МетодичнІ вказівки icon

МетодичнІ вказівки
Скачати 121.39 Kb.
НазваМетодичнІ вказівки
Дата02.07.2012
Розмір121.39 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Рецепт, його значення. Структура рецепту. Державна фармакопея. Історія вітчизняних фармакопей.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

^ Тема: Рецепт, його значення. Структура рецепту. Державна фармакопея. Історія вітчизняних фармакопей.

Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

^ 1. Актуальність теми: У повсякденній практичній роботі фармацевт-бакалавр постійно працює з рецептами, користується Державною Фармакопеєю та іншими НТД, положення яких допомагають йому у професійній діяльності, чим і пояснюється теоретична і практична необхідність вивчення даної теми.

^ 2. Навчальні цілі:

2.2 Студент повинен знати:

- Основні терміни в технології ЛФ;

- Державне нормування виробництва(4 напрямки);

- Структура ДФ, Міжнародна Фармакопея, ТФС, ФС, ТУ;

- Структуру рецепту, його значення;

- Правила прописування рецепту.

2.3 Вміти

- Виписувати рецепти з врахуванням віку хворого, порядку оплати ліків і характеру дії інгредієнтів.

- Знати основні напрямки нормування виробництва лікарських препаратів.

- Навчитися працювати з основними документами, які нормують умови і правила приготування, зберігання, відпуску та оцінку якості лікарських препаратів в умовах аптеки.

^ 3. Матеріали для самостійної позааудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліни


Знати


Вміти


  • Попередні:

1. Фармакологія


Рецепт, правила виписування, дози


Виписувати ЛФ на рецептурних бланках, перевіряти дози сильнодіючих речовин

  • Наступні:

1. ОЕФ


2. Латинська мова


Рецептурні бланки, їх форми, правила зберігання

Основи латинської термінології


Оцінювати правильність оформлення рецепту

Читати рецепт латинською мовоюЗміст

Технологія лікарських форм - наука про теоретичні основи і виробничі процеси переробки лікарських засобів у лікарські препарати шляхом надання їм відповідної форми. :

Технологія лікарських форм являється складовою частиною фармакопейної науки.

Для успішної роботи в будь-якій області науки, техніки і виробництва необхідно правильно розуміти і застосовувати терміни, які мають відповідне поняття.

Термін (від лат. terminus - границя) - слово або словосполучення, яке відображає відповідне поняття будь-якої спеціальної області науки, техніки та ін.

Термінологія технології лікарських форм складається із назв лікарської форми і галенових препаратів (таблетки, порошки, екстракти і т.д.), а також позначення виробничих операцій і апаратів.

В технологічній термінології - часто в порівнянні з іншими фармацевтичними науками зустрічаються фармакологічні, фармакогностичні і фармакохімічні терміни.

Зв’язок основних понять і термінів технології лікарських форм.


Фармакологічний засіб
Лікарська речовина Допоміжна речовина

отруйна основоутворююча

сильнодіюча стабілізуюча

несильнодіюча пролонгуюча

коригуюча та інші.

^ Лікарська рослинна сировина

Л і к а р с ь к а ф о р м а

порошки розчини мазі

таблетки настойки пасти

драже екстракти лініменти

гранули настої супозиторії

пілюлі відвари пластирі

краплі

емульсії

суспензії


^ Пакувальний матеріал Лікарський препарат


Лікарський засіб (ЛЗ) – речовина або суміш речовин природного чи синтетичного походження, що має певну біологічну активність і дозволена МОЗ до застосування людиною і тваринами.

^ Лікарська речовина – це ЛЗ, який є індивідуальною хімічною сполукою.

Лікарська сировина являє собою природні речовини в необробленому вигляді або піддані простому, вихідному обробленню, які вимагають при використанні тієї чи іншої переробки або очищення. Лікарська рослинні сировина – це рослинна сировина, дозволена уповноваженим на це органом у визначеному порядку для медичного використання

Допоміжні речовини – це додаткові речовини, необхідні для приготування ЛП в готовій ЛФ. Вони повинні бути також дозволені для медичного застосування відповідною нормативною документацією: Державною фармакопеєю, фармакопейними статтями, тимчасовими фармакопейними статтями або спеціальними ГОСТами.

^ Лікарська форма (ЛФ) – стан, який надається ЛЗ з допомогою або без допомоги лікарських речовин з метою досягнення лікувальної дії.

Лікарський препарат (ЛП) – це ЛФ, що відповідає вимогам нормативно-технічної документації, ефективна при застосуванні, зручна у використанні, має відповідний термін придатності.

Комплекс вимог, перечислених у відповідних документах, що стосується якості вихід­них і допоміжних матеріалів, якості лікарського препарату - готового продукту, може бути визначений як державне нормування виробництва лікарських препаратів.

Нормування виробництва лікарських препаратів проводиться по 4-х напрямках:

  1. обмеження числа осіб, яким дозволено готувати ЛП (право на фармацевтичну роботу мають особи, які отримали відповідну вищу освіту або середню фармацевтичну освіту (наказ № 1255 від 30.12.76));

  2. нормування якості ЛЗ і допоміжних речовин, що використовуються для виготовлення ЛП.

Нормування якості лікарських засобів регламентоване спеціальними збірниками – фармакопеями та нормативно-технічною документацією (фармакопейна стаття, тимчасова фармакопейна стаття, державні та галузеві стандарти).

  1. нормування складу пропису ЛП.

^ Склад ліків нормується стандартними (офіцинальними) та магістральними (індивідуальними) прописами. Стандартні (офіцинальні) прописи – ЛЗ і ЛП, які готуються за стандартним, затвердженими державними органами, прописами і випускаються у великих кількостях. Магістральні – ЛП, призначені для індивідуального користування, які виготовляються в аптеці. Згідно із законодавством України затверджені спеціальні єдині правила прописування рецептів і відпуску лікарських засобів для населення, які викладені в наказі № 360 від 19. 07. 05 р.

  1. нормування умов приготування і технологічного процесу виробництва ЛП.

Нормування умов приготування ЛП включає дотримання санітарного режиму, а при приготуванні ряду ЛФ – умов асептики, дотримання правил роботи з отруйними, наркотичними та прирівняними до них речовинами, а також техніки безпеки (накази МОЗ України – № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”, № 360 від 19.07.05 р. “Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень”. Зміни до наказу 360 – наказ 440 від 04.07.06 р, № 44 від 16.03.93р. “Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ”).

Нормування технологічного процесу приготування ЛП. Стадії технологічного процесу нормуються відповідними наказами МОЗ України (№ 197 від 7.09.93р. „Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем” та ін.), а також ДФ, ФС, ТФС.

Згідно із Законодавством України затверджені спеціальні єдині правила прописування рецептів і відпуску ЛЗ для населення, які викладені в наказі № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень та змінах до наказу 360 – наказ 440 від 04.07.06 р.

Рецепт – письмове звернення лікаря до фармацевта про приготування та відпуск ЛП хворому із зазначенням способу його застосування.

Структурно-логічна схема навчального матеріалу по питанню “рецепт”.

1. Значення: медичне, технологічне, економічне (господарське), юридичне.

2. Форми бланків:

- Рецептурний бланк форми номер 1 – для виписування ЛЗ і виробів медичного призначення, які відпускаються за повну вартість, безкоштовно, з оплатою 50% і, які підлягають предметно-кількісному обліку.

- Рецептурний бланк форми номер 3 – передбачений для виписування наркотичних ЛЗ та психотропних ЛП, а також наркотичних засобів в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами; трамадолу. Рецепт на право отримання ЛЗ, який містить наркотичну або психотропну ЛР (ф №3), затверджений постановою КМУ від 18.01.2003 р. № 58 „Про затвердження Порядку здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних) ЛЗ” та є бланком суворої звітності.

Реквізити рецептів:

1. штамп лікувально-профілактичного закладу.

2. дата.

3. прізвище та ініціали хворого, його вік.

4. прізвище та ініціали лікаря.

5. назва інгредієнтів та їх кількість.

6. спосіб застосування.

7. підпис лікаря.

8 особиста печатка лікаря.

9. термін дії.

У певних випадках рецепт завіряється круглою печаткою лікувально-профілактичного закладу або печаткою „Для рецептів”, підписом головного лікаря або його заступником з лікувальної роботи.

^ Правила виписування рецепту.

1. Рецепт виписується на бланках розбірливо, чорнилами або кульковою ручкою з заповненням всіх реквізитів. Всі специфічні вказівки, помітки лікаря („Хронічному хворому”, „За спеціальним призначенням” і т.п.) додатково завіряються його підписом та печаткою. Виправлення в рецепті не дозволяються.

2. На рецептурних бланках форми №1 дозволяється виписувати не більше 3-ох найменувань ЛЗ. Одне найменування ЛЗ виписується у разі:

- призначення пільговим категоріям населення бланку ф-1;

- які підлягають предметно-кількісному обліку;

- призначення наркотичних (психотропних) ЛЗ та трамадолу бланку ф-3.

3. Назва ЛЗ, формоутворюючих та корегуючи речовин, його склад, призначення лікарської форми, звернення лікаря до фармацевта про приготування і видачу ліків виписується на латинській мові. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою. Назви отруйних і наркотичних речовин пишуться на початку рецепту, а потім всі інші.

4. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних і сильнодіючих ЛЗ в дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов’язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.

5. Кількість рідких медикаментів вказується в мілілітрах , грамах або краплях, твердих і сипучих – в грамах.

6. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині рецепта проставляється позначка „cito” (швидко) або statim (негайно).

7. В рецепті повинен бути вказаний спосіб застосування ліків, доза, частота, час і умови їх прийому та його тривалість.

8. Рецепти повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров’я та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря, а в деяких випадках додатково – круглою печаткою суб’єкта господарювання, що провадить діяльність, пов’язану з медичною практикою.

9. Рецепти на ЛЗ, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.

ЛЗ мають певні хімічні і фізичні властивості, а також певну фармакологічну активність. Вони не повинні мати сторонніх домішок. Технологія виготовлення ЛЗ має забезпечувати їх відповідну стандартну якість. Норми якості лікарської сировини, яка використовується для виготовлення ЛЗ, встановлюють відповідні державні установи і публікують у вигляді спеціального збірника – Державної Фармакопеї.

^ Державна фармакопея - це збірник стандартів і обов’язкових норм для включених у неї лікарських засобів і форм, препаратів і сировини; має законодавчий характер, обов’язковий для всіх медичних, в тому числі й ветеринарних закладів та підприємств держави, що готують і засовують лікарські препарати.

^ Державна фармакопея (ДФ) - збірник державних статей (ФС), методів аналізу та інших нормативних вимог, затверджений компетентними органами відповідних країн. На даний час діє Державна фармакопея 10 і 11 вид, Державна фармакопея України .

Нові речовини, що недавно впроваджені в медичну практику, описані в тимчасових Фармакопейних статтях (ТФС), які затверджені на обмежений термін. Якість лікарських препаратів чи допоміжних речовин, що не регламентована стандартними офіційними прописами, затверджена в технічних умовах (ТУ).

^ Фармакопейна стаття – нормативно-технічний документ, що встановлюється вимоги до ЛЗ, його упаковки, умов і терміну зберігання та методів контролю якості ЛЗ;

^ Тимчасова фармакопейна стаття – це фармакопейна стаття, термін дії якої обмежений 1-3 роками.

Нормативна документація – документи, що встановлюють правила, загальні принципи або характеристики, що стосуються різних видів діяльності.

3.2 Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

7. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

^ 3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Визначення основних понять і термінів технології лікарських форм.

2. Основні напрямки державного нормування лікарських препаратів.

3. Нормування якості лікарських засобів.

4. Рецепти, значення, правила виписування згідно вимог нормуючих документів.

5. Основні складові частини рецепта. Особливі позначки на рецепті.

7. НТД.

8. Структура ДФУ.

9. Значення ДФУ.

4. Матеріали для післяаудиторної роботи. Тематика НДРС.

“Відмінності у структурі ДФ 10 та Державної ХІ”.

“Основна НТД, що регламентує відпуск ЛЗ.”

Схожі:

МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
МетодичнІ вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
МетодичнІ вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи