1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні icon

1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні
Скачати 264.42 Kb.
Назва1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні
Дата02.07.2012
Розмір264.42 Kb.
ТипДокументи
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні:

А. Труднощі ідентифікації й описання почуттів;

В. Труднощі диференціації почуттів і тілесних відчуттів;

С. Зниження спроможності до символізації (бідність фантазії, уяви);

D. Краще фокусування на зовнішніх об'єктах, ніж на внутрішніх переживаннях;

*Е. Все перераховане;


2. У відношенні ММРІ справедливо наступне:

А. Проективний тест;

В. Спосіб проникнення в несвідому уяву;

С. Все перераховане;

*D. Нічого з перерахованого;


^ 3. Що з перерахованого є проективним тестом?

А. ТАТ;

В. Метод Розенцвейга;

С. Метод Роршаха;

D. Тест "Дім, дерево, людина"

*Е. Все перераховане;


^ 4. До проективних методів психологічного обстеження за Л.Франком відносяться:

А. Методики структурування;

В. Методики конструювання;

Методики інтерпретації;

D. Методики доповнення;

*Е. Все перераховане;


^ 5. До соціальних аспектів психологічного обстеження, що визначає його надійність і валідність відносяться:

А. Використання психологічних тестів для обстеження різних вікових і соціальних груп;

*В. Неприступність для пацієнта знайомства з психологічним тестом у повному його варіанті (при відсутності публікації у відкритій пресі);

С. Можливість для пацієнта одержувати доступ до результатів обстеження;

D. Спроможність пацієнта використовувати результати обстеження для корекції своїх соціальних функцій;

Е. Вивчення соціального функціонування хворого;


^ 6. До етичних аспектів психологічного обстеження відносяться:

*А. Питання про те, хто повинний і чи повинний одержувати доступ до результатів обстеження;

В. Поняття про те, які питання доречно задавати пацієнту;

С. Проблема обліку інтелекту, освітнього рівня хворого;

D. Урахування стану хворого на момент обстеження;

Е. Все перераховане;


^ 7. Відкритою психотерапевтичною групою називається:

А. Група, у котрій кожний хворий може вільно відвідувати або не відвідувати лікувальні сеанси;

В. Група, де усі хворі починають і закінчують курс психотерапії одночасно;

*С. Група, у котрій кожний хворий, що закінчує курс психотерапії, заміщається новим без припинення існування всієї групи;

D. Група, на заняттях якої можуть бути присутнім сторонні спостерігачі;

Е. Група, де не існує обмежень у чисельності її членів;


^ 8. Закритою психотерапевтичною групою називається:

А. Група, у якій ведеться дискусія по темах, що стосуються життєво важливих інтересів хворих;

В. Група, у якій ціллю є подолання відчуженості учасників;

С. Група, де хворі ніколи не обговорюють ні з ким поза заняттями інформації, отриманої один від одного;

*D. Група, де усі хворі починають і закінчують курс психотерапії одночасно, включення в групу нових хворих не допускається;

Е. Група, що забезпечує повну конфіденційність спілкування між психотерапевтом і хворими, відповідно до прийнятих в ній групових норм;


^ 9. Тривалість сеансів психотерапії в малій групі, як правило:

А. 20-30 хвилин;

В. 45 хвилин;

*С. 1-1,5 години;

D. 2-3 години;

Е. Нічого з перерахованого;

5.24 години і довше;


^ 10. Групова психотерапія є методом психологічного впливу на групу хворих:

*А. Формуючим емоційно-інтенсивну і психологічно позитивну взаємодію членів групи, що має ціллю корекцію відношень і взаємодій із мікросоціальним середовищем;

В. Що використовують для проведення сеансів гіпнозу одночасно декільком хворим;

С. Що використовують для одночасного навчання декількох хворих вправам аутогенного тренування;

D. Має метою підвищення ефективності використання сугестивних методів психотерапії;

Е. Все перераховане;


11. Який тип акцентуації особистості за К.Леонгардом характеризується готовністю до сліз з незначного приводу, м'якосердям, глибокими переживаннями, тривожністю, боязкістю?

А. Депресивний;

В. Дистимічний;

С. Демонстративний;

*D. Емотивний;

Е. Епілептоїдний;


^ 12. Який тип акцентуації особистості за К.Леонгардом характеризується збудливістю, вибуховістю, співіснуванням жорстокості і солодкуватості, нечутливістю?

А. Збудливий;

*В. Епілептоїдний;

С. Дистимічний;

D. Педантичний;

Е. Емотивний;


^ 13. Ядерна форма збудливої психопатії епілептоїдного типу характеризується:

*А. Наявністю характерних ознак епілептоїдної психопатії;

В. Наявністю ознак церебральної поразки;

С. Формуванням захисних пристосувальних реакцій у епілептоїдної особистості;

D. Транзиторністю порушень;

Е. Швидкою позитивною динамікою;


^ 14. Який патогенетичний механізм формування істеричної форми психопатії з позиції вчення І.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності?

А. Схильність до утворення застійних вогнищ (патодинамічних структур) у другій сигнальній системі;

В. Розвиток на основі слабкого типу вищої нервової діяльності;

С. Розвиток на основі патологічного варіанту нестримного типу вищої нервової діяльності;

*D. Відносне переваження першої сигнальної системи над другою і підкірки над корою;

Е. Слабкість підкірки, першої сигнальної системи і відносне переважання другої;


^ 15. Який патогенетичний механізм збудливої психопатії з позиції вчення І.П.Павлова про типи вищої нервової діяльності?


А. Розвиток на основі слабкого типу вищої нервової діяльності;

*В. Розвиток на основі патологічного варіанту невтримного типу вищої нервової діяльності;

С. Відносне переваження першої сигнальної системи над другою і підкірки над корою;

D. Слабість підкірки, першої сигнальної системи і відносне переваження другої;

Е. Схильність до утворення застійних вогнищ (патодинамічних структур) у другій сигнальній системі;


^ 16. Шизоїдну психопатію від шизофренії відрізняють наступні ознаки:

А. Відсутність продуктивних розладів;

В. Відсутність апато-абулічних розладів;

С. Відсутність розладу особистості;

*D. Все перераховане;


^ 17. У хворих на психопатію, найбільш характерною ознакою якої є прагнення здаватися значними і кращими, ніж вони є насправді, діагностується:


А. Збудлива психопатія;

В. Параноїдна психопатія;

*С. Істерична психопатія;

D. Шизоїдна психопатія;

Е. Астенічна психопатія;


^ 18. До облігатних (обов'язкових) клінічних проявів збудливої психопатії епілептоїдного типу відносяться:

*А. Експлозивність;

*В. Похмурий тон настрою, в'язкість афекту;

*С. Недоброзичливе відношення до навколишніх;

*D. Виражена стеничність з егоцентризмом і перебільшеною переоцінкою свого "Я";

*Е. Все перераховане;


^ 19. Нав'язливості, що виникають при психастенічній формі психопатії, характеризуються наступними особливостями:

А. Безглуздим символічним характером, химерністю нав'язливих жахів;

В. Монотематичністю, виникненням, в основному, при безпосередньому впливі патогенних чинників;

С. Приєднанням явищ деперсоналізації, роздвоєння особистості;

D. Всім перерахованим;

*Е.Формуванням "прямого захисту", ритуалів захисту символічного характеру;


^ 20. Для психопатій, на відміну від неврозів, характерні наступні ознаки:

А. Виникнення в будь-якому віці - від самого раннього до похилого;

В. Між історією формування особистості та історією захворювання не існує відповідності;

С. Психопатологічні симптоми парциальні, далекі особистості, структурно з нею не зв'язані, нестабільні;

D. Все перераховане;

*Е. Нічого з перерахованого;


^ 21. Структура внутрішньої картини захворювання (ВКХ) включає:

*А. Пізнавальний компонент;

*В. Емоційний компонент;

*С. Спрямованість психологічної компенсації;

*D. Мотиваційно-поведінковий компонент;

*Е. Все перераховане;


^ 22. Назвіть основні типи пристосувальної поведінки (за В.М.Воловиком):

А. Дисфоричний тип;

В. Конформний тип;

С. Інтегративний тип;

D. Все перераховане;

*Е. Нічого з перерахованого;


^ 23. Для соціально-трудового прогнозу вирішальне значення має (за В.М.Воловиком):

А. Визначення преморбідних особливостей особистості;

*В. Визначення типу пристосувальної поведінки;

С. Визначення внутрішньої картини хвороби;

D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 24. Психологічні чинники в структурі функціонального діагнозу (за В.М. Воловиком) включають:

*А. Спрямованість і установку особистості;

*В. Внутрішню картину хвороби;

*С. Самооцінку особистості;

*D. Форми психологічної компенсації;

*Е. Все перераховане;


^ 25. Чим характеризується особистість?

*А. Сукупністю різних сторін психіки;

*В. Усвідомленою єдністю "Я";

*С. Цілісністю при всій мінливості тимчасових і просторових умов;

*D. Цілісністю при усіх видах діяльності;

*Е. Всім перерахованим;


^ 26. Особистість, що характеризується безмежним егоцентризмом, підвищеною сугестивністю, облудністю, фантазуванням, спрямованим на прикрашення, себе є:

*А. Істеричною;

В. Циклотимною;

С. Епілептоїдною

D. Шизотимною;

Е. Експлозивною);

5. Астенічною;


27. До якого характеру можна віднести особистість з рухливим типом мислення, яскравою мовою з гумором, деякою поверховістю суджень, вмінням говорити в один тон із співбесідником?

А. Істеричних;

*В. Циклотимних;

С. Епілептоїдних;

D. Шизотимних;

Е. Астенічних;


28. Особистість, для якої характерні сполучення замкнутості, вибуховості і підлесливості, прямолінійність, в'язкість мислення, його інертність, періодичне виникнення злобно-тужливого настрою, відноситься до типу:

А. Істеричних;

В. Циклотимних;

*С. Епітимних (епілептоїдних, експлозивних);

D. Шизотимних;

Е. Астенічних;


^ 29. Особистість, що з дитинства характеризувалася замкнутістю, схильністю до споглядальності, безініціативності, нестачею співпереживань, пристрастей відносять до типу:

А. Істеричних;

В. Циклотимних;

С. Епітимних (епілептоїдних, експлозивних);

*D. Шизотимних;

Е. Астенічних;


30. Особистість, для якої характерні занепокоєння, метушливість, капризність, плаксивість, упертість, швидкі афективні реакції із послідуючим. виснаженням, відносять до типу:

А. Істеричних;

В. Циклотимних;

С. Епітимних (епілептоїдних, експлозивних);

D. Шизотимних;

*Е. Астенічних;


^ 31. Синдром нав'язливості при шизофренії характеризується наступними основними ознаками:

*А. Нав'язливості носять безглуздий, символічний характер;

*В. Протягом захворювання відсутня критика, немає активної боротьби особистості;

*С. Розвиваються тенденції до формування стереотипу моторних механізмів;

*D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 32. Визначите головні ознаки негативних розладів при шизофренії (за А.С.Тигановим):

*А. Аутизм;

*В. Емоційні порушення;

*С. Падіння енергетичного потенціалу;

*D. Соціальний дрейф хворих;

*Е. Все перераховане;


33. Хворий після черепно-мозкової травми важко переживає наявність дефекту, впадає в стан приреченості, безвиходу, рухово пасивний, психічно загальмований. Який тип поведінкової реакції у хворого?

А. Хворобливо-домінантний тип;

*В. Апатико-депресивний тип;

С. Сензитивно-аутичний тип;

D. Астено-невротичний тип;

Е. Істероформний тип;


^ 34. Які типи особистісних реакцій, в основному, характерні для хворих, що перенесли черепно-мозкову травму, на ранніх етапах розвитку патологічного процесу?

А. Нормогнозія;

В. Гіпергнозія;

*С. Анозогнозія і гіпогнозія;

D. Нічого з перерахованого;

Е. Все перераховане;


^ 35. Поняття алекситимії відноситься до наступних особливостей особистості:

*А. Неможливості описати свій настрій;

В. Достатньої спроможності вербалізувати свої емоції;

С. Прагненню до лідерства у взаємовідносинах;

D. Прагненню аналізувати свій внутрішній стан;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 36. Алекситимія є характерною рисою:

А. Хворих неврозом;

*В. Психосоматичних хворих;

С. Хворих психастенічною формою психопатії;

D. Хворих формою в'ялопротікаючої шизофренії;

Е. Депресивних хворих;


^ 37. Торонтськая алекситимічна шкала використовується для діагностіки:

А. Особистісних особливостей, що сприяють виникненню залежності від алкоголю;

В. Олігофренії;

*С. Особистісних особливостей, що сприяють виникненню психосоматичних захворювань;

D. Особистісних особливостей, характерних для хворих на шизофренію;

Е. Форм неврозу;


^ 38. Що з перерахованого властиве дружинам хворих на інфаркт міокарду?

*А. Вони вважають навколишніх винними у виникненні хвороби;

*В. Вони помітно тривожаться про видужання чоловіка;

*С. Поява багатьох скарг на погане здоров'я через 1 рік;

*D. Вони часто знаходяться в стані депресії і тривоги, також як і їхні чоловіки;

*Е. Все перераховане;


^ 39. Що з перерахованого нетипово для пацієнта з депресією?

А. Пацієнт сидить у пониклій позі;

В. Пацієнт відводить очі, дивлячись вниз;

С. Пацієнт може повільно говорити і рухатися;

*D. Пацієнт схильний говорити після короткого швидкого вдиху;

Е. Можливі тривалі паузи в мові пацієнта;


^ 40. Деменція характеризується наступними ознаками:

*А. Зниженням інтелектуального потенціалу;

*В. Розладами пам'яті;

*С. Порушенням вищих кіркових функцій;

*D. Всім перерахованим;

*Е. Нічим із перерахованого;


^ 41. Делінквентні розлади у дітей відрізняються від шизоїдних розладів наступними ознаками:

А. Відсутністю друзів;

В. Відсутністю задоволення від занять, що відповідають віку;

С. Цілістю спроможності до соціально-прийнятних комунікацій;

*D. Тяжінням до кого-небудь;

Е. Короткими періодами психозу;


^ 42. Що з перерахованого нижче не характерно для нервової анорексії?

А. Сильний жах набрати вагу;

В. Втрата принаймні 25% маси тіла;

С. Порушення схеми тіла;

*D. Початок у 5 - 6-літньому віці;

Е. Змінене сприйняття;


^ 43. Форми і стадії невротичного розвитку характеризуються:

*А. Психопатичним рівнем хворобливого реагування;

*В. Песимістичним або негативним відношенням до лікування;

*С. Резистентністю до "традиційної" терапії неврозів;

*D. Всім перерахованим;

Е. Нічим із перерахованого;


^ 44. Назвіть ознаки, що складають тріаду Ясперса в клініці реактивних станів:

А. Роль психотравми в розвитку захворювання несуттєва;

В. Відбиток психотравми в клінічній картині "затушований";

С. Психотравмуюча ситуація закінчилась, а реактивний стан продовжується;

*D. Нічого з перерахованого;

Е. Всім перерахованим;


^ 45. Наступні чинники є основними в розвитку залежності від алкоголю:

*А. Спадкова обтяженість по залежності від алкоголю;

*В. Порушення структури і функції сім'ї, соціальні передумови залежності від алкоголю в сім'ї;

*С. Нервово-психічна обтяженість;

*D. Ранній вік початку алкоголізації;

*Е. Все перераховане;


^ 46. Зазначте ознаки патологічного сп'яніння:

*А. Раптове, пароксизмальне виникнення;

*В. Наявність латентного періоду після прийому алкоголю;

*С. Сутінковий стан свідомості;

*D. Амнезія;

*Е. Все перераховане;


^ 47. Які з перерахованих видів алкогольного сп'яніння відносяться до зміненого (ускладненого) сп'яніння?

*А. З експлозивністю;

*В. З істероїдними рисами;

*С. Маніакальний варіант;

*D. З вираженими депресивними змінами;

*Е. Все перераховане;


^ 48. Які виділяють основні типи особистості хворих алкоголізмом (за В.М.Блейхером)?

*А. Інтравертовано-нейротичний (неврозоподібний);

*В. Екстравертовано-нейротичний (психопатоподібний);

*С. Екстравертовано-анозогностичний;

*D. Апатично-інтровертирований;

*Е. Все перераховане;


^ 49. Для профілактики рецидивів неврозів необхідно:

*А. Змінити відношення хворого до психотравмуючих чинників:;

*В. Вплинути на характерологічні особливості хворого, що роблять його дуже чутливим до психотравмуючих чинників;

*С. Зробити консультативну допомогу сім'ї в розв'язанні конфліктів;

*D. Пристосувати хворого до праці і побуту на новому зміненому внаслідок хвороби рівні;

*Е. Все перераховане;


^ 50. Назвіть основні принципи реабілітації психічно хворих (за М.М.Кабановим):

*А. Єдність біологічних і психосоціальних впливів;

*В. Різнобічний вплив на сфери: психологічного, сімейного, професійного, суспільну, відпочинку і побуту;

*С. Партнерство лікаря і хворого: усі лікувально-відбудовні міри звернені до особистості й опосередковуються нею;

*D. Ступінчастість впливів і заходів;

*Е. Все перераховане;


^ 51. У клініці неврастенії обов'язковими є наступні компоненти (за Н.Д.Лакосиною):

*А. Вегетативний;

*В. Сенсомоторний;

*С. Афективний;

*D. Ідеомоторний;

*Е. Все перераховане;


^ 52. Явища дратівливої слабості найбільше характерні в клініці для:

А. Істерії;

В. Психастенії;

*С. Неврастенії;

D. Мозаїчної психопатії;

Е. Шизофренії;


^ 53. Дайте визначення невротичних нав'язливих станів:

А. Соматовегетативні розлади, які супроводжуються жахом, тривогою, що виникають епізодично під дією психогенних чинників;

*В. Раптова поява при ясній свідомості думок, уявлень і інших явищ, не зв'язаних у даний момент з утриманням свідомості, сприйманих хворими як далекі, емоційно неприємні зі зберіганням до них критичного відношення;

С. Неприємного утримання облудні сприйняття, зв'язані з психічною травмою і зникають після усунення їхньої причини;

D. Відвернені, байдужі по своєму змісту, явища, які повторюються на фоні зниження психічної активності, розладів мислення і повної відсутності критики;

Е. Немає вірної відповіді;


^ 54. Найбільше диференційно-діагностічне значення в розпізнанні невротичної депресії має:

А. Виразність циклотимії;

В. Порушення пам'яті;

С. Прогредієнтність течії;

*D. Головна роль психотравми у виникненні;

Е. Немає вірної відповіді;


^ 55. Динаміка неврозів (за Н.К.Липгарт) включає:

А. Етапи астенії, емоційно-вегетативних порушень, стабільних розладів, характерологічних змін особистості;

*В. Невротичну реакцію, гострий невроз, затяжний невроз, невротичний розвиток;

С. Невротична реакція, власне невроз, трансформація в психопатію;

D. Стадії порушення вегетативних функцій, функцій внутрішніх органів, психічних розладів;

Е. Немає вірної відповіді;


^ 56. Загальним патогенетичним механізмом неврозів (за І.П.Павловим) є:

*А. Перенапруга нервових процесів;

В. Фізична перенапруга;

С. Порушення внутрішньоутробного розвитку ЦНС;

D. Розлад обмінних процесів;

Е. Пригнічення природного імунітету;


^ 57. Загальними ознаками неврозу є:

*А. Психогенна обумовленість;

*В. Зворотність патологічних порушень;

*С. Функціональність;

*D. Цілість критики хворого;

*Е. Все перераховане;


^ 58. Визначите відмінні риси приступів при істеричному неврозі:

*А. Розвиток при наявності психотравмуючої ситуації;

*В. Залежність частоти їх від ситуаційних чинників;

*С. Наявність особистісних особливостей по невротичному типу;

*D. Незмінне або афективне звуження свідомості;

*Е. Все перераховане;


^ 59. Несприятливою прогностичною ознакою неврастенії є:

*А. Наявність іпохондричних розладів;

*В. Виражений поліморфізм патологічних симптомів;

*С. Акцентуації характеру;

*D. Нерозв'язність психогенної ситуації;

*Е. Все перераховане;


^ 60. До моторних порушень при істерії відносяться:

А. Гіперестезії;

В. Розлади смаку і нюху;

С. Алгічні прояви;

*D. Нічого з перерахованого;

Е. Все перераховане;


^ 61. До розладів чутливості при істерії відносяться:

*А. Анестезія, гіпостезія;

*В. Гіперестезія;

*С. Парестезія;

*D. Біль;

*Е. Все перераховане;


^ 62. До основних ознак невротичного розвитку відносяться:

*А. Залежність від психогеній;

*В. Полісиндромність;

*С. Стабільність клінічної картини, стереотипізація розладів;

*D. Тривалість течії захворювання;

*Е. Все перераховане;


^ 63. Виберіть "функціональну спеціалізацію" правої півкулі кори мозку в клініці неврозів:

А. Тривога типу дифузного почуття занепокоєння ("а раптом що-небудь трапиться");

В. Тривога трансформується в почуття жаху;

С. Сугестивність як мимовільне, крім свідомості, засвоєння даної ззовні інформації;

D. Невротична депресія (вітальний відтінок);

*Е. Все перераховане;


^ 64. Виберіть "функціональну спеціалізацію" лівої півкулі кори мозку в клініці неврозів:

А. Тривога типу побоювань (бути ніким, не тим, не собою, спізнитися, не встигнути);

В. Тривога трансформується в нав'язливість;

С. Нав'язливі сумніви (саморефлексія) - до ступеню ідей самознищення;

D. Невротична депресія (моральний аспект);

*Е. Все перераховане;


^ 65. При неврозах у дітей відповідальність за події, що відбуваються:

А. Переноситься на товаришів;

В. Покладається на батьків (вихователів);

*С. Приписується собі з появою почуття провини і рудиментарних ідей самознищення;

D. Виявляється у виді такого типу захисту, як проекція;

Е. Жодне з перерахованих тверджень не підходить;


^ 66. Виберіть найбільш етіологічно значимі чинники при неврозах у дітей:

*А. Розлучення батьків, сварки в сім'ї;

*В. Ситуація депривації;

*С. Грубе і суворе відношення батьків;

*D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 67. З перерахованого виберіть найбільш типові психотравмуючі ситуації характерні для неврастенії у дітей:

*А. Неприйняття значимими для дитини особами;

*В. Відсутність якостей, необхідних для адекватності взаємостосунків;

*С. Невдача і переживання комплексу "який не виправдав надій";

*D. Підвищений рівень вимогливості батьків;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 68. Внутрішньоособистісний конфлікт при неврастенії у дітей можна охарактеризувати в такий спосіб (вибрати вірне):

А. Хочу, але не можу;

В. Відхід у хворобу;

С. Все однаково буде по моєму;

*D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого не вірно;


^ 69. Поняття нажитої психічної інвалідності включає:

*А. Редукцію енергетичних можливостей;

*В. Звуження кола інтересів;

*С. Втрату працездатності;

*D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 70. Психопатії є:

А. Важким характером;

В. Видом психогенних реакцій на ті або інші життєві труднощі;

*С. Визначеною клінічною структурою патологічної особистості;

D. Асоціальною поведінкою;

Е. Наслідками алкогольних надмірностей;

5.Всім перерахованим;


^ 71. Які особистісні особливості характерні для "психологічного типу А" (за М.Фридманом і Р.Розенманом)?

*А. Агресивність;

*В. Амбіціозність;

*С. Нетерплячість;

*D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 72. Особливості "поведінки типу А" (за М.Фридманом і Р.Розенманом) є патогенними по відношенню до наступних захворювань:

А. Артеріальна гіпотонія;

В. Бронхіальна астма;

С. Гіпертиреоз;

*D. Ішемічна хвороба серця;

Е. Цукровий діабет;

5.Спастичний коліт;


^ 73. Головна реакція на фрустрацію у хворих на цукровий діабет спрямована на:

А. Акцентування фрустратора;

В. Орієнтацію на розв'язання проблем навколишніми;

С. Ігнорування фрустратора;

*D. Нічого з перерахованого;

Е. Все перераховане;


^ 74. Переважними варіантами психологічного захисту у хворих на цукровий діабет молодшого віку є:

*А. Заперечення;

*В. Інтелектуалізація;

*С. Витиснення;

*D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 75. Витиснення, як форма психологічного захисту, властива хворим з ананкастною психопатією, тому що:

*А. У цих осіб часто зустрічаються нав'язливості;

В. Ці особи не можуть забути прикрості;

С. Їм властива нерішучість і боязкість;

D. У них підвищене почуття відповідальності;

Е. Витиснення в них відрізняється крайньою слабкістю механізмів (за Леонгардом);


^ 76. Наступні ознаки свідчать про наявність істероїдної акцентуації характеру:

А. Невпевненість у своїх можливостях;

В. Безпричинні коливання настрою;

С. Невгасима спрага діяльності;

*D. Нічого з перерахованого;

Е. Все перераховане;


^ 77. Дослідження інтелекту здійснюється за наступними методами:

А. ММРІ;

В. Люшера;

С. ТАТ;

D. Розенцвейга;

*Е. Жодний із зазначених методів дослідження не застосовується;


^ 78. Методика Бентона призначена для дослідження:

*А. Зорової пам'яті;

*В. Безпосередньої репродукції;

*С. Просторового сприйняття;

*D. Все перераховане вірно;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 79. Нижче наведені типи психологічного захисту, що є провідними, при неврозах (за В.А.Ташликовим). Визначите, який із них характерний для неврастенії?

А. Ізоляція афекту;

*В. Заперечення і раціоналізація;

С. Витиснення;

D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 80. Нижче наведені типи психологічного захисту, що є провідними, при неврозах (за В.А.Ташликовим). Визначите, який із них характерний для істеричного неврозу?

А. Ізоляція афекту;

В. Заперечення і раціоналізація;

*С. Витиснення;

D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 81. Нижче наведені провідні типи психологічного захисту при неврозах (за В.А.Ташликовим). Визначите, який із них характерний для неврозу нав'язливих станів?

*А. Ізоляція афекту;

В. Заперечення і раціоналізація;

С. Витиснення;

D. Все перераховане;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 82. Які з наведених патофізіологічних розладів спостерігаються при неврозах у дітей?

*А. Перенапруга процесу збудження;

*В. Перенапруга процесу гальмування;

*С. Порушення білатеральної регуляції;

*D. Розвиток фазових станів;

*Е. Все перераховане;


^ 83. Тривога і жах, що виникають при приступах стенокардії, у хворих на ішемічну хворобу серця є (Б.Д.Карвасарський, 1985):

*А. Первинними особистими особливостями;

В. Вторинними особистими особливостями;

С. Третинними особистими особливостями;

D. Преморбідними особистими особливостями;

Е. Все перераховане;


^ 84. Анозогностична установка (недооцінка ваги свого захворювання) у хворих на ішемічну хворобу серця є (Б.Д.Карвасарський, 1985):

А. Первинною особистісною особливістю;

*В. Вторинною особистісною особливістю;

С. Третинною особистісною особливістю;

D. Преморбідною особистісною особливістю;

Е. Все перераховане;


^ 85. Переоцінка важкості свого захворювання у хворих на ішемічну хворобу серця є (Б.Д.Карвасарський, 1985):

А. Первинною особистісною особливістю;

*В. Вторинною особистісною особливістю;

С. Третинною особистісною особливістю;

D. Преморбідною особистісною особливістю;

Е. Все перераховане;


^ 86. Первинні особистісні риси у хворих з істеричною формою неврозу (Б.Д.Карвасарський, 1985):

А. Виявляються в порушенні системи відношень, є проблемами внутрішніми "для себе";

*В. Виражаються насамперед в афективній сфері;

С. Виявляються на поведінковому рівні, у труднощах і проблемах "з іншими і для інших";

D. Нічого з перерахованого;

Е. Все перераховане;


^ 87. Вторинні особистісні риси в хворих з істеричною формою неврозу (Б.Д.Карвасарський, 1985):

*А. Виявляються в порушенні системи відношень, є проблемами внутрішніми "для себе";

В. Виражаються насамперед в афективній сфері;

С. Виявляються на поведінковому рівні, у труднощах і проблемах "з іншими і для інших";

D. Нічого з перерахованого;

Е. Все перераховане;


^ 88. Третинні особистісні риси в хворих з істеричною формою неврозу /Б.Д.Карвасарський, 1985/:

А. Виявляються в порушенні системи відношень, є проблемами внутрішніми "для себе";

В. Виражаються насамперед в афективній сфері;

*С. Виявляються на поведінковому рівні, у труднощах і проблемах "з іншими і для інших";

D. Нічого з перерахованого;

Е. Все перераховане;


^ 89. Початок дослідженням особистості, як системи відношень, у вітчизняній медичній психології було покладено роботами:

А. В.М.Бехтерева;

В. В.Н.Мясищева;

С. Л.С.Виготського;

*D. А.Ф.Лазурського;

Е. Д.Н.Узнадзе;


^ 90. Головною характеристикою особистості по В.Н.Мясищеву є:

А. Її екзистенціальна вісь;

*В. Система її відношень;

С. Її установка;

D. Мотиви як основні побудники діяльності;

Е. Нічого з перерахованого;


91. Який тип невротичного конфлікту /Б.Д.Карвасарський, 1985/ визначається надмірно завищеними претензіями особистості, що завжди сполучаться з недооцінкою або повним ігноруванням об'єктивних реальних умов або вимог навколишніх?

А. Неврастенічний;

В. Обсесивно-психастенічний;

*С. Істеричний;

D. Нічого з перерахованого;


92. Який тип невротичного конфлікту /Б.Д.Карвасарський/ визначається суперечливими власними внутрішніми тенденціями і потребами, боротьбою між бажанням і обов’язком, між моральними принципами й особистими уподобаннями?

А. Неврастенічний;

*В. Обсесивно-психастенічний;

С. Істеричний;

D. Нічого з перерахованого;


93. Який тип невротичного конфлікту /Б.Д.Карвасарський, 1985/ являє собою протиріччя між можливостями особистості з одного боку, її прагненнями і завищеними вимогами до себе - з іншого?

*А. Неврастенічний;

В. Обсесивно-психастенічний;

С. Істеричний;

D. Ніщо з перерахованого;


^ 94. Якому типу особи лікаря віддають перевагу хворі на істерію /Б.Д.Карвасарський, 1985/?

*А. "Співпереживаючий";

В. "Емоційно-нейтральний";

С. "Директивний";

D. "Недирективний";

Е. "Співпереживаючий" у сполученні з "директивним";


^ 95. Якому типу особи лікаря віддають перевагу хворі неврозом нав'язливих станів /Б.Д.Карвасарський, 1985/?

А. "Співпереживаючий";

В. "Емоційно-нейтральний";

С. "Директивний";

D. "Недирективний";

*Е. "Співпереживаючий" у сполученні з "директивним";


^ 96. Якому типу особи лікаря віддають перевагу хворі неврастенією /Б.Д.Карвасарський, 1985/?

А. "Співпереживаючий";

*В. "Емоційно-нейтральний";

С. "Директивний";

D. "Недирективний";

Е. "Співпереживаючий" у сполученні з "директивним";


^ 97. Первинні особистісні особливості хворих епілепсією /Б.Д.Карвасарський, 1985/?

А. Зв'язані з реакцією на захворювання;

В. Обумовлені незадоволенням через хворобу значимих для особистості потреб /почуття неповноцінності, відгородженості/;

*С. Відбивають особливості церебральної нейродинаміки хворих /уповільнене протікання психічних процесів, емоційна збудливість, в'язкість афекту/;

D. Виникають у якості компенсації шляхом складної взаємодії психопатологічних і мікросоціальних чинників /псевдонормативність, настирливість/;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 98. Вторинні особистісні особливості хворих епілепсією /Б.Д.Карвасарський, 1985/?

А. Зв'язані з реакцією на захворювання й обумовлені незадоволенням через хворобу значимих для особистості потреб /почуття неповноцінності, відгородженості/;

В. Відбивають особливості церебральної нейродинаміки хворих;

*С. Виникають у якості компенсації шляхом складної взаємодії психопатологічних і мікросоціальних чинників /псевдонормативність, настирливість/;

D. Виникають у зв’язку з уповільненим протікання психічних процесів, емоційною збудливістю, в'язкістю афекту;

Е. Нічого з перерахованого;


^ 99. Третинні особистісні особливості хворих епілепсією /Б.Д.Карвасарський, 1985/?

*А. Зв'язані з реакцією на захворювання й обумовлені незадоволенням через хворобу значимих для особистості потреб /почуття неповноцінності, відгородженості/;

В. Відбивають особливості церебральної нейродинаміки хворих

С. Виникають у якості компенсації шляхом складної взаємодії психопатологічних і мікросоціальних чинників /псевдонормативність, настирливість/;

D. Виникають у зв’язку з уповільненим протікання психічних процесів, емоційною збудливістю, в'язкістю афекту;

Е. Нічого з перерахованого;


100. Що є визначенням психотерапії /Б.Д.Карвасарський, 1985/?

А. Система комплексного лікувального впливу при нервово-психічних захворюваннях;

В. Спеціалізована форма психіатричної допомоги;

*С. Система лікувального впливу на психіку і через психіку на організм хворого;

D. Система профілактики і корекції нервово-психічних і психосоматичних розладів;

Е. Комплекс лікарських впливів, здійснюваних із метою дезактуалізації психотравми й адаптації в умовах стресу;

Схожі:

1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні icon1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні
До соціальних аспектів психологічного обстеження, що визначає його надійність І валідність відносяться
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні icon“Затверджено”
Тема заняття психологічні особливості хворих з різними захворюваннями. Психологічні особливості хворих при туберкульозі, сніді, онкопатології,...
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні icon“Затверджено”
Зки. Вплив психологічних факторів на перебіг соматичних розладів. Теорії психосоматичних взаємовідношень: психоаналітична, нейрогуморальна,...
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
З захворюваннями центральної та периферичної нервової системи. Типи реагування на хворобу І її наслідки. Психологічні чинники, що...
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні iconТривалість – 6 годин. 1 Актуальність теми
Цей синдром спостерігається у 32% хворих жовчнокам'яною хворобою (жкх), 53% хворих злоякісними новоутвореннями гепатопанкреатобіліарної...
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні icon“Затверджено”
У практиці стоматолога дана група хворих є частими відвідувачами, тому знання непсихотичних, а особливо психотичних психічних розладів...
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні iconЦд-1 – фактор ризику розвитку мікроелементозу у дітей
Тому вивчення особливостей забезпечення зазначеними ме дітей хворих на цд є актуальним
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні iconТестовий контроль до підсумкового модуля «Медична психологія»
Сукупність поведінкових, мотиваційних та пізнавальних особливостей психічної діяльності хворих, визначених у психологічних поняттях...
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні iconТестовий контроль до підсумкового модуля «Медична психологія»
Сукупність поведінкових, мотиваційних та пізнавальних особливостей психічної діяльності хворих, визначених у психологічних поняттях...
1. До психічних особливостей психосоматичних хворих відносяться наступні iconІнформації про стан дошкільної освіти впродовж грудня 2011 р. Центром моніторингу якості освіти було проведено ІІ етап відповідного моніторингового дослідження
Це зумовлює низку кроків, спрямованих на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи