МетодичнІ вказівки icon

МетодичнІ вказівки
Скачати 81.64 Kb.
НазваМетодичнІ вказівки
Дата02.07.2012
Розмір81.64 Kb.
ТипДокументи

“Затверджено”

на методичній нараді кафедри фармації

зав. кафедри фармації

професор___________Р.Б.Косуба


Протокол №____ від ______________200 р.


Протокол №____ від ______________200 р.


МетодичнІ вказівки ____

для самостійної позааудиторної підготовки з теми:

Інфузійні розчини. Вимоги ізотонії, ізогідрії, ізоіонії. Розчини Рінгера-Локка, „Ацесоль”, „Дисоль” та ін. Напрямки вдосконалення технології розчинів для ін’єкцій. Створення асептичних умов приготування лікарських форм для ін'єкцій.


Навчальний предмет:

аптечна технологія лікарських засобів

ІІІ курс фармацевтичного факультету,

спеціальність “Фармація

ОКР „Бакалавр”

(заочна форма навчання 4 та 4,5 роки)

6 годин


Методичні вказівки склали

доц. Геруш О.В.

асист. Горошко О.М.

асист. Сахацька І.М.


Чернівці 2008

Тема: Інфузійні розчини. Вимоги ізотонії, ізогідрії, ізоіонії. Розчини Рінгера-Локка, „Ацесоль”, „Дисоль” та ін. Напрямки вдосконалення технології розчинів для ін’єкцій. Створення асептичних умов приготування лікарських форм для ін'єкцій.

^ Навчальний предмет – аптечна технологія лікарських засобів. ІІІ курс

Факультет – фармацевтичний

Тривалість - 6 год.

1. Актуальність теми: ЛФ для парентерального застосування, які готують в аптеках екстемпорально, вимагають створення асептичних умов, направлених на запобігання мікробного забруднення їх на всіх стадіях технологічного процесу. Для надання своєчасної невідкладної допомоги хворим після перенесених хірургічних втручань, отруєнь, травм необхідна велика кількість стерильних розчинів для внутрішньовенного інфузійного застосування, які за своїм складом повинні наближатись до плазми крові і бути ізотонічними. Тому засвоєння основних положень НТД, щодо забезпечення асептичних умов в аптеці, освоєння методів розрахунку ізотонічних концентрацій і осмолярності розчинів та способів їх приготування є надзвичайно актуальним і має велике теоретичне і практичне значення для майбутньої діяльності фармацевта.

^ 2. Навчальнi цілі:

2.1Студент повинен знати:

 • вимоги, які висуваються до фізіологічних розчинів;

 • класифікацію плазмозамінників.

2.2. Вміти:

 • розрахувати кількість порошку і розчинника для приготування інєкційних ЛФ;

 • приготувати стерильні розчини з використанням стабілізаторів;

 • користуватися ДФ, іншою НТД та іншою довідковою літературою для пошуку необхідної інформації щодо ізотонування та технології розчинів;

 • здійснювати основні технологічні операції з приготування фізіологічних розчинів;

 • здійснювати контроль якості приготування розчинів та оформляти їх до відпуску

 • вибирати та обґрунтовувати раціональну технологію фізіологічних розчинів.

^ 3. Матеріали для самостійної позааудиторної роботи

3.1 Міжпредметна інтеграція

Дисципліни


Знати


Вміти


 • Попередні:

1. Латинська моваОснови латинської термінології, структуру рецепта


Читати рецепти латинською мовою


 • Наступні:

1. Організація та економіка фармації

2. Фармакологія


Правила виписування рецептів згідно нормуючих документів

Визначення доз і їх класифікацію


Оцінювати правильність оформлення рецептів згідно нормуючих документів.

Перевіряти разові, добові дози,їх корекція

 • Міжпредметна інтеграція:

1. Неорганічна та фармацевтична хімія

2. ФізикаВластивості інгредієнтів та допоміжних речовин

Одиниці виміру маси та об΄єму тілаВміти знаходити властивості речовин у ДФ і довідковій літературі.

Користуватися терезами, мірним посудом


^ Зміст

Плазмозамінні розчини для інфузійного застосування

При втратах крові, порушеннях водно-електролітної і кислотно-лужної рівноваги організму та інших екстремальних станах виникає необхідність введення у кров’яне русло кровозамінник (плазмозамінних) розчинів.

Першим і найпростішим інфузійним розчином був ізотонічний 0,9% розчин натрію хлориду (1831 р.). проте цей розчин не може підтримувати постійний іонний склад плазми і у ряді випадків вводять багатокомпонентні розчини, до складу яких входить ряд солей, які є у плазмі крові.

Розчини, які за складом розчинних речовин здатні підтримувати життєдіяльність клітин і органів і не викликають суттєвих зсувів фізіологічної рівноваги називаються плазмозамінними.

^ Класифікація плазмозамінників:

1. Регулятори водно-сольового балансу і кислотно-основної рівноваги (розчин Рінгера, Рінгера-Локка, дисоль, трисоль, ацесоль) здійснюють корекцію складу крові при зневодненні.

2. Гемодинамічні (протишокові) рідини (поліглюкін, реополіглюкін). Призначені для лікування шоку різного походження.

3. Дезінтоксикаційні (гемодез, полідез) сприяють виведенню токсинів при інтоксикації різної етіології.

4. Препарати для парентерального харчування (гідролізин, поліамін). Служать для забезпечення енергетичних ресурсів організму, доставки поживних речовин до органів і тканин.

5. Кровозамінники з функцією переносу кисню.

6. Комплексні (поліфункціональні) розчини.

^ Вимоги до плазмозамінників:

Залежно від призначення вимоги до різних груп розчинів дещо відрізняються, але загальним для них є те, що всі плазмозамінники повинні повністю виводитися з організму, не порушуючи функції органів, мати постійні фізико-хімічні показники, бути нетоксичними, апірогенними, стерильними, стабільними при зберіганні.

Окрім цього, вони повинні відповідати додатковим вимогам:

1. ізотонічність – відповідність осмотичного тиску розчину, що вводиться, осмотичному тиску рідин організму;

2. ізоіонічність – тобто мати певну концентрацію, склад і співвідношення іонів.

3. ізогідричність – рН розчину повинно відповідати рН плазми крові чи ін. рідин організму. Певне значення рН досягається введенням: карбонатної, фосфатної буферних систем, білкових систем амфолітів (амфоліти – речовини, що мають у водному розчині одночасно властивості кислот і основ).

^ 4. певна в’язкість – досягається найчастіше введенням ВМС.

В умовах аптек готують, в основному плазмозамінні розчини першої та другої груп.

Регулятори водно-сольового балансу і кислотно-основної рівноваги

Готуючи розчин Рінгера-Локка потрібно пам’ятати, що при спільній присутності натрію гідрокарбонату і кальцію хлориду можливе утворення осаду кальцію карбонату. Тому готують два розчини, які зливають перед використанням, один з яких – розчин натрію гідрокарбонату, інший – глюкози з солями. Натрію хлорид попередньо просушують при 1800 С 2 години. Глюкозу перераховують з безводної на водну. Другий розчин – розчин натрію гідрокарбонату – готують дотримуючись правил:

- обов’язково використовувати натрію гідрокарбонат кваліфікації „для ін’єкцій”, „х.ч.”, або „ч.д.а.”;

- розчин потрібно готовити у воді кімнатної температури;- при приготуванні не збовтувати;

- заповнюють флакон не більше 2/3 (80%) обєму (щоб запобігати розриву флакону).

^ Протишокові розчини

Для одержання протишокових розчинів до плазмозамінних рідин додають ЛР, які здатні підвищувати кров’яний тиск, нормалізувати функції центральної та вегетативної нервової систем, відновлювати хімічний склад крові та тканин. До протишокових рідин належать глюкозо-спиртові розчини, так звані стимулятори і розчини із снодійними та наркотичними речовинами.

Готують протишокові розчини так же, як і ізотонічні та плазмозамінні розчини.

^ 3.2. Рекомендована література:

Навчальна

- Основна:

1. Государственная фармакопея СССР.-11-е изд.-М.: Медицина, 1987.-Т.1.-336с.-Т.2.- 40с.

2. Государственная фармакопея СССР. - 10-е изд. -М.: Медицина, 1968. - 1079 с.

3. Государственная фармакопея СССР. - 9-е изд. - М.: Медгиз, -1961. - 911с.

4. Грецкий В.М., Хоменок В.С. Руководство к практическим занятиям по технологии лекарственных форм.-М.: Медицина, 1991.

5. Тихонов 0.І., Ярних Т.Г. Аптечна технологія ліків. - Харків: Оригінал, 1995. - 600 с.

6. Кондратьева Т.С., Иванова Л.А. Технология лекарственных форм в 2-х томах. - Т.1. - М.: Медицина, 1991.- 496с.

7. Муравьев И.А. Технология лекарственных форм. - М.: Медицина, 1988.-497с.

8. Перцев І.М., Шевченко Л,Д., Чаговець Р.К. Практикум з аптечної технології ліків. - Харків: Прапор, 1995. - 303 с .

- Додаткова:

1. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 1/Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком. - 1995.-№ 1-2. - С. 9-21.

2. К проблеме создания новых лекарственных форм. Сообщение 2 / Г.С.Башура, А.И.Тихонов, А.Г.Башура, Е.А.Семенова, А.А.Яремчук, В.Д.Чередниченко //Фармаком.-1995.-№ 5-6. - С. 15-20.

3. Машковський М.Д. Лекарственные средства.-М.:Медицина, 2000.-Т.1-2.

4. Півненко Г.П., Чаговець Р.К., Перцев Г.М. Практикум з аптечної технології ліків.-К.: Вища школа, 1972.

5. Р.Б.Косуба, В.І.Кучер Основи медичної рецептури. м. Чернівці, 2000.

6. Руководство к лабораторным занятиям по аптечной технологии лекарсвенных форм Т.С.Кондратьева, Л.А.Иванова Ю.И.Зеликсон М. Медицина 1986.

7. СиневД.Н. Гуревич И.Я. Пособие для фармацевтов аптек. М. Медицина 1982

8. Справочник фармацевта. / Под ред. А.И.Тенцовой - 2-е изд. - М.: Медицина, 1981.-184 с.

9. Тихонов О.І. Ярних Т.Г. Навчальний посібник з аптечної технології ліків. Х. Основа, 1998.

Інструкції та накази:

1. Н-з № 360 від 19.07.05 р. Про затвердження правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень. Зміни до наказу № 360 – наказ № 440 від 04.07.06 р.

2. Н-з № 233 від 25.07.97 р. Перелік безрецептурних ЛЗ.

3. Н-з № 44 від 16.03.93р. Про організацію зберігання в аптечних установах різних груп ЛЗ.

4. Н-з № 96 від 03.04.91р. О контроле качества ЛС изготовляемых в аптеках.

5. Н-з № 276 від 27.09.91р. О нормах отклонения ,допустимых при изготовлении ЛС .

6. Н-з № 583 від 19.07.72р. Единственные правила оформлении лекарств изготовляемых в аптеках.

7. Н-з № 530 від 4.06.82р. Об утверждении этикеток для оформления лекарств, изготовляемых в аптеках.

8. Н-з № 197 від 7.09.93р. Про затвердження інструкції по приготуванню в аптеках ЛФ з рідким дисперсним середовищем.

9. Н-з № 275 від 05.05.06 р. “Про затвердження інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів”.

10. Н-з №626 від 15.12.2004 р. „Про затвердження правил виробництва (виготовлення) ЛЗ в умовах аптеки”.

3.3. Матеріали для самоконтролю:

Контрольні питання:

1. Плазмозамінні розчини: визначення, класифікація.

2. Вимоги до плазмозамінних розчинів.

3. Особливості технології розчинів регуляторів водно-сольового балансу та кислотно-основної рівноваги.

4. Протишокові розчини.

Схожі:

МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
МетодичнІ вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
МетодичнІ вказівки iconМетодичні вказівки
С. С. Душкін, Т. О. Шевченко методичні вказівки для проведення практичних занять, лабораторних робіт
МетодичнІ вказівки iconФінанси І кредит методичні вказівки
Методичні вказівки по проведенню практичних занять з дисципліни «Банківські операції»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи