МетодичнІ вказівки icon

МетодичнІ вказівки
Скачати 108.15 Kb.
НазваМетодичнІ вказівки
Дата02.07.2012
Розмір108.15 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Краплі як лікарська форма, визначення, характеристика, вимоги до них, класифікація. Технологія крапель, оцінка якості, закупорювання та зберігання. Краплеміри (стандартний і нестандартний) та їх калібрування.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

Тема: Краплі як лікарська форма, визначення, характеристика, вимоги до них, класифікація. Технологія крапель, оцінка якості, закупорювання та зберігання. Краплеміри (стандартний і нестандартний) та їх калібрування

^ Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

Актуальність теми: У формі крапель виписується ряд ЛЗ для внутрішнього і зовнішнього застосування. Малий об’єм крапель і значна концентрація ЛР обумовлюють специфічний спосіб їх приготування, дозування, отже, знання особливостей технології є необхідним для приготування якісних ЛЗ.

^ 2. Навчальнi цілі:

2.1Студент повинен знати:

- характеристику крапель, як ЛФ;

- принципи дозування крапель стандартним і нестандартним краплемірами;

- особливості дозування крапель;

- особливості технології крапель.

2.2. Вміти

- Оцінювати правильність виписування рецептів і здійснювати перевірку доз сильнодіючих речовин (при необхідності).

 • Користуватися ДФ, іншою НТД і довідковою літературою для пошуку необхідної документації щодо приготування крапель.

 • Розраховувати кількість води та інгредієнтів для приготування лікарських форм.

 • вибирати і обґрунтувати оптимальну технологію крапель за індивідуальними прописами.

^ 3. Матеріали для самостійної позааудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліни


Знати


Вміти


 • Попередні:

1. Латинська моваОснови латинської термінології, структуру рецепта


Читати рецепти латинською мовою

 • Наступні:

1. Організація та економіка фармації

2. ФармакологіяПравила виписування рецептів згідно нормуючих документів

Визначення доз і їх класифікацію


Оцінювати правильність оформлення рецептів згідно нормуючих документів.

Перевіряти разові і добові дози, коректувати їх.

 • Міжпредметна інтеграція:

1. Неорганічна та фармацевтична хімія

2. ФізикаВластивості інгредієнтів та допоміжних речовин

Одиниці виміру маси та об’єму тілаВміти знаходити властивості речовин у ДФ і довідковій літературі.

Користуватися терезами та мірним посудом


Зміст

Краплі – це рідкі ЛФ для внутрішнього та зовнішнього застосування, які прописуються у невеликих кількостях і дозуються краплями. У формі крапель прописують неводні (спиртові, гліцеринові, олійні) розчини лікарських речовин, суспензії, емульсії.

^ Вимоги до крапель:

 • відповідність анатомо-фізіологічним особливостям шляху введення і фізико-хімічним властивостям лікарських речовин;

 • сумісність лікарських та допоміжних речовин, точність концентрації ЛР і об’єму (маси) крапель, стабільність (для суспензій та емульсій), відсутність механічних включень.

Класифікація за застосуванням:

 • краплі для внутрішнього використання

 • краплі для зовнішнього використання (очні, носові, вушні).

Технологія крапель включає підготовчу та основні стадії. На підготовчій перевіряють:

 • у складних краплях сумісність інгредієнтів;

 • у краплях для внутрішнього застосування – дози отруйних і сильнодіючих речовин;

 • проводять санітарну обробку;

 • підготовлюють допоміжний матеріал, флакони та ін.

Основні стадії:

 • розчинення ЛР;

 • проціджування розчину;

 • для суспензій та емульсій диспергування ЛР, олій, і при необхідності, стабілізацію з допомогою ПАР та інших речовин;

 • контроль на відсутність механічних включень;

 • укупорку і оформлення.

Водні розчини лікарських речовин прописуються в формі крапель звичайно в кількості 5-15 мл. Малий об'єм крапель вносить деякі особливості в їх технологію.

Для того, щоб зберегти необхідну концентрацію лікарських речовин і об'єм, лікарську речовину розчиняють приблизно в половинній кількості розчинника. Одержаний розчин проціджують через ватний тампон, попередньо промитий очищеною водою. Решту розчинника проціджують через цей же тампон.

В краплях для внутрішнього застосування часто прописують речовини списку А та Б, тому виникає необхідність перевірки доз.

^ Перевірку доз отруйних і сильнодіючих речовин у краплях проводять у такій послідовності:

 1. Якщо краплі являють собою водний розчин ЛР, а кількість речовини у розчині незначна, то при перевірці доз вважають, що в 1 мл такого розчину міститься 20 крапель (за стандартним краплеміром). При перевірці доз розраховують:

А) загальну кількість крапель – перемножують об’єм розчину в мілілітрах на 20.

Б) кількість прийомів – розраховану загальну кількість крапель ділять на кількість крапель, які прописані в рецепті на одноразовий прийом.

В) ^ Разову дозу отруйної і сильнодіючої речовини розраховують шля­хом ділення прописаної кількості речовини на кількість прийомів. Добову дозу підраховують, помноживши разову дозу на кількість прийомів на добу. Розраховані разові і добові дози порівнюють з вищими дозами даної речовини, наведеними в ДФ.

Наприклад, візьми розчину атропіну сульфату 0,1% - 10 мл. Дай. Познач. По 5 крапель 3 р/д.

А) 10 мл х 20 кр = 200 кр

Б) 200 кр : 5 кр = 40 прийомів

В) 0,01 : 40 прийомів = 0,00025 разова доза

0,00025 х 3 = 0,00075 добова доза

Вищі дози атропіну за ДФ Х 0,001 (0,003). Отже, дози не завищені.

 1. При перевірці доз отруйних і сильнодіючих речовин у суміші настойок і ін. галунових препаратів необхідно враховувати кількість крапель в 1 мл цих рідин (ДФ ХІ, таблиця крапель). Схема розрахунку така ж сама, як у випадку перевірки доз у краплях – водних розчинах.

^ При виготовленні крапель слід дотримуватись наступних вказівок:

1. При прописуванні в краплях отруйних і сильнодіючих речовин у кількості менше 0,05 г використовують заздалегідь приготовлені концентровані розчини цих речовин.

Rр.: Аtropini sulfatis 0,01

Аquae purificatae 10 ml

Da. Signa. По 4 краплі 2 рази на день.

Краплі для внутрішнього застосування, до складу яких входить отруйна лікарська речовина атропіну сульфат, виписаний у кількості менше 0,05 г.

Дози атропіну сульфату (разова 0,0002 і добова 0,0004 г) не завищені.

Для приготування крапель використовують 1 % (1:100) розчин атропіну сульфату.

Розрахунок: розчину атропіну сульфату 1 % 0,01 х 100 = 1 мл; води очищеної 9 мл.

У флакон для відпуску відмірюють 9 мл води очищеної та 1 мл 1 % розчину атропіну сульфату, який одержують у провізора-технолога за вимогою. Флакон закупорюють та оформляють до відпуску.

2. Краплі, як правило, не проціджуються, крім водних розчинів.

3. При розчиненні сухих інгредієнтів слід звернути увагу на їх розчинність у відповідних рідинах. У таких випадках готують два розчини: у склянці для відпуску той, якого менше, а у підставці той, якого більше. Потім розчини зливають.

4. Якщо краплі є сумішшю рідких препаратів, то згідно наказу № 197 у склянку для відпуску їх додають у такій послідовності:

- водні не пахучі і нелеткі рідини;

- спиртові розчини у порядку збільшення концентрації спирту;

- пахучі і леткі рідини.

5. Спиртовий розчин нітрогліцерину необхідно додавати у останню чергу, тому у випадку звітрювання спирту, як розчинника, може статися вибух.

6. При виготовленні крапель, що вміщують кодеїну фосфат разом з бромідами, розчини бромідів додають до розчинів кодеїну фосфату, щоб запобігти утворенню важкорозчинного кодеїну гідро броміду.

7. У деяких випадках не вдається досягти повного розчинення сухої речовини, наприклад, калію броміду в настойках або спиртових розчинах. По узгодженню з лікарем необхідно замінити калію бромід на натрію бромід, який має більшу розчинність у спиртах або, якщо дозволяє пропис, додати декілька крапель води очищеної.

^ Оцінка якості крапель – перевіряють:

 • документацію (рецепт, ППК), оформлення, упаковку, колір, запах, відсутність механічних включень, відхилення в об’ємі.

До складу багатьох ліків дуже часто входять різні рідини в малих кількостях, в тому числі і сильнодіючі. Ці рідини в кількостях до 2 г відмірюють краплями. Вага крапель різних рідин неоднакова і залежить від поверхневого натягу, питомої ваги рідини, діаметру отвору краплеміра, ступеня наповнення рідиною. Для відмірювання рідин, зазначених у рецепті в краплях, а також при відпуску отруйних, сильнодіючих та інших рідких лікарських засобів, прописаних у малих кількостях, Державна фармакопея рекомендує користуватись стандартним (нормальним) краплеміром. При капанні нормальним краплеміром при t 200С з 1 г дистильованої води виходить 20 крапель (вага однієї краплі дорівнює 0,05). Крім нормального краплеміра, для відмірювання неотруйних рідин застосовують звичайні піпетки. У цих випадках проводять калібрування емпіричного краплеміру.

Для цього на ручних терезах визначають вагу 200 крапель. Припустимо, що вага дорівнює 40, отже, число крапель в 1 г дорівнює 200/4 = 50 крапель.

1 крапля приблизно дорівнює 0,02 грам 4/200 = 0,02.

На етикетці штанглазу, до горлишка якого прикріплюють піпетку, додатково роблять відмітки: 1 крапля = 0,02

1,0 = 50 краплям.

^ Калібрування нестандартних краплемірів

Калібрування піпетки проводять по відповідній рідині при п’ятикратному визначенні маси 20 крапель рідини. Знаходять середню масу 20 г. Наприклад, середня маса 20 г настойки конвалії дорівнює 0,31 г

Тоді: 0,3 г-20 кр х = 20х1/0,31 = 64 кр

1 г- х

Відповідно, в 1 г настойки конвалії міститься 64 краплі за емпіричним каплеміром. За ДФ ХІ т.2 с.134 знаходимо, що в 1 г настойки конвалії 56 стандартних крапель.

Звідси.: 56 стан. кр. - 64 нест. кр х = 64/56 = 1,1 нест. кр

1 стан. кр - х нест. кр 1 ст. кр. = 1,1 нест. кр.

Для визначення кількості нестандартних крапель в 1 мл настоянки конвалії використовують одержане співвідношення. За табл. крапель ДФ ХІ т.2 ст. 134 знаходимо, що в 1 мл настоянки конвалії за стандартним краплеміром міститься 50 крапель.

50 х 1,1 = 56 нестанд. кр

0,1 мл = 5,5 нестанд. кр

На флакон, до якого прикріпляють калібровану піпетку додають етикетку:

Tinctura Convallariae

1 ст кр = 1,1 нест. кр.

0,1 мл = 5,5 нест кр

Відповідно, маси за прописом виписано 20кр-беруть 22гр (20х1,1=22кр), а 0,6мл-33 кр.

^ 3.2. Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

7. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

^ 3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Характеристика крапель як лікарської форми. Класифікація крапель.

2. Перевірка доз отруйних і сильнодіючих лікарських речовин в краплях.

3. Особливості технології крапель - водних розчинів лікарських речовин, її обгрунтування.

4. Технологія крапель для внутрішнього застосування – розчинів лікарських речовин у суміші настойок та інших препаратах.

5. Технологія крапель для зовнішнього застосування .

6. Оцінка якості крапель.

7. Зберігання крапель і оформлення до відпуску.

8. Крапле міри. Калібрування нестандартного крапле міру.

4. Матеріали для післяаудиторної роботи. Тематика НДРС.

„Вдосконалення технології крапель”.

Схожі:

МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
МетодичнІ вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
МетодичнІ вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи