Тема Предмет І метод мікроекономіки icon

Тема Предмет І метод мікроекономіки
Скачати 160.15 Kb.
НазваТема Предмет І метод мікроекономіки
Дата02.07.2012
Розмір160.15 Kb.
ТипДокументи

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки.

1. На невеликому острові живуть 5 чоловік. Вони збирають кокоси й ловлять крабів. У день кожний може зібрати 20 кокосів або виловити 10 крабів. На острові немає ніяких державних інститутів і не діє закон про зростаючі альтернативні витрати. Дайте відповідь на наступні питання: Накреслите КВП економіки цього острова. Чи можуть остров'яни добути в день 50 кокосів й 30 крабів? На острів завезена техніка, за допомогою якої кожен остров'янин може збирати 30 кокосів. Як змінилося положення КВП?


2. У країні роблять автомобілі й трактори. При виробництві 5 автомобілів трактори не роблять. При виробництві 4 автомобілів роблять 7 тракторів і т.д., як це зображено в таблиці.

Автомобілі

5

4

3

2

1

0

Трактори

0

7

13

18

22

25

Визначите альтернативні витрати виробництва:

 1. одного додаткового автомобіля (при наростанні їхнього числа від 0 до 5);

 2. одного додаткового фактора (при наростанні їхнього числа від 0 до 25).Тема 2. Попит, пропозиція, їх взаємодія:

1. Індивідуальна пропозиція фірми має вигляд: qsi = P. Визначите ринкову пропозицію, якщо на ринку діють: 1 фірма; 5 однакових фірм; 8 однакових фірм.


2. Продемонструйте графічно ситуацію, коли рівноважна ціна визначається тільки: кривій попиту; кривій пропозиції.


3. Ринкова функція пропозиції має вигляд: qst+1 =Pt. Визначити ринкову ціну й обсяг, а також вид ринкової рівноваги (стабільне, нестабільне, циклічне) у трьох випадках функції попиту: qDt = 100 – Pt; qDt = 100 0,5Pt; qDt = 100 2Pt;


4. Ціна й обсяг попиту перебувають між собою у зворотній лінійній залежності. Визначите функцію попиту, знаючи, що еластичність попиту за ціною рівняється 2, при ціні 200 й обсязі 400.


5. Цінова еластичність попиту товару рівняється - 3. Ціна впала на 2%. Наскільки зріс виторг?


6. Дано ціни товарів: Px = 2 й Py = 3. При доході I = 80 споживання товарів рівняється: х = 10 й y = 20. При доході I? = 160 споживання товарів рівняється: х? = 5 й y? = 50.

 1. підрахуйте еластичність по доходу кожного товару.

 2. порахуйте, як змінилася частка доходу, витрачена на кожен товар при збільшенні доходу з 80 до 160 од.

Тема 3. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.

1. Кожну чашку чаю (х) індивід споживає тільки із трьома ложками Сахару (y - одна ложка). Яка наступних функцій корисності правильно описує смаки індивіда (за умови, що одиниці виміру відповідно чашки й ложки):

  1. U (x, y) = 3xy;

  2. U (x, y) = x + y;

  3. U (x, y) = min (x, 3y);

  4. U (x, y) = min (3x, y).


2. Індивід абсолютно байдужий у виборі між цейлонським (х) і індійським чаєм (у). Функція корисності цього індивіду буде виглядати як:

 1. U (x, y) = xy;

 2. U (x, y) = x + y;

 3. U (x, y) = мах (x, y);

 4. U (x, y) = x2.


Тема 4. Ординалистська теорія поведінки споживача.

 1. Функція корисності має вигляд: U = x2 ·y; Грошовий доход споживача рівняється I = 1500 лір.

 1. визначте рівновагу споживача, знаючи, що Px = 1, а Py = 5.

 2. вартість блага у виросла до 8. Як змінилося споживання двох благ з урахуванням ефекту доходу й ефекту заміни?

 3. Знайти криву «вартість - споживання».


2. Дано криві байдужності споживача, які складаються з відрізків з наступними крапками:

U0

Х

10

2

1

В

1

4

19

U1

Х

12

9

8

В

1

2

19

Визначите рівновагу споживача з доходом I = 100 при:

 1. Рх = 10, Ру = 20;

 2. Рх = 10, Ру = 5.


3. Телефонна компанія стягує плату зі своїх споживачів у вигляді фіксованої суми Т за перші х дзвінків, які вони роблять за певний період. За кожен додатковий дзвінок стягується плата Px.. Компанія хотіла б змінити існуючий порядок новим. Перед нею два варіанти: 1) скасування фіксованої плати й установлення більше низької ціни за кожен дзвінок; 2) збільшення числа дзвінків, фіксувавши оплату й збільшивши вартість кожного додаткового дзвінка. Припустимо, що клієнти завжди роблять більше дзвінків підметів фіксованій оплаті.

а) намалюйте бюджетну лінію споживачів, що відображає існуючий порядок.

б) намалюйте варіант (1) і розглянете, покращилося положення споживачів або погіршилося? Чи може компанія встановити таку ціну, щоб споживачі були б у такому положенні, як і раніше? Що відбудеться із числом дзвінків у такому випадку?

в) намалюйте варіант (2) і розглянете положення споживачів: покращилося їхнє положення або погіршилося в порівнянні з первісним? Зрівняєте його з варіантом (1).

г) якщо ви припускаєте, що більшість споживачів дзвонять трохи більше числа дзвінків по фіксованій платі, те яку схему ви б рекомендували? Що б ви рекомендували компанії в іншому випадку?


4. Якийсь споживач направляє весь свій доход на придбання благ х и в, ціни яких відповідно рівні 100 й 50. Максимальна кількість товару х, яких можна придбати на цей доход, дорівнює 20 од. Визначте бюджетне обмеження споживача, знаючи, що крива байдужності визначається наступними парами наборів благ:

х

4

8

16

32

y

40

24

12

8

При яких значеннях споживання має максимальну корисність?


Тема 5. Аналіз поведінки споживача.

1. Який-небудь споживач направляє весь свій доход на придбання благ х и y, ціни яких відповідно рівні 100 й 50. Максимальна кількість товару х, яких можна придбати на цей доход, рівняється 20 од.

 1. визначите бюджетне обмеження споживача, знаючи, що крива байдужності визначається наступними парами наборів благ:

  х

  4

  8

  16

  32

  y

  40

  24

  12

  8

 2. при яких значеннях споживання має максимальну корисність?


2. Дано комбінацію товарів х и в, що належать одній кривій байдужності U0:

х

18

14

11

8

6

4

y

4

5

7

10

13

18

 1. визначите оптимальний кошик споживання у випадку, якщо ціна товару х рівняється 100, товару y – 300, а доход споживача досягає криву байдужності U0.

 2. як зміниться результат, якщо Ру = 400?


3. Функція корисності має вигляд U = 2ху, доход рівняється 15. У крапці оптимуму х = 2, y =1 Чому в цьому випадку будуть рівнятися вартості першого й другого блага?


4. Функція корисності має вигляд: U = x2 ·y; Грошовий доход споживача дорівнює I = 1500 лір.

 1. Визначите рівновагу споживача, знаючи, що Px = 1, а Py = 5.

 2. Ціна блага y зросла до 8. Як змінилося споживання двох благ з урахуванням ефекту доходу й ефекту заміни? Знайти криву «ціна - споживання».

5. Дано криві байдужності споживача, які складаються з відрізків з наступними крапками:

U0

Х

10

2

1

Y

1

4

19

U1

Х

12

9

8

Y

1

2

19

Визначите рівновагу споживача з доходом I = 100 при: Рх = 10, Ру = 20;


Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

1. Випуск продукції збільшився з 2000 до 2200, вартість товару зменшилася на 20%. При цьому чисельність робітників виросла на 20%, а інфляція за зазначений період склала 25%. У результаті:

 1. загальний виторг і продуктивність праці зросли;

 2. загальний виторг і продуктивність праці зменшилися;

 3. загальний виторг зменшився, а продуктивність праці виріс.


2. Технологія виготовлення продукції така, що фірма використає у виробництві 3 одиниці ресурсу А и 1 одиницю ресурсу В для виробництва одиниці продукції. Вартість одиниці ресурсу А - 1 дол., в одиниці ресурсу В - 2 дол. Напишіть формули для функцій сукупних витрат (ТС) і граничних витрат (МС) для даної фірми.


3. Обсяг випуску фірми дорівнює Q0, при даному випуску APL = MPL.

 1. яка при даному обсязі виробництва еластичність випуску по праці?

 2. як буде мінятися APК при збільшенні обсягу використовуваної праці?Тема 7. Варіація факторів виробництва й оптимум товаровиробника

1. При виробництві продукту використаються наступні комбінації факторів K і L
A

B

C

D

K

140

80

40

20

L

10

30

50

70

Визначите изокванту й оптимальний виробничий прогрес фірми якщо:

 1. PL = 300; PK = 200;

 2. P?L = 300; PK = 200;


2. Виробнича функція фірми має вигляд q = L Ѕ · K1/2 . PL = 9 и PK = 4. Визначите:

 1. функції витрат у довгостроковому періоді;

 2. функції витрат у короткостроковому періоді при К0 = 36.Тема 8. Витрати виробництва.

1. Сукупні витрати фірми описуються функцією ТС = (Q + 3)2. Вартість, по якій фірма реалізує свою продукцію, рівняється 7. Знайдіть середні витрати й прибуток.


2. Продається фірма, що спеціалізується на виробництві пшениці. Чистий доход фермера становить 1,2 дол. Банківської відсоток по депозитах - 20%. Обсяг виробництва пшениці рівняється 300 тис. бушелів щорічно. Яку максимальну суму буде згодний заплатити покупець за ферму?


3. Конкурентна фірма має короткострокові загальні витрати, які описуються як TC = Q3-8Q + 20Q + 50. Визначите, при якому рівні ринкової вартості конкурентна фірма припинить виробництво в короткостроковий період.


Тема 9. Ринок досконалої конкуренції.

1.На ринку досконалої конкуренції існує 100 ідентичних фірм. Загальні витрати в короткостроковому періоді рівні: ТС = 1 + q2й. Визначите:

 1. галузеву криву пропозиції;

 2. рівноважні ціни й обсяг продажів на ринку в короткостроковому періоді, якщо функція ринкового попиту рівняється:

QD (P) = 200 – 50 P;

 1. кількість продукту кожної фірми.


2. В області 20 фірм, всі вони мають однакові виробничі функції й функції витрат ТС(Q) = 3 q3й - 2q2й + qі ; qіу млн. дол. При якій ринковій вартості й загальному галузевому обсязі виробництва ринок буде перебувати в стані довгострокової рівноваги?


3. Витрати однієї типової фірми, що працює на конкурентному ринку, залежать від обсягу випуску (q) як ТС = 5 Q2 + 2 Q. Якщо ринкова вартість на продукцію 12 руб., визначите, чи буде фірма діставати економічний прибуток або нести збиток. Який рівень ринкової вартості дозволить фірмі діставати нормальний прибуток у довгостроковому періоді?


Тема 10. Монопольний ринок.

 1. Функція середніх змінних витрат фірми, що працює в умовах зробленої конкуренції, має вигляд: AVC = 5 + 0,2 q.

 1. знаючи, що витрати становлять 40 лат, а вартість продукту рівняється 11 панцирам, визначите обсяг продукції й прибуток підприємства.

 2. визначите функцію пропозиції підприємства в короткостроковому періоді у випадку, якщо податок на одиницю продукту рівняється 10 лат.


2. Функція ринкового попиту Р = 100 – q, загальні витрати TC = 10 + q2. Визначите ринкову рівновагу в короткостроковому періоді при монополії й при досконалій конкуренції.

3. Ринковий попит формують три покупці. Покупець 1 готовий заплатити максимальну ціну за першу од. товару 10 левів, а за другу - 2 леви. Покупець 2 готовий заплатити за одиницю товару максимально 10 левів; покупець 3 бажає купити одиницю товару максимум за 2 леви. Визначите ринкову рівновагу й загальний прибуток монополіста, що здійснює дискримінацію першого ступеня, якщо середні ціни постійно рівні: а) 1; б) 3.


4. Функція витрат фірми-монополіста ТС = 5 Q2 + 2 Q. Функція попиту на продукцію фірми Р = 10-0,5 Q. Яку вартість установить виробник-монополіст? Як оцінити його монополістичну владу?


5. Функція попиту на продукцію монополії QD(P) = 75-0,5P; функція її загальних витрат ТС = 10 + Q2.

  1. визначите рівноважну ціну й обсяг виробництва, а також прибуток, одержуваний монополією.

  2. що відбудеться, якщо фіксовані ціни зростуть на 50 ед.?

  3. зрівняєте монопольну рівновагу зі зробленою конкуренцією в короткостроковому періоді.


6. Зворотна функція попиту Р(q) = 625 - 5q, функція витрат у довгостроковому періоді ТС = 100 q - 10 q2 + q3. Визначите:

 1. рівноважні ціни й обсяг виробництва монополістичної галузі в довгостроковому періоді;

 2. рівноважну ціну в довгостроковому періоді для галузі, кількість фірм, що діють у галузі й рівноважний обсяг у довгостроковому періоді для єдиного підприємства в умовах зробленої конкуренції.

Прокоментуйте результати.


^ Тема 11. Олігополія та монополістична конкуренція.

1. На ринку монополістичної конкуренції фірма здійснюють рекламну компанію, у результаті чого витрати на рекламу збільшилися з 200 до 4000 од. До рекламної компанії функція попиту на продукцію фірми мала вигляд: q0 = 80 – p, а у зв'язку із проведенням рекламної компанії придбала вид: q1 = 72-0,5p. Граничні витрати фірми постійні: МС = 18. Визначите, що трапилося із прибутком у результаті рекламної компанії.


2. На ринку монополістичної конкуренції функція попиту QDA = 15-5PA + 4 PB . Функція загальних витрат: ТСА = 20 + 3 QA. Визначите значення PA й PB при встановленні довгострокової рівноваги.


3. В олігополії Курна зворотна функція попиту Р = 1 - qТ, де qТ – загальний випуск, причому виробництво здійснюється при нульових витратах.

 1. визначите функцію реакції олігополістов, ціну й обсяг ринкової рівноваги у випадку, якщо на ринку діють: а) 3 підприємства; б) 4 підприємства.

2) зрівняєте з результатами пунктів 2 й 3 попередні завдання.


4. Попит в області описується функцією Q = 240 – 2P. В області дві фірми, які взаємодіють по Курне. Які будуть у випадку нульових граничних витрат в обох фірм обсяг випуску кожної фірми, що максимізує її прибуток, і ринкова вартість продукції? Який рівень випуску забезпечить максимальний прибуток фірмам у випадку, якщо вони створюють картель?


5. Підприємство діє на ринку монополістичної конкуренції. Функції витрат підприємства як короткострокового, так і для довгострокового періоду має вигляд: ТС(q) = q3-9q2+50q.

 1. чи може залежність = 100 - 3q) бути зворотною функцією попиту підприємства в довгостроковому періоді?

 2. в випадку негативної відповіді на пункт 1 визначите рівновагу в короткостроковому періоді.

 3. у випадку негативної відповіді на пункт 1 визначите лінію попиту Р = а - 3q, що забезпечує галузеву рівновагу в довгостроковому періоді.

 4. визначите галузеву надлишкову потужність.


6. Є ринок з функцією попиту q = 1000 – Р, на ньому працює n + 1 підприємство. Підприємство 1 у стані фіксувати ціну, змушуючи прийняти інші п підприємств прийняти цю ціну. Підприємство 1 робить продукцію при нульових витратах, змушуючи інші п підприємств діяти при загальних витратах, які для п – го підприємства рівні ТС= qi2 . Визначите:

 1. рівноважну ціну й кількість продукту кожного підприємства;

 2. як змінюються рівноважні ціна й обсяг випуску кожного підприємства при зростанні кількості підприємств, що прийняли фіксовану ціну підприємства.


7. Підприємство діє при ціні Р* і має зворотну функцію попиту Рґ(q) = 2q (при зниженні ціни). Визначите Р* і відповідний їй q*. Чи є комбінація (q*, Р*) рівноважної у випадку, коли загальні підприємства рівні: ТЗ = 250 q; ТС = 350 q; ТС = 450 q.


Тема 12. Ринок факторів виробництва.

1. Виробнича функція підприємства має вигляд: q = K1/2·L1/2 . Підприємство діє в умовах досконалої конкуренції на ринку благ та на монополістичному ринку факторів виробництва. Функції пропозиції факторів капіталу та праці відповідно дорівнюють: L = PL; K = PK . Визначите:

 1. обсяг роботи в короткостроковому періоді й відповідний обсяг виробництва у випадку, якщо кількість капіталу рівняється: КР = 4, а вартість продукту Р = 4;

 2. обсяг капіталу й роботи в довгостроковому періоді й відповідний обсяг випуску, якщо вартість продукту Р = 4;

 3. попит на роботу й на капітал у довгостроковому періоді, а також величину продукту залежно від його ціни.


2. Виробнича функція підприємства має вигляд: q = K + L . Підприємство діє на ринку благ як монополіст, а на ринку факторів виробництва – як монопсоніст. Зворотна функція попиту продукту Р = 100 – q; функції пропозиції факторів капіталу й роботи відповідно рівні: LS= PL; KS = PK . Визначите:

 1. обсяг роботи в короткостроковому періоді й відповідний обсяг випуску, якщо К = 40;

 2. обсяг капіталу й роботи в короткостроковому періоді й відповідний обсяг випуску;

 3. значення крапки перетинання лінії попиту на продукт із віссю ціни (ординат), обсяг роботи й капіталу в довгостроковому періоді, а також обсяг випуску.


3. Власник складу показав його в безстрокову оренду із щорічною рентою 110 тис. м. Ставка відсотка й = 10. Чому рівняється дисконтированный доход?

4. Річна ставка відсотка й = 10%. Як оцінюється акція в цей момент, якщо вона приносить щорічно 100 р. Протягом 5 років, а потім погашається по номіналі за 2 тис. г.? Що відбудеться, якщо ставка відсотка й стане рівної 20%?


5. Попит на землю описується рівнянням ZD = 1800 – 3R, де Z – кількість землі; R – земельна рента за 1 га.

Визначите рівень земельної ренти, якщо пропозиція землі рівняється Z = 1500.


6. Єдиним роботодавцем на ринку праці є фірма – зроблений конкурент на ринку продукту (ціна продукту рівняється 2 у.о.), виробнича функція якої має вигляд Q = 50L – 0.25L2 (0 ? L ? 100). Фірма практикує дискримінацію по половій ознаці при найманні на роботу. Пропозиція праці чоловіків описується функцією Ls = - 20 + 2W, а жінок - Ls = 10 + 0,5W. Визначите:

 1. скільки жінок і чоловіків будуть прийняті на роботу? Яка буде ставка заробітної плати для чоловіків і для жінок?

 2. яка була б ставка заробітної плати й скільки жінок і чоловіків було б прийняте, якби фірма не змогла б застосовувати дискримінацію робочої сили по половій ознаці?


7. У результаті інвестицій у розмірі 10 тис. руб. з початку року можна чекати віддачу в розмірі 1500 руб. щорічно (наприкінці року). Чи корисні такі інвестиції, якщо ставка банківського відсотка дорівнює 10%? Чому дорівнює внутрішня норма рентабельності такого проекту?


8. Пропозиція землі дорівнює ZS = 120. Сільськогосподарський попит на землю становить ZDA = 120 – Р. Несільськогосподарський попит має вигляд: ZDN = 60 – Р;

Визначите:

 1. ціну землі, якщо ділянка буде продаватися;

 2. готову ренту, якщо ставка банківського відсотка й = 6%;

 3. земельну ренту, якщо щорічні амортизаційні відрахування становлять 0,6 тис. р., а вкладений капітал - 12 тис. р.


Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту.

1. Ринковий попит на лікувальний бальзам для волосся: Qdб = 500/ (2Рш + Рб), тис., де Рб , Рш - вартість бальзаму й шампуню відповідно. Пропозиція бальзаму має вигляд: Qsб = 4Рб ,тис. Відомо, що ринковий попит та пропозиція шампуню задаються наступними функціями: Qdш = 100 - 9Рш ,тис., Qsш = 11Рш + 40,тис.

 1. визначите рівновагу на кожному ринку.

 2. теж, що й у п.1, якщо пропозиція шампуню збільшиться:

Qsш = 11Рш + 60,тис


2. Розглянемо модель загальної рівноваги у випадку виробництва. Дві фірми використають працю (L) і капітал (К) для виробництва товарів Х и В. Виробнича функція першої фірми Х = LхКх; виробнича функція другої фірми Y = LyКy . Відома, загальна кількість ресурсів Lзаг. = 10 од. І Кзаг. = 20 од. Визначите:

 1. безліч крапок у коробці Еджуорта, які є Парето-оптімальними;

 2. криву виробничих можливостей.


3. На окраїні в провулку проживають дві родини. Попит першої родини на висвітлення провулка QD1 = 10 – Р, а попит другої родини - відповідно QD2 = 10-2Р. Граничні витрати на виробництво електроенергії рівні 5 буд. е. Визначите:

 1. функцію попиту на висвітлення провулка й зобразите дану функцію графічно;

 2. суспільно оптимальний обсяг висвітлення провулка.

Побудуйте графік функції попиту на висвітлення для випадку, якби висвітлення було б чисто часткою благом, і зрівняєте його із графіком висвітлення як чисто суспільного блага.


^ Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства

1. Суспільство складається із двох індивідуумів, які хочуть побудувати маленький тенісний корт. Функція попиту на дане суспільне благо для першого індивідуума

Q1 = 50-0,5М1, для другого індивідуума Q2 = 50-0,5М2, де Q – площина корту у квадратних метрах; Р – вартість одного кв. м. Визначите оптимальний розмір корту, якщо граничні Витрати створення 1 кв. г. рівняються 160. Відповідь поясните графічно.


2. Нехай у якійсь країні з 2 млн. громадян 100 тис. - вуглярі. Від введення державної підтримки вугільної області вуглярі дістануть прибуток в 100 руб. на кожного шахтаря. Всі громадяни країни понесуть збиток в 6 руб. на людину. Чи може бути уведена в цій країні державна підтримка вугільної області?

Схожі:

Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема Предмет і метод мікроекономіки
Основні поняття та припущення. Проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема 2 Методологические основы учета: предмет и метод
Бухгалтерский учет, как и какая-либо другая экономическая дисциплина, имеет свой предмет, объекты, субъектов и метод
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема предмет І метод політичної економії
Дайте визначення основних термінів: Економіка, Політична економія, Економічна теорія, Предмет політичної економії, Метод політичної...
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconОрганізація самостійної роботи Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ”
Тема „Предмет І метод фінансово-банківської статистики, статистика фінансів видів економічної діяльності та секторів економіки ”
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема №1 «Поняття, предмет, метод і система трудового права. Трудові правовідносини»

Тема Предмет І метод мікроекономіки iconПолітекономія Тема Предмет і метод політичної економії
Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства. Процес праці та його прості моменти: праця,...
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема саф
Предмет, метод, система та джерела фінансового права. Фінансове право як галузь та наука
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема соціологія як наука. Предмет І метод соціології
Плани семінарських (практичних занять) з соціології для студентів спеціальності «Право»
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема соціологія як наука. Предмет І метод соціології
Плани семінарських (практичних занять) з соціології для студентів економічних спеціальностей
Тема Предмет І метод мікроекономіки iconТема Предмет, метод І завдання дисципліни 4 год
Система переказу грошових коштів І цінних паперів Федеральної резервної системи США фед Уайр (Fedwire)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи