\"Затверджено\" icon

"Затверджено"
Скачати 175.18 Kb.
Назва"Затверджено"
Дата10.07.2012
Розмір175.18 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Мазі як лікарська форма. Визначення, характеристика, класифікація та вимоги до них. Мазеві основи, їх класифікація. Вплив основ на біологічну доступність лікарських речовин з мазей. Основні правила введення лікарських речовин у мазі. Приготування гомогенних, емульсійних і комбінованих мазей. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

8 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

Тема: Мазі як лікарська форма. Визначення, характеристика, класифікація та вимоги до них. Мазеві основи, їх класифікація. Вплив основ на біологічну доступність лікарських речовин з мазей. Основні правила введення лікарських речовин у мазі. Приготування гомогенних, емульсійних і комбінованих мазей. Оцінка якості. Напрямки вдосконалення.

^ Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 8 год.

1. Актуальність теми: Фізико-хімічні властивості ЛР та вид основи мають визначальний вплив на вибір оптимальної технології мазей, тому засвоєння основних правил і набуття вмінь та навичок з урахуванням біофармацевтичних та фармакологічних чинників мають велике значення для засвоєння технології мазей.

^ 2. Навчальні цілі:

2.1. Студент повинен знати:

 • Характеристику мазей – як лікарської форми;

 • Класифікацію мазей по призначенню за основами, за характером основ.

2.2. Вміти:

- Оцінювати правильність виписування рецептів і здійснювати перевірку доз сильнодіючих речовин (при необхідності);

- Користуватися ДФ, іншою НТД і довідковою літературою для пошуку необхідної документації щодо приготування мазей.

 • Вибрати основу для мазей в залежності від призначення;

 • Приготувати мазь-розчин, мазь-сплав, мазь-емульсію;

 • Приготувати мазь-суспензію, якщо сухих інгредієнтів у сумі до 5%;

 • Приготувати мазь-суспензію, якщо сухих інгредієнтів у сумі між 5%-25% та більше 25%;

 • Приготувати мазі змішаного типу (комбіновані).

Матеріали для доаудиторної самостійної роботи:

3.1. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни


Знати


Вміти


 • Попередні:

1. Латинська моваОснови латинської термінології, структуру рецептаЧитати рецепти латинською мовою


Наступні:

1. Організація та економіка фармації

2. ФармакологіяПравила виписування рецептів згідно нормуючих документів

Визначення доз і їх класифікацію


Оцінювати правильність офор­млення рецептів згідно НТД.

Перевіряти разові і добові дози, коректувати їх.

Міжпредметна інтеграція:

1. Неорганічна та фармацевтична хімія

2. ФізикаВластивості інгредієнтів та основи

Одиниці виміру маси і об΄єму тілаВміти знаходити властивості речовин у ДФ і довідковій літературі.

Користуватися терезами і мірним посудомЗміст

Мазі – м’яка ЛФ для зовнішнього застосування, складається з лікарської та допоміжної речовини (основи) і наноситься на шкіру, тканини або слизову оболонку.

Класифікація мазей:

 1. За дією і місцем застосування:

- поверхневої дії (покривні, захисні та косметичні мазі);

- глибокої дії (проникаючі та резорбтивні мазі).

 1. За місцем застосування:

- дерматологічні (власне м’які ЛФ);

- очні;

- для носа;

- ректальні, уретральні, вагінальні.

 1. Враховуючи фізико-хімічні властивості інгредієнтів мазі поділяють за:

А) консистенцією:

- мазі; - креми; - гелі; - пасти; - лініменти (рідкі мазі).

Б) За типом дисперсної системи:

- гомогенні мазі (мазі-розчини, мазі-сплави, екстракційні мазі);

- гетерогенні (суспензійні, емульсійні та комбіновані мазі).

В) За типом основи:

- ліпофільні ( гідрофобні);

- гідрофільні;

- дифільні (гідрофільно-ліпофільні).

^ Вимоги до мазей.

Мазі повинні мати певні консистентні властивості, які характеризуються реологічними показниками: еластичністю, пластичністю, в’язкістю, періодом релаксації, від яких значною мірою залежить фармакодинаміка мазей. М’яка консистенція забезпечує зручність застосування їх при намазуванні на шкіру, слизові оболонки, а також вивільнення з них ЛР.

Мазі повинні мати оптимальний ступінь дисперсності ЛР і їх рівномірний розподіл, повинні бути стабільні, без сторонніх домішок і з точною концентрацією ЛР.

Мазі складаються з діючої речовини і основи. Мазева основа забезпечує концентрацію ЛЗ та їх терапевтичну активність, необхідні фізико-хімічні властивості і певний об’єм мазі.

^ Вимоги до мазевих основ (ДФ України):

- мати мажучу здатність, тобто необхідні структурно-механічні властивості (в’язкість, пластичність, текучість);

- добре сприймати ЛР (мати абсорбційні властивості);

- не змінюватись під дією повітря, світла, коливань температури і не реагувати з ЛР, що вводяться в неї, тобто мати хімічну стійкість;

- бути індиферентною у фармакологічному відношенні, відповідати значенню рН шкіри;

- не піддаватись обсіяності мікроорганізмами;

- не повинна забруднювати одяг, не бути надмірно липкою, легко змиватися за допомогою мила і без нього;

- властивості основи повинні відповідати фармакологічному ефекту ЛФ.

^ Класифікація мазевих основ. Мазеві основи класифікують за здатністю взаємодіяти з водою.

За здатністю основ взаємодіяти з водою їх можна розділити на три групи:

І. Ліпофільні:

 1. Жири (жир свинячий, гідрогенізовані жири, жирні олії)

 2. Воски (ланолін, спермацет, віск жовтий, віск білий)

ІІ. Гідрофільні

 1. Гелі високомолекулярних вуглеводів і білків (ефір целюлози, крохмальні, желатинові, агарові).

 2. Гелі неорганічних речовин (бентоніту, аеросилу, фітостерину).

 3. Гелі синтетичних ВМС (поліетиленоксид, поліакриламід).

ІІІ. Дифільні

 1. Гідрофільно-ліпофільні (сплави ліпофільних основ з емульгаторами).

 2. Основи типу в/о. Сплав вазеліну з ланоліном водним.

 3. Основи типу о/в. Основи жирів і води (стабілізатори).

Згідно ДФ Х та ХІ якщо не вказана мазева основа, крім того коли мазь є фармакопейною, потрібно брати вазелін. ДФ України вказує, що тип основи вибирають в залежності від фармакологічного ефекту.

^ Технологія мазей

Приготування гомогенних мазей. Гомогенні мазі за способом одержання поділяють на мазі-сплави, мазі-розчини та екстракційні мазі.

Мазі-сплави – це поєднання декількох плавких взаєморозчинних компонентів. До складу їх можуть входити жири, воски, вуглеводні, смоли та ін. речовини. Сплавлення інгредієнтів проводять на водяній бані в фарфоровій чи емальованій чашці. Спочатку розплавляють тугоплавкі, а потім легкоплавкі речовини. Сплав проціджують через марлю в один шар в гарячому вигляді при температурі 50-600 С в ступку і помішують до повного охолодження. Рідкі інгредієнти додають в останню чергу.

Приклад. Rp.: Naphthalani liquidi raffinati 70,0

Paraffini 18,0

Petrolati 12,0

M. f. ung.

D.S. Для пов’язок.

Розплавляють петролатум (температура плавлення 60-620 С), до одержаного розплаву при помішуванні додають парафін (температура плавлення 50-540 С) і в останню чергу – нафту нафталанську. Сплав перемішують до повного остигання.

Мазі-розчини – мазі, що мають ЛР розчинні у основі: анестезин до 2%, ментол, камфора, тимол, фенілсаліцилат, фенол кристалічний, хлоралгідрат.

Якщо ЛЗ, що легко розчинні у мазевій основі, прописані в невеликій кількості (до 5%), то їх спочатку розтирають з рівною кількістю жирного або вазелінового масла, потім частинами додають основу, старанно перемішують до однорідності. У випадку прописування ЛР у значній кількості їх розчиняють при обережному нагріванні на водяній бані в розплавленій основі у фарфоровій чашці.

При приготуванні мазей-розчинів треба враховувати:

1) якщо ЛР має леткі властивості (камфора, метол, фенол та ін.), то її розчиняють у напівостиглій основі (45-500 С);

2) не слід готувати перенасичені розчини, бо при охолодженні можуть викристалізовуватися розчинені речовини;

3) багато ЛП, що розчинні у жирових основах, знижують температуру плавлення основи внаслідок утворення евтектики. Тому до таких мазей-розчинів додають ущільнюючі компоненти – 10% воску або парафіну від загальної маси.

При одночасному прописуванні речовин, які утворюють евтектику, для запобігання цього порошки розчиняють в окремих ступках змішуючи при охолодженні разом.

Приклад. Rp.: Mentholi 0,1

Vaselini

Lanolini aa 5,0

M. f. ung.

D. S. Мазь (при дерматозних сверблячках).

Мазь-розчин з лікарською речовиною, розчинною в мазевій основі.

У фарфоровій чашці розтоплюють на водяній бані по 5 г ланоліну і вазеліну. До напівохолодженого сплаву додають 0,1 г ментолу, суміш помішують до повного його розчинення і виходу однорідної мазі.

^ Екстракційні мазі – це мазі, що одержуються шляхом екстрагування розплавленою основою діючої речовини з лікарської рослини. Зараз зустрічаються рідко. Переважно їх готують із свіжої рослинної сировини і в основному в заводських умовах (мазь болотного сухоцвіту, мазь із листків грецького горіха).

^ Приготування гетерогенних мазей.

Суспензійні (тритураційні) мазі – це мазі, до складу яких входять лікарські речовини, які не розчинні ні в основі, ні у воді. У вигляді суспензій у дерматологічні мазі вводять також речовини, що розчинні у воді, але утворюють їдкі речовини, які викликають подразнення (резорцин, пірогалол, цинку сульфат, ртуті дихлорид). По типу суспензій готуються мазі з лікарських речовин, які вимагають великої кількості води для свого розчинення (важкорозчинні) – натрію тетраборат, кислота борна.

Технологія суспензійних мазей залежить від вмісту лікарської речовини.

Якщо сухих інгредієнтів до 5 %, то їх попередньо подрібнивши диспергують з половиною від маси порошку спорідненою до основи рідиною (масло вазелінове – при вуглеводних основах, персикова або мигдалева олія – при жирових основах, вода або гліцерин – при гідрофільних основах).

Якщо кількість нерозчинних речовин від 5 до 25 %, то їх старанно розтирають у підігрітій ступці спочатку у сухому вигляді, а потім з половинною кількістю розплавленої основи. Використання допоміжних речовин є недоцільним, тому що спричиняє розрідження мазі.

Згідно ДФ України суспензійні мазі з вмістом порошкоподібних речовин більше 25 % називають пастами. Залежно від призначення пасти поділяють на дерматологічні (лікувальні та захисні), зуболікарські і зубні. Технологія приготування: лікарські речовини попередньо подрібнюють у підігрітій ступці (40-500 С), диспергують з усією розтопленою основою.

Якщо в склад мазі входить кислота саліцилова, стрептоцид, то їх завжди попередньо розтирають з половинною кількістю спорідненої рідини (олія, вазелінове масло).

Резорцин, цинку сульфат (крім очних мазей), незважаючи на їх розчинність у воді, вводять до складу мазі у вигляді найдрібніших порошків після розтирання з невеликою кількістю олії чи вазелінового масла. Попереднє розчинення їх у воді може призвести до резорбції розчину і до розвитку загальної токсичної дії.

Приклад. Rp.: Bismuthi subnitratis 0,35

Ac. salicylici 0,15

Vaselini 20,0

M. f. ung.

D. S. Змазувати уражені ділянки шкіри.

Мазь-суспензія з вмістом твердої фази менше 5 %.

Відважені 0,15 г кислоти саліцилової подрібнюють у ступці з кількома краплями вазелінового масла (на 1 г твердої фази беруть 0,4-0,6 мл рідини). Додають 0,35 г вісмуту нітрату основного і ретельно змішують, потім додають частинами 20 г вазеліну, відваженого на пергаментну капсулу, і старанно змішують до однорідності, очищаючи целулоїдною пластинкою товкачик і стінки ступки від мазі. Переконавшись у достатньому подрібненні порошкоподібної фази, мазь перекладають у баночку.

Мазь має бути однорідною і без крупинок.

Приклад. Rp.: Streptocidi 1,0

Vaselini 9,0

M. f. ung.

D. S. Для лікування опіків.

Суспензійна мазь з вмістом 10 % твердої фази.

1 г стрептоциду, старанно подрібненого в ступці, змішують приблизно з 1 г розтопленої на водя­ній бані основи, додають решту не розтопленого вазеліну і розтирають, поки вийде однорідна мазь.

Приклад. Rp.: Zinci oxydi

Amyli tritici aa 10,0

Vaselini 20,0

M. f. past.

D. S. Наносити на вражені ділянки шкіри.

Суспензійна мазь-паста (паста цинкова).

Подрібнюють цинку оксид до максимального ступеня дисперсності і змішують з 5 г розплавленого вазеліну в підігрітій ступці. До напівохолодженої маси частинами додають крохмаль і решту напівохолодженого вазеліну (крохмаль при змішуванні з гарячим вазеліном може утворювати крохмальний клейстер).

^ Емульсійні мазі – це гетерогенні системи, які складаються з двох фаз і мать поверхню розділу. До їх складу входять речовини, що розчинні у воді або розчини, які утворюють з мазевою основою емульсії типу вода в олії. Готуючи їх, треба враховувати здатність основи вбирати рідку фазу.

Лікарські речовини, легко розчинні у воді і виписані у невеликих кількостях (калію йодид, срібла нітрат, протаргол, коларгол, солі алкалоїдів та ін.), попередньо розчиняють у мінімальній кількості води, а потім змішують з основою. Якщо вони виписані у великих кількостях, то їх диспергують з мінімальною кількістю води або вводять по типу суспензії.

Обов’язково у вигляді водного розчину вводять алкалоїди, коларгол, протаргол, танін, новокаїн.

Сухі і густі екстракти вводять до складу мазей після попереднього розтирання їх із спирто-водно-гліцериновою сумішшю (1:6:3).

Для одержання стабільних емульсійних мазей додають емульгатор. Найбільш часто викори­стовують ланолін безводний. Водний розчин заемульговують ланоліном, а потім додають основу.

Як ущільнювач іноді використовують спермацет і віск.

При приготуванні мазі, до складу якої входить протаргол, слід обов’язково вводити останній у вигляді золя. Для цього протаргол змішують з невеликою кількістю гліцерину (на 1 г – 6-8 крапель гліцерину), а потім з кількома краплями води. Залишають для набухання, заемульговують ланоліном і додають решта інгредієнтів. Якщо вода в рецепті не прописана, тоді для розчинення протарголу використовують воду, що входить до складу ланоліну водного (30 %), замінивши його після відповідного розрахунку ланоліном безводним.

Приклад. Rp.: Protargoli 1,0

Lanolini 3,0

Vaselini 8,0

M. f. ung.

D. S. Наносити на слизову носа.

Протаргол (1 г) поміщають в ступку і розтирають з 6-8 кр. гліцерину, після чого його роз­чиняють у малій кількості води (0,9 мл). Одержаний розчин протарголу емульгують 2,1 г безводного ланоліну, додають при помішуванні вазелін і перемішують до одержання однорідної маси..

Коларгол розтирають у ступці з декількома краплями води (1 г – 6-8 крапель води), залишають до повного його розчинення і потім заемульговують ланоліном.

Якщо в склад мазей входять в’язкі речовини (іхтіол, дьоготь, екстракти), то їх змішують безпосередньо з основою.

Приклад. Rp.: Kalii iodidi 50,0

Natrii thiosulfatis 0,1

Aq. purif. 4,4 ml

Lanolini anhydr. 13,5

Axungiae porcinae 27,0

M. f. ung.

D. S. Втирати в ділянку хворого суглоба.

Емульсійна мазь типу В/О з легкорозчинними у воді речовинами.

В ступку кладуть 5 г калію йодиду і 0,1 г натрію тіосульфату і розчиняють у 4,4 мл води. Одержаний розчин емульгують безводним ланоліном (13,5 г). До утвореної емульсії додають при помішувані свинячий жир, який може бути замінений консистентною емульсійною основою вода/вазелін (30 % емульсія води в сплаві з 60 частин вазеліну і 10 частин емульгатора Т-2). Мазь повинна мати жовтуватий колір.

Примітка. Натрію тіосульфат додають до мазі для попередження виділення вільного йоду. Якщо мазь з йодидом калію прописана разом з йодом, її готують без додавання натрію тіосульфату.

^ Комбіновані мазі – це мазі змішаного типу, які складаються з окремих типів мазей. Готуючи їх, керуються правилами, прийнятими для окремих типів мазей.

Комбіновані мазі звичайно готують шляхом включення твердої нерозчинної лікарської речовини в мазеву основу з наступним приготуванням мазі-розчину і емульсії.

При додаванні твердої фази до готової емульсійної мазі або при початковому змішуванні її з жироподібною мазевою основою частки твердої речовини розташовуються в мазевій основі поряд з краплями емульгованої фази.

Можливий другий технологічний варіант, при якому тверда фаза, що має гідрофільність, змочується спочатку водною рідиною. При наступному змішуванні одержаної водної суспензії з мазевою основою виходять комбіновані системи-емульсії водної суспензії в жировому середовищі. Частки твердої фази в цих випадках виявляються включеними всередину емульсованих крапель водної фази, розподілених, в свою чергу, в жировій основі. В останньому випадку часто одержують мазі більш активні в терапевтичному відношенні, ніж у першому. Таким чином, технологія суттєво впливає на терапевтичну ефективність мазі.

Приклад. Rp.: Protargoli 1,0

Mentholi 0,2

Ephedrini hydrochloridi 0,1

Vaselini 8,0

Lanolini 2,0

M. f. ung.

D. S. Мазь для носа.

Комбінована мазь, що містить ментол, розчинний в мазевій основі, який утворює мазь-розчин, ефедрину гідрохлорид і протаргол, розчинні у воді, які утворюють мазь-емульсію.

Спочатку доцільно приготувати мазь-розчин, а потім мазь-емульсію. Враховуючи, що розчинювати ефедрину гідрохлорид і протаргол разом небажано (електроліт буде діяти на колоїдний розчин), мазь можна приготувати таким чином. У ступці розтирають 0,2 г ментолу з 0,1 г вазелінового масла і змішують з частиною вазеліну. Одержану суміш відсувають до носика ступки. У ступку вносять ефедрину гідрохлорид і розчиняють у Ѕ частині води, що входить до складу водного ланоліну (30 %). Отриманий розчин емульгують з 1 частиною безводного ланоліну (70 %), змішують з розчином ментолу у вазеліні і відсувають до носика ступки. Потім протаргол розтирають з 5-6 краплями гліцерину, розчиняють у воді, емульгують ланоліном (залишком), змішують з вмістом ступки і рештою вазеліну до одержання однорідної маси. Через те, що для розчинення протарголу була використана вода, доцільно замість 2 г водного ланоліну взяти 1,4 г безводного (70 % ваги водного ланоліну).

Якщо кількість протарголу велика ідля її розчинення потрібна значна кількість води, то протаргол спочатку розтирають приблизно з половинною кількістю гліцерину (від ваги протарголу) і розчиняють додаванням кількох крапель очищеної води.

При виготовленні емульсійних мазей з ланоліном, водні та інші розчини (спиртові, гліцеринові), як правило, додають до безводного ланоліну або його сплаву з вазеліном.

Приклад. Rp.: Dimedroli 1,0

Anaesthesini 2,0

Ichtyoli

Lanolini

Vaselini aa 10,0

Aq. рurif.

M. f. Ung.

D. S. Мазь. Застосовувати у вигляді пов’язок.

Комбінована мазь, що містить анестезин, розчинний у мазевій основі, іхтіол, що утворює сплав з вазеліном, димедрол – легкорозчинний у воді.

У підігріту ступку поміщають анестезин і розтирають з невеликою кількістю (4 г) вазеліну, потім додають залишок вазеліну і ретельно перемішують до повного розчинення анестезину. Одержану масу відсувають до носика ступки, а на дно додають димедрол, воду і одержаний розчин змішують з ланоліном і іхтіолом (останній відважують разом з ланоліном), а потім вміст ступки змішують до одержання мазі, яку переносять в банку для відпуску.

^ Оцінка якості мазей.

При оцінці мазей перевіряють документи (рецепт, паспорт), упаковку, оформлення, відсутність розшарування і механічних включень, відхилення в масі.

Мазі контролюють за такими показниками якості:

- опис, ідентифікація, однорідність, маса вмісту контейнера (упаковки), мікробіологічна чистота, кількісне визначення.

- повинні мати певні консистентні властивості, що характеризуються наступними показниками: еластичність, пластичність, в’язкість;

- повинні бути однорідні без видимих крупинок (згідно ДФ України – перевіряють органолептично: при розтиранні мазка мазі на тильній частині долоні не повинно бути крупинок);

- стабільні без наявності сторонніх домішок, з точною концентрацією.

Мазі, які використовуються на велику поверхню або велику рану повинні бути стерильними – їх готують на стерильній основі в асептичних умовах.

Відпускають мазі у баночках з широким горлом, враховуючи фізико-хімічні властивості лікарських речовин. Мазі і пасти, які містять речовини, що змінюються під впливом світла, відпускають у світлонепроникних банках. Контейнер із стерильною ЛФ має бути герметичним і повинен мати пристрій для контролю першого розкриття.

Мазі зберігають у добре закупорених банках у прохолодному, захищеному від світла місці.

^ 3.2 Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

7. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

9. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

10. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

11. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.

3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Мазі, визначення, класифікація.

2. Вимоги ДФ до мазей.

3. Вимоги до мазевих основ.

4. Класифікація мазевих основ.

5. Технологія гомогенних мазей - мазей-розчинів, мазей-сплавів та екстракційних мазей.

6. Технологія суспензійних мазей.

7. Технологія емульсійних мазей.

8. Мазі комбінованого типу, їх приготування. Приклади рецептів.

9. Оцінка якості мазей, відпуск і зберігання.

Схожі:

\"Затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"Затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"Затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"Затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"Затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"Затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"Затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"Затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"Затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"Затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"Затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи