МетодичнІ вказівки icon

МетодичнІ вказівки
НазваМетодичнІ вказівки
Дата02.07.2012
Розмір85.1 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Основи для супозиторіїв, їх класифікація. Характеристика та біофармацевтична оцінка. Розрахунки кількостей основ при приготуванні супозиторіїв різними методами.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

2 години


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

Тема: Основи для супозиторіїв, їх класифікація. Характеристика та біофармацевтична оцінка. Розрахунки кількостей основ при приготуванні супозиторіїв різними методами.

^ Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 2 год.

1. Актуальність теми: Ректальні та вагінальні лікарські форми належать до дозованих лікарських форм, які вводяться у природні порожнини тіла і виявляють локальну або резорбтивну дію на організм. Приготування супозиторіїв для пацієнтів вимагає індивідуального підходу, тому вивчення даної теми є актуальним і необхідним для курсу аптечної технології лікарських форм..

^ 2. Навчальні цілі.

2.1. Студент повинен знати:

- класифікацію супозиторних основ, їх характеристику;

- розрахунок кількості основи при приготуванні супозиторіїв методом викачування та виливання.

2.2. Вміти:

- Оцінювати правильність виписування рецептів і здійснювати перевірку доз сильнодіючих речовин (при необхідності);

- Користуватися ДФ, іншою НТД і довідковою літературою для пошуку необхідної документації щодо приготування супозиторіїв;

- Вибрати основу для супозиторіїв в залежності від приготування;

- Розрахувати кількість основи для супозиторіїв методом викачування та виливання.

^ 3. Матеріали самостійної доаудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліна

Знати

Вміти

Латинська мова

Основи латинської термінології

Виписування та читання прописів латинською мовою

Неорганічна, органічна, фармацевтична хімії

Фізико-хімічні властивості інгредієнтів

Проводити випробування контролю якості супозиторіїв

Організація та економіка фармації

Положення НТД щодо пакува­ння та маркування супозиторіїв

Забезпечувати необхідні умови при зберіганні супозиторіїв


^ Зміст

Супозиторії – це дозована ЛФ, тверда при кімнатній температурі, розтоплюється або розчиняється при температурі тіла, призначена для введення в природні і патологічні отвори організму.

Залежно від місця введення розрізняють супозиторії (згідно ДФ Х та ДФ ХІ):

  • ректальні (в пряму кишку)

  • вагінальні (писарії або кульки)

  • палички (у фістульні ходи, канал шийки матки, слуховий прохід)

Згідно ДФУ (у ДФУ палички не вказані):

  • ЛЗ для ректального застосування (ректальні)

  • ЛЗ для вагінального застосування (литі писарії або вагінальні супозиторії)

^ Ректальні супозиторії– повинні мати форму конуса, довжина від 2 до 4 см, діаметр – 1-1,5 см, вага – від 1 до 4 г, якщо вага не вказана, то готують масою 3 г. Вони виявляють місцеву, резорбтивну дію при порушенні серцево-судинної діяльності, нервово-психічних розладах і т.д.

^ Вагінальні супозиторії – форма кульки або глобулів, овулі або яйцеподібна форма у вигляді писаріїв або язичків. Маса – від 2 до 6 г, якщо не вказана – готують масою 4 г. Їх прописують, в основному, з метою місцевої дії: дезінфікуюча, в’яжуча, припікаюча, анестезуюча, протизаплідна.

^ Супозиторні основи. Вимоги до основ:

- повинні бути досить твердими при кімнатній температурі і плавитися або розчинятися при температурі не вище, ніж 370 С, тобто повинні мати здатність різко переходити від твердого стану до рідини, обминувши стадію розм’якшення – мазеподібну стадію, мати достатню в’язкість, відсутність запаху, забезпечувати максимальний контакт між ЛР і слизовою;

- повинні бути хімічно і фармакологічно індиферентними, не мати подразнюючої дії і не змінюватися під дією зовнішніх факторів;

- вони повинні легко набувати відповідної форми, змішуватися з можливо більшою кількістю ЛР, не взаємодіяти з ними і бути стійкими при зберіганні;

- основи повинні легко вивільняти ЛР, сприяти виявленню їх фармакологічної дії, що залежить як від властивостей основ, так і від способу введення в основу ЛР;

- повинні мати відповідні реологічні показники і оптимальні структурно-механічні властивості.

Розрізняють супозиторні основи гідрофобні і гідрофільні.

^ Гідрофобні основи (ДФ ХІ) – масло какао, сплави його з парафіном і гідрогенізованими жирами, рослинні і тваринні гідрогенізовані жири, твердий жир, ланоль, сплави гідрогенізованих жирів з воском, твердим парафіном та ін. Масло какао отримують способом гарячого пресування з підсмаженого і очищеного насіння шоколадного дерева. Має різко виражену температуру плавлення (30-340 С), змішується з різними ЛР. При його зберіганні при температурі вище 100 С піддається фазовим перетворенням, що ведуть до утворення модифікацій, які плавляться при температурі 24-260С (супозиторії деформуються в руках хворого). При нагріванні вище температури плавлення (350 С) воно важко твердіє. Тому його використовують в основному тільки для методу ручного викачування і пресування супозиторіїв.

Гідрогенізовані жири – бутирол (50 % гідрогенізованих жирів, 20% парафіну, 30% масла какао), гідрогенізовані жири з домішками ПАР (сплав гідрованої олії бавовникової з 4-5% емульгатора Т-2).

Ланоль – суміш ефірів фталевої кислоти з високомолекулярними спиртами кашалотового жиру. Використовується для приготування супозиторіїв методом виливання.

^ Гідрофільні основи (ДФ ХІ) – желатино-гліцеринові і мильно-гліцеринові гелі, сплави поліетиленоксидів різної молекулярної маси. Процес всмоктування ЛЗ із цих основ відбувається незалежно від температури їх плавлення, бо всмоктування обумовлюється тільки швидкістю дифузії ЛЗ з основи і швидкістю розчинення самих основ. Ці основи можуть застосовуватися для приготування свічок, кульок і паличок тільки методом виливання.

Желатино-гліцеринова основа – склад: желатину 1 частина, води 2 частини, гліцерину 5 частин. Приготування: нарізаний на дрібні частини желатин обливають очищеною водою кімнатної температури і залишають набухати на 30-40 хвилин, після чого додають гліцерин і трохи нагрівають до утворення прозорої однорідної маси. Готової основи повинно бути 8,0 г. Через малу механічну міцність найчастіше використовується для приготування вагінальних супозиторіїв.

Мильно-гліцеринова основа – це розчин мила в гліцерині, згідно ДФ Х на 20 супозиторіїв – гліцерину 60,0 г, натрію карбонату (кристалічного) 2,6 г, кислоти стеаринової 5,0 г.

Поліетиленоксидні основи – застосовуються для вагінальних форм – ПЕО-400 60%, ПЕО-4000 20%, ПЕО-1500 20%.

^ Розрахунок кількості основи при приготуванні супозиторіїв методом виливання.

Якщо кількість основи не вказана, то розрахунок проводять виходячи із об’єму форми і у цьому випадку враховують об’єм зайнятий ЛР використовуючи коефіцієнт заміщення ж/ (він показує, яка кількість ЛР займає той самий об’єм, що і 1 г жирової основи) або обернений коефіцієнт заміщення /1/Еж/ (це кількість жирової основи, яка займає 1 вагову частину ЛР). Якщо ЛР прописано менше 5%, то коефіцієнтом заміщення або оберненим коефіцієнтом заміщення можна знехтувати. Желатино-гліцеринова або гідрофобна маса порівняно з жировою має більшу питому вагу і при однаковій вазі займає менший об’єм. Тому при розрахунках желатино-гліцеринової основи, її треба брати в 1,21 рази більше, ніж жирових основ.

^ 3.2. Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

7. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

9. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

10. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

11. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.

^ 3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Вимоги до основ, що використовуються для приготування супозиторіїв.

2. Класифікація основ, що використовуються для приготування супозиторіїв.

3. Характеристика гідрофобних супозиторних основ.

4. Характеристика гідрофільних супозиторних основ.

5. Розрахунок кількості основи при виготовленні супозиторіїв методами викачування та виливання.

4. Матеріали для післяаудиторної роботи. Тематика НДРС.

“Впровадження нових перспективних супозиторних основ.”

Схожі:

МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
МетодичнІ вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
МетодичнІ вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи