Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Сторінка1/5
Дата02.07.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни

«Моделювання та оптимізація технічних систем»

для студентів напряму 6.050403 –

інженерне матеріалознавство


Затверджено на засіданні

Вченої ради академії

Протокол № від


Дніпропетровськ НМетАУ 2012

УДК 519.863

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Моделювання технічних систем» для студентів напряму 6.050403 «Інженерне матеріалознавство». Укл. доц., к.т.н. О.М. Левко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012 – с.


Викладені питання навчальної програми дисципліни, надані методичні вказівки до вивчення матеріалу кожної теми та наведені індивідуальні завдання для контролю якості засвоєння тем. Наведені методичні вказівки до виконання контрольної роботи, а також варіанти вихідних даних для неї. Матеріал призначений для студентів напряму 6.050403 «Інженерне матеріалознавство».

^

Укладач: доц., к.т.н. О.М. Левко.


Відповідальний за випуск:

С.Й. Пінчук, проф., д.т.н.

Рецензент:

Т.Л. Карасик, к.т.н., доцент (НМетАУ)


Підписано до друку 2012. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 3,0. Умов. друк. арк. 2,95. Тираж пр. Замовлення №
^

Національна металургійна академія України49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

__________________________________

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


^ ВСТУП


Навчальна дисципліна „Моделювання та оптимізація технічних систем” є нормативною і входить до циклу дисциплін пиродничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – формування знань та вмінь щодо моделювання процесів металознавства та матеріалознавства, розв’язання завдань щодо синтезу та практичного застосування моделей матеріалознавства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

  • особливості моделювання при вирішенні задач металознавства та матеріалознавства;

  • основи фізичного та математичного моделювання;

  • головні признаки об’єктів оптимального управління.

вміти:

  • синтезувати поліноміальні моделі систем металознавства та матеріалознавства за даними активного експерименту та визначати оптимальні умови функціонування систем металознавства та матеріалознавства з використанням методу крутого сходження;

  • вирішувати задачі оптимізації складу багатокомпонентних систем з використанням симплекс-граткового методу планування експерименту.

Критерії успішності – отримання позитивних оцінок при виконанні контрольних робіт та захисті практичних завдань.

Засоби діагностики успішності навчання – оцінювання результатів контрольних завдань за різними варіантами.

Зв’язок з іншими дисциплінами – дисципліна є однією з теоретичних курсів при підготовці спеціалістів напряму “ Інженерне матеріалознавтво” зі спеціалізації „Матеріалознавство”, „Металознавство” та „Композиційні і порошкові матеріали, покриття”. Вивчення матеріалу дисципліни базується на знаннях з дисциплін „Основи наукових досліджень” і „Прикладна математика".

Набуті знання і вміння використовуються при Державній атестації бакалаврів і вивченні спеціальних дисциплін при подальшому навчанні на ОКР «спеціаліст» і «магістр» за відповідними напряму «Інженерне матеріалознавство» спеціальностями.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО

ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ  1. Робоча програма дисципліни «МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ»:

Дисципліна «Моделювання технологічних систем» вивчається у X навчальному семестрі.

Усього годин

54

Аудиторних занять, усього:

12

у тому числі:
лекції

8

лабораторні заняття

4

Самостійна робота, усього

42

Контрольна робота

1

Підсумковий контроль –

залік


Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуального завдання. Воно має бути представлено в академію до початку поточної сесії, перевірено викладачем і проведена робота над помилками. Правильно виконане індивідуальне завдання зараховується після співбесіди студента з викладачем. Студент допускається до складання контрольного заходу з дисципліни (залік) у разі зарахування індивідуального завдання, виконання розрахунків, які передбачені тематикою лабораторних занять, їх виконання та захист.


^ 2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи