Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах icon

Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах
Скачати 78.35 Kb.
НазваУтруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах
Дата02.07.2012
Розмір78.35 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

Тема: Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах.

^ Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

1. Актуальність теми: Сучасний арсенал лікарських і допоміжних речовин та різноманітність їх поєднання можуть стати причинами появи в екстемпоральній рецептурі аптек складних прописів, що представляють собою несумісні композиції. Виписуючи рецепт лікар, перш за все ставить за мету забезпечити високий терапевтичний ефект і не завжди враховує можливість хімічної чи фізико-хімічної взаємодії прописаних речовин, що призводить до несумісності. При готуванні ЛФ за такими прописами або у процесі їх зберігання можуть змінюватися фізичні, хімічні, технологічні властивості ЛФ, наслідком яких може бути часткова або повна втрата фармакологічної дії лікарської композиції. Тому вивчення даної теми є актуальним як у теоретичному так і в терапевтичному відношенні.

2. Навчальні цілі:

2.1. Знати:

- утруднені прописи і шляхи усунення утруднень;

 • випадки неправильного виписування рецептів, що надходять до аптек.

 • визначення поняття “несумісність”;

 • права і обовязки фармацевта по відношенню до неправильно виписаних рецептів;

 • класифікацію несумісних сполучень, причини їх виникнення.

2.2. Вміти:

 • Оцінювати правильність виписування рецептів з урахуванням сумісності ЛР.

 • Користуватись додатковою літературою для пошуку необхідної інформації по усуненню утруднень і вирішенню питання сумісності інгредієнтів в ЛФ.

 • Розпізнавати і класифікувати фізичні, фізико-хімічні, хімічні та фармакологічні несумісності.

- Реалізувати положення наказу МОЗ України від 19.07.05 р. № 360 про права і обовязки фармацевта по відношенню до неправильно виписаних рецептів.

^ 3. Матеріали для аудиторної самостійної роботи:

3.1 Міждисциплінарна інтеграція:

Дисципліни


Знати


Вміти


 • Попередні:

1. Латинська моваОснови латинської термінології, структуру рецептаЧитати рецепти латинською мовою


 • Наступні:

1. Організація та економіка фармації

2. Фармакологія


Правила виписування рецептів згідно нормуючих документів

Визначення доз і їх класифікацію


Оцінювати правильність оформлення рецептів згідно нормуючих документів.

Перевіряти разові,добові дози, їх корекція

 • Міжпредметна інтеграція:

1. Неорганічна та фармацевтична хімія

2. ФізикаВластивості інгредієнтів


Одиниці виміру маси і об΄єму тілаВміти знаходити властивості речовин у ДФ і довідковій літературі.

Користуватися терезами,мірним посудом


Зміст

Утруднені прописи – це такі поєднання ЛР, за якими фармацевт у силу своїх професійних знань може приготувати ЛП, вдаючись до особливих технологічних прийомів, не змінюючи складу і дії препарату. Роздільне розчинення ЛР у частині розчинника, роздільне змішування їх з частиною основи або іншими компонентами препарату і подальше обєднання частин застосовується для запобігання утруднень у порошках, рідких препаратах для внутрішнього і зовнішнього застосування, мазях, супозиторіях, розчинах для інєкцій, очних краплях та інших ЛФ. Деякі прописи розглядались у попередніх темах (розчинів кислоти борної, рибофлавіну, етакридину лактату, йоду, розчину Рінгера).

Візьми: Камфори

Ментолу по 1,0

Олії вазелінової 25,0

Змішай. Дай . Познач.

При змішуванні камфори з ментолом утворюється евтектична суміш, що не змішується з вазеліновим маслом, тому необхідно спочатку розчинити в маслі камфору, після чого додати ментол.

Уявні несумісності - це такі прописи, в яких антагоністичне поєднання препаратів за фармакологічною дією або хімічною взаємодією між інгредієнтами, а також зміна фізичного стану ЛЗ передбачається лікарем як лікувальний фактор.

Прикладом терапевтично раціональної комбінації ЛР є мікстура Павлова. Поєднання в одній ЛФ новокаїну та адреналіну гідрохлориду є також раціональним. Такий пропис продовжує анестезуючу дію новокаїну, тобто звуження судин адреналіну гідрохлоридом перешкоджає швидкому всмоктуванню новокаїну, що одночасно зменшує його токсичну дію на організм.

Несумісними називаються такі поєднання інгредієнтів в одній ЛФ, в яких внаслідок взаємодії між компонентами або в результаті фізичних властивостей і впливу зовнішнього середовища зміню­ються фізичні, хімічні і технологічні властивості лікарських засобів і фармакологічна дія на організм.

Відносно процесів, що приводять до несумісностей, їх розділяють на три групи.

 • Фізичні або фізико-хімічні;

 • Хімічні;

 • Фармакологічні.

Фізичні несумісності – це несумісності, при яких відбувається зміна тільки фізичного стану ЛР, що входять у препарат. Причини фізичних несумісностей можуть бути:

1. Вплив світла;

2. Вплив високих і низьких температур;

3. Нерозчинність ЛР або погіршення умов їх розчинності.

4. Незмішуваність інгредієнтів;

5. Коагуляція колоїдних систем;

6. Відволожування і розплавлення складних порошків.

7. Адсорбція ЛР;

8. Розшарування емульсій;

9. Легкість інгредієнтів.

В основі хімічної несумісності лежать різної інтенсивності непередбачені хімічні реакції одночасно прописаних ЛР, в результаті яких утворюються речовини неактивні або малоактивні, а часто і отруйні.

Класифікувати хімічні несумісності можна двояко:

1. За візуальними ознаками реакцій, що відбуваються: утворення осаду, зміна кольору, зміна запаху ЛП і виділення газів, зміни, що відбуваються без виділення зовнішніх проявів.

2. За типом хімічної реакції:

 • окисно-відновні;

 • обмінного розкладу;

 • гідролізу;

 • витіснення;

 • нейтралізації.

Фармакологічна несумісність – це таке поєднання ЛР, яке в одних випадках призводить до зниження або повної втрати лікувального ефекту, в інших – до посилення його до токсичної або проявлення небажаної побічної дії.

^ 3.2 Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

9. Перцев И.М., Чаговец Р.К. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарственных форм.-К.: Вища школа, 1987.-290с.

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995. - № 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Муравъев И.А. Козьмин В.Д. Кудрин А.Н. Несовместимость лекарственных веществ М. Медицина 1978.

5. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

6. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

7. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

8. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

9. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

10. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 356 від 18.12.97 р. Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів...

4. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

5. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

6. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

7. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

9. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

10. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

11. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.

3.3 Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Визначення поняття утруднені прописи.

2. Визначення поняття несумісності, класифікація несумісних поєднань інгредієнтів.

3. Фізичні несумісності, причини їх виникнення.

4. Хімічні несумісності, класифікація.

5. Фармакологічна несумісність.

Схожі:

Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconУтруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають...
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах icon"Затверджено"
Несумісності, обумовлені фізичними та хімічними процесами. Загальні уявлення про фармакологічні несумісності. Шляхи подолання несумісностей...
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconВимоги до лікарських речовин, що застосовуються в ін'єкційних лікарських формах. Основні стадії приготування ін'єкційних розчинів без стабілізації. Постадійний контроль якості. Умови зберігання
Вимоги до лікарських речовин, що застосовуються в ін'єкційних лікарських формах. Основні стадії приготування ін'єкційних розчинів...
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconКалендарний план практичних занять з предмету аптечна технологія лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету на VІ семестр 2012-2013 н р. спеціальність -фармація
Модуль м’які та асептичні лікарські форми. Утруднені прописи. Фармацевтичні несумісності
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconМетодичнІ вказівки
Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика. Вплив...
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconМетодичнІ вказівки
Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика. Вплив...
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconТематичний план лекцій з аптечної технології лікарських засобів для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Рм. Біофармація. Основні фармацевтичні фактори. Допоміжні речовини в технології лікарських форм, їх класифікація та характеристика....
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconЗміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри)
Вибір типу дослідження. Плацебо. Критерії ефективності лікарських засобів. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів....
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах icon"Затверджено"
Мазеві основи, їх класифікація. Вплив основ на біологічну доступність лікарських речовин з мазей. Основні правила введення лікарських...
Утруднені випадки в екстемпоральній рецептурі. Несумісності в лікарських формах. Класифікація несумісностей. Чинники, що впливають на сумісність інгредієнтів в лікарських формах iconПерелік контрольних питань до іспиту з клінічної фармації фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків
Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди, які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи