Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Сторінка3/3
Дата02.07.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3

ВИСНОВКИ

1. Узагальнення, оцінка й аналіз спеціальної науково-методичної літератури свідчать, що зміни правил змагань у сучасному п’ятиборстві висунули нові вимоги до змісту компонентів забезпечення і реалізації змагальної діяльності. Спортивний результат як системоутворюючий чинник спортивної підготовки потребує спрямованого удосконалення нового виду програми змагань «комбайна», що є комбінацією стрільби й бігу. На значущість цього виду підготовки вказують відмінності показників змагальної діяльності після третього й четвертого (п’ятого) комбінованого виду програми змагань. Резервом збільшення результату в сучасному п'ятиборстві є розробка і застосування засобів і методів спортивної підготовки в змагальному періоді з врахуванням вимог комбінованого виду багатоборства. Даних спеціальної літератури для удосконалення цього виду підготовки спортсменів в сучасному п'ятиборстві не достатньо.

2. Структура змагальної діяльності в комбінованому виді багатоборства ? «комбайні» ? включає комбінацію бігу у змінному режимі роботи протягом трьох серій і стрільбу, яка виконується перед кожною серією бігових вправ протягом 70 секунд або до закриття п'яти мішеней.

У процесі аналізу реакції КРС на стандартні рівномірні та змінні навантаження виділені компоненти структури спеціальної витривалості, що визначають спрямованість тренувального процесу: здатність до високої швидкості розгортання реакцій, високої рухливості в умовах змінних режимів роботи, стійкість функціонального забезпечення роботи при втомленні, що зростає.

3. Вперше зміст тренувальних занять переважно відновної і стимуляційної спрямованості обґрунтовано за умови поєднання бігу та стрільби. Розроблено зміст і доведено ефективність 12 тренувальних занять, спрямованих на відновлення і стимуляцію працездатності спортсменів у сучасному п’ятиборстві. Під впливом 4 експериментальних тренувальних занять відновної спрямованості і 8 експериментальних тренувальних занять стимуляційної спрямованості відзначено більш високу реакцію кардіореспіраторної системи організму, підвищення якості стрільби. Про це свідчить підвищення показників тренувального імпульсу на 12—15% (р<0,05) і зменшення часу закриття мішені на 40—45% (р<0,05).

4. Найбільш високі позитивні ефекти реакції кардіореспіраторної системи і підвищення якості стрільби спостерігаються у результаті застосування 5 тренувальних занять: 2 заняття відновної і 3 заняття стимуляційної спрямованості, які стали підґрунтям експериментальної програми підготовки, спрямованої на посилення підготовленості у комбінованому виді ? «комбайн». Усі тренувальні заняття включали комбінацію бігу і стрільби. У процесі тренувальних занять відновної спрямованості стрільба виконується у довільному темпі. У процесі тренувальних занять стимуляційної спрямованості стрільба проводиться відповідно до правил змагань. У заняттях відновної спрямованості режими циклічної роботи дібрані індивідуально і виконані з інтенсивністю за критерієм ЧСС на рівні 45-49% и 55-59% VO2 max. У заняттях стимуляційної спрямованості режими циклічної роботи спрямовані на збільшення компонентів реакції кардіореспіраторної системи: швидкості розгортання, збільшення рухливості в умовах перемінних режимів роботи і стійкості при втомленні, що зростає. У процесі занять стимуляційної спрямованості умови стрільби максимально наближені до умов змагальної діяльності у «комбайні».

5. У процесі роботи відновлювальної спрямованості реакція кардіореспіраторної системи збільшилась на 14, 4%; час закриття п’яти мішеней знизився на 23,0%. У процесі виконання програм занять стимуляційної спрямованості час закриття п’яти мішеней знизився у межах 13,3-15,0%.

Під впливом експериментальних тренувальних занять стимуляційної спрямованості через 20-22 години після кожного заняття збільшилась реакція кардіореспіраторної системи: швидкість розгортання збільшилась у межах 29,7-35,9%, рухливість в умовах перемінних режимів роботи - у межах 16,1-16,7%, стійкість при зростаючому втомленні, яке збільшується у межах 40,0-45,5%.

6. Більш високий рівень реакції кардіореспіраторної системи встановлено перед виконанням першого виду програми багатоборства: стійкість збільшилась на 32,8%; швидкість розгортання на ? 30,6%; рухливість в умовах перемінних режимів роботи підвищилась на 50% у першій серії, на 25% ? у другій серії, на 27,3% ? у третій серії, на 35,3% ? у четвертій серії, на 32% ? у п’ятій серії прискорень. Достовірних змін реакції кардіореспіраторної системи у процесі контрольних вимірювань зареєстровано не було. Ці дані свідчать про більш високий рівень готовності організму до виконання програми змагань.

7. Більш високий рівень реакції кардіореспіраторної системи встановлено у процесі виконання «комбайна»: рухомість збільшилась на 13,9% (р<0,05), стійкість ? на 31,6% на першому етапі «комбайна», на 31,9% ? на другому етапі «комбайна», на 29,9% ? на третьому етапі «комбайна» (р<0,05). Зареєстровано достовірне збільшення інтенсивності циклічної роботи і поліпшення загального результату виконання «комбайна» на 19,0±0,07 секунд (р<0,05). Наведені дані свідчать про збільшення спеціальної працездатності спортсменів у процесі виконання п’ятого виду багатоборства.

8. Ефективність програми засобів підготовки до «комбайна», спрямованої на стимуляцію працездатності й відновлення спортсменів у сучасному п’ятиборстві, доведена повністю. Програма слугуватиме підґрунтям для ефективного керування підготовкою у змагальному періоді з врахуванням нового виду багатоборства – «комбайна».

9. Моніторинг змагальної діяльності свідчить про ефективність застосування програми спеціальних тренувальних засобів у змагальному періоді спортсменів високої кваліфікації. На підставі застосування тренувальних засобів, спрямованих на стимуляцію працездатності у процесі виконання «комбайна», поліпшені спортивні результати в серії міжнародних змагань. Програми засобів добираються індивідуально відповідно до календаря змагань кожного спортсмена. Якщо період підготовки між стартами складає десять днів і більше, проводиться тренувальне заняття, що моделює змагальну діяльність для стимуляції втоми і формування на цій підставі високих спеціалізованих ефектів надвідновлення за рахунок застосування експериментальної програми засобів підготовки до «комбайна».


Продовження досліджень у цьому напрямку пов’язані з розробкою засобів оперативної стимуляції функціональних можливостей у нециклічних видах сучасного п’ятиборства у рамках програми змагань. Ці засоби мають бути розроблені на підставі аналізу компонентів підготовленості й оцінки термінових адаптаційних реакцій у кінному спорті й фехтуванні.


^ СПИСОК РОБІТ, ЯКІ ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Статті у спеціалізованих виданнях

  1. Єфременко А. Удосконалення засобів відновлення працездатності кваліфікованих спортсменів у змагальних мікроциклах (на прикладі сучасного п'ятиборства) / Андрій Єфременко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 10-15.

  2. Ефременко А. Экспериментальные режимы восстановительной нагрузки для первой стадии восстановления после напряженной двигательной деятельности в современном пятиборье / Андрей Ефременко // Физическое воспитание студентов. – 2009. – №2. – С. 7-11.

  3. Ефременко А. Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, направленных на активизацию "острого" гипоксического стимула реакций в период восстановления в современном пятиборье / Андрей Ефременко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал / ред. С. С. Єрмаков; Харківське обл. відділення НОК України; ХДАДМ. – Харків, 2009. – №12. – С. 65-69.

  4. Ефременко А. В. Эффекты изолированного воздействия средств тренировки, направленных на активизацию нейрогенного стимула реакций в период восстановления в современном пятиборье / А. В. Ефременко // Физическое воспитание студентов. – 2009. – №3. – С. 19-22.

  5. Ефременко А. Совершенствование средств тренировки, направленных на восстановление и стимулирование работоспособности в современном пятиборье / В. Виноградов, А. Дьяченко, А. Ефременко // Наука в олимпийском спорте. – 2009. – №2. – С. 62-69. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні проблеми,здійсненні досліджень та формулюванні висновків.

  6. Єфременко А. Ефективність впливу засобів тренування, спрямованих на комплексну активізацію нейрогенного і ацидемічного стимулів реакцій у період відновлення спортсменів у сучасному п’ятиборстві / Андрій Єфременко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2010. – №03. – С. 32-36.

  7. Ефременко А.В. Повышение работоспособности спортсменов в соревновательных микроциклах в современном пятиборье / А. В. Ефременко // Физическое воспитание студентов. – 2011. – №2. – С. 40-43.


Опубліковані роботи, які додатково відтворюють

наукові результати дисертації

  1. Ефременко А. Увеличение эффективности подготовки в соревновательных микроциклах в современном пятиборье / А. Ефременко,

В. Виноградов, А. Дьяченко // XII Межд. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» [сб. тезисов]. – М., 2008. – С.177-178. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні проблеми, здійсненні досліджень і формулюванні висновків.

  1. Ефременко А. Режимы тренировочных нагрузок, направленных на реализацию физиологических стимулов реакций / А. Ефременко, А. Дьяченко // XIV Межд. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» [сб. тезисов]. – К., 2010. – С. 64. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні проблеми, здійсненні досліджень і формулюванні висновків.

  2. Условия реализации физиологических стимулов реакций при спортивной подготовке квалифицированных спортсменов. / А. Ефременко,

А. Дьяченко // XIV Межд. науч. конгр. «Современный олимпийский спорт и спорт для всех» [сб. тезисов]. – Кишинев, 2011. – С. 186-189. ^ Особистий внесок здобувача полягає у визначенні проблеми, здійсненні досліджень і формулюванні висновків.


АНОТАЦІЇ

Єфременко А.В. Удосконалення підготовки у змагальному періоді кваліфікованих спортсменів у сучасному п’ятиборстві з урахуванням комбінованого виду– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту за фахом 24.00.01 – Олімпійський і професійний спорт. – Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2012.

Дисертаційне дослідження присвячене вдосконаленню спеціальної підготовленості спортсменів у сучасному п’ятиборстві. Встановлено, що резервом збільшення працездатності у сучасному п’ятиборстві є застосування тренувальних засобів, спрямованих на відновлення і стимуляцію працездатності у змагальному періоді.

У разі застосування спеціальної програми засобів підготовки у змагальному періоді показано більш високий рівень реакції кардіореспіраторної системи: рухливість збільшилася на 13,9% (р<0,05), стійкість ? на 31,6% на першому етапі «комбайна», на 31,9% ? на другому етапі «комбайна», на 29,9% ? на третьому етапі «комбайна» (р<0,05). Зареєстровано достовірне збільшення інтенсивності циклічної роботи і підвищення загального результату виконання «комбайна» на 19,0±0,07 секунд (р<0,05). Наведені дані свідчать про збільшення спеціальної працездатності спортсменів у процесі виконання комбінованого виду багатоборства.

Моніторинг змагальної діяльності свідчить про ефективність застосування програми спеціальних тренувальних засобів у змагальному періоді спортсменів високої кваліфікації.

^ Ключові слова: сучасне п’ятиборство, комбінований вид багатоборства ? «комбайн», засоби стимуляції працездатності


Ефременко А.В. Совершенствование подготовки в соревновательном периоде квалифицированных спортсменов в современном пятиборье с учетом комбинированного вида – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – Олимпийский и профессиональный спорт. – Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев, 2012.

Диссертационное исследование посвящено совершенствованию специальной подготовленности спортсменов в современном пятиборье. Показано, что спортивный результат как системообразующий фактор спортивной подготовки требует направленного совершенствования нового вида программы соревнований «комбайна», включающего комбинацию стрельбы и бега. На значение этого вида подготовки указывают различия показателей соревновательной деятельности после третьего и четвертого (пятого) комбинированного вида программы соревнований. Установлено, что резервом увеличения работоспособности в современном пятиборье является применение тренировочных средств, направленных на восстановление и стимуляцию работоспособности с учетом требований функциональной подготовленности в комбинированном виде многоборья. Комбинированный вид многоборья «комбайн» включает комбинацию бега и стрельбы. Данных специальной литературы для совершенствования этого вида подготовки спортсменов в современном пятиборье не достаточно.

Впервые в современном пятиборье содержание тренировочных занятий преимущественно восстановительной и стимуляционной направленности обосновано при условии сочетания бега и стрельбы. В процессе тренировочных занятий восстановительной направленности стрельба выполняется в произвольном темпе. В процессе тренировочных занятий стимуляционной направленности стрельба проводится согласно правилам соревнований. В занятиях восстановительной направленности режимы циклической работы подобраны индивидуально и выполнены с интенсивностью 45-49% и 55-59% VO2 max. В занятиях стимуляционной направленности режимы циклической работы были направлены на увеличение компонентов реакции кардиореспираторной системы: скорости развертывания, увеличение подвижности в условиях переменных режимов работы и устойчивости при нарастающем утомлении. В процессе занятий стимуляционной направленности условия стрельбы максимально приближены к условиям соревновательной деятельности в «комбайне».

Перед выполнением первого вида программы многоборья под влиянием экспериментальных тренировочных занятий отмечен более высокий уровень реакции кардиореспираторной системы: устойчивость увеличилась на 32,8%; скорость развертывания на ? 30,6%; подвижность в условиях переменных режимов работы повысилась на 50% в первой серии, на 25% ? во второй серии, на 27,3% ? в третьей серии, на 35,3% ? в четвертой серии, на 32% ? в пятой серии ускорений. Достоверных изменений реакции кардиореспираторной системы в процессе контрольных измерений зарегистрировано не было. Эти данные свидетельствуют о более высоком уровне готовности организма к выполнению программы соревнований.

В процессе выполнения «комбайна» показан более высокий уровень реакции кардиореспираторной системы: подвижность увеличилась на 13,9% (р<0,05), устойчивость ? на 31,6% на первом этапе «комбайна», на 31,9% ? на втором этапе «комбайна», на 29,9% ? на третьем этапе «комбайна» (р<0,05). Зарегистрировано достоверное увеличение интенсивности циклической работы и улучшение общего результата выполнения «комбайна» на 19,0±0,07 секунд (р<0,05). Приведенные данные свидетельствуют об увеличении специальной работоспособности спортсменов в процессе выполнения пятого вида многоборья.

Мониторинг соревновательной деятельности свидетельствует об эффективности применения программы специальных тренировочных средств в соревновательном периоде спортсменов высокой квалификации. На основании применения тренировочных средств, направленных на стимуляцию работоспособности в процессе выполнения «комбайна», улучшены спортивные результаты в серии международных соревнований.

^ Ключевые слова: современное пятиборье, комбинированный вид многоборья «комбайн», средства стимуляции работоспособности.


Iefremenko A.V. Perfection of preparation in the competitive period of the qualified sportsmen in a modern pentathlon taking into account the combined event – the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of science on physical training and sports on a speciality 24.00.01 – the Olympic and professional sports. – National university of physical training and sports of Ukraine, Kiev, 2012.

Dissertational research is devoted perfection of special readiness of athletes in a modern pentathlon. Found that increasing the reserve capacity in the modern pentathlon is the use of training tools designed to restore and stimulate efficiency in the competitive period.

In the course of "combine" performance higher level of reaction of cardiorespiratory system is shown: mobility has increased by 13,9 % (р<0,05), stability on 31,6 % at the first stage of a combine, on 31,9 % at the second stage of a combine, on 29,9 % at the third stage of a combine (р<0,05). The authentic increase in intensity of cyclic work and improvement of the general result of performance of "combine" on 19,0±0,07 s (р<0,05) is registered. The cited data testifies to increase in special working capacity of athletes in the course of performance of the forth (fifth) event of pentathlon.

Monitoring of competitive activity testifies to efficiency of application of the program of special training means in the competitive period of sportsmen of high qualification.

Keywords: the modern pentathlon, the combined event of pentathlon "combine", means of stimulation working capacity
1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту України
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи