Шановні пані та панове! icon

Шановні пані та панове!
НазваШановні пані та панове!
Сторінка1/9
Дата02.07.2012
Розмір2.02 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Шановні пані та панове!


Деканат та кафедри факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету запрошують Вас взяти участь у роботі науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів.


Конференція відбудеться з 18 по 22 квітня 2011 року.

Час та місце роботи секцій, які цікавлять Вас, наведені в програмі.


Адреса університету: 40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


Телефон для довідок: 33-10-24.

Відкриття конференції


18 квітня 2011 р. Початок о 1250, ауд. А 215.


Програма і завдання конференції. Розповсюдження тез доповідей по секціях.


Голова оргкомітету доц. Гусак О.Г.


Робота по секціях


^ СЕКЦІЯ «ТЕХНІЧНА ТЕПЛОФІЗИКА»


Голова – доц. С.М. Ванєєв

Секретар – ст. викладач В.М. Козін


20 квітня 2011 р. Початок о 1000, ауд. ЛБ-205.


1. Оценка метастабильности в процессах адиабатного истечения вскипающих холодильных агентов.

Докл.: Проценко М.И., аспирант.

Рук.: Арсеньев В.М., профессор.


2. Адиабатное течение самоиспаряющейся жидкости в вихревом потоке.

Докл.: Мерзляков Ю.С., аспирант.

Рук.: Арсеньев В.М., профессор.


3. Особенности численного моделирования течения в ступени центробежного компрессора при повороте лопаток ВРА.

Докл.: Юрко И.В., аспирант.

Рук.: Бондаренко Г.А., профессор.


4. Численное моделирование течения в боковом зазоре между колесом и корпусом центробежной компрессорной ступени.

Докл.: Негрейко В.А., студент гр. К-61.

Рук.: Бондаренко Г.А., профессор.


5. Дослідження відцентрової компресорної ступені з конічними лопатками робочого колеса за допомогою програмного комплексу FlowVision.

Доп.: Бондарь А.В., студент гр. К-61.

Кер.: Ванєєв С.М., Мелейчук С.С., доценти.

6. Расчет и проектирование экспериментального стенда, для газодинамических испытаний.

Докл.: Краснокутский С.Н., студент гр. К-61.

Рук.: Калинкевич Н.В., доцент.


7. Расчет газодинамических характеристик ступеней центробежного компрессора с осерадиальными рабочими колесами.

Докл.: Лобова А.С., студент гр. К-61.

Рук.: Калинкевич Н.В., доцент;

Игнатенко В.М., доцент.


8. Методика проектирования и численное исследование канальных диффузоров центробежных компрессоров.

Докл.: Скорик А.В., aспирант.

Рук.: Калинкевич Н.В., доцент.


9. Экспериментальное исследование течений газа в безлопаточном диффузоре центробежного компрессора.

Докл.: Щербаков О.Н., аспирант.

Рук.: Калинкевич Н.В., доцент.


10. Численное и экспериментальное исследование высокорасходных ступеней центробежного компрессора.

Докл.: Паненко С.В., студент гр. К-61.

Рук.: Калинкевич Н.В., доцент.


^ СЕКЦІЯ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ»

КАФЕДРА ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ


Голова – доц. С.М. Ванєєв

Секретар – ст. викладач В.М. Козін


20 квітня 2011 р. Початок о 1000, ауд. ЛБ-205.


1. Динамические характеристики льдообразования для катка с искусственным льдом.

Докл.: Галyшко Е.М., студент гр. Х-61.

Рук.: Арсеньев В.М., профессор.


2. Оптимизация энергоэффективности установки реконденсации паров нефтепродуктов.

Докл.: Гапон А.С., студент гр. Х-61.

Рук.: Арсеньев В.М., профессор.


3. Утилізація теплоти продуктів згорання для цілей тепло-холодозабезпечення.

Доп.: Путро Е.В., студент гр. Х-61.

Кер.: Арсеньєв В.М., професор.


4. Анализ результатов экспериментальных исследований вихревой турбины с периферийно-боковым каналом.

Докл.: Мирошниченко Д.В., студент гр. К-61.

Рук.: Ванеев С.М., доцент, СумДУ;

Ладенко С.В., руководитель проекта, ТОВ «ТРИЗ».


5. Экспериментальное исследование эффективности высоконапорной центробежной ступени.

Докл.: Обухов О.А., инженер-конструктор,

ВАТ «Сумское НПО им. Фрунзе»,

Смірнов А.В., главный конструктор,

ВАТ «Сумское НПО им. Фрунзе»,

Калінкевич М.В., доцент, СумДУ.


6. Утилизация теплоты шахтных вод с применением абсорбционных тепловых насосов.

Докл.: Логоша Ю.Д., студент гр. Х-61.

Рук.: Козин В.Н., ст. преподаватель.


7. Перспективи використання нанофлюїдів у холодильній техніці.

Доп.: Кіктенко М.М., студент гр. Х-61.

Кер.: Мелейчук С.С., доцент.


секція «екологія і охорона навколишнього середовища»


Голова секції – проф. Л.Д. Пляцук

Секретар – доц. І.О. Трунова


20 квітня 2011 р. Початок о 1000, ауд. Ц-204.


1. Моніторинг довкілля – вітчизняні та зарубіжні підходи.

Доп.: Наземцева Я.О., студентка, ЕК-61.

Кер.: Лазненко Д.О., доцент.


2. Огляд можливостей переробки осадів промислових стоків.

Доп.: Черниш Е.Ю., аспірантка.

Кер.: Пляцук Л.Д., професор.

3. Застосування хлорування та озонування при водопідготовці.

Доп.: Матюшенко І.Ю., студентка гр. ЕК-71,

Конєв С.О., аспірант.

Кер.: Лазненко Д.О., доцент.


4. Термічні методи утилізації відходів.

Доп.: Капустян О.О., студент гр. ЕК-71.

Кер.: Лазненко Д.О., доцент.


5. Биотехнологические методы в агропромышленном комплексе.

Докл.: Батальцев Е.В., студент гр. ЕК-61.

Рук.: Буденный А.П., доцент.


6. Экологические аспекты утилизации некондиционных окислителей ракетного топлива.

Докл.: Аблеев А.Г. аспирант,

Сидоренко Р.В., аспирант.

Рук.: Вакал. С.В., доцент, СумГУ,

Карпович Э.А., начальник отдела,

Сумский ГосНИИ «МИНДИП».


7. Екологічні аспекти використання пакувальних матеріалів.

Доп.: Додотченко М., студентка, гр. ЕК-71.

Кер.: Трунова І.О., доцент.


8. Основные критерии оценки параметров подземных вод.

Докл.: Алияс Насер Ибрагим, аспирант.


9. Ecological and economical importance of waste water treatment.

Доп.: Alias Naser Ibraheem, postgraduate.


10. Сучасні методи утилізації відходів нафтопереробки – кислих гудронів та нафтошламів.

Доп.: Івашина В.В., студент гр. ЕК-61.

Кер.: Будьоний О.П., доцент.


11. Исследования по использованию гипсового вяжущего полученного из фосфогипса.

Докл.: Карпович Е.В, ученица школы № 9, г. Сумы,

Рук.: Карпович Э.А., начальник отдела,

Сумский ГосНИИ «МИНДИП».


12. Вплив важких металів на ґрунти в межах залізничної полоси відводу.

Доп.: Ковшар О.П., студентка ЕКЗ-61С.

Кер.: Васькіна І.В., асистент.

13. Способы переработки и утилизации твердых бытовых отходов.

Докл.: Луценко С.В., студент гр. ЕК-61.

Рук.: Буденный А.П., доцент.


14. До питання екологічної складової в структурі захворюваності органів кровообігу.

Доп.: Матюшенко І., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Шевченко С.М., доцент.


15. Способы переработки и утилизации отходов РТИ и шинной промышленности.

Докл.: Наземцева Я.А., студентка гр. ЕК-61.

Рук.: Буденный А.П., доцент.


16. Інтенсифікація процесів водопідготовки в системах оборотного водопостачання.

Доп.: Рой І.О, аспірант.

Кер.: Пляцук Л.Д., професор.


17. Термінологія як фактор розвитку екологічної науки.

Доп.: Степаненко Н.В., студент гр. ЕК-81.

Кер.: Рибалов О.О., доцент.


18. Зниження ступеня екологічного ризику.

Доп.: Мирошніченко Ю.В., студент гр. ЕК-81.

Кер.: Рибалов О.О., доцент.


19. Дослідження екологічних складових ризику рішень природоохоронного спрямування.

Доп.: Шкура О.В., студент гр. ЕК-81.

Кер.: Рибалов О.О., доцент.


20. Методы обеззараживания сточных вод.

Докл.: Сазонова А.Ю., студентка гр. ЕК-61.

Рук.: Буденный А.П., доцент.


21. Вторинна переробка скла з метою отримання товарної продукції.

Доп.: Грива І.C., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Козій І.С., асистент.


22. Санітарна очистка промислових газів від пилу.

Доп.: Груздо К.C., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Козій І.С., асистент.


23. Тютюнопаління як негативний соціальний фактор навколишнього середовища.

Доп.: Кохана В.С., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Козій І.С., асистент.


24. Індикація забруднення атмосферного повітря за допомогою рослин.

Доп.: Чешко В., студент гр. ЕКз-61.

Кер.: Бурла О.А., асистент.


25. Интенсификация процессов очистки сточных вод под действием электромагнитных полей.

Докл.: Ивашина В.В., студент гр. ЕК-61.

Рук.: Гурец Л.Л., доцент.


26. Роль заказників у функціонування природно-заповідного фонду.

Доп.: Білодід С.В., студент гр. ЕКз-51с.

Кер.: Кузьміна Т.М., доцент.


27. Екополіс - екологічне поселення нового типу.

Доп.: Беленок Є.О., студентка гр. ЕКз-61с.

Кер.: Васькіна І.В. асистент.


28. Проблема утилізації відходів міста Суми.

Доп.: Винокурова Г.М., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Філатов Л.Г., професор.


29. Вплив транспортних потоків на екологію міста.

Доп.: Ященко А.П., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Бурла О.А., асистент.


30. Екстремальне літо 2010 року та стратегія України на майбутнє.

Доп.: Новотарська А.С., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Тюленєва В.О., доцент.


31. Переробка відходів соціально-побутового комплексу з отриманням біогазу.

Доп.: Чуб Л.М., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Філатов Л.Г., професор.


32. Нові вимоги до питної води: впровадження ДСанПін.

Доп.: Аврамішина К.В., студентка гр. ЕК-71.

Кер.: Кобзар Н.В., асистент.


33. Необхідність оцінки екологічного ризику від забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом.

Доп.: Гурець Г.М., студентка гр. ЕК-01.

Кер.: Фалько В.В., провідний фахівець.


34. Проблемы водоснабжения города Сумы.

Докл.: Луценко С.В., студент гр. ЕК-61.

Рук.: Бойко В.В., ассистент.


35. Біополімери – альтернатива пакувальних матеріалів.

Доп.: Колосок Я.Г., студент гр. ЕК-71.

Кер.: Гурець Л.Л., доцент.


36. Сертифікація підприємства по ДСТУ ISO 14024-2002 «Екологічне маркування та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи».

Доп.: Рєпiна Т С., студентка гр. ЕКз-51с.

Кер.: Андрієнко Н.І., асистент.


37. Техногенний вплив розливів нафти на ґрунти.

Доп.: Корчан Т.О., студентка гр. ЕКз-61с.

Кер.: Макаренко Н.О., аспірантка.


38. Изучение эрозионных процессов с применением почвенно-эрозионного картирования.

Докл.: Заяц А., студент гр. ЕКз-61с.

Рук.: Яхненко О.М., ассистент.


39. Дослідження динаміки популяції оленя благородного на території Лебединського лісового господарства.

Доп.: Лахтарина В.М. студент гр. ЕКз-61с.

Кер.: Яхненко О.М., асистент.


40. Екологічні аспекти підбору рослин для озеленення урбанізованих територій.

Доп.: Матюхін М.В., студент гр. ЕКз-61с.

Кер.: Яхненко О.М., асистент.


41. Особенности влияния ПАВ на водные объекты.

Докл.: Ланчак В.В., студент гр. ЕК-71.

Рук.: Нитка Р.В., ассистент.


42. Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами.

Доп.: Калашник Я.В., студент гр. ЕК-71.

Кер.: Бойко В.В., асистент.

43. Питання щодо методик аналізу навколишнього середовища.

Доп.: Міцук А.О., студент гр. ЕКз-51с.

Кер.: Гладка Л.А., доцент.


44. Можливості утилізації відходів при виробництві двоокису титану.

Доп.: Пачема А.В., студент, ЕКз-61с.

Кер.: Нитка Р.В., асистент.


45. Моделирование экологического риска в условиях изменяющейся промышленной инфраструктуры региона.

Докл.: Бойко В.В., ассистент;

Рук.: Пляцук Л.Д., профессор.


^ СЕКЦІЯ «ГІДРАВЛІЧНІ МАШИНИ ТА ГІДРОПНЕВМОАГРЕГАТИ»


Голова – проф. А.О.Євтушенко

Секретар – доц. О.С.Ігнатьєв


19 - 20 квітня 2011р. Початок: 1000-1300, 1400-1700, ауд. ЛБ-110.


 1. Результаты обработки экспериментальных исследований режима холостого хода и пускового режима струйно-реактивной турбины.

Докл.: Бережной А.С., аспирант.

Рук.: Ванеев С.М., доцент.


 1. Дослідження проточної частини осьового насоса низької швидкохідності.

Доп.: Демченко О.А., аспірант,

Рожков С.В., студент, гр. ГМ-61.

Кер.: Каплун І.П., ст. викладач.


 1. Об одном из возможных путей создания свободновихревых насосов типа «Turo» малой быстроходности.

Докл.: Панченко В.А., ассистент.

Рук.: Евтушенко А.А., профессор.


 1. Выбор динамического насоса для работы в заданной сети.

Докл.: Халаджзадех С.М., аспирант,

Панченко В.А., ассистент.

Рук.: Евтушенко А.А., профессор.


 1. Аналіз можливих способів забезпечення надійної роботи відцентрових насосів системи підвищення пластового тиску.

Доп.: Панченко К.В., студент, гр. ГМ-61.

Кер.: Зубахін О.М., асистент.


 1. Заміна кривошипно-шатунного механізма на безшатунний як один із шляхів модернізації насосів і компресорів.

Доп.: Назаров М.С., студент, гр. ГМ-71.

Кер.: Ковальов І.О., професор. 1. Применение комбинированных подводов – перспетиный путь совершенствования динамических насосов.

Докл.: Карапузова М.В., аспірант.

Рук.: Евтушенко А.А., профессор.


 1. Програма підвищення ефективності роботи відцентрово-вихрової ступені.

Доп.: Найда М.В., аспірант,

Колісніченко Е.В., доцент.

Кер.: Євтушенко А.О., професор.


 1. Визначення оптимальної геометрії решітки зворотних лопатей направляючого апарату комбінованого відцентрово-доцентрового ступеню.

Доп.: Казнієнко Д.В., аспірант.

Кер.: Ковальов І.О., професор.


 1. Использование гидродинамического эффекта разделения фаз для защиты концевых уплотнений динамических насосов.

Докл.: Кобизский Д.С., аспірант.

Рук.: Ковалев И.А., профессор.


 1. Повышение эффективности насосного оборудования за счет применения эжекторов в качестве предвключенных насосов для высокооборотных насосных агрегатов.

Докл.: Кобизская А.А., аспирант.

Рук.: Гулый А.Н., доцент.


 1. Розробка роторно-динамічного теплогенеруючого агрегату для виробництва лакофарбових матеріалів.

Доп.: Бєлозьоров А.В., студент, гр. ГМ-61,

Овчаренко М.С., аспірант.

Кер.: Папченко А.А., доцент.


 1. Загальні витрати при експлуатації насосів.

Доп.: Бурдюг А.М., студент, гр. ГМ-61.

Кер.: Котенко О.І., доцент.


 1. Наглядные методы обучения.

Докл.: Криштоп И.В., студент, гр. ГМ-71.

Рук.: Кулинич С.П., доцент.


 1. Автоматическое уравновешение осевой силы роторов многоступенчатых осевых насосов.

Докл.: Бондарев А.О., студент, гр. ГМ-61.

Рук.: Кулинич С.П., доцент.


 1. Гасіння коливань тиску плунжерного тихохідного насоса.

Доп.: Юдін В.А., студент, гр. ГМЗ-51.

Кер.: Ігнатьєв О.С., доцент.


 1. Способы доводки свободновихревых насосов.

Докл.: Забицкий Д.В., студент, гр. ГМ-61.

Рук.: Герман В.Ф., доцент.


 1. Нетрадиционные подходы усовершенствования ступени низкой быстроходности.

Докл.: Ратушный А.В., аспірант.

Рук.: Ковалев И.А., професор.


 1. Свободновихревые насосы типа Д для перекачивания бумажных масс.

Докл.: Криштоп И.В., студент, гр. ГМ-71.

Рук.: Герман В.Ф., доцент.


 1. Малая гидроэнергетика Украины. Примеры современных оригинальных бесплотинных ГЭС.

Докл.: Ткач П.Ю., студент, гр. ГМ-71.

Рук.: Ковалев И.А., профессор.


 1. Порівняння гідродинамічних процесів при кавітації.

Доп.: Горовий Р.І., студент, гр. ГМ-61.

Кер.: Котенко О.І., доцент.


 1. Виникнення щілинної струмини – самостійний фактор здійснення робочого процесу шнекової насосної ступені з біплан ним робочим колесом.

Доп.: Шепеленко О.О., асистент.


 1. Впровадження вакуумних каналізаційних систем.

Доп.: Назаров М.С., студент, гр. ГМ-71.

Кер.: Котенко О.І., доцент.


^ СЕКЦІЯ «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНИХ ВИРОБНИЦТВ»

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНА ГІДРОАЕРОМЕХАНІКА


Голова – проф. А.О.Євтушенко

Секретар – доц. О.С.Ігнатьєв


19 - 20 квітня 2011р. Початок: 1000-1300, 1400-1700, ауд. ЛБ-110.


 1. Про уточнення показників системи моніторингу тепло забезпечення будівель.

Доп.: Скоромний О.О., студент, гр. ЕМ-71,

Гапич Л.В., аспірант.

Кер.: Сотник М.І., доцент.


 1. Оценка энергоэффективности способов регулирования подачи воды при стабилизации давления в сети.

Докл.: Богданович В.С. аспірант.

Рук.: Сотник Н.И., доцент.


 1. Впровадження системи енергетичного менеджменту в закладах освіти м.Суми.

Доп.: Приходько К.А., студентка, гр. ЕМ-61.

Кер.: Сапожніков С.В., доцент.


 1. Підвищення енергоефективності діючої системи опалення.

Доп.: Супрун О.М., студент, гр. ЕМ-61.

Кер.: Мандрика А.С., доцент.


 1. Результати енергетичного обстеження бюджетної установи.

Доп.: Сурженко Г.В., студентка, гр. ЕМ-61.

Кер.: Мандрика А.С., доцент.


 1. Аналіз ефективності роботи системи опалення дошкільного навчального закладу.

Доп.: Михайленко О.М., студентка, гр. ЕМ-61.

Кер.: Мандрика А.С., доцент.


 1. Энергосберегающий эффект от использования пластмассовых труб в системах кондиционирования.

Докл.: Воловик Д.С., студент, ЕМ-71.

Рук.: Ткачук Ю.Я., доцент. 1. Энергосберегающий эффект от использования пластмассовых труб в системах отопления.

Докл.: Лобан С.О., студент, гр. ЕМ-71.

Рук.: Ткачук Ю.Я., доцент.


 1. Энергоэффективность пластмассовых труб.

Докл.: Ткачук Ю.Я., доцент.


Т Е Х Н І Ч Н А Т Е П Л О Ф І З И К А

^ ОЦЕНКА МЕТАСТАБИЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССАХ АДИАБАТНОГО ИСТЕЧЕНИЯ ВСКИПАЮЩИХ ХОЛОДИЛЬНЫХ АГЕНТОВ


Арсеньев В.М., профессор; Проценко М.И., аспирант


Комбинирование прямого и обратного термодинамического цикла для термотрансформации низкопотенциальных потоков теплоты может быть реализовано путем применения струйного термокомпрессорного модуля (СТК-модуля). Указанный модуль содержит жидкостно-паровой струйный компрессор, сепаратор, насос и подогреватель жидкостного потока.

Для термотрансформаторов (тепловых насосов или холодильных машин) рабочий процесс в СТК-модуле предполагает использование в качестве среды активного потока вскипающую при истечении жидкую фазу холодильного агента. Необходимый энергетический потенциал активного потока, характеризуемый величиной энтальпии на входе в сопло, создается за счет повышения давления жидкости в насосе и повышения температуры в подогревателе.

От выбора начальных параметров активного потока по давлению и температуре будет зависеть энергоэффективность термотрансформатора, и как показывают расчеты, максимальные значения коэффициента преобразования или эксергетического к.п.д. будут иметь место при обеспечении для жидкости, поступающей в активное сопло определенной величины недогрева до состояния насыщения.

В свою очередь указанный недогрев существенно влияет на граничное метастабильное состояние жидкости, и соответственно, на критические параметры потока по давлению и расходу.

За счет неравновесности процесса в горле сопла активного потока, обусловленной метастабильностью потока, для определения реальных значений расхода жидкости вводится в рассмотрение показатель метастабильности расхода, как функции начального недогрева жидкости.

На базе обобщенной зависимости В.Г. Тонконога для границы метастабильных состояний, реализуемой при истечении вскипающих жидкостей через сопла Лаваля, были получены характеристики спинодалей для группы синтезированных хладагентов и чистых углеводородов, что позволило составить расчетные зависимости для определения показателя метастабильности расхода при применении указанных рабочих веществ. Анализ результатов расчета выявил существенное отличие условий зарождения паровой фазы для хладагентов в сравнении с процессами в потоках воды.

Полученные данные позволяют выполнить корректировку методики расчета жидкостно-парового струйного компрессора для гибридных термотрансформаторов, работающих в режимах теплового насоса, холодильной машины или комбинированной теплофикационной системы.

^ АДИАБАТНОЕ ТЕЧЕНИЕ САМОИСПАРЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ В ВИХРЕВОМ ПОТОКЕ


Арсеньев В.М., профессор; Мерзляков Ю.С., аспирант


Повышение энергоэффективности тепловых насосов и холодильных машин возможно путем замены механических компрессоров на жидкостно-паровые струйные компрессоры, использующих в качестве среды активного потока вскипающий через сопло Лаваля жидкий холодильный агент.

Исследование рабочего процесса жидкостно-парового струйного компрессора прямоосного типа показало эффективность указанной замены в границах достаточно больших тепловых нагрузок на основное оборудование, обеспечивающих рациональные геометрические соотношения сопла для активного потока. Независимость размеров частиц жидкой и паровой фазы от величины диаметра критического сечения обуславливает необходимость в увеличении размеров канала, что эквивалентно увеличению времени релаксационного парообразования. Однако такой подход исключает создание эффективного истечения вскипающей жидкости для условий работы термотрансформатора с малыми значениями массовых расходов хладагента в контуре оборудования, реализующего обратный термодинамический цикл.

Увеличение времени процесса расширения парокапельного потока в условиях высоких отрицательных градиентов давления можно реализовывать путем использования струйного аппарата вихревого типа. В этом случае при незначительных расходах жидкости активного потока основным элементом для релаксационного парообразования становится вихревая камера струйного компрессора (эжектора), размеры которой во много раз могут превышать размер диаметра расходного сечения. Вихревой принцип эжекции пассивного потока может быть реализован как за счет циркуляции жидкости, вскипающей непосредственно в вихревой камере, так и парокапельного потока, который образуется в профилированном канале перед поступлением в вихревую камеру. В отличие от прямоосных потоков самовскипания, теплофизическое моделирование процесса парообразования в условиях адиабатных вихревых течений носит более сложный характер в силу доминирования инерционных сил в механизме зарождения и роста паровой фазы. Сечения структурных преобразований и критических параметров в вихревой камере предлагается описывать коаксиальными поверхностями в интервале течения активного потока по закону свободного вихря.

Что касается сопоставления эффективности процессов расширения в профилированном сопле Лаваля и в вихревой камере, то подобные задачи для разных типов струйной термокомпрессии требуют своего теоретического и экспериментального изучения. Необходимо отметить более широкие возможности у термокомпрессорного модуля с вихревой эжекцией в плане приемлемости для регулирования тепло- или холодопроизводительности термотрансформатора с подобным устройством.

^ ОСОБЕННОСТИ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ТЕЧЕНИЯ В СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА

ПРИ ПОВОРОТЕ ЛОПАТОК ВРА


Бондаренко Г.А., профессор; Юрко И.В., аспирант


Особенность состоит в том, что обычно численное моделирование производится для статической модели, т.е. модели с неизменной геометрией. При этом если исследовать модели с другими конструктивными размерами, то возникает необходимость создавать отдельно для каждого варианта свою твердотельную модель. Если же выполняется моделирование ступени с входным регулирующим аппаратом (ВРА), то модель ступени неизменна, а угол поворота лопаток ВРА является изменяемым параметром. Сложность такого моделирования также проявляется в том, что для каждого задаваемого значения угла поворота необходимо рассчитывать характеристики ступени в широком диапазоне производительностей. При этом, как известно, более высокая точность достигается в области номинальных значений коэффициента расхода, ухудшаясь при отклонении в сторону больших и меньших расходов. В случае с ВРА при повороте лопаток дополнительно возникают проблемы, связанные с заведомо нерасчетным натеканием на решетку рабочего колеса. Это очевидно приводит к гораздо более сложной структуре потока по сравнению с исходным вариантом.

Учитывая, что результаты подобного моделирования не известны, была поставлена цель проверить возможность применения численного моделирования для такого сложного случая.

Численное моделирование проводилось с применением программного комплекса FlowVision. Время решения поставленной задачи является одним из основных показателей эффективности численного моделирования. А для задач с изменяемой геометрией этот параметр, наравне с точностью полученных результатов, является критически важным. Поэтому необходимо было исследовать факторы, влияющие на время расчёта задачи. Такими факторами являются: 1) качество построения твердотельной модели, 2) математическая модель, 3) количество расчётных ячеек, 4) шаг интегрирования.

Специальное исследование позволило выбрать рациональную точность отрисовки твердотельной модели в программе SolidWorks, так как она влияет на время расчёта итераций.

Во FlowVision для задач компрессоростроения применяются две модели: «модель слабосжимаемой жидкости» и «модель полностью сжимаемой жидкости». В большинстве компрессоров, скорости во входном участке ступени перед ВРА составляют M <0,2.

Показана возможность применения математической модели «слабосжимаемая жидкость» для исследования течения в ВРА путём сравнения с результатами экспериментального исследования на стенде статических продувок. Данная модель позволила значительно сократить время расчёта, при этом погрешность вычисления находилась в допустимых пределах.

Количество расчетных ячеек определяется размерами самой ячейки. Для более детального изучения структуры потока необходимо измельчать расчётную сетку. Так как течение в каналах рабочего колеса и ВРА носит осесимметричный характер, появляется возможность применения сектора модели, чтобы уменьшить число ячеек и тем самым увеличить скорость расчёта. Для обоснования возможности использования сектора для расчёта, были вычислены интегральные значения газодинамических параметров для полной модели ВРА и для секторов, равных 1/3, 1/5, 1/15 части ВРА. Разница между полученными результатами не превышает 4%, а при большем измельчении расчетной сетки, разница не превышает погрешности вычисления. Так же рассмотрено влияние дискретизации (измельчение ячеек) расчетной сетки на полученные результаты. Результаты моделирования показали, что с уменьшением размера элементов расчетной сетки коэффициент потерь в ВРА уменьшается. Это связано с более точным расчетом течения и выявлением размера вихрей, образующихся за лопатками аппарата.

Время расчёта задачи напрямую зависит от шага интегрирования, который задаётся либо постоянным, или исходя из числа Куранта-Фридрихса-Леви (CFL). Общее время расчёта задачи можно выразить так: tОБЩtИТЕР=tИТЕР, где Т – время сходимости задачи; – явный шаг интегрирования, равный минимальному отношению характерного размера ячейки к модулю скорости в ячейке; tИТЕР – время расчёта одной итерации, зависящее от числа расчётных ячеек.

Было определено, что переменная T уменьшается с увеличением угла поворота ВРА. При измельчении расчетной сетки или с увеличением скорости в расчётной области, значение уменьшается. Сравнивались значения газодинамических параметров при задании разных чисел CFL. Показана возможность расчёта задач течения газа (М<0,3) с большими числами CFL без потери точности результатов. Были сопоставлены результаты расчётов ступени компрессора при использовании k-? и SST моделей турбулентности. Анализ картины течения потока в межлопаточных каналах ВРА и рабочего колеса при разных моделях турбулентности не выявил существенных различий. Поэтому можно отдавать предпочтение модели SST, сочетающей в себе свойства k-? и k-? моделей.

Определение предполагаемого времени расчёта задачи помогло оценить временные затраты на проведение численного эксперимента, а знание особенностей численного моделирования позволило сократить время решения поставленных задач в 5-10 раз.


Численное моделирование течения в боковом зазоре между колесом и корпусом центробежной компрессорной ступени


^ Бондаренко Г.А., профессор; Негрейко В.А., студент


Дальнейшее совершенствование проточных частей центробежных компрессоров возможно путём совершенствования микрогеометрии – боковых осевых зазоров между дисками рабочего колеса и корпусом, формы входных участков рабочего колеса и диффузора, взаимного расположения рабочего колеса относительно диффузора, уменьшение вредного влияния внутренних перетеканий. Перечисленные элементы в силу малых размеров и сложности течения в них экспериментально и теоретически изучены недостаточно. С появлением современных расчётных программных комплексов становится возможным детальное изучение течение газов в этих элементах с целью дальнейшей оптимизации их геометрии. Данное исследование является первым этапом работ в этом направлении с применением пакета FlowVision.

Рассматривается задача о течении вязкой сжимаемой жидкости в зазоре между входом в безлопаточный диффузор и входом в рабочее колесо. Исследование проведено применительно к малорасходной ступени центробежного компрессора , для которой имеются достаточно подробные экспериментальные данные.

Учитывая сложность конфигурации и различие физических процессов, область течения была разбита на подобласти: «Вход», «Ротор», «Диффузор», «Зазор», «Лабиринтное уплотнение».

Использовалась стандартная k, ? модель турбулентности. Поскольку течение осесимметричное, то расчётную область также рассматривали в секторе (1/6 и 1/9 часть). Шаг интегрирования 1/n, где n – частота вращения ротора, об/мин. Число КФЛ принимаем равным 10. Расчётная сетка 25х25х25 прямолинейная, с местной адаптацией по граничным условиям. Также были применены другие значение расчётной сетки.

В рассматриваемых подобластях были получены поля давлений, скоростей и векторов скоростей при изменении величины бокового зазора, расхода протечки и формы геометрии входного участка колеса, а также газодинамические характеристики ступени, которые удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Получена данные о структуре потока в исследуемой области. Выполнена оптимизация формы входного участка колеса.

Основным выводом работы является возможность использования программного комплекса FlowVision для исследования течения в узких зазорах проточной части центробежных компрессоров.

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДЦЕНТРОВої компресорної Ступені з конічними Лопатками робочого колеса

^ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ FLOWVISION


Бондарь А.В., студент; Ванєєв С.М., Мелейчук С.С., доценти


Збільшення випуску компресорів і підвищення їхньої якості можливе лише на основі впровадження й використання новітніх досягнень сучасної науки та техніки. Це може бути досягнуто тільки завдяки підвищенню рівня підготовки інженерних кадрів у вузах і широкому ознайомленню інженерно- технічних працівників з теоретичними й експериментальними дослідженнями, а також досвідом передових вітчизняних і закордонних компаній. Тому метою даної роботи є вивчення сучасного, перспективного методу комп'ютерного моделювання течії газу в ступені відцентрового компресора за допомогою програмного комплексу FlowVision з наступним аналізом отриманих результатів і висновком щодо доцільності застосування даного способу розрахунку і проектування компресорів.

У роботі було виконано:

1) Розрахунки течії газу в просторовій модельній відцентровій ступені D-482 на різних умовних числах Маха МU2 (0,3927, 0,7854, 0,9163). У результаті розрахунків отримали безрозмірні характеристики ступені, які добре узгоджуються з результатами випробувань цієї ступені;

2) Для умовного числа Маха МU2=0,7854 було досліджено вплив на характеристики ступені зміни ії геометричних параметрів:

- ширини робочого колеса на виході b2;

- діаметру входу в робоче колесо на покривному диску D0;

- діаметру втулки робочого колеса у вхідному перерізі dвт;

- радіуса заокруглення на основному диску робочого колеса Rвт;

- радіусів заокруглення на покривному диску робочого колеса Rпд1/Rпд2.

Відхилення досліджуваних геометричних параметрів від базових значень було не більше 10-11%.

Результати цих досліджень показали, що найбільший вплив на характеристики ступені надає зміна ширини робочого колеса на виході b2.

3) За результатами досліджень було рекомендовано, створено і досліджено кілька проточних частин оптимізованих ступеней.

Результати досліджень цих проточних частин показали, що по відношенню до базової розрахункової характеристики можливе збільшення політропного ККД на номінальному режимі. У всьому діапазоні зміни умовного коефіцієнта витрати характеристика політропного ККД проходить вище, ніж для базової ступені.

Результати роботи показують, що за допомогою програмного комплексу FLOWVISION можлива оптимізація геометрії проточної частини відцентрових компресорних ступенів з метою підвищення їх ефективності.

^ РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТЕНДА, ДЛЯ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ


Калинкевич Н.В., доцент; Краснокутский С.Н., студент


В данном проекте мы рассмотрим основные подходы и методы расчета, проектирование экспериментального стенда.

Расчет и проектирование центробежных компрессоров, а также их дальнейшее совершенствование по-прежнему базируется на экспериментальных исследованиях ступеней и секций центробежных компрессоров и их элементов.

При выполнении проекта в качестве прототипа был выбран центробежный консольный компрессор. Колесо такого компрессора располагается на конце вала (консоли), установленного в подшипниках корпуса компрессора. В качестве привода используется высокочастотный асинхронный двигатель мощностью до 20 кВт, с частотой вращения 3000 оборотов в минуту.

В спроектированном компрессоре корпус с радиальным напорным патрубком и осевой входной патрубок чугунные, отлиты раздельно. Подвод компрессора - прямоосный конфузор - выполнен в крышке, которая крепится к корпусу болтами. Напорный патрубок можно установить в разных положениях. С торца корпус закрыт крышкой, в которой расположено лабиринтное уплотнение, которое относится к бесконтактным уплотнениям и предназначено для предотвращения интенсивных внешних утечек перекачиваемого воздуха из ступени.

Далее был произведен вариантный расчет компрессора. Основная суть вариантного расчета состояла в том, чтобы выбрать оптимальный вариант, исходя из сравнительного анализа полученных данных. В свою очередь, нужно было руководствоваться техническими требованиями, которые предъявлялись к нашей установке. Далее производился расчет рабочего колеса, были получены его геометрические характеристики, а также параметры потока воздуха. Был произведен расчет безлопаточного диффузора. Сборная камера относится к неподвижным элементам компрессора. Она служит для сбора газа, выходящего из диффузора концевой ступени и отвода его в нагнетательный трубопровод. В нашем случае сборная камера выполнена в виде квадрата, для этого будут использованы листа металла, которые между собой будут упрочнены ребрами жесткости, их ее соединение будет как разъемное (резьбовое соединение) так и неразъемное (сварочное).

В качестве материала для рабочего колеса была принята углеродистая Сталь 40. Материал заготовки основного диска и покрывного – это поковки, полученные методом прессования. Материал лопаток, принят такой же, а вот метод получения - штамповка. Был произведен расчет покрывного расчета рабочего колеса на прочность, коэффициент запаса составил 4.


^ РАСЧЕТ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТУПЕНЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА С ОСЕРАДИАЛЬНЫМИ РАБОЧИМИ КОЛЕСАМИ


Лобова А. С., студент; Калинкевич Н.В., доцент; Игнатенко В.М., доцент


Центробежные компрессоры являются основным технологическим оборудованием и непосредственно участвуют в изготовлении продукта в химической, нефтехимической, газовой промышленности и т.д. Поэтому вопрос о эффективности очень важен для промышленности.

Рабочее колесо является основным элементом центробежной ступени компрессора. От эффективности работы рабочих колес в значительной степени зависит КПД машины и тем самым уменьшаются затраты для сжатия газа. Широко применяются рабочие колеса с цилиндрическими лопатками. Но известно, что рабочие колеса с пространственными лопатками являются более эффективными. Поэтому перспективным направлением в развитие компреcсоростроения является применение рабочих колес с пространственными лопатками.

Рабочие колеса с пространственными лопатками, хотя и имеют большую конструктивную сложность по сравнению с рабочими колесами с цилиндрическими лопатками, находят все большее применение в промышленных центробежных компрессорах. Более высокий КПД этих колес является существенной причиной роста их использования, несмотря на большую стоимость изготовления. Одним из типов рабочих колес с пространственными лопатками является осерадиальное рабочее колесо.

Газодинамические характеристики компрессора позволяют оценить его энергетические и экономические свойства, прогнозировать значения производительности, создаваемого давления газа, потребляемой мощности в процессе регулирования компрессора во время его эксплуатации.

Поэлементный метод расчета газодинамических характеристик ступени основан на использовании характеристик элементов ступени

Получена аналитическая зависимость коэффициента потерь осерадиального рабочего колеса от угла атаки. Для получения этой зависимости использованы результаты экспериментальных исследований ступеней с осерадиальными рабочими колесами.

Разработана компьютерная программа для расчета газодинамических характеристик ступеней с осерадиальными рабочими колесами. Программа имеет удобный интерфейс. Результаты расчетов позволяют оценить степень согласованности работы элементов ступени между собой и дать рекомендации для улучшения газодинамических характеристик ступени компрессора.

^ МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КАНАЛЬНЫХ ДИФФУЗОРОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ КОМПРЕССОРОВ


Скорик А.В., aспирант; Калинкевич Н.В., доцент


Перспективным путем снижения энергозатрат производства является повышение эффективности промышленных центробежных компрессоров. Очевидно, что улучшение газодинамических характеристик отдельных элементов компрессора, в том числе диффузоров, влияет на эффективность машины в целом. Как показывают исследования центробежных компрессоров, на долю диффузоров приходится примерно треть энергии, диссипирующей в тепло в процессе сжатия и перемещения газа. Поэтому улучшение характеристик диффузоров центробежных компрессоров является актуальной задачей.

Выбор конкретного типа диффузора центробежного компрессора обусловлен условиями работы компрессора, а также назначением сжимаемого газа. Так, следует ожидать, что применение канальных диффузоров при подаче газа из межлопаточных каналов в отдельные камеры (или устройства) может быть более эффективным в сравнении с применением лопаточных диффузоров.

Проектирование канальных диффузоров производится путем решения обратной задачи газодинамики. Математическая модель для решения обратной задачи газодинамики составлена для установившегося, адиабатного, безотрывного течения газа.

Задается распределение скоростей на одной из сторон лопатки и путем решения уравнений математической модели численным методом определяется форма профиля лопатки. Система уравнений, которая используется для составления математической модели, включает в себя уравнения неразрывности, уравнение состояния, уравнение процесса, уравнение момента импульса:


; ; ;


.


Приводится сравнение результатов расчета параметров потока в канальном диффузоре, который спроектирован традиционным способом, и диффузоре, который спроектирован с помощью разработанной методики.

экспериментальное исследование течений ГаЗА в безлопаточном диффузоре центробежного компрессора


^ Щербаков О.Н., аспирант; Калинкевич Н.В., доцент


Экономичность работы, а также стоимость изготовления центробежного компрессора во многом зависит от конструкции диффузора, который обеспечивает преобразование кинетической энергии газа, выходящего из рабочего колеса, в статическое давление. Наибольшую надежность работы и простоту конструкции обеспечивает безлопаточный диффузор (БЛД), в котором нет шаговой неравномерности потока за колесом, что обеспечивает небольшую динамическую нагрузку на ротор. Ступени с БЛД имеют широкую зону устойчивой работы и пологую характеристику КПД в области больших производительностей компрессора. Однако в области малых расходов экономичность безлопаточного диффузора обычно заметно ниже, чем лопаточного. Это вызвано в первую очередь возникновением обратных течений вследствие отрыва пограничных слоев от боковых стенок.

Проектирование высокоэффективных центробежных компрессоров требует применения методик расчета потока в элементах проточной части, учитывающих действительный характер течения, и использования методов управления отрывом потока.

Сложность термогазодинамических процессов течения газа в центробежных компрессорах требует сочетания теоретических и экспериментальных методов их изучения.

В работе представлены результаты исследования течения в БЛД высокорасходной концевой ступени компрессора на аэродинамическом стенде.

Целью проведения экспериментального исследования являлось получение информации о структуре потока в БЛД, а также определение энергетических характеристик диффузора. Полученные экспериментальные данные использовались при разработке методики расчета, учитывающей неравномерность потока на входе в БЛД, а также для определения способа управления отрывом потока.

Исследование проводилось в следующем порядке: обкатка, наладочные испытания, основные испытания. Наладочные испытания проводились для выявления и учета влияния выходного устройства, в ходе которых устанав­ливалось распределение статических давлений по окружности.

Для получения газодинамических характеристик диффузора, а также для определения структуры потока в БЛД измерялись следующие параметры: температура газа на входе и выходе из БЛД; направление потока, полное и статическое давление вдоль радиуса диффузора; расход газа. Схема измерений показана на рисунке.

Рисунок – Схема измерений в БЛД


Полное давление и направление потока в БЛД измерялись трехканальным аэродинамическим зондом. По длине диффузора статическое давление измерялось на стенке диффузора, во входном и выходном сечениях БЛД статическое давление также снималось через коллектор. Для измерения температуры на входе и выходе диффузора использовались термозонды с протоками с хромелькопелиевыми термопарами. Расход воздуха определялся с помощью диафрагмы, установленной во всасывающем трубопроводе, а также по полным и статическим давлениям, измеренным в нулевом сечении.

По результатам испытаний были построены эпюры скоростей и давлений, а также энергетические характеристики диффузора – зависимости коэффициентов восстановления ? и потерь ? от угла потока на входе в БЛД.

^ ЧИСЛЕННОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ВЫСОКОРАСХОДНЫХ СТУПЕНЕЙ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА


Паненко С.В., студент; Калинкевич Н.В., доцент


В данной работе рассматриваются способы моделирования рабочих колес при помощи современных программных комплексов.

Использование газодинамических программных комплексов в одномерной двумерной и квазитрехмерной постановках для проектирования проточных частей центробежных компрессоров позволяет успешно создавать конкурентноспособное компрессорное оборудование.

Усовершенствование современных расчетных методов газовой динамики позволило создать ряд пакетов прикладных программ (ANSYS-CFX, Flow Vision). Быстрый рост продуктивности компьютерной техники уже сейчас позволяет использовать эти пакеты программ в реальных проектах касательно усовершенствования проточных частей компрессоров..

Объектом для усовершенствования проточной части были выбраны модельные ступени, спроектированные ЛПИ. Проточная часть компрессора была спроектирована путем модельного перерасчета ступеней ЛПИ с доработкой под необходимые параметры заказчика. Проточная часть компрессора состоит из двух рабочих колес, двух безлопаточных диффузоров и обратного направляющего аппарата. Для проведения расчета трехмерного вязкого течения в проточной части была построена его циклическая симметричная модель.

Далее был произведен вариантный расчет компрессора, поверочный расчет элементов проточной части, расчеты на прочность. Основная суть вариантного расчета состояла в том, чтобы выбрать оптимальный вариант, исходя из сравнительного анализа полученных данных. В свою очередь, нужно было руководствоваться техническими требованиями, которые предъявлялись к нашей установке. Был произведен расчет безлопаточного диффузора. Сборная камера относится к неподвижным элементам компрессора. Она служит для сбора газа, выходящего из диффузора концевой ступени и отвода его в нагнетательный трубопровод. В нашем случае сборная камера выполнена в виде прямоугольника. Расчет сборной камеры проводился по методике Риса.

Испытания смоделированных ступеней центробежного компрессора, проводились на аэродинамическом стенде, предназначенном для исследования и доводки высокорасходных рабочих колес центробежных машин.

Полученный опыт расчета трехмерного вязкого течения в проточной части центробежного компрессора с использованием газодинамических программных комплексов показал улучшение характеристик компрессора и целесообразность их использования, как при модернизации эксплуатируемых компрессоров, так и при создании новых конструкции компрессоров.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Шановні пані та панове! iconТ. Г. Шевченка Шановні Пані та Панове!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Постать Юрія Федьковича з погляду сьогодення»
Шановні пані та панове! iconШановні Пані та Панове!
Запрошуємо прийняти участь у Конференції “Get Together”, яка має на меті промоцію суспільно-приватного партнерства для стимулювання...
Шановні пані та панове! iconШановні пані та панове! 28 лютого 02 березня 2013 року
«КиївЕкспоПлаза» (вул. Салютна, 2-Б) відбудеться IV міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2013»
Шановні пані та панове! iconШановні пані та панове! 1-3 березня 2012 року
Київському Палаці дітей та юнацтва відбудеться ІІІ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2012»
Шановні пані та панове! iconШановні пані та панове! 5-7 листопада 2013 року в столиці України – Києві
Природні та природно-техногенні небезпеки і ризики на урбанізованих територіях: вивчення, аналіз, моніторинг, моделювання, прогнозування,...
Шановні пані та панове! iconШановні пані та панове!
Деканат та кафедри факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету запрошують Вас взяти...
Шановні пані та панове! iconВельмишановні Пані та Панове!
Ономастико-діалектологічний центр Інституту філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки...
Шановні пані та панове! iconШановні панове Посли, представники посольств країн Європейського Союзу, студенти та викладачі!
Радий вітати вас у стінах Інституту міжнародних відносин з нагоди вручення подвійних сертифікатів нашим студентам
Шановні пані та панове! iconШановні панове Посли, представники посольств країн Європейського Союзу, студенти та викладачі!
Радий вітати вас у стінах Інституту міжнародних відносин з нагоди вручення подвійних сертифікатів нашим студентам
Шановні пані та панове! iconПро захист персональних даних Шановні панове!
Підписи осіб мають бути завірені відділами кадрів навчальних закладів з прикладенням відповідної печатки. Без таких письмових згод...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи