Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Сторінка2/3
Дата02.07.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3

^ Показники кардіореспіраторної системи спортсменів перед моделюванням змагальної діяльності у тренувальному процесі (n=9)

Спортсмени

Вид тестів

ЧСС,

удхв-1

Т50 ЧСС,

с

КС


Кількість прискорень, на яких досягнуто

максимальна ЧСС

стандартна рівномірна робота

змінна робота

серії

перша

друга

третя

четверта

п'ята

Є-ко А.

КТ

155

66

0,08

2

3

3

2

2

ЕТ

157

36

0,04

3

3

4

4

3

Є-ко М.

КТ

157

58

0,07

1

2

2

2

1

ЕТ

159

42

0,05

2

3

3

3

2

Д-ін

КТ

155

66

0,08

2

2

2

2

1

ЕТ

157

36

0,04

3

3

3

3

3

П-ол

КТ

155

64

0,0

1

2

3

2

2

ЕТ

155

52

0,03

3

3

3

3

3

М-ас

КТ

155

54

0,06

1

2

3

3

2

ЕТ

155

38

0,02

3

3

4

4

2

С-ко

КТ

154

64

0,09

1

2

2

2

2

ЕТ

157

38

0,04

3

3

4

4

3

Г-ун

КТ

145

82

0,10

1

2

3

2

1

ЕТ

143

52

0,04

3

3

3

3

4

К-ін

КТ

141

54

0,08

1

2

2

1

2

ЕТ

143

44

0,06

1

2

3

3

2

Ш-іс

КТ

149

34

0,07

2

2

2

1

2

ЕТ

151

38

0,03

2

2

3

3

3

Статистичні показникиКТ

151,8

60,2*

0,08*

1,3*

2,1

2,4*

1,9*

1,1*

S

5,5

12,9

0,01

0,5

0,3

0,5

0,6

0,3ЕТ

153

41,8

0,04

2,6

2,8

3,3

3,3

2,8

S

ЕТ

6,1

6,3

0,01

0,7

0,4

0,5

0,5

0,7

мода

 

КТ

155

66

0,08

1

2

2

2

2

ЕТ

157

38

0,04

3

3

3

3

3

медіана

 

КТ

155

64

0,08

1

2

2

1,5

2

ЕТ

155

38

0,04

3

3

3

3

3

Примітки: * - відмінності середніх величин між показниками контрольного і експериментального тестування достовірні при р<0,05; ЕТ – експериментальне тестування; КТ – контрольне тестування; КС - коефіцієнт стійкості


Ці дані свідчать про значно більш виражену реакцію КРС на навантаження. Враховували, що збільшення реактивних властивостей КРС створює суттєві передумови для формування стану готовності спортсменів у сучасному п'ятиборстві перед змагальною діяльністю.

Оцінка спеціальної працездатності проведена в результаті виконання «комбайна» після моделювання змагальної діяльності в плаванні, фехтуванні та конкурі. Згідно з правилами змагань проводилася оцінка стрільби та результативності змагальної діяльності (рис.1). Аналізували зміни реакції КРС (табл. 4).*


Рис. 1. Результати виконання комбінованого виду багатоборства? «комбайн»:

* - відмінності статистично достовірні при р<0,05;

1 – контрольні виміри;

2 – експериментальні виміри


У процесі аналізу враховували, що збереження в умовах стомлення,що зростає, стійкості і кінетики КРС збільшує реактивні властивості організму і створює передумови для більш ефективної реалізації рухового потенціалу спортсменів. У результаті застосування експериментальної програми збільшилась реакція КРС: рухливість ? на 13,9% (р<0,05), стійкість ? на 31,6% на першому етапі «комбайна», на 31,9% ? на другому етапі «комбайна», на 29,9% ? на третьому етапі «комбайна» (р<0,05). Зареєстровано збільшення інтенсивності циклічної роботи і поліпшення загального результату виконання «комбайна» на 19,0±0,07 с (р<0,05). Наведені дані свідчать про збільшення спеціальної працездатності спортсменів у процесі виконання комбінованого виду багатоборства.

Апробація програми відбулася на престижних міжнародних змаганнях із сучасного п’ятиборства. Моніторинг змагальної діяльності було проведено

на 4 престижних міжнародних турнірах за участю 4 спортсменів кваліфікації майстрів спорту (2) і майстрів спорту міжнародного класу (2). Серії турнірів було підібрано індивідуально відповідно до календаря змагань кожного спортсмена. Рівень турнірів, кількісний і якісний склад учасників відповідав етапу Кубка світу. У процесі підготовки до першого й третього турнірів спортсмени виконували традиційну програму відновлення і стимуляції працездатності. При підготовці до другого й четвертого турнірів спортсмени застосовували експериментальні засоби тренування. У результаті застосування спеціальних тренувальних занять усі спортсмени поліпшили спортивний результат. Ефективність застосування спеціальних впливів було підтверджено при аналізі результатів виконання «комбайна», комбінації четвертого ? п’ятого виду змагальної програми.


Таблиця 4

Результати виконання комбінованого виду (біг-стрільба) у процессі моделювання змагальної діяльності п’ятиборців (n=9)

Спортсмени

Вид

тестів

Стрільба

Біг

час стрільби, с

Т50 ЧСС,

с


час стійкої ЧСС *, с

етапи «комбайна»

етапи «комбайна»

1

2

3

1

2

3

Є-ко А.

КТ

28

35

34

46

44

22

20

ЕТ

27

35

33

32

54

64

60

Є-ко М.

КТ

30

35

33

36

28

18

18

ЕТ

30

37

35

38

32

24

14

Д-ін

КТ

28

31

30

34

38

32

26

ЕТ

25

27

27

26

50

64

52

П-ол

КТ

30

29

33

32

32

36

30

ЕТ

29

29

32

32

34

32

32

М-ас

КТ

24

24

27

38

32

24

24

ЭТ

24

23

25

30

48

52

26

С-ко

КТ

26

28

29

32

22

18

18

ЕТ

28

28

28

30

24

16

18

Г-ун

КТ

28

32

32

32

34

38

18

ЕТ

25

30

29

32

30

44

24

К-ін

КТ

28

26

29

32

38

44

22

ЕТ

27

26

28

26

44

46

32

Ш-іс

КТ

29

28

32

44

38

42

28

ЕТ

27

28

31

40

56

52

34

Статистичні показникиКТ

27,9

29,

31,0

36,2**

34,0**

30,4**

22,7**

S

1,9

3,8

2,3

5,4

6,5

10,2

4,6ЕТ

26,9

29,2

29,8

31,8

41,3

43,8

32,4

S

2,0

4,4

3,2

4,7

11,6

16,8

15,0

мода

 

КТ

28

35

33

32

38

18

18

ЕТ

27

28

29

30

31

32

33

медіана

 

КТ

28

29

32

34

34

32

22

ЕТ

27

28

29

30

31

32

33

Примітки: * - час підтримання ЧСС на рівні 96-98% від максимального значення показника; ** - різниця між контрольними і експериментальними показниками достовірна при р<0,05;

ЕТ – експериментальне тестування; КТ – контрольне тестування

Наведена програма поєднання тренувальних занять, спрямованих на стимуляцію відновлення працездатності спортсменів у сучасному п’ятиборстві, є концептуальною моделлю підготовки в змагальному періоді. Практичні аспекти реалізації враховують низку важливих аспектів, що впливають на комплексне використання таких засобів. До них належать тривалість періоду підготовки між двома змаганнями, напруженість змагальної діяльності, необхідність вибору часу для тривалих перельотів з місця змагань тощо. Результати досліджень свідчать, що представлена програма підготовки може бути модифікована стосовно до специфічних умов передстартової підготовки й індивідуальних особливостей спортсменів. Модифікація запропонованої схеми ґрунтується на можливості диференційованого застосування блоків вправ відновлювальної або стимулюючої спрямованості залежно від поточного стану спортсменів й мети спортивної підготовки у змагальному періоді.

^ У п’ятому розділі «Аналіз і узагальнення одержаних результатів» показано, що у процесі дисертаційного дослідження було одержано три групи даних: такі, що підтверджують, доповнюють і абсолютно нові.

Підтверджувальними є дані про значення ефективної системи відновлення як механізму формування сприятливої адаптації організму під впливом великих тренувальних і змагальних навантажень (В.І. Голець та ін., 1982; В. М. Волков, 1994; T.O. Bompa, 2001; В.М. Платонов, 2004; Ю.М. Шкребтій, 2005;  В.Є. Виноградов, 2010). Показано, що тренувальні засоби у циклах підготовки між змаганнями у сучасному п’ятиборстві тривалістю 5-7 днів мають бути спрямовані на відновлення і стимуляцію компонентів спеціальної витривалості. Необхідно враховувати, що система відновлення і стимуляції працездатності є багатокомпонентним процесом, зміст якого потребує врахування динаміки відновних процесів і пов’язаних з ними відмінностей стану спортсменів (В. М. Платонов, 2004; В. Є. Виноградов, 2009). Підтверджувальними також є дані про роль КРС як маркера зміни реактивних властивостей організму під впливом фізичних навантажень у циклічних видах спорту й окремих  циклічних дисциплінах      багатоборства (R.L. Warren, 1987; А. Suchanowski, 2004; В.С. Міщенко, Є. М. Лисенко, В.Є. Виноградов, 2007).

Результати досліджень доповнюють теоретичні положення, присвячені проблемі інтеграції апробованих раніше й експериментальних тренувальних засобів у змагальному періоді спортивної підготовки (P. Undholm, M. Gennser, 2005; О.М. Мирзоєв, 2005; V. Miszczenko, A. Suchanowski, 2010; В.Є. Виноградов, 2010). Було показано, що інтегроване застосування експериментальних і апробованих заходів спортивної підготовки забезпечує більш високий адаптаційний ефект всієї системи впливу у змагальному періоді. Одержані дані доповнюють зміст програми відновлення і стимуляції працездатності в системі передстартової підготовки у сучасному п’ятиборстві (В. МКулиба, 1998; Ю.О. Павленко, 1991, 2008; А.М. Ковальчук, Ю. Р. Сорохан, В.В. Ткачек, 2007; А.В. Скобликов, Ю.А. Гільмутдинов, М. Є. Хромцов та ін.). Доповнено дані про можливості застосування умов реалізації фізіологічних стимулів реакцій у спортивній підготовці спортсменів (R. L. Warren, 1987; Д. Е. Сіверський, 1990; V.S . Mishchenko, M. M. Bulatova, 1993; Е.А. Ширковець, Б.М. Шустін, 1999; Е.Н. Лисенко, 2006; А.Ю. Дьяченко, 2004, 2007).

^ Абсолютно новими є дані про застосування тренувальних засобів у системі програми відновлення і стимуляції працездатності у змагальному періоді з врахуванням специфіки підготовки в комбінованому виді багатоборства у сучасному п’ятиборстві. Для цього було розроблено тренувальні засоби, спрямовані на розвиток компонентів функціональної підготовленості п’ятиборців: швидкості розгортання реакцій; рухомості реакцій в умовах перемінних режимів роботи; стійкості реакцій в умовах зростання втоми. Режими бігових вправ поєднувалися з вправами, за умов виконання яких удосконалювалась якість стрільби.

Вперше показано значення кінетики і стійкості КРС як критерію здібності адекватно, швидко і повною мірою реагувати на тренувальні та змагальні навантаження у сучасному п’ятиборстві. Обґрунтовано значення цього чинника для прояву спеціальної працездатності спортсменів у комбінованому виді багатоборства.

Вперше визначено критерії індивідуалізації тренувального процесу і обґрунтовано підходи до раціонального планування тренувальних засобів, спрямованих на відновлення і стимуляцію працездатності у змагальному періоді кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві.

Вперше розроблено програми підготовки спортсменів у мікроциклах змагального періоду різної тривалості залежно від щільності календаря і інтенсивності змагальної діяльності. Показано можливості комплексного (програмного) або диференційованого застосування спеціальних тренувальних занять залежно від цільового призначення передстартової підготовки і ступеня втоми спортсменів під впливом тренувальних і змагальних навантажень. Програма пройшла апробацію і рекомендована до застосування у практиці підготовки кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві.


Представлено підстави для продовження досліджень в цьому напрямку. Вони пов’язані з розробкою засобів оперативної стимуляції функціональних можливостей у нециклічних видах сучасного п’ятиборства у процесі програми змагань. Ці засоби мають бути розроблені на підставі аналізу компонентів підготовленості й оцінки термінових адаптаційних реакцій у кінному спорті і фехтуванні.

1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи