МетодичнІ вказівки icon

МетодичнІ вказівки
НазваМетодичнІ вказівки
Дата02.07.2012
Розмір71 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Таро-закупорювальні матеріали для ін'єкційних лікарських форм. Вимоги до них, їх обробка. Апаратура для фільтрування. Закупорювання ін'єкційних розчинів та контроль на відсутність механічних домішок.”


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

Тема: Таро-закупорювальні матеріали для ін'єкційних лікарських форм. Вимоги до них, їх обробка. Апаратура для фільтрування. Закупорювання ін'єкційних розчинів та контроль на відсутність механічних домішок.

^ Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

1. Актуальність теми: Тара і пакувальний матеріал не тільки забезпечують можливість зручного застосування лікарського препарату, а й головним чином зберігання властивостей даної лікарської форми. Зовнішній вигляд упаковки ЛП має велику емоційну дію на хворого.

^ 2. Навчальні цілі:

2.1. Студент повинен знати:

  • асортимент пакувальних і закупорювальних засобів;

  • особливості пакування ін’єкційних лікарських форм;

  • принцип вибору пакувального матеріалу від фізико-хімічних властивостей компонентів.

2.2. Вміти:

  • підбирати відповідний тарозакупорювальний матеріал в залежності від способу застосування ЛФ та фізико-хімічних властивостей інгредієнтів;

  • фасувати і готовити до відпуску ін’єкційні лікарські форми.

Матеріали для доаудиторної самостійної роботи:

3.1. Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліна

Знати

Вміти

Латинська мова

Основи латинської термінології

Виписування та читання рецептів латинської мови

Фізика

Будова терезів, правила зважування на ручних і рецептурних терезах. Мірні прилади для дозування за об΄ємом.

Користуватися терезами і різнова­гами; дозувати за об΄ємом.

Неорганічна, орга­нічна, фармацевт­тична хімії

Фізико-хімічні властивості лікарських речовин. Вибір пакувального матері­алу в залежності від властивостей інгредієнтів.

Підбирати таропакувальний мате­ріал в залежності від властивостей інгредієнтів для збереження фармакологічної дії.


^ Зміст

Тара і закупорювальні засоби

Контейнери для лікарських засобів для парентерального застосування мають бути виготовлені із матеріалів, які достатньо прозорі і дозволяють візуально переглянути вміст контейнера (за винятком імплантантів).

Лікарські засоби для парентерального застосування випускають у скляних або пластикових контейнерах або у заздалегідь наповнених шприцах, що відповідають вимогам, викладеним у відповідних нормативних документах. 3акупорювальні засоби мають забезпечувати хорошу ізоляцію, запобігати доступу мікроорганізмів та інших забруднень і дозволяти одержувати частину або увесь вміст контейнера без видалення закупорювального засобу. Пластикові матеріали або еластомери, що призначені для закупорювання, мають бути достатньо густими і еластичними, щоб при проходженні голки "виділялася найменша кількість часток. Закупорювальні засоби для багатодозових контейнерів мають бути достатньо еластичними, щоб забезпечити герметичність упаковки при видаленні голки.

В умовах аптек при екстемпоральному приготуванні розчинів традиційно використовують скляні контейнери (флакони) з нейтрального скла марки НС-1, НС-2, НС-3, об'ємом від 50 до 500 мл, а також флакони із склодроту з нейтрального скла марки НС-1 об'ємом 10-20 мл. Впроваджуються також контейнери із пластикових матеріалів.

Для розчинів із терміном зберігання не більше 2-х діб допускається використання флаконів із скла марки АБ-1 (сдабколужного) після попередньої обробки флаконів з метою видалення лужних компонентів.

Скляні контейнери з водними, водно-спиртовими та олійними розчинами закривають гумовими корками ІР-21 (світло-бежевого кольору на основі силоксанового каучуку); 25-І (червоного кольору з натурального каучуку); 52-369, 52-368/І, 52-369/ІІ (чорного кольору із бутилового каучуку); ІР-119, 1Р-119А (сірого і чорного кольору із бутилового каучуку). Для забезпечення герметичності упаковки і фіксації гумових корків контейнери закатують алюмінієвими ковпачками за допомогою пристроїв ПОК-Ц ПОК-2, ПОК-3 або напівавтомата ЗП-1. Термін придатності ін'єкційних розчинів, закупорених "під обкатку” – 30 днів. Як виняток, допускається використовувати флакони із притертим корком з фіксацією їх „під обв'язку”. Термін придатності розчинів у такій упаковці - 2 доби.

Відсутність механічних включень. Розчини для ін'єкцій та інфузій повинні бути прозорими і не містити часток, які видимі неозброєним оком (10-50 мкм і більше) та невидимих часток (10 мкм і менше). Звільнення розчинів від механічних часток, а також мікробіологічних забруднень проводять за допомогою фільтрування.

За механізмом фільтрування розрізняють фільтри глибинні і мембранні.

До глибинних відносять: тканинні або ватно-марлеві, азбестові, із спечених часток скла чи металу, багатошарові паперові або із синтетичних матеріалів. У фармацевтичній практиці найчастіше використовують марлю медичну, вату гігроскопічну, папір фільтрувальний і шовк натуральний. Більш універсальними є скляні фільтри. Для ін'єкційних розчинів використовують фільтри №3 і №4 (величина пор 15-40 і 5-15 відповідно).

Мембранні фільтри це пористі середовища або тонкі плівки із полімерів (ефірів целюлози, лавсану, капрону) з певними розмірами пор. Для тонкої фільтрації застосовують мембранні фільтри типу "Владипор" МФА-А №1 (0,2 мкм) та МФА-А №2 (0,5 мкм).


^ 3.2 Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

7. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

9. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

10. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

11. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.

3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Таро-пакувальний матеріал для ін’єкційних лікарських форм.

2. Фільтрування ін’єкційних лікарських форм.

3. Типи фільтрувальної апаратури.

4. Контроль на відсутність механічних домішок.


4. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи. Тематика НДРС.

“Удосконалення пакування і відпуску ін’єкційних лікарських форм.”

Схожі:

МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
МетодичнІ вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
МетодичнІ вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи