МетодичнІ вказівки icon

МетодичнІ вказівки
Скачати 72.02 Kb.
НазваМетодичнІ вказівки
Дата02.07.2012
Розмір72.02 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Одержання супозиторіїв методом пресування. Супозиторні преси. Розрахунки та приготування паличок. Створення нових ректальних лікарських форм.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

^ Тема: Одержання супозиторіїв методом пресування. Супозиторні преси. Розрахунки та приготування паличок. Створення нових ректальних лікарських форм.

Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

^ 1. Актуальність теми: Ректальні та вагінальні лікарські форми належать до дозованих лікарських форм, які вводяться у природні порожнини тіла і виявляють локальну або резорбтивну дію на організм. Приготування супозиторіїв для пацієнтів вимагає індивідуального підходу, тому вивчення даної теми є актуальним і необхідним для курсу технології лікарських форм.

^ 2. Навчальна цілі:

2.1Студент повинен знати:

  • Технологію супозиторіїв методом пресування;

  • Типи супозиторних пресів;

  • Технологію приготування паличок;

  • Контроль якості супозиторіїв.

2.2. Вміти

- оцінювати правильність виписування рецептів і здійснювати перевірку доз сильнодіючих речовин (при необхідності);

- користуватися ДФ, іншою НТД і довідковою літературою для пошуку необхідної документації щодо приготування супозиторіїв та паличок;

- вибрати основу для супозиторіїв в залежності від приготування;

- розрахувати кількість основи для супозиторії методом пресування.

^ 3. Матеріали для самостійної позааудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліни


Знати


Вміти


  • Попередні:

1. Латинська моваОснови латинської термінології, структуру рецепта


Читати рецепти латинською мовою


  • Наступні:

1. Організація та економіка фармації

2. ФармакологіяПравила виписування рецептів згідно нормуючих документів

Визначення доз і їх класифікацію


Оцінювати правильність оформлення рецептів згідно нормуючих документів.

Перевіряти разові і добові дози, коректувати їх.

  • Міжпредметна інтеграція:

1. Неорганічна та фармацевтична хімія

2. ФізикаВластивості інгредієнтів та допоміжних речовин

Одиниці виміру маси та об΄єму тілаВміти знаходити властивості речовин у ДФ і довідковій літературі.

Користуватися терезами та мірним посудом


^ Зміст

Метод пресування – використовують лише для супозиторних мас, які мають необхідну пластичність. Найчастіше як основу використовують бутирол, ПЕО (при пресуванні багато з них розм’якшуються). Супозиторії пресують за допомогою спеціальних пресів різних конструкцій. Вмістилища в цих пресах мають постійний об’єм, але вага свічки залежить від питомої ваги ЛР. Тому при розрахунках основи враховують коефіцієнт заміщення. Метод пресування з автоматичним дозуванням використовується на фармацевтичних заводах при масовому виготовленні свічок. В аптечних умовах застосовують ручні преси.

Палички (буж – cereoli). Слово бужі походить від французького bougie – зонд. Готують їх з пластичних жирових основ методом викачування або пресування, з желатино-гліцеринової маси – методом виливання. Відповідно до ДФ ХІ палички мають форму циліндра з загостреним кінцем і діаметром не більше 1 см. Маса палички повинна бути від 0,5 до 1 г.

При прописуванні вказується довжина і діаметр паличок, не вказуючи ваги основи, або ж вага основи і один із згаданих показників. Зазвичай діаметр палички коливається від 2 до 5 мм, а довжина – від 10 до 12 см.

У тих випадках, коли кількість основи в рецепті не вказана, її визначають за наступними формулами:

А) для жирової основи: Х = 3,14 (d/2)2 х 0,95 х l х n

Б) для желатино-гліцеринової основи: Х = 3,14 (d/2)2 х 1,15 х l х n

де Х – кількість основи, г;

d – діаметр паличок;

l – довжина паличок, см;

n – кількість паличок.

^ Удосконалення технології супозиторіїв

Проводять в напрямку розширення асортименту супозиторних основ, оцінки їх якості, створення нових ЛФ, наприклад:

- порожнисті супозиторії, які мають всередині порожнину для заповнення її в аптеці ЛР. Недолік їх – при розплавленні основи на слизову можуть потрапляти висококонцентровані розчини ЛР, що призводить до її подразнення;

- двошарові супозиторії, які складаються з оболонки і стрижня. Останній може бути виготовлений із низько плавких жирів з диспергованими речовинами, оболонка – із сплавів гідрогенізованих жирів з ПАР. У даних супозиторіях можна поєднувати різні за властивостями ЛР;

- ректальні капсули – ємкості, заповнені ЛР, рекомендують готувати з желатинової маси, що містить цукор, кислоту саліцилову, натрію метабісульфіт та інші речовини;

- пресовані супозиторії готують на твердих основах методом пресування за аналогією з таблетками.

Перспективні ректальні клізми, мазі, вливання.

^ Перспективні напрямки розвитку супозиторних ЛФ:

1. З’ясування біохімічних процесів, які відбуваються під час дії ЛЗ.

2. Створення ЛФ з контрольованим вивільненням біологічно-активних інгредієнтів, які забезпечують очікуваний терапевтичний ефект у необхідному місці і в певний час, а також з цілеспрямованою доставкою ЛР до хворого органа, що дає можливість досягнути терапевтичного ефекту меншою кількістю ЛЗ.


^ 3.3. Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.


Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

7. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.


3.4. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Характеристика методу пресування.

2. Особливості приготування паличок.

3. Технологія ректальних капсул, таблеткованих та двошарових супозиторіїв.

4. Перспективи використання ректальних і вагінальних ЛФ.

5. Удосконалення технології та упакування супозиторіїв.


4. Матеріали для післяаудиторної роботи. Тематика НДРС.

„Створення нових ректальних лікарських форм.”

Схожі:

МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
МетодичнІ вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
МетодичнІ вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи