Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки icon

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Скачати 410.19 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Сторінка1/2
Дата02.07.2012
Розмір410.19 Kb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху”

з дидактичним забезпеченням

(для студентів 1 курсу всіх форм навчання

напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм”

галузі знань 0201 - „Культура”)­


Харків – ХНАМГ – 2008

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Вступ до фаху” з дидактичним забезпеченням (для студентів 1 курсу всіх форм навчання напряму підготовки бакалавра 6.020107 - „Туризм” галузі знань 0201 - „Культура”)­. /Укл.: Нохріна Л.А., Кравець О.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 40 с.Укладачі

Л.А. Нохріна,

О.М. Кравець


Рецензент:

проф., доктор екон. наук Писаревський І.М.^ Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства, протокол № 5 від «26» грудня 2007 р.


ЗМІСТ


ВСТУП ..........................................................................................................

1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ......................

Вступне заняття. Порядок вивчення дисципліни „Вступ

до фаху” ..............................................................................................

Класифікація засобів розміщення в світі .........................................

Регулювання роботи засобів розміщення в Україні .......................

Ефективність діяльності засобів розміщення .................................

Види віз ...............................................................................................

Вимоги до менеджера в сфері туризму ............................................

Принципи менеджменту туризму ....................................................

Особливості маркетингу в сфері послуг ..........................................

Вимоги до працівників туристської індустрії .................................

2. Методики активізації процесу навчання ....................

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ............................

4. СПИСОК РекомендованОЇ літературИ .................................

Додаток а „Кейс І „Вибір типу ресторану для розвитку курорту” ........................................................................................................

Питання для обговорення до кейсу І ...................................................

Додаток Б „Кейс ІІ „Вибір стратегії перепозиціонування на ринку готельних послуг” ........................................................................................

Питання для обговорення до кейсу ІІ .................................................

4

5


5

5

8

9

10

12

12

13

14

16

18

25


29

33


34

39


ВСТУП


Програма вивчення дисципліни „Вступ до фаху” складена відповідно до місця й значення дисципліни за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки бакалаврів відповідно до освітньо-кваліфікаційних вимог і охоплює всі змістові модулі, визначені анотацією для мінімальної кількості годин.

Дисципліна „Вступ до фаху” є вихідна й передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Робочою програмою дисципліни передбачено проведення практичних занять.

^ Практичне заняття – форма навчального заняття, що спрямована на формування системи практичних знань з проблем розвитку і сучасного стану індустрії фаху, знайомство з професійною термінологією.

У межах дисципліни „Вступ до фаху” з метою опанування студентами навчальних елементів змістового модулю практичні заняття проводять за окремо взятими темами або (в деяких випадках) питаннями. В процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або в малих групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня складності, виробничі ситуації, кейс-методи. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу викладач проводить перевірку роботи, яку виконували студенти і підводить підсумки з виставленням відповідної оцінки в залежності від результатів виконаної роботи.

^ 1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ 1. Вступ до ФАХУ


Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Готельний і ресторанний бізнес


Вступне заняття.

Порядок вивчення дисципліни „Вступ до фаху” (2 год.)

Мета заняття: ознайомлення з структурою навчальної дисципліни, її місцем у структурно-логічній схемі підготовки фахівця, метою, предметом і завданням вивчення дисципліни; системою поточного й підсумкового контролю знань студентів, вимогами до виконання підсумкової контрольної роботи.

Зміст заняття:

 1. Значення, мета вивчення, завдання, проблематика дисципліни „Вступ до фаху”.

 2. Порядок вивчення дисципліни і контролю знань студентів.

 3. Вимоги до виконання підсумкової контрольної роботи.

Проведення навчальної екскурсії по ХНАМГ.

Завдання:

 1. Самостійне вивчення Правил користування готелями й аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг, затверджених наказом Державної туристичної адміністрації України від 16 березня 2004 р. № 19.

 2. Складання глосарія за ЗМ 1.1. Готельний і ресторанний бізнес. Частина 1.

Рекомендована література: [1; 3; 16; 24-25].


Класифікація засобів розміщення в світі (2 год.)

Мета заняття: ознайомлення з основними системами класифікації засобів розміщення в світі.

Зміст заняття:

 1. Національні системи класифікації:

1.1.Французька національна класифікація.

1.2. Індійська національна класифікація.

2. Класифікація засобів розміщення в світі:

2.1. Система „корон” або „ключів”.

2.2. Система „букв”.

2.3. Система розрядів.

Проведення навчальної екскурсії по навчально-тренінговому центру готельного господарства ХНАМГ „Готель „Освіта”.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте розвиток готельного бізнесу.

 2. Що таке франчайзинг?

 3. Назвіть провідні готельні ланцюги світу.

 4. Які існують основні системи класифікації засобів розміщення?

 5. Перелічіть основні служби готелю.

 6. Назвіть переваги використання в готельному бізнесі АСУ (автоматизованих систем управління).

 7. Назвіть міжнародні системи резервування.

Завдання:

 1. Самостійне вивчення ДСТУ 4268:2003 Національного стандарту України „Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”, ДСТУ 4269:2003 Національний стандарт України „Послуги туристичні. Класифікація готелів”.

 2. Складання глосарія за ЗМ 1.1. Готельний і ресторанний бізнес. Частина 2.

 3. Користуючись ДСТУ 4269:2003 Національного стандарту України „Послуги туристичні. Класифікація готелів” визначити категорію готелів за наступними умовами:


Практичне завдання 1

Готель має загальну площу двомісного номера 14 м2, окремий від службового вхід, автостоянку з охороною, цілодобовий підйом і спуск на ліфті, двері з внутрішнім запобіжником. Освітлення: від стельового світильника, прикроватного світильника, настільної лампи; телефонний апарат в апартаментах у кожній кімнаті. Оснащеність меблями: односпальне ліжко - 90x200 см, двоспальне – 160x190 см. Телефонний зв'язок: прямий телефон з міською, міжміською, міжнародною мережею (пряма в 100 % номерів.) Санвузол – у 100 % номерів.


Практичне завдання 2

Персонал готелю вільно володіє однією з іноземних мов. Номера готелю оснащені: двоспальними ліжками розміром 160x200 см, килимами або килимовим покриттям підлоги, кріслом для відпочинку на кожного гостя, рекламними матеріалами, халатом банним, тапочками банними. В готелі є плавальний басейн і сауна, приміщення для переговорів, комп'ютери, телефакс.


Практичне завдання 3

Готель має окремий від службового вхід для гостей, цілодобовий підйом і спуск на ліфті, двері і замки з внутрішнім запобіжником, холодильник у багатокімнатних номерах. Готель пропонує наступні послуги: щоденне прибирання номера покоївкою; зміна постільної білизни один раз на три дні; надання праски, гладильної дошки; зміна рушників один раз на три дні. В готелі є приміщення для перегляду телепередач, внутрішній телефонний зв'язок у 100 % номерів, санвузол, розташований не менш чим у 50 % номерів.

Рекомендована література: [7-8; 17-22; 29; 37].

Регулювання роботи засобів розміщення в Україні (2 год.)

Мета заняття: ознайомлення з основними принципами регулювання роботи засобів розміщення в Україні.

Зміст заняття:

 1. Регулювання роботи засобів розміщення в Україні.

 2. Національні стандарти України в галузі туризму.

 3. Основні вимоги до засобів розміщення.

 4. Кейс І „Вибір типу ресторану для розвитку курорту” (кейс наведено в Додатку А).

 5. Захист глосарія зі ЗМ 1.1.

 6. Проведення поточного контролю знань студентів (тестування) зі ЗМ 1.1.

Питання для самоконтролю:

 1. Що мається на увазі під терміном „район обслуговування” стосовно до ресторанного бізнесу і чому для ресторану так важливо бути орієнтованим на зазначений ринок?

 2. Поясніть, чому для ресторану важливо, щоб його концепція відповідала місцю його розташування?

 3. Які критерії необхідно враховувати при виборі місцерозташування ресторану?

 4. Які існують типи меню?

 5. Чому, на вашу думку, немає єдиної системи класифікації ресторанів. Дайте приклади найбільш розповсюджених класифікацій.

 6. Які умови харчування звичайно передбачаються при організації обслуговування в ресторанах (кафе) готельних комплексів?

 7. Назвіть основні системи обслуговування в залежності від того, чи входить вартість харчування з розміщенням у готельний тариф.

 8. Поясніть значення поняття „коди харчування”.

 9. Які розрізняють види сніданків?

 10. Назвіть основні методи обслуговування в ресторанах.

 11. Поясніть призначення сугестивних рекомендацій при обслуговуванні. Які навички сугестивного сервісу характерні для гарного офіціанта?

 12. У чому виявляється розходження між діяльністю фронт-хауса і бек-хауса?

 13. Перелічіть види барів.

 14. Назвіть основні тенденції розвитку ресторанного бізнесу.

Завдання:

 1. Самостійне вивчення Закону України „Про внесення змін у Закон України „Про туризм” від 18 листопада 2003 р. № 1282 - ІV.

 2. Складання глосарія зі ЗМ 1.2.

Рекомендована література: [2; 7-8; 30; 40-41].


ЗМ 1.2. Туристська діяльність


Ефективність діяльності засобів розміщення (2 год.)

Мета заняття: набуття навичок розрахунку показників ефективної діяльності готелю.

Зміст заняття:

 1. Основні показники діяльності готелю.

 2. Розрахунок показників ефективної діяльності готелів.

 3. Захист глосарія зі ЗМ 1.2.

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення терміну „туризму”.

 2. За якими факторами класифікують поняття „туризм”?

 3. Назвіть міжнародні туристські організації.

 4. Назвіть державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.

 5. Які етапи можна виділити в становленні туризму?

 6. Охарактеризуйте передіндустріальний період у становленні туризму.

 7. Охарактеризуйте „століття залізниць” у становленні туризму.

 8. Охарактеризуйте автомобільні подорожі.

 9. Охарактеризуйте повітряні подорожі.

 10. Охарактеризуйте круїзні подорожі.

 11. У чому полягає економічний вплив туризму?

 12. Що таке „ефект мультиплікатора”?

 13. Що спонукує людей подорожувати? Назвіть причини.

Завдання:

Номерний фонд курортного готелю складає 430 номерів. У сезон (травень-вересень) заселені в середньому 410 номерів, добовий доход складає 61500,0 грн., в інший час (жовтень-квітень) заселені в середньому 230 номерів, що приносить добовий доход у сумі 25300,0 грн. Еталонна ціна за номер – 160,0 грн. Розрахувати наступні показники роботи готелю в сезон, не сезон, за рік:

 • відсоток заповнюваності;

 • середньодобову вартість (ціну) номера;

 • відсоток потенційного доходу з готельних номерів;

 • процентний доход;

 • запропонувати заходи щодо підвищення якості обслуговування і видів додаткових послуг у готелі для збільшення доходу і залучення більшої кількості відвідувачів.

Рекомендована література: [17; 22; 31].


Види віз (2 год.)

Мета заняття: ознайомлення з порядком виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України; вивчення основних видів віз і запрошень.

Зміст заняття:

 1. Порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України.

 2. Види віз та запрошень.

 3. Вимоги до виконання підсумкової контрольної роботи.

 4. Проведення поточного контролю знань студентів (тестування) зі ЗМ 1.2.

Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність на міжнародному рівні.

 2. Назвіть державні органи, що регулюють діяльність туристських організацій в Україні.

 3. Назвіть основні нормативно-правові документи, що регулюють туристську діяльність в Україні.

 4. У чому полягає основна мета Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.?

 5. Назвіть основні завдання Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 рр.

 6. Які основні напрямки розвитку туризму виділяє Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 рр.?

Завдання:

Зобразити графічно структуру номерного фонду готелю в динаміці. Кількість номерів у готелі наведена в табл. 1.


Таблиця 1 – Кількість номерів у готелі

Номер

2005

2006

2007

Усього

94

94

92

1-кімн. 1-містний

40

40

36

1-кімн. 2-містний

40

42

42

1-кімн. 3-містний

8

6

6

1-кімн. 4-містний

4

4

4

2-кімн. 2-містний

2

2

4
  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки

Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки з української мови професійного спілкування
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Інвестиційний менеджмент”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Поведінка споживача”
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом профілізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства В. В. Масловський Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс за напрямом спеціалізації»
Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу основ І виконання розрахунково – графічних робіт (для студентів 2 – 4 курсів усіх...
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни “Основи маркетингу” та виконання контрольних завдань
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки, практичні заняття, розрахунково графічні та самостійні роботи
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального семестрового завдання та контрольної роботи з курсів «Охорона праці» та
Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи