Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу icon

Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу
Скачати 213.37 Kb.
НазваТема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу
Дата02.07.2012
Розмір213.37 Kb.
ТипДокументи

ТЕМА Міністерство освіти і наукИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ


зАТВЕРДЖЕНО:

Науковою радою


Протокол № 6/72

від 26.09.2011 р.


Т Е М А Т И Ч Н И Й П Л А Н


держбюджетних науково-дослідних робіт, що виконуються викладачами кафедр

згідно з індивідуальними планами у 2011 – 2012 навчальному році


м. Івано-Франківськ

2011


 

Кафедра

Завідувач кафедри

Назва теми

Початок

Кінець

Очікувані результати

^ Факультет автоматизації та комп'ютерних наук

1

Комп'ютерних систем і мереж

доктор технічних наук, професор Горбійчук Михайло Іванович

Синтез комп'ютерних систем та розробка програмного забезпечення для об'єктів нафтогазового комплексу (КОМПЛЕКСНА) РК 0111U005890

2011

2016

Створення методичного та програмного забезпечення для компютерних систем оптимального керування процесами буріння, видобутку та транспорту природного газу і нафти для зменшення енерговитрат на видобуток і транспорт енергоносіїв

2

Автоматизації технологічних процесів і моніторингу в екології

доктор технічних наук, професор Семенцов Георгій Никифорович

3

Програмного забезпечення автоматизованих систем

доктор технічних наук, професор Юрчишин Володимир Миколайович

4

Інформатики

доктор технічних наук, професор Тимків Дмитро Федорович

Розробка інформаційних технологій для задач моделювання і оптимізації газотранспортних систем

2009

2014

Розроблення методики моделювання, впровадження у виробництво

5

Комп'ютерних технологій в системах управління та автоматики

доктор технічнх наук, професор Заміховський Леонід Михайлович

Теоретичні засади проектування апаратно-програмних засобів підтримки функціонування систем дистанційного навчання технічного спрямування (КОМПЛЕКСНА) РК 0111U005891

2011

2016

Розроблення методології діагностування (моделі, алгоритми, методи, процедури) щодо забезпечення експлуатаційної надійності та ефективності експлуатації нафтогазового обладнання

^ Факультет електрифікації та інформаційно-вимірювальних технологій

6

Інформаційно-вимірювальної техніки

кандидат технічних наук, професор Чеховський Степан Андрійович

Наукові основи розробки методів, систем і нормативної бази для вимірювання витрат та контролю обладнання і технологічних параметрів в нафтогазовій галузі (КОМПЛЕКСНА) РК 0109U008878

2009

2014

Розроблення нормативної бази на методики і технічні засоби для вимірювання і контролю витрат газу, поверхневих властивостей на границях розділу фах різних пластових флюїдів для безконтактного контролю фізико-механічних параметрів технічного обладнання, а також розроблення методики вимірювання вказаних параметрів, які реалізують вказану вище нормативну базу

7

Методів і приладів контролю якості та сертифікації продукції

докторт технічних ніак, професор Кісіль Ігор Степанович

8

Електропостачання та електрообладнання промислових підприємств

доктор технічних наук, професор Костишин Володимир Степанович

Підвищення енергоефективності та надійності функціонування електротехнічних комплексів нафтової і газової промисловості (КОМПЛЕКСНА) РК 0110U005845

2010

2015

Розроблення комплексу організаційних засобів, технічних засобів та програмно-методичного забезпечення керування виробничими процесами для зменшення споживання електроносіїв.

9

Електротехніки

кандидат технічних наук, доцент Чорноус Віктор Миколайович

^ Геологорозвідувальний факультет

10

Геології та розвідки нафтових і газових родовищ

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Маєвський Борис Йосипович

Геологічна будова і перспективи нафтогазоносності надр України

2009

2014

Обгрунтовання умов формування порід-колекторів і порід-флюїдоупорів. Рекомендації щодо підвищення нафтогазовилучення із пласта

11

Геофізичних досліджень свердловин

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Федоришин Дмитро Дмитрович

Вдосконалення технології проведення та інтерпретації даних геофізичних досліджень свердловин

2009

2014

Підвищення ефективності геофізичних досліджень свердловин

12

Польової нафтогазової геофізики

доктор фізико-математичних наук, Петровський Олександр Павлович

Нафтогазова геофізика- ефективні методи і технології польових досліджень, обробки та інтерпретації

2010

2015

Розроблення рекомендацій щодо обробки та інтерпретації польових досліджень

13

Теоретичних основ геології

кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент Стельмах Орест Романович

Вивчення геологічної будови та екзогенних процесів заповідних геологічних та нафтопромислових об'єктів Карпат та Криму

2009

2014

Прогноз розвитку геологічного середовища території Карпат та Криму, розробка рекомендацій для збереження заповідних геологічних і природно-рекраційних об'єктів

Інженерно-екологічний факультет

14

Екології

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Адаменко Ярослав Олегович

^ Екологічна безпека і землевпорядне забезпечення адміністративно-територіальних одиниць та експлуатаційна надійність промислових об'єктів (КОМПЛЕКСНА) РК 0110U000339

2009

2014

Розробка методології екологічної безпеки для адміністративно територіальних одиниць та наукове обгрунтування методики геодезичного контролю експлуатаційної надійності АЕС

15

Інженерної геодезії

доктор технічних наук, професор Бурак Костянтин Омелянович

16

Землевпорядкування та кадастру

кандидат технічних наук, доцент Ільків Євген Юрійович

17

Геотехногенної безпеки та геоінформатики

доктор геолого-мінералогічних наук, професор Кузьменко Едуард Дмитрович

^ Газонафтопромисловий факультет

18

Буріння нафтових і газових свердловин

доктор технічних наук, професор Коцкулич Ярослав Степанович

Дослідження і розробка інноваційних технологій буріння нафтових і газових свердловин

2009

2014

Розроблення інноваційних технологій буріння нафтових і газових свердловин

19

Розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ

доктор технічних наук, професор Кондрат Роман Михайлович

Дослідження нових енергоресурсозберігаючих екологічнобезпечних технологій інтенсифікації видобування вуглеводнів з родовищ і збільшення нафтогазоконденсатовилучення

2010

2015

Нові технології і технічні засоби збільшення нафтогазовилучення з пластів і підвищення продуктивності свердловин

20

Морських нафтогазових технологій

доктор технічних наук, професор Копей Богдан Володимирович

Розроблення методу кавітаційно-пульсаційної дії під час руйнування породи та видобуванні вуглеводнів

2008

2012

Нові технології застосування кавітаційно-імпульсних процесів у бурінні свердловин та видобуванні вуглеводнів

21

Безпеки життєдіяльності

доктор технічних наук, професор Семчук Ярослав Михайлович

Енергетична безпека нафтогазових об'єктів

2009

2014

Прогнозування природних і техногенних факторів для зменшення відмов магістральних газопроводів

^ Факультет нафтогазопроводів

22

Транспорту та зберігання нафти і газу

доктор технічних наук, професор Середюк Марія Дмитрівна

Удосконалення технологічних процесів транспортування, зберігання і розподілу вуглеводніх з урахуванням вимог енергоефективності

2011

2016

Розроблення методики та рекомендацій щодо вибору ефективних технологій і режимів експлуатації магістральних газопроводів, підземних сховищ газу, які забезпечують надійне постачання вуглеводневих енергоносіїв за мінімальних затрат

23

Спорудження та ремонт газонафтопроводів і газонафтосховищ

доктор технічних наук, професор Грудз Володимир Ярославович

Підвищення ефективності експлуатації трубопровідних систем та оцінка їх технічного стану

2008

2013

Розробка рекомендацій покращення технічного стану трубопровідних систем з метою скорочення енергозатрат на транспорт нафти і газу

24

Технічної діагностики та моніторингу

доктор технічних наук, професор Карпаш Олег Михайлович

Розробка нових методів і технологій забезпечення якості в нафтогазовій енергетиці

2011

2016

Розроблення нових технічних засобів контролю та визначення якості і складу речовин, матеріалів та виробів нафтогазової галузі

25

Зварювання трубопроводів та конструкцій

доктор технічних наук, професор Шлапак Любомир Степанович

Дослідження та розроблення технологічних процесів зміцнення трубних поверхонь та зварних з’єднань дуговими методами зварювання

2010

2015

Рекомендації з удосконалення зварювальних робіт

26

Нафтогазової гідромеханіки

доктор технічних наук, професор Паневник Олександр Васильович

Дослідження ефективності роботи систем транспортування та зберігання нафти і газу

2008

2013

Рекомендації щодо підвищення ефективності роботи систем транспортування та зберігання нафти і газу

^ Механічний факультет

27

Нафтогазового обладнання

доктор технічних наук, професор Крижанівський Євстахій Іванович

Дослідження та вдосконалення машин, обладнання та інструменту для спорудження і експлуатації свердловин

2010

2015

Написання наукових статей у фахових журналах, оформлення заявок на винаходи, впровадження результатів в учбовий процес

28

Механіки машин

доцент Сенчішак Василь Михайлович

Розвиток теорії та пошук шляхів підвищення технологічної ефективності нафтогазового обладнання у взаємодії з робочим середовищем

2010

2015

Рекомендації щодо вибору раціональних параметрів бурового та нафтопромислового устаткування. Написання наукових статей. Використання результатів у студентських курсових роботах

29

Теоретичної механіки

доктор технічних наук, професор Векерик Василь Іванович

Динаміка та надійність машин і механізмів нафтового обладнання

2009

2014

Рекомендації щодо раціонального проектування та експлуатації нафтогазового обладнання

30

Нафтогазового технологічного транспорту та теплотехніки

доктор технічних наук, професор Козак Федір Васильович

Нові методи і технології підвищення ефективності транспортних засобів та теплосилових установок

2011

2016

Розробка нових основ підвищення ефективності двигунів внутрішнього згорання за рахунок більш повного використання теплоти згорання палива

^ Механіко-технологічний факультет

31

Технології нафтогазового машинобудування

доктор технічних наук, професор Петрина Юрій Дмитрович

Розробка технологічного забезпечення виробництва та підвищення надійності нафтогазового і металорізального обладнання

2010

2015

Рекомендації щодо підвищення працездатності деталей нафтогазового обладнання, удосконалення технологічних маршрутів виготовлення цих деталей

32

Зносостійкості і відновлення деталей машин

доктор технічних наук, професор Криль Ярослав Антонович

Інженерія зносостійкості матеріалів та покрить в нафтогазовівй галузі

2010

2015

Наукові основи інженерії для нафтогазового комплексу. Написання статей. Впровадження в навчальний процес

33

Комп'ютерного машинобудівного виробництва

кандидат технічних наук, доцент Панчук Віталій Георгійович

Використання інформаційних і традиційних технологій для дослідження в галузі машинобудування та розробка навчально-методичного забезпечення підготовки студентів

2010

2015

Розроблення методичного забезпечення навчального процесу, створення елементів автоматизованих систем технологічної підготовки виробництва. Написання наукових статей

^ Факультет економіки і підприємництва

34

Економіки підприємства

доктор економічних наук, професор Данилюк Микола Олексійович

Теоретичні та прикладні засади формування механізму ефективного функціонування та оптимізації діяльності соціально-економічних систем паливно-енергетичного комплексу (КОМПЛЕКСНА) РК 0110U003990

2010

2014

Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності підприємств ПЕК

35

Фінансів

кандидат економічних наук, доцент Орищин Тетяна Михайлівна

36

Обліку і аудиту

кандидат економічних наук, професор Орлова Валентина Кузьмівна

37

Організація праці та виробництва

кандидат економічних наук, доцент Зелінська Галина Олексіївна

^ Факультет управління галузевим і регіональним економічним розвитком

38

Менеджменту та адміністрування

доктор економічних наук, професор Петренко Віктор Павлович

Теорія та практика управління соціально-економічними процесами в галузевих і регіональних суспільних системах (КОМПЛЕКСНА) РК 0109U008787

2009

2014

Розроблення стратегічних програм розвитку регіону і його галузевих систем на основі іноваційних технологій управління. Аналітичне забезпечення процесу управління реалізацією раніше розробленої стратегії соціально-економічного розвитку територій області до 2015 р. Програма науково-технічного іноваційного розвитку області до 2015 року

39

Управління галузевим і регіональним економічним розвитком

кандидат економічних наук, доцент Ревтюк Євген Антонович

40

Економічної теорії

Кісь Святослав Ярославович

^ Факультет управління та інформаційної діяльності

41

Державного управління та місцевого самоврядування

доктор філософських наук, професор Дзвінчук Дмитро Іванович

Освіта як пріоритет державної політики щодо розвитку кадрового потунціалу України (КОМПЛЕКСНА) РК 0110U005846

2010

2014

Рекомендації щодо пріоритетів державної політики, захист дисертацій, видання монографії

42

Документознавства та інформаційної діяльності

Дербеньова Лідія Вікторівна, доктор філологічних наук, доцент

43

Соціальних комунікацій та права

Нагорняк Михайло Миколайович. доктор політичних наук, доцент

^ Факультет архітектури туристичних комплексів

44

Інженерної та комп'ютерної графіки

доктор технічних наук, професор Шкіца Леся Євстахіївна

Впровадження технологій комп'ютерної графіки в навчальний процес

2009

2014

Вдосконалення графічних дисциплін шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій

45

Туризму

доктор технічних наук, професор Дрогомирецький Ярослав Миколайович

Оцінка туристичного потенціалу Івано-Франківської області (регіону)

2010

2014

Рекомендації щодо туристичного потенціалу Українських Карпат

46

Архітектурного проектування

кандидат технічних наук, доцент Василишин Ярослав Васильович

Обгрунтування теоретико-методологічних засад архітектурно-ландшафтного освоєння та реконструкції рекреаційного простору регіону Українських Карпат (КОМПЛЕКСНА) РК 0110U000340

2009

2013

Розробка рекомендацій для методичних посібників

47

Основ архітектури

Інститут фундаментальної, гуманітарної підготовки та заочно-дистанційного навчання

48

Вищої математики

доктор технічних наук, професор Мойсишин Василь Михайлович

Застосування математичних методів у техніці та економіці

2010

2015

Інструктивні методики для підприємств нафтогазового комплексу

49

Загальної та прикладної фізики

доктор фізико-математичних наук, професор Галущак Мар'ян Олексійович

Дослідження фізико-хімічних властивостей твердих тіл і напівпровідникових матеріалів з метою розробки технологій їх одержанняя для використання в нафтогазовій галузі та мікроелектрониці

2011

2016

Рекомендації щодо умов одержання сонячної теплової енергії в електричну

50

Хімії

кандидат хімічних наук, доцентн Романко Петро Дмитрович

Синтез, дослідження будови, властивостей органічних речовин та можливість використання новітніх матеріалів в нафтогазовому комплексі

2007

2012

Написання наукових статей, дисертаційної роботи.

51

Філософії

доктор філософських наук, професор Скальська Дарія Миколаївна

Роль дисциплін філософського циклу в підготовці спеціалістів нафтогазової галузі

2007

2012

Написання наукових статей, тез, колективної монографії

52

Історії та політології

доктор історичних наук, професор Мандрик Ярослав Іванович

Історія нафтогазової справи України

2011

2017

Методичні рекомендації по вивченню курсу кредитно модульної системи організації навчального процесу

53

Фізичного виховання і спорту

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Улізько В.М.

Роль фізичної культури в гармонійному розвитку студентської молоді

2010

2012

Рекомендації щодо фізичного розвитку студентської молоді

^ Факультет навчання іноземних студентів

54

Англійської мови

кандидат філологічних наук, доцент Озарко Іванна Іванівна

Теоретичні та психолого-педагогічні аспекти використання інноваційних технологій, орієнтованих на творчо-проблемний тип вивчення іноземних мов

2010

2015

Науково-учбово-методичні видання

55

Німецької та французької мов

к.фл.н.,доцент Когут Лариса Федорівна

Сучасні тенденції розвитку лінгвокультурології, мовознавства та методики викладання романо-германських мов в їх специфікації та взаємодії

2010

2015

Науково-учбово-методичні видання

56

Теорії та практики перекладу

кандидат філологічних наук, доцент Дерді Емма Тіберіївна

Мовна картина нафтогазової промисловості як комплексний феномен у мовознавстві

2010

2015

Методичні видання

Схожі:

Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу
Створення віртуального приладу з графіками залежності від випадкового числа в Labview
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу
Мета роботи: Ознайомлення з роботою віртуального пристрою з застосування case структур, підпрограм, кнопок переключення в середовищі...
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconМіністерство освіти І науки україни івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу
Ващишак С. П., Вощинський В. С., Середюк О.Є., Романів В. М. Дипломне проектування. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. 90 с
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconМіністерство освіти І науки україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу
Дослідження механічних характеристик двигуна постійного струму за допомогою віртуального приладу в Labview
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconКерівникам та науково-педагогічним працівникам Івано-Франківського національного технічного університету нафти І газу
Наказ №293 від 16. 03. 2012 р. Івано-Франківський національний технічний університет нафти І газу посів друге місце без будь-яких...
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу
ВП. Але не слід розуміти це так, що йдеться тільки про імітацію реальних приладів. Управління реальними приладами дають можливість...
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Міжнародний науково – технічний університет ім академіка Ю. Бугая
Цей стандарт установлює загальні вимоги до змісту та оформлення магістерських робіт, дипломних проектів, курсових проектів (робіт),...
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconУкраїна міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconДоговір №
Франківський національний технічний університет нафти І газу, в особі ректора Крижанівського Євстахія Івановича, який діє на підставі...
Тема міністерство освіти І наукИ, молоді та спорту україни івано-франківський національний технічний університет нафти І газу iconДоговір №
Франківський національний технічний університет нафти І газу, в особі ректора Крижанівського Євстахія Івановича, який діє на підставі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи