Є.З., ст.н.сп.

Дацюк Л.О.

9

^ Келеман Х.В.

Вплив спірокарбону та деких метаболітів алкоголю на структурно-функціональний стан еритроцитів і гемоглобіну крові in vitro здорових людей та хворих на алкоголізм

доц. Дудок К.П.

10

Фецяк І.І.

Тестування спірокарбону та піролопохідних піримідиндіонів на різних типах клітин за дії радіації

доц.

Старикович Л.С.

11

Багрич О. І.

Зміна рослинного покриву після лісових лук на схилах гори Лопата під впливом відновлювальної сукцесії

доц.

Одінцова А.В.

12

^ Мельник Н.А.

Рослинний покрив Самбірського Передкарпаття у кінці Плейстоцену – на початку Голоцену

доц.

Калінович Н.О.

13

^ Станкевич Д.І.

Календар пилення основних груп алергенних рослин у м. Львові

доц.

Калінович Н.О.

14

^ Савчин С.Б.

Фітоценотична приуроченість Arnica montana L. в Українських Карпатах

доц.

Гончаренко В.І.

15

^ Гарматюк Ю.Ю.

Фітоценотична приуроченість монтанних видів роду Valeriana L.

доц.

Гончаренко В.І.

16

Мех М. О.

Вплив саліцилової кислоти на оксидативні реакції проростків кукурудзи, кінських бобів та ріпаку за росту на ґрунтах породного відвалу вугільних шахт

доц. Баранов В.І.

17

Качак С. І.

Підбір субстратів і добрив для отримання розсади ультраранньої капусти і вплив на неї регуляторів росту

доц. Баранов В.І.

18

^ Снітко О.В.

Вплив капсульованих добрив на ріст, вміст фосфору та активність фосфатаз у проростках ефіроолійних культур за росту на ґрунтах породного відвалу вугільних шахт

доц. Баранов В.І.

19

Бойко І. В.

Кінетичний аналіз Zn2+-індукованого набрякання мітохондрій

д.б.н. Федірко Н.В.

20

Возняк Н. М.

Вплив тривалого введення інсуліну на окисні процеси у печінці щурів

проф. Манько В.В., асист. Мерлавський В.М.

21

Федас І. І.

Залежність мітохондріального дихання печінки щурів від рівня глюкози в крові

доц. Гальків М.О., асист. Мерлавський В.М.

22

Малишева О. П.

Вплив солей купруму та цинку на ріст бактерій ^ Desulfovibrio desulfuricans

асист. Білінська І.С.

23

Бас М.Л.

Сульфат- та нітратвідновлювальна активність мезофільних та психрофільних штамів сульфатвідновлюваних бактерій

асист. Борсукевич Б.М.

24

^ Коваль Г.В.

Очищення довкілля від токсичних сполук хрому за участю сульфатвідновлюваних бактерій

асист.

Горішний М.Б.

25

^ Басараб Р.М.

Біохімічні зміни в клітинах Desulfovibrio desulfuricans за дії гідроген сульфіду

асист.

Горішний М.Б.

26

^ Петрушко Л.Л.

Вплив різних концентрацій важких металів на Thiocapsa sp.

асист.

Білінська І.С.

27

^ Гулійчук О.В.

Чутливість Escherichia coli до антибіотичних препаратів, створених на основі наноносіїв

асист. Борсукевич Б.М.

28

Цимбала М. А.

Вплив різних концентрацій солей важких металів на бактерії ^ Lamprocystis sp.

асист. Борсукевич Б.М.

29

Груник Н.І.

Чутливість до умов оксидативного стресу та показники перекисного окиснення ліпідів у нейрогенеративних мутантів групи sws ^ Drosophila melanogaster

доц. Черник Я.І.

30

Кревська А.І.

Вивчення впливу генів dad та tkv TGF-? сигнального шляху на функціонування гена дистрофіну Drosophila melanogaster

доц. Голуб Н.Я.

31

^ Мазій Ю.В.

Мутанти Streptomyces sioyaensis з підвищеним рівнем біосинтезу сіоміцину

проф.

Федоренко В.О.

32

Ткач І.Р.

Цитогенетичні особливості каріотипу у осіб з порушеннями репродуктивної функції

доц.

Максимів Д.В.


Освітньо-кваліфікаційний рівень
  1   2

Схожі:

Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconРегламент підготовки магістерських дипломних робіт
Організація збору заяв студентів із визначеними темами магістерських дипломних робіт
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconМетодичні рекомендації до виконання випускних робіт (дипломних та магістерських) з дисциплін природничо-математичного циклу І логопедії
У зв'язку з цим, важливе значення, набувають такі форми самостійної учбової діяльності студентів, як виконання дипломних І магістерських...
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconРозпорядження №276 від 07. 11. 2012 р. Про затвердження тематики, виконавців та наукових керівників з курсових робіт на денній формі навчання у 2012-2013 н р
Затвердити тематику, виконавців та наукових керівників з курсових робіт з педагогіки та психології студентів денної форми навчання...
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання
Методичні вказівки до виконання та захисту магістерських дипломних робіт для студентів V курсу всіх форм навчання спеціальності «Банківська...
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconПерелік тем магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання, захищених у 2012-2013 навчальному році Кафедра стратегії підприємств Магістерська програма «Менеджмент проектів І консалтинг»
Економічне обґрунтування інвестиційного проекту в межах корпоративної соціальної відповідальності
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconПерелік тем магістерських дипломних робіт студентів денної форми навчання, захищених у 2012-2013 навчальному році Кафедра економіки підприємств Магістерська програма «Менеджмент підприємницької діяльності»
Обґрунтування стратегії підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconРапорт прошу затвердити тематику, наукових керівників І рецензентів випускних робіт 2010 2011н р. студентів 5 курсу денної форми навчання Інституту природознавства по кафедрі фізіології людини І тварин: Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
Прошу затвердити тематику, наукових керівників І рецензентів випускних робіт 2010 2011н р студентів 5 курсу денної форми навчання...
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconРегламент роботи кафедри по організації підготовки магістерських дипломних робіт
Ознайомлення студентів з переліком підприємств, організацій та установ для проходження практики І виконання дипломних робіт
Теми дипломних І магістерських робіт та їх наукових керівників студентів денної форми навчання iconГалузь знань: 0401. Природничі науки
Прошу затвердити тематику, виконавців та наукових керівників курсових робіт студентів 3-4 курсу денної форми навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи