Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни icon

Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни
НазваПрофспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни
Дата02.07.2012
Розмір90.3 Kb.
ТипДокументи

ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пл. Незалежності, 3, м. Суми, 40000, тел/факс ( 0542 ) 22-13-19

E-mail: profosvita-sumy@ukr.net Код ЄДРПОУ 02677899


09.02. 201119 На № від _________


ЦК Профспілки працівників

освіти і науки України


Пропозиції та зауваження до проекту Закону України «Про вищу освіту»

(реєстраційний № 7486 – 1 від 22.12.2010)


Обласний комітет Профспілки за участі голів профспілкових організацій вищих навчальних закладів області, вивчивши та обговоривши законопроект, відзначає, що він містить важливі положення з реформування вищої освіти у зв’язку з відставанням її якості від рівня передових країн, у відповідності до нагальних потреб українського суспільства.


 1. До ст. 1 «Основні терміни та їх визначення»: доповнити визначенням Національної

рамки кваліфікацій. Назви спеціальностей в галузі освіти і науки повинні відповідати Державному класифікатору професій.


 1. До ст. 5 «Мова навчання у вищих навчальних закладах»: речення: Мова (мови)

навчання у вищих навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України та Закону України «Про мови».


Викласти у такій редакції: Навчання у вищих навчальних закладах здійснюється українською мовою. При навчанні іноземних студентів в установленому порядку можуть використовуватися інші мови.


 1. До ст. 7: у п.2: сумнівною є можливість зменшення терміну навчання на два – чотири

роки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста заочної чи вечірньої форми навчання.


п.3 «Освітньо-кваліфікаційні і освітньо-наукові рівні вищої освіти»:

- після 2-го абзацу вставити: Студенти, що навчалися на бюджетній основі в

університеті, академії та отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, забезпечуються грошовою допомогу у розмірі двох стипендій, що мали в останній навчальний місяць.


щодо п.4.: необхідно конкретизувати поняття «спрямувань», так як є терміни

«галузь», «напрям освіти».


до ст.7 п.5: 2-й абзац викласти в такій редакції: Підготовка докторів філософії

здійснюється в аспірантурі університетів, академій, наукових установ за денною та заочною формою навчання.

3-й абзац викласти в такій редакції: Нормативний термін навчання за освітньо-науковою

програмою доктора філософії становить три роки за денною та чотири роки за заочною формою навчання.


 1. До ст. 21 п.1: «Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу»:

речення: Основною метою діяльності вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти, підготовка кадрів для потреб України.


викласти в такій редакції: Основною метою діяльності вищого навчального закладу є забезпечення умов, необхідних для здобуття особою вищої освіти, підготовка кадрів для потреб України, наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність.


у п.2 після абзацу 8: забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, в дусі гуманізму і поваги до Конституції України та державних символів України

 • вставити наступний абзац такого змісту: підтримка здобутків духовного розвитку

суспільства, збереження та вдосконалення соціокультурного і соціально-педагогічного середовища України, формування традицій духовності та інтелігентності.


 1. До ст. 22 «Правовий статус вищого навчального закладу»: у п.4. вилучити слово «денної»
 1. До ст.23 «Типи вищих навчальних закладів»: необхідно вилучити показники чисельності

студентів, як умову створення того чи іншого типу закладу вищої освіти.


 1. До ст. 24 «Національний вищий навчальний заклад»: п.1 доповнити реченням:

^ Порядок отримання, підтвердження та позбавлення статусу національного здійснюється на основі чітко визначених критеріїв, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


 1. До ст. 25: «Створення та припинення вищого навчального закладу»: поняття «припинення»

замінити на термін «реорганізація та ліквідація»


 1. До ст. 30 «Керівник вищого навчального закладу» у п.2: речення «сприяє роботі

студентського самоврядування та створює умови для його діяльності» викласти у такій редакції: сприяє роботі профспілкових організацій, студентського самоврядування та створює умови для їх діяльності;

у п. 2, абзаци 8 та 10: частково дублюється порядок призначення проректорів.

у п.3: абзац 1-й викласти у такій редакції: При виході на пенсію з посади керівника вищого навчального закладу керівник, який пропрацював на цій посаді не менше двох термінів підряд, може бути призначений на посаду радника керівника вищого навчального закладу із виплатою грошового утримання за рахунок навчального закладу в розмірі посадового окладу, який він отримував перед виходом на пенсію. 1. До ст. 32 «Вчені ради» у п.1: у реченні: При цьому не менш як 75 відсотків загальної

чисельності її складу мають становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

Слово «навчаються» замінити на словосполучення «працюють або навчаються»

Доповнити відповідний абзац реченням: Виборні представники з числа осіб, які

навчаються у вищому навчальному закладі мають право дорадчого голосу.


до п.2 : у реченні: При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу

Вченої ради мають становити науково-педагогічні працівники інституту, факультету і не менш як 10 відсотків – виборні представники осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі:


Слово «навчаються» замінити на словосполучення «працюють або навчаються»

Доповнити відповідний абзац реченням: виборні представники з числа осіб, які

навчаються у вищому навчальному закладі мають право дорадчого голосу.


до п.2: абзац 7 вилучити: ухвалення фінансових плану і звіту інституту, факультету;

^ Це компетенція вищого навчального закладу – юридичної особи.


 1. До ст. 33 «Педагогічна рада»у п.1: у реченні: При цьому не менш як 75 відсотків загальної

чисельності її складу мають становити педагогічні працівники вищого навчального закладу і не менш як 10 відсотків – виборні представники осіб, які навчаються.

Слово «навчаються» замінити на словосполучення «працюють або навчаються»

Доповнити відповідний абзац реченням: виборні представники з числа осіб, які

навчаються у вищому навчальному закладі мають право дорадчого голосу.


 1. До ст. 36 «Органи громадського самоврядування у вищих навчальних закладах» у п.1:

речення: У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу, представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.


Викласти у такій редакції: У вищому колегіальному органі громадського самоврядування повинні бути представлені всі категорії працівників вищого навчального закладу, представники з числа осіб, які працюють у вищому навчальному закладі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу повинні становити науково-педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому вищому навчальному закладі на постійній основі, і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа осіб, які працюють у вищому навчальному закладі.


Аналогічні зміни внести щодо роботи органів громадського самоврядування інститутів факультетів, коледжів,професійних коледжів.


 1. До ст. 37 «Студентське самоврядування»: у п.1: та доповнити п.1 ст.37 реченням:Первинні профспілкові організації студентів, аспірантів мають обсяг прав, не нижчий, ніж передбачений для студентського самоврядування, що викладені у пп. 1 – 3 даної статті.


 1. До ст. 38 «Обрання, затвердження та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу» у п.1абзац 7 викласти у такій редакції:

Вищий колегіальний орган громадського самоврядування обирає і рекомендує

власнику (власникам) або уповноваженому ним (ними) органу (особі) кандидатури претендентів на посаду керівника вищого навчального закладу, які набрали не менш як 30 відсотків голосів від статутного складу вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу під час голосування.


Замість норми 30 відсотків передбачити норму 50 % + один голос та вставити

після вказаного наступне речення: У разі потреби вибори проводити у два тури. У другому турі переможцем виборів оголошується кандидат, який набрав більшість голосів.

У такому разі абзац 8 є зайвим, а у разі його залишення визначений термін «два роки» замінити терміном «три місяці».


 1. До ст. 43 «Умови прийому на навчання до вищого навчального закладу»: п.1 викласти у такій

редакції :

Прийом на навчання до вищих навчальних закладів незалежно від форми власності

та підпорядкування навчального закладу при вступі на навчання за державним замовленням здійснюється на конкурсній основі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь вступників та їхніх здібностей з урахуванням середнього бала державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу для творчих і спортивних спеціальностей.


Окрема думка: замість поняття «творчих» слід вжити поняття «мистецьких», так як перелік творчих спеціальностей є досить широким і не чітко визначеним, що створює умови для корупції.


п.3 викласти у такій редакції: Поза конкурсом до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках, передбачених законодавством України, але не більше 20 % від кількості місць, визначених державним замовленням.


 1. До ст. 49: «Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників». У п.1: речення:

Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників визначається законодавством про працю України і становить 36 годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).


Викласти в такій редакції: Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників визначається законодавством про працю України.


п.1.: доповнити реченнями: ^ Максимальне навчальне навантаження науково-педагогічних працівників не може перевищувати 900 годин на навчальний рік.

Максимальне навчальне навантаження педагогічних працівників не може перевищувати 720 годин на навчальний рік. 1. До ст. 54, п.1: абзац 10 викласти у такій редакції: надання пропозицій щодо умов плати за

навчання на основі розмірів плати, розрахованих планово-фінансовим відділом вищого навчального закладу згідно витрат на організацію навчального процесу.


 1. До ст. 67 «Фінансування вищих навчальних закладів»: з 4-го абзацу п.1 вилучити

словосполучення: «з урахуванням державного замовлення, визначеного»


доповнити пунктом 11 такого змісту: Особи, які успішно навчаються у вищих

навчальних закладах державної або комунальної форми власності за денною формою навчання за кошти державного або місцевого бюджету, забезпечуються стипендіями у розмірі не менше визначеного прожиткового мінімуму. Порядок призначення і виплати стипендій встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Крім того, за пропозицією профкому Сумського держуніверситету, подаємо на розгляд такі пропозиції:

1. У зв'язку з потребами нашого народного господарства, а також з урахуванням того, що слід підвищувати роль точних і природничих наук, оскільки країні потрібні інженери, будівельники, а середня школа не готова до їх підготовки, слід мати два види магістрів: магістр - дослідник і магістр - спеціаліст.
2. Тривалість навчання на рівень бакалавра повинна бути 3,5 - 4 роки, магістратура - для наукового напрямку - 1,5-2 роки. Для спеціалістів - 1 - 1,5 року.
3. Магістратура може бути тільки на базі бакалавра.


Голова обласної

організації Профспілки М.І. Малимоненко

Схожі:

Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПрофспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни
move to 0-16668161
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПрофспілка працівників освіти І науки України Донецька обласна організація Профспілки працівників освіти І науки України обласний комітет
Стосовно нарахування заборгованості за вислугу років педагогічним працівникам за період відпустки
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПрофспілка працівників освіти І науки України Донецька обласна організація Профспілки працівників освіти І науки України обласний комітет
Стосовно нарахування заборгованості за вислугу років педагогічним працівникам за період відпустки
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти І науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується...
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПоложення про Донецьку обласну організацію профспілки працівників освіти І науки України
Структура Донецької обласної організації профспілки працівників освіти І науки України (далі – обласна організація профспілки) організовується...
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПрофспілка працівників освіти І науки України Донецька обласна організація Профспілки працівників освіти І науки України обласний комітет
О работе Кировской, Петровской районных г. Донецка организаций профсоюза по повышению роли первичных профсоюзных организаций учреждений...
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПрофспілка працівників освіти І науки України Донецька обласна організація Профспілки працівників освіти І науки України обласний комітет
О работе Кировской, Петровской районных г. Донецка организаций профсоюза по повышению роли первичных профсоюзных организаций учреждений...
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconПрофспілка працівників освіти і науки України Сумський обком профспілки працівників освіти і науки України Профспілкова організація Сумського державного університету
Плану заходів з підготовки та внесення змін до деяких нормативно-правових актів щодо удосконалення надання бюджетними установами...
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconДніпропетровський обком профспілки працівників освіти І науки україни 49000, м. Дніпропетровськ, К. Маркса,93 тел./ факс 744-58-55, тел. 744-58-45
У зв’язку з наданням інформації в ЦК профспілки працівників освіти І науки України просимо до 8 червня 2012р надати дані про своєчасність...
Профспілка працівників освіти І науки україни сумська обласна організація профспілки працівників освіти І науки україни iconСтатут профспілки працівників освіти І науки україни м. Київ, 2010 р. Статут профспілки працівників освіти І науки україни
України «Про об’єднання громадян», Кодексу законів про працю України, законодавства про освіту та прийнятих відповідно до них інших...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи