Перелік робочих навчальних програм icon

Перелік робочих навчальних програм
НазваПерелік робочих навчальних програм
Сторінка1/2
Примітка
Дата02.07.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипДокументи
  1   2

Навчально-методичний відділ

Перелік робочих навчальних програм

розглянутих і затверджених на засіданні Вченої ради університету

протоколом № 6 від 27 січня 2012 р.

з/п

Назва програми

Автор

ПриміткаРобоча навчальна програма з курсу "Адвокатура України" галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 6.030401 "Правознавство" для студентів денної та заочної форми навчання

Цимбал П.В. Мілевський О.О.


Робоча навчальна програма з курсу "Об’єктно-орієнтоване програмування" для підготовки бакалаврів галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" напрям підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки"

Кожевніков І.Г. Кравець А.В.


Робоча навчальна програма з курсу "Теорія алгоритмів" для підготовки бакалаврів галузь знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" напрям підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки"

Антонюк А.О.


Робоча навчальна програма з курсу "Комп’ютерна графіка" для підготовки бакалаврів галузь знань 0501 "інформатика та обчислювальна техніка" напрям підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки"

Кожевніков І.Г. Шевчук І.М.


Робоча навчальна програма з курсу "Кримінологія" для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів галузь знань 0304 "Право" денної та заочної форми навчання

Сіренко О.В.

Мудрак С.І.


Робоча навчальна програма з курсу "Захист прав особи при здійсненні правосуддя" для підготовки спеціалістів галузі знань 0304 "Право" спеціальності 7.03040101 "Правознавство" спеціалізації "Суд, прокуратура, адвокатура"

Бурчак С.П.


Робоча навчальна програма з курсу "Кримінологія" для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 "Право" за напрямом підготовки 6.030401 "Правознавство" для студентів денної та заочної форми навчання

Сіренко О.В.

Мудрак С.І.


Робоча навчальна програма з курсу "Міжнародне податкове право" для підготовки фахівців за ОКР магістр денної форми навчання галузь знань 0304 "Право" спеціальність 8.03040101 "Правознавство"

Селезень П.О.


Робоча навчальна програма з курсу "Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю у фінансовій сфері" для підготовки магістрів галузі знань 0304 "Право" спеціальності 8.03040101 "Правознавство" магістерської програми "Порівняльне та міжнародне фінансове право"

Тимченко Л.Д.


Робоча навчальна програма з курсу "Міжнародні фінанси" для підготовки фахівців за ОКР бакалавр денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" варіативна компонента "Фінанси"

Ткаленко С.І. Скалєва О.А.


Робоча навчальна програма з курсу "Податкове право" для підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів галузі знань 0304 "Право" напрям підготовки 6.030402 "Правознавство", 7.03040201, 8.03040201 "Правоохоронна діяльність"

Гурська Л.В. Аністратенко Ю.І.


Робоча навчальна програма з курсу "Адміністрування податків і платежів" для підготовки фахівців за ОКР "бакалавр", "спеціаліст" денної форми навчання галузь знань 0304 "Право" напрям підготовки 6.030402 "Правоохоронна діяльність" спеціальність 7.03040201 "Правоохоронна діяльність"

Жадлун А.О. Забарна Т.А. Мискіна О.О. Побулавець Н.Л.


Робоча навчальна програма з курсу "Правове регулювання надання банківських послуг" для підготовки фахівців ОКР спеціаліст, магістр галузь знань 0304 "Право" спеціальність 7.03040101 "Правознавство" спеціалізація "Господарсько-правова діяльність" спеціальність 8.03040101 "Правознавство" за магістерською програмою "Управління господарсько-правовою діяльністю"

Мацелик Т.О. Починок К.Б.

^ Завідувач навчально-методичного відділу О.О.Бойко-Слобожан

Навчально-методичний відділ

Перелік робочих навчальних програм

розглянутих і затверджених на засіданні Вченої ради університету

протоколом № 5 від 22 грудня 2011 р.


з/п

Назва програми

Автор

ПриміткаРобоча навчальна програма з курсу "Податкове право" для підготовки бакалаврів галузь знань 0304 "Право" напрям підготовки 6.030401 "Правознавство" денної та заочної форми навчання

Шолкова Т.Б.


Робоча навчальна програма з курсу "Фінансове право" для підготовки бакалаврів галузь знань 0304 "Право" напрям підготовки 6.030402 "Правознавство"

Бригінець О.О. Шолкова Т.Б.


Робоча навчальна програма з курсу "Податкове право" для підготовки бакалаврів галузь знань 0304 "Право" напрям підготовки 6.030401 "Право" денної та заочної форми навчання

Цимбалюк А.В. Аністратенко Ю.І.


Робоча навчальна програма з курсу "Фінансове право" для підготовки бакалаврів галузь знань 0304 "Право" напрям підготовки 6.030402 "Правоохоронна діяльність" денної форми навчання

Баланюк Л.Л. Стріяшко Г.М.


Робоча навчальна програма з курсу "Податкова система" для підготовки фахівців за ОКР бакалавр денної форми навчання галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" варіативна компонента "Фінансова діяльність"

Сотніченко О.А.


Робоча навчальна програма з курсу "Проблеми досудового розслідування" для підготовки спеціалістів галузь знань 0304 "Право" спеціальність 7.03040101 "Правознавство" спеціалізація "Суд, прокуратура, адвокатура"

Коломієць В.І.


Робоча навчальна програма з курсу "Фінанси" для підготовки фахівців за ОКР бакалавр галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030503 "Міжнародна економіка"

Ляшенко Ю.І. Галюта А.А.


Робоча навчальна програма з курсу "Державне (конституційне) право зарубіжних країн" для підготовки бакалаврів галузь знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Правознавство" денної та заочної форми навчання, 6.030402 "Правоохоронна діяльність" денної форми навчання та спеціалістів спеціальності 7.03040101 "Правознавство" заочної форми навчання

Павлюх О.А.


Робоча навчальна програма з курсу "Господарське процесуальне право" для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Право"

Гаврилішин А.П. Білько О.П.


Робоча навчальна програма з курсу "Правове регулювання біржової діяльності в Україні" для підготовки магістрів і спеціалістів галузі знань 0304 "Право"

Минюк О.Ю. Минюк Д.І.


Робоча навчальна програма з курсу "Системи інформаційних технологій" для підготовки бакалаврів в галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"

Антоненко В.М. Сьомка Н.К.


Робоча навчальна програма з курсу "Облік у зарубіжних країнах" для підготовки фахівців за ОКР бакалавр галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрям підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка"

Шара Є.Ю. Дашкевич О.Ю.


Робоча навчальна програма з курсу "Облік у зарубіжних країнах" для підготовки фахівців за ОКР бакалавр галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрям підготовки 6.030509 "Облік і аудит"

Шара Є.Ю. Дашкевич О.Ю.


Робоча навчальна програма з курсу "Технологія проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних" для підготовки фахівців за ОКР бакалавр денної форми навчання галузь знань 0305 Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"

Філіппова Л.Л.


Робоча навчальна програма з курсу «Системи підтримки прийняття рішень» для підготовки фахівців за ОКР бакалавр денної форми навчання галузь знань 0305 Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика"

Мамченко С.Д.

Філіппова Л.Л.^ Завідувач навчально-методичного відділу О.О.Бойко-Слобожан

Навчально-методичний відділ

Перелік робочих навчальних програм

розглянутих і затверджених на засіданні Вченої ради університету

протоколом № 4 від 24 листопада 2011 р.


з/п

Назва програми

Автор

ПриміткаРобоча навчальна програма з курсу "Адміністрування податків і платежів" для підготовки фахівців за ОКР "бакалавр" денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напрям підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", "Оподаткування" вибіркова

Жадлун А.О. Забарна Т.А. Мискіна О.О.

 Робоча навчальна програма з курсу "Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності податкової міліції" для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030402 "Правознавство" денної форми навчання

Безрученко В.С. Розум О.М.

 Робоча навчальна програма з курсу "Управління підрозділами податкової міліції" для підготовки магістрів денної (заочної) форми навчання галузь знань 0304 "Право" спеціальність 8.03040102 "Правоохоронна діяльність"

Коваль М.В. Дзюба О.В.

 Робоча навчальна програма з курсу "Дискретна математика" для підготовки бакалаврів галузі знань 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка" напрям підготовки 6.050101 "Комп’ютерні науки" денної форми навчання

Антонюк А.О. Кожевніков І.Г.

 Робоча навчальна програма з курсу "Психології діяльності та навчальний менеджмент" для підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво" напряму підготовки "Фінанси і кредит" денної та заочної форми навчання

Мустафаєв Г.Ю.

 Робоча навчальна програма з курсу "Педагогіка вищої школи" для підготовки магістрів денної та заочної форми начання галузі знань 0304 "Право" спеціальність 8.03040101 "Право" спеціальності 8.03040102 "Правоохоронна діяльність" галузь знань 0403 "Системні науки та кібернетика" за спеціальністю 8.04030302 "Системи і методи прийняття рішень" нормативна

Кузьмінська Л.Д.

 Робоча навчальна програма з курсу "Технології соціальної роботи" для підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.130102 "Соціальна робота" галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення"

Кузьмінська Л.Д.

 Робоча навчальна програма з курсу "Патопсихологія" для підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.130102 "Соціальна робота" галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" вибіркова

Лісовенко В.Л.

 Робоча навчальна програма з курсу "Інноваційні методики в соціальній роботі" для підготовки бакалаврів галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" напряму підготовки 6.130102 "Соціальна робота" денної форми навчання

Калениченко Р.А.

 Робоча навчальна програма з курсу "Професійна (юридична ) психологія" для підготовки бакалаврів галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030402 "Правознавство" денної форми навчання

Коловоротна О.В.

 Робоча навчальна програма з курсу "Формування здорового способу життя" для підготовки спеціалістів галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" спеціальності 7.13010201"Соціальна робота"

Тарапатова Н.М.

 Робоча навчальна програма з курсу "Технології роботи за місцем проживання" для підготовки спеціалістів галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" спеціальності 7.13010201"Соціальна робота"

Тарапатова Н.М.

 Робоча навчальна програма з курсу "Соціальна психологія і соціальні мережі" для підготовки магістрів галузі знань 0403 "Системні науки і кібернетика" спеціальності 8.04030302 "Системи і методи прийняття рішень"

Калениченко Р.А.

 Робоча навчальна програма з курсу "Методика викладання економіки" для підготовки бакалаврів галузі знань 0305"Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" варіативна компонента "Фінансова діяльність"(з вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу) денної форми навчання

Кузьмінська Л.Д. Поводюк Ю.Г.

 Робоча навчальна програма з курсу "Соціологія" для підготовки бакалаврів денної форми навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030402 "Правознавство" галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030401 "Право" н6ормативна

Тарапатова Н.М.

 Робоча навчальна програма з курсу "Університетська освіта" для підготовки бакалаврів галузі знань "Економіка і підприємництво" напрям підготовки "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", денної форми навчання

Бойко О.О. Поводюк Ю.Г.

 Робоча навчальна програма з курсу "Технології наукових досліджень в соціальній роботі" для підготовки спеціалістів галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" спеціальність7.13010201 "Соціальна робота" нормативна

Тарапатова Н.М.

 Робоча навчальна програма з курсу "Соціологія міжнародних відносин" для підготовки бакалаврів напрямом підготовки 6.130102 "Соціальна робота" галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" вибіркова

Льовкіна О.Г.

 Робоча навчальна програма з курсу "Міжнародні операції та валютний контроль" для підготовки фахівців за ОКР спеціаліст денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" спеціальності 7.03050801 "Фінанси і кредит"

Шавлоська Л.С.

 Робоча навчальна програма з курсу Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" напряму підготовки 6.030504 "Економіка підприємства"

Краснова Т.Д.

 Робоча навчальна програма з курсу Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці для підготовки фахівців за ОКР бакалавр денної та заочної форми навчання галузь знань 0305 "Економіка та підприємництво" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030504 "Економіка підприємства" 6.030503 "Міжнародна економіка", 6.030502 "Економічна кібернетика"

Паянок Т.М.

 Робоча навчальна програма з курсу "Технології соціальної роботи в зарубіних країнах" для підготовки бакалаврів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.130102 "Соціальна робота" галузь знань 1301 "Соціальне забезпечення"

Коловоротна О.В.

 Робоча навчальна програма з курсу "Податковий облік" для підготовки бакалаврів галузь знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямом підготовки 6.030509 "Облік і аудит" варіативна компонента "Облік і аудит підприємницької діяльності", "Облік і аудит в бюджетних організаціях та установах", "Облік і аудит підприємницької діяльності з поглибленим вивченням іноземної мови"

Бідюк О.О. Мискін Ю.І.

 Робоча навчальна програма з курсу Практикум із складання процесуальних документів для підготовки фахівців за ОКР спеціаліст, магістр галузь знань 0304 "Право" спеціальність 7.03040102, 8.03040102 "Правоохоронна діяльність" (заочна форма навчання)

Чигрина Г.Л. Петрова І.П.

 Навчальний посібник з курсу "Банківське право" (практикум)

Касьяненко Л.М. Білорус О.А. Білько Т.О. Білько О.П.

 Робоча навчальна програма з курсу "Безпека життєдіяльності" для підготовки бакалаврів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0304 "Право" усіх напрямів підготовки

Желібо Є.П. Сагайдак І.С. Жданова В.Г.

 Робоча навчальна програма з курсу «Оперативний психотренінг» для підготовки бакалаврів галузь знань 0304 «Право» напряму підготовки 6.030402 «Правознавство»

Давиденко Н.В. Пєтухова І.О.

  1   2

Схожі:

Перелік робочих навчальних програм iconНавчальні програми варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік Основна та старша профільна школа. 5-11-ті класи. У класах основної школи (5-9-ті класи)
Ання навчальних предметів варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється згідно...
Перелік робочих навчальних програм iconДоцента кафедри електротехніки І світлотехніки фсу
Написання навчальних, робочих навчальних програм з дисциплін: «Електричні машини та апарати», «Електричні машини» для факультету...
Перелік робочих навчальних програм icon«затверджено» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Технологій соціально-педагогічної роботи”. Зміст програми базується на основних положеннях навчальних робочих програм зазначених...
Перелік робочих навчальних програм icon«затверджено» Ректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Технологій соціально-педагогічної роботи”. Зміст програми базується на основних положеннях навчальних робочих програм зазначених...
Перелік робочих навчальних програм iconМетодичні рекомендації щодо складання робочих навчальних програм Укладач: Куць Надія Григорівна кандидат технічних наук, доцент
Розробники: (науковий ступінь, вчене звання, П.І. Б. кафедра, внз)
Перелік робочих навчальних програм iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Перелік робочих навчальних програм iconРозпорядження №16 від 04. 10. 2011 Про корегування робочих програм навчальних І виробничих практик
З метою підвищення результативності навчальних І виробничих практик, удосконалення методичного забезпечення їх проведення, а також...
Перелік робочих навчальних програм iconПринцип ступеневості в сучасній методичній підготовці майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін
України. Висловлює думку щодо важливості врахування принципу ступеневості у формуванні змісту освітньо-кваліфікаційних рівнів та...
Перелік робочих навчальних програм iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Перелік робочих навчальних програм iconТаблиця 11 Наявність і повнота робочих програм

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи