Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році icon

Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році
Скачати 142.87 Kb.
НазваПрограма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році
Дата02.07.2012
Розмір142.87 Kb.
ТипДокументи

Програма

фахових випробувань на спеціальність «Журналістика»

у Львівському національному університеті імені Івана Франка

для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів

спеціаліста і магістра

у 2010-2011 навчальному році

(денна і заочна форма навчання). 1. Критерії оцінки журналістом політичної ситуації, вплив ЗМІ на формування політичної влади в Україні.

 2. Полеміка у ЗМІ: функції і сучасні проблеми, специфіка полеміки в пресі, на радіо і телебаченні.

 3. Критико-бібліографічна робота в сучасній пресі.

 4. Василь Стус – речник нації і гуманістичної візії людини.

 5. Публіцистика О.Ольжича.

 6. Публіцистика Симона Петлюри.

 7. Проблематика й мастерність полемічної публіцистики І.Франка

 8. Листи Короленка до Луначарського: проблеми більшовизму.

 9. І.Франко про М.Драгоманова.

 10. Журнал І.Франка «Житє і слово» (історія, проблематика, рубрикація).

 11. І.Франко як організатор, редактор і видавець періодичних видань.

 12. Українська журналістика доби Центральної Ради, Гетьманату й Директорії.

 13. Масова комунікація та її основні поняття.

 14. Засоби масової інформації і вибори.

 15. Ідеї націоналізму в європейській та українській політичній публіцистиці (кінець ХІХ-поч.ХХст.).

 16. Нелегальні видання в Україні 60-80-их років ХХ століття (передумови виникнення, провідні видання, проблематика).

 17. Аргумент і його різновиди в журналістиці.

 18. Формування і розвиток народовської преси в Галичині.

 19. Правові та етичні норми сучасної журналістики: національний і міжнародний аспекти.

 20. Гумор і сатира в ЗМІ.

 21. Проблема взаємодії засновника й редакційного колективу періодичного видання.

 22. Преса і громадська думка: національний і міжнародні аспекти.

 23. Мовна особистість журналіста та шляхи її вдосконалення.

 24. Журналіст і джерела інформації.

 25. Елітарна і масова культура у ЗМІ.

 26. Періодизація української журналістики ХХ століття.

 27. Основні функції ЗМІ сьогодні.

 28. Електронні засоби масової інформації й утвердження української державності.

 29. Реклама в журналістиці як форма маркетингу: її специфіка у пресі, на радіо і телебаченні.

 30. Т.Шевченко і візія України.

 31. Т.Г.Шевченко і українська журналістика другої половини ХІХ століття.

 32. Функціонування газети в умовах ринку.

 33. Підвищення ролі літератури і мистецтва у національно-духовному розвитку особистості і завдання ЗМІ.

 34. Характеристика складників журналістської майстерності у світлі сучасних вимог.

 35. Сучасна російська публіцистика і Україна.

 36. Критика тоталітарної преси в Україні періоду 1930-1990 рр.

 37. Секретаріат редакції газети, структура і головні функції.

 38. Засоби масової інформації і проблеми розвитку національної освіти України.

 39. Власний кореспондент газети, радіо і телебачення. Специфіка його роботи в Україні та за кордоном.

 40. Журналістика й економіка: національний аспект.

 41. Об’єктивний та відображений факт у журналістському творі.

 42. Українська журналістика 1905-1914 рр.

 43. Політичний плюралізм і видання різних партійних і громадсько-політичних організацій в сучасній Україні.

 44. Методи збору інформації в журналістиці.

 45. Розвінчання сталінізму у творчості І.Багряного.

 46. Василь Симоненко у контексті поетів-шістдесятників.

 47. Проблеми національно-мовного відродження в Україні та їх висвітлення у сучасних ЗМІ.

 48. Документалізм у журналістиці.

 49. Преса української діаспори (40-і-80-і рр. ХХ ст.).

 50. Якісні газети на Заході.

 51. Основні етапи роботи над журналістським твором.

 52. Альманахова журналістика в Україні, Галичині, Закарпатті.

 53. Журналіст у парламенті: акредитація, статус, особливості праці.

 54. Сучасна літературно-художня періодика: проблеми творчості.

 55. Українська журналістика в Галичині 1900-1914 рр.

 56. Проблеми національно-духовного відродження в сучасній українській журналістиці.

 57. Українська преса в період Другої світової війни.

 58. Види правки журналістського тексту.

 59. Основні вимоги до функціонування приватних видань, радіо- і телеорганізацій.

 60. Проблеми науки на сторінках газет, у теле- і радіопередачах України.

 61. «Білі плями» у вивченні історії української журналістики та завдання науки на сучасному етапі.

 62. Засоби експресивності та їх роль у публіцистичному творі.

 63. Інформаційна культура як показник професіоналізму ведення ЗМІ.

 64. Журналістика і відродження української державності.

 65. Політична культура журналіста (національний і міжнародний аспекти).

 66. Журналістська діяльність М.Міхновського.

 67. Вацлав Гавел про відповідальність за слово.

 68. Порівняльна характеристика суспільно-політичних передач українського телебачення і радіомовлення.

 69. Д.Донцов – публіцист.

 70. Інформаційний простір України: основні поняття і проблеми його становлення.

 71. Інтерв’ю, репортаж, звіт та їх особливості у пресі, на радіо і телебаченні.

 72. Формування і розвиток партійної преси у Галичині кінця ХІХст. – середини ХХ ст.

 73. Проблеми екології і журналістика: національний і міжнародний аспекти.

 74. Публіцистика С.Бандери.

 75. Проблеми культури мови в сучасному українському мовознавстві.

 76. Журнали «Тайм» (США), «Шпігель» (Німеччина): специфіка подачі інформації та дослідницької публіцистики.

 77. Загальнополітичні і галузеві газети України.

 78. М.С.Грушевський як реформатор журнально-видавничої справи кінця ХІХ - поч.ХХ cтоліття.

 79. Історична тематика на сторінках сучасних видань, у передачах радіо і телебачення.

 80. Стаття, її основні жанрові особливості.

 81. Стилістичні властивості слова в журналістському тексті.

 82. Політичний портрет у сучасній пресі, на радіо й телебаченні.

 83. Газета в системі ЗМІ (типи сучасних газет).

 84. Публіцистика М.Хвильового у контексті літературного процесу 20-30 років.

 85. Редакція як творчо-видавнича структура.

 86. Висвітлення в ЗМІ основних напрямів молодіжної політики України на сучасному етапі.

 87. Концепція свободи преси за кордоном: історичний аспект і сучасність.

 88. Міжнародна політика України у дзеркалі ЗМІ.

 89. Принципи редакторського аналізу текстів.

 90. Інформаційні агентства України і світ: специфіка організації праці і вимоги до подачі інформації.

 91. Сучасні теорії преси за кордоном.

 92. Довідкова література (енциклопедії, словники) у роботі журналіста.

 93. Західноукраїнська преса 20-30-х рр. ХХ ст. (структура, основна проблематика, особливості функціонування).

 94. Критика у пресі та її залежність від рівня розвитку демократії у суспільстві.

 95. Проблеми інформаційного суспільства у відображенні ЗМІ.

 96. Паралельні та синонімічні синтаксичні конструкції в українській мові та їх функціонування в журналістському тексті.

 97. Міжнародне становище України і ЗМІ.

 98. Планування роботи редакції газети, програмування мовлення на радіо і телебаченні.

 99. Національна ідея і зарубіжна публіцистика (Джузеппе Мадзіні, Сетон-Вотсон).

 100. Марксистська, нацистська і ліберальна концепції преси: порівняльний аспект.

 101. Література в умовах тоталітарного суспільства.

 102. Типові мовні огріхи у газетних текстах, у радіо- та телемовленні та способи їх усунення.

 103. Радіо «Свобода»: політична філософія передач.

 104. Українська преса періоду революції 1905-1907 рр.

 105. Словники та їх використання в журналістській практиці.

 106. Місце української культури у сучасному світі та завдання мас-медіа у її популяризації.

 107. Структура номера газети (текстові матеріали, ілюстрація, рубрикація, форми подачі матеріалів, реклама).

 108. Стаття Карела Чапека «Чому я не комуніст?»

 109. Мовна культура теле- і радіожурналістики.

 110. Українська публіцистика у світовому контексті.

 111. Цензурні закони та їх вплив на розвиток української журналістики.

 112. Методика вивчення, перевірки і подачі фактів у журналістиці.

 113. Журнали в системі масової комунікації на Заході.

 114. Українська неформальна преса у 1989-1991 роках.

 115. Спілкування журналіста у процесі збору інформації: його особливості в різних каналах ЗМІ.

 116. Моральний тип мислення в журналістиці (на прикладі Р.Емерсона, Т.Карлейля, Т.Масарика, Є.Сверстюка).

 117. Українська фразеологія та її використання у журналістському тексті.

 118. Оглядовий метод у журналістиці і коментаторський стиль у газетній і телерадіожурналістиці.

 119. Телебачення як культурний феномен (міжнародний аспект).

 120. Українська мова як державна: проблеми функціонування на всьому етнопросторі та в різних стилях.

 121. Практичне завдання з культури української мови. (Врізці додаються).Взірці практичних завдань з культури української мови


1.Оберіть варіанти відповідей, у яких є помилки, пов’язані з керуванням:


1. Вчитися журналістській майстерності. 2. Глузувати з нього. 3. Вибач мені. 4. Знехтував небезпекою. 5. Запобігти порушенню.


2. Котре слово потрібно вставити замість крапок ?


У своєму творі журналіст ... важливі проблеми.

1. Висвічує. 2. Освічує. 3. Висвітлює. 4. Освітлює.


3. У реченні Буде розглянуто угоду щодо подальшої взаємної співпраці є така помилка …

1. Невиправдане вживання синонімів. 2. Невдале вживання іншомовного слова. 3. Штамп. 4. Лексичний росіянізм. 5. Тавтологія, плеоназм. 6. Пропущення потрібного слова. 7. Уживання слів з невластивим їм значенням.


4. У реченні Ознайомлюючись із рейтингами партій та блоків, у пересічного читача голова йде обертом є помилка в…

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних синтаксичних конструкцій.


5. Котре слово потрібно вставити замість крапок ?

ми розробили стратегію проведення рекламної ...

1. Кампанії. 2. Компанії. 3. Кампанійщини. 4. Компанійщини.


6. У реченні Наше суспільство хворе синдромом мовчання є помилка в…

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних синтаксичних конструкцій.


7. Промовисте мовчання – це…

1. Паронім. 2. Омонім. 3. Градація. 4. Ампліфікація. 5. Антитеза. 6. Оксиморон. 7. Синекдоха.


8. Котре слово потрібно вставити замість крапок ?

... неправдивої інформації заборонено законом.

1. Розповсюдження. 2. Поширення. 3. Друк.


9. Оберіть варіанти відповідей, у яких правильно визначено форму керованого слова:

1. Сповнений ентузіазмом. 2. Не дорікай мене. 3. Знущався з мене. 4. Дякував мене. 5. При комуністичному, тоталітарному режимі.


10. У реченні Палац штурмував загін спецпризначення СБУ є помилка в…

1. Керуванні. 2. Узгодженні. 3. Використанні порядку членів речення. 4. Використанні однорідних членів. 5. Координації підмета й присудка. 6. Приляганні. 7. Уживанні паралельних синтаксичних конструкцій.


11. Котре слово потрібно вставити замість крапок ?

Видано другий том ... атласу.

1. Діалектного. 2. Діалектичного. 3. Діалектологічного.


12. Напишіть правильно слова: тiльки/що, аби/хто, суспільно/політичний, все/таки, аби/який, різдв/яний, до/побачення, свяще/ник, кінно/спортивний, мікро/автобус, будь/ласка, у/трьох, по/двоє, кіно/репортаж, відео/сюжет, російсько/чеченський, авіа/рейс, авіа/десант, ракетно/ядерний, ультра/звуковий, мікро/елемент, прес/конференція


13. Напишіть правильно слова: без/iнiцiативний, пiд/юджувати, пiд/їжджати, об/явити, вiд/їхати, вiдв/язати, інтер/факс, фільмо/тека, день/у/день, мікро/ЕОМ, південно/український, польсько/німецький, політично/активний, аграрно/промисловий, авіа/десант, матеріально/відповідальний, авто/катастрофа, спец/загін, теле/нарис, інформ/агентство.


14. Напишіть правильно подані слова: без/iнiцiативний, пiд/юджувати, пiд/їжджати, об/явити, вiд/їхати, вiдв/язати, інтер/факс, фільмо/тека, день/у/день, мікро/ЕОМ, південно/український, польсько/німецький, політично/активний, аграрно/промисловий, авіа/десант, матеріально/відповідальний, авто/катастрофа, спец/загін, теле/нарис, інформ/агентство.

15. Напишіть правильно слова: хронікально/документальний, теле/канал, відео/магнітофон, мікро/калькулятор, хтозна/як, ледве/ледве, військово/полонений, немов/би/то, кінець/кінцем, торф/яний, теле/шоу, екс/чемпіон, нижче/наведений, честь/честю, авіа/катастрова, в/міру, екстра/ординарний, звуко/відтворення..


Рекомендована література:


Теорія і практика журналістики 1. Здоровега Володимир. Теорія і методика журналістської творчості, вид. П, переробл. і доповн. – ПАІС. – 2004. – 267 с.

 2. Григораш Д.С.. Журналістика у термінах і виразах. – Вид-во «Вища школа». – Львів. – 1976. – 294 с.

 3. Вернер Д’Інка. Менеджмент ЗМК / Вступ. – Київ. – 2001. – 60 с.

 4. Іванов Валерій. Техніка оформлення газети. – Київ. – Знання. – 2000. – 222 с.

 5. Москаленко Анатолій. Вступ до журналістики. – Київ. – Школяр. – 1997. – 297 с.

 6. Карпенко Віталій. Журналістика: основи професіональної комунікації. – Київ. – Нора-прінт. – 2002. – 346 с.

 7. Карпенко Віталій. Преса і незалежність України. – Київ. – Нора-друк. – 2003. – 355 с.

 8. Кузнецова Олена. Аналітичні методи в журналістиці. – Львів. – 1997. – 110 с.

 9. Кузнецова Олена. Журналістська етика та етикет. – Львів. – Світ. – 1998. – 411 с.

 10. Кузнецова Олена. Засоби масової комунікації. – Львів, 2005. – 200 с.

 11. Преса і влада: хроніка протистояння. – Київ. – 2001. – 120 с.

 12. Публіцистика і політика. – Київ. – 2000. – 77 с.

 13. Різун В.В. Маси / Тексти лекцій. – Київ. – 2003. – 116 с.

 14. Українське законодавство: засоби масової інформації. – Київ. – IREX. – 2004. – 368 с.

 15. Українська журналістика в контексті доби. – Львів. – 2004. – 471 с.

 16. Шаповал Ю.Г. Національна журналістика / Наукові праці. – Т.1. – Львів. – 2006. – 685 с.

 17. Шаповал Ю.Г. Національна журналістика / Наукові праці. – Т.2. – Львів. – 2006. – 484 с.


Історія журналістики і література


 1. Грабович Г.. Шевченко як міфотворець. – К., 1991.

 2. Дмитрук В. Нариси з історії української журналістики ХІХ ст. Посібник для студентів ф-ту журналістики. - Львів, 1969. – 146 с.

 3. Дорошкевич О. Шевченко й літературний рух в Україні // Реалізм і народність української літератури ХІХ ст. – К., 1986.

 4. Животко А. Історія української преси. – Мюнхен, 1989-90.

 5. Забужко О. Шевченків міф України. – К., 1997.

 6. Звольський В. Минуле українського народу та його значення у поетичній творчості Шевченка // Сучасність.- 2003. - № 3.

 7. Іван Франко про соціалізм і марксизм / За ред.Б.Кравцева. – Б.м.в., 1966. – 259 с.

 8. Історія української літератури ХХ ст. / За ред. В.Дончика: Кн.2.Ч.І – К., 1994. – С.284-290;

 9. Історія української літератури ХХ ст. / За ред. В.Дончика: Кн.2.Ч.ІІ – К., 1995. – С.284-290;

 10. Історія української літератури ХХ ст. / За ред. В.Дончика: Кн.І – К., 1998. – С.284-290;

 11. Костюк Григорій. У світі ідей і образів: Вибране. – С.56-126.

 12. Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті. – Львів, 2006. – 513 с.

 13. Кость С.А. Нариси з історії західноукраїнської преси (Структура. Частина І). – Львів, 2002. – 216 с.

 14. Кость С.А. Нариси з історії західноукраїнської преси (Структура. Частина ІІ). – Львів, 2002. – 424 с.

 15. Михайлин І.Історія української журналістики ХІХ століття. – К., 2003. – 720 с.

 16. Нечиталюк М. «Білі плями» у вивченні історії української журналістики // Українська журналістика і національне відродження: Зб.наук.праць. – К., 1992. – С.33-38.

 17. Нечиталюк М. Публіцистика Івана Франка: Семінарій. – Львів, 1972. – 248 с.

 18. Преса боротьби й ідеї (західноукраїнська публіцистика першої половини ХХ ст..): Зб.текстів. – Львів, 1994.

 19. Українська преса:Хрестоматія. – Т.1. – Львів, 1999 / За ред .проф. М.Ф.Нечиталюка. – 520 с.

 20. Українська преса:Хрестоматія. – Т.2. – Львів, 2002 / За ред .проф. М.Ф.Нечиталюка. – 732 с.

 21. Українське слово: Хрестоматія. – Т.ІІ. – К., 1993. – С.654-688;

 22. Українське слово: Хрестоматія. – Т.ІІІ. – К., 1994. – С.654-688;

 23. Федченко П.М. Матеріали з історії української журналістики. – Вип.1: І пол. ХІХ ст. – К., 1959. – 338 с.


Зарубіжна преса


 1. Москаленко А. Інформаційна культура і демократизація суспільства // Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – Київ, 1997. – С. 3 – 15.

 2. Лось Й. Бачити великі істини (Публіцистика і тенденції розвитку світу) // Вісник Львів. ун-ту. Серія журналістики. – 2001. – Вип. 21. – С. 26-40.

 3. Лось Й. Журналістика перед новим викликом // Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика. – Випуск 25. – Львів, 2004. – С. 18-43.

 4. Лось Й. Публіцист: мотивація творчості // Вісник Львівського ун-ту. Серія журналістика. – Випуск 28. – Львів, 2006. – С. 85-110.

 5. Шлемкевич М. Новочасна потуга (Ідеї до філософії публіцистики) // Верхи життя і творчості. Промови-доповіді. – Нью-Йорк; Торонто, 1958. – Т.5.

 6. Вовканич С.Й. Інформація. Інтелект. Нація. – Львів, 1999. – 416 с.

 7. Бочковський О.-І. Вступ до націології. – Мюнхен, 1991–1992. – 338 с.

 8. Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини.- К.: Освіта, 1999.- 351 с.

 9. Мащенко І. Лики і лиця телепростору. . — К., 2003. С.62-69, 145-160.

 10. Беспалова А., Корнилов Е. и др..История мировой журналистики. — М.-Ростов-на-Дону, 2004. – 394 c.

 11. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. Марії Зубрицької. – Львів, 2004. – 353 с.

 12. Шевнюк О.Л. Культурологія: навч. посіб. – Київ, 2004. – 353 с.

 13. История зарубежной литературы ХІХ века: Учеб. для филол. спец. вузов / В. Н. Богословский, А. С. Дмитриев, Н. А. Соловьева и др.; Под. ред. Н. А. Соловьевой. – М.: Высш. шк., 1991. – 637 с.

 14. Павличко С. Зарубіжна література: Дослідж. та критич. статті. / Передм. Д. Наливайка. – К. Вид-во: Соломії Павличко «Основи», 2001. – 559 с.

 15. Claude E. Shannon, Warren Weaver. The Mathematical Theory of Communication. Univ of Illinois Press, 1963. ISBN 0252725484 // http://uk.wikipedia.org.


Українська мова в ЗМІ


 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003. – 432 с.

 2. Волкотруб Г.Й. Практична стилiстика української мови: Використання морфологiчних засобiв мови. – К.: ТОВ «ЛДЛ», 1998. – 176 с.

 3. Волкотруб Г.Й. Cтилiстика ділової мови. – К.: МАУП, 2002. – 208 с.

 4. Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2005. – 368 с.

 5. Капелюшний А.О. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2001. – 224 с.

 6. Капелюшний А.О. Стилістика. Редагування журналістських текстів: Практичні заняття (Навчальний посібник з курсів: «Практична стилістика української мови», «Стилістика тексту», «Редагування в ЗМІ»). – Львів: ПАІС, 2003. – 544 с.

 7. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації: Навчальний посібник. – Львів: ПАІС, 2005. – 304 с.

 8. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

 9. Пономарiв О.Д. Стилiстика сучасної української мови. – К.: Либiдь, 1992. – 248 с. (3-тє вид. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.).

 10. Різун В.В. Літературне редагування. – К.: Либідь, 1996. – 240 с.

 11. Сербенська О.А. Культура усного мовлення: Практикум. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 216 с.

 12. Тимошик М.С. Видавнича справа та редагування: Навчальний посібник. – К.: Наша культура і наука – Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 224 с.

 13. Тимошик М.С. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник. – К.: Наша культура і наука, 2006. – 560 с.

 14. Яцимірська М.Г. Культура фахової мови журналіста: Навч. посібник. – Львів: ПАІС, 2004. – 332 с.

 15. Гринчишин Д.Г., Капелюшний А. О., Сербенська О.А., Терлак З.М. Словник-довідник з культури української мови. – 3-тє вид., випр. – К: Знання, 2006. – 368 с.

 16. Довідник з культури мови / За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища шк., 2005. – 399 с.

 17. Яцимірська М.Г. Сучасний медіатекст: Словник-довідник. – Львів: ПАІС, 2005. – 128 с.


Радіомовлення і телебачення


 1. Білоус О. Методичні засади підготовки і проведення інтерв’ю // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 1999. – Вип. 2. – С. 129—138.

 2. Білоус О., Темех Н. Методичні поради молодим телевізійним репортерам і операторам //Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 280—327.

 3. Бурдье Пьер. О телевидении и журналистике. – М., 2004. – С. 9–30.

 4. Выборы и средства массовой информации. Сборник статей. – М., 2006. – С. 78—94.

 5. Даценко Л. Українське радіо – державне чи недержавне? //Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 2002. – Вип. 4. – С. 87—98.

 6. Дмитровський З.Є. Телевізійна журналістика: Навчальний посібник. – Львів, 2006. – 208 с.

 7. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» //Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підручник. – Львів, 2000. – С. 258–292.

 8. Информационное общество. – М., 2003. – С. 47–74.

 9. Качкан В.А., Лизанчук В.В. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення. Навчальний посібник. – Львів, 1987. – 66 с.

 10. Конец средств массовой информации? // Отечественные записки. – М., 2003. – № 4. – С. 194–208.

 11. Крупський І.В. Електронні мас-медіа України від тоталітарного до пострадянського суспільства: хто і як формував інформаційний простір держави //Телевізійна й радіожурналістика. – 2005. – Вип. 6. – С. 139—150.

 12. Лизанчук В.В. Радіожурналістика: засади функціонування. Підручник. – Львів, 2000. – 366 с.

 13. Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення. – К., 1996. – 450 с.

 14. Назаров М. Массовая коммуникация в современном мире. – М., 2002. – С. 182–204.

 15. Шаповал Ю.Г. Телевізійна публіцистика: методологія, методи, майстерність. – Львів, 2002. – 233 с.Декан

факультету журналістики Присяжний М.П.

Схожі:

Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconПрограма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста і магістра у 2010-2011 навчальному році
move to 0-16592910
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconПрограма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2011-2012 навчальному році
Критерії оцінки журналістом політичної ситуації, вплив змі на формування політичної влади в Україні
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconПрограма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2012-2013 навчальному році
Критерії оцінки журналістом політичної ситуації, вплив змі на формування політичної влади в Україні
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) в Львівському національному університеті імені Івана Франка здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів (окр) бакалавр, спеціаліст та магістр
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 „Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” в Львівському...
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) в Львівському національному університеті імені Івана Франка здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою освітньо-кваліфікаційних рівнів (окр) бакалавр, спеціаліст та магістр
Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 р. N 65 „Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)” в Львівському...
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconДля навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра та спеціаліста у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля
Заяву встановленого зразка на ім’я ректора про прийом на навчання за освітньо-професійною програмою магістра, спеціаліста на відповідну...
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconСпеціальність «Українська мова І література»
Випробування бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліста», «магістра»
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconПрограми вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра
Теорія фінансів, податки й оподаткування, державний бюджет, фінанси господарюючих суб’єктів
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconСпеціальність «Українська мова І література» миколаїв 2012
Випробування бакалаврів для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліста», «магістра»
Програма фахових випробувань на спеціальність «Журналістика» у Львівському національному університеті імені Івана Франка для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста І магістра у 2010-2011 навчальному році iconМ. П. Драгоманова у 2010 році Для конкурс
Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів магістра та спеціаліста використовується...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи