Національний університет державної податкової служби україни icon

Національний університет державної податкової служби україни
Скачати 64.56 Kb.
НазваНаціональний університет державної податкової служби україни
Дата10.07.2012
Розмір64.56 Kb.
ТипКонкурс

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


зАТВЕРДЖЕНО

наказом Національного університету ДПС України № 2028 від 30.12.2010 р


ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на краще навчально-методичне видання в

Національному університеті державної податкової служби України


Розглянуто і схвалено

на засіданні науково-методичної

ради університету і рекомендовано

до затвердження

протокол № 3 від 14.12.2010 р.


Ірпінь 2010

1. Загальні положення


Конкурс на краще навчально-методичне видання (далі конкурс) в Національному університеті державної податкової служби України проводиться з метою підвищення якості навчально-методичних матеріалів, а також морального і матеріального стимулювання науково-педагогічних працівників і співробітників університету за високий рівень підготовки навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін.

Положення визначає порядок проведення і критерії оцінювання конкурсу.

У конкурсі можуть брати участь науково-педагогічні працівники та співробітники кафедр і факультетів та філій університету, що здійснюють освітянську діяльність.

До участі в конкурсі можуть долучатись як один автор, так і колектив авторів.

Конкурс проводиться один раз на рік і оголошується наказом Національного університету ДПС України, у якому визначаються:

- терміни проведення І та ІІ етапів конкурсу;

- склад експертних комісій;

- склад журі;

- критерії оцінки якості підручників, навчальних посібників, навчально-методичних комплексів;

- інші організаційні моменти.

^ 2. Мета і завдання конкурс

Мета конкурсу:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

- підвищення якості викладання навчальних дисциплін в університеті;

- підвищення рівня навчально-методичного забезпечення навчального процесу,

- підвищення престижності посади науково-педагогічного працівника кафедри.

^ Завдання конкурсу:

- створення навчально-методичних матеріалів нового покоління;

- підвищення якості навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплин, орієнтоване на досягнення якісно нових наукових результатів, що забезпечують впровадження інформаційних технологій у навчальний процес, а також ефективну організацію самостійної роботи студентів;

- модернізація навчального процесу на основі сучасних науково-педагогічних та інформаційних технологій;

- підвищення рейтингу університету через покращення якості надання освітніх послуг;

- сприяння творчому педагогічному та науковому пошуку для удосконалення фахової майстерності науково-педагогічних працівників та співробітників кафедр;

- пошук сучасних ефективних форм і методів організації та проведення навчально-методичної роботи в умовах оновлення змісту і структури освіти в університеті;

- сприяння створенню мобільної та ефективної системи дистанційного навчання в університеті.


^ 3. Номінації конкурсу та основні вимоги до видань, поданих на конкурс


3.1. Конкурс проводиться за такими номінаціями:

«Кращий підручник» (І, ІІ, ІІІ місце),

«Кращий навчальний посібник» (І, ІІ, ІІІ місце),

«Кращий навчально-методичний комплекс» (І, ІІ, ІІІ місце).

за 4-ма напрямами:

гуманітарний,

економічний,

юридичний,

технічний.

Підручник - навчальне видання, що містить систематизоване викладення навчальної дисципліни і відповідає програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання.

Навчальний посібник - навчальне видання, що частково або повністю замінює або доповнює підручник та офіційно затверджене як такий вид видання.

Навчально-методичний комплекс - це певна, чітко визначена сукупність навчально-методичних документів, що являють собою модель освітнього процесу, яка згодом буде реалізована на практиці.

3.2. Для участі в конкурсі приймаються навчальні видання, що були надруковані протягом останніх 3-х календарних років до дати оголошення конкурсу.

При визначенні кращого підручника, кращого навчального посібника враховуються такі показники:

- наявність грифу Міністерства освіти і науки України;

- потреба університету у підручнику, навчальному посібнику та його відповідність навчальним планам і робочим навчальним програмам;

- науково-методичний рівень;

- відповідність підручника, навчального посібника планам науково-методичної чи науково-дослідної роботи кафедри та плану роботи за держбюджетними темами НДЦ, НДІ тощо;

- статус підручника, навчального посібника, фаховий рівень рецензентів тощо;

- апробація підручника, навчального посібника – досвід його успішного використання у вищих навчальних закладах;

- попит на конкурсний підручник, навчальний посібник у бібліотеці університету;

- обсяг, тираж підручника, навчального посібника, статус, місцезнаходження видавництва, яке видало його.

При визначенні кращого навчально-методичного комплексу враховуються такі показники:

відповідність НМК робочій навчальній програмі з навчальної дисципліни;

- рівень навчально-методичного забезпечення навчальних занять відповідно до робочої навчальної програми;

- наявність та якість дидактичних навчально-методичних матеріалів;

- наявність та якість навчально-методичних матеріалів, що забезпечують контроль рівня знань;

- відповідність НМК вимогам до оформлення навчально-методичних матеріалів;

- ступінь новизни (відповідність сучасним вимогам науки і практики);

- використання інноваційних технологій.


^ 4. Етапи проведення та його учасники

Конкурс проводиться у 2 етапи:

На першому етапі кафедри проводять конкурс серед викладачів-авторів підручників, навчальних посібників та навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін кафедри. Витяг з протоколу засідання кафедри подається на розгляд вченої ради відповідного факультету. Вчені ради факультетів проводять конкурс, визначають найкращі навчальні видання і передають до навчально-методичного відділу. При цьому вченою радою факультету визначається не більше 1-го навчального видання по кожній номінації.

Для участі в конкурсі до навчально-методичного відділу подаються такі документи:

1. Підручник, навчальний посібник, навчально-методичний комплекс у друкованому та електронному варіанті;

2. Анотація, яка містить коротку характеристику видання та його значення для навчального процесу, подальших наукових досліджень (обсягом до 2-х сторінок, підписана конкурсантом/ами);

3. Обґрунтоване подання кафедри, що містить характеристику підручника, навчального посібника, навчально-методичного комплексу;

4. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету;

5. Довідку з бібліотеки університету, що містить інформацію про попит на даний конкурсний підручник, навчальний посібник, навчально-методичний комплекс;

6. Короткі відомості про претендента: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, науковий ступінь, вчене звання, посада; для аспіранта – рік вступу до аспірантури.

На другому етапі конкурсу навчально-методичний відділ передає подані конкурсні видання до експертних комісій.

До експертних комісій можуть залучатися фахівці певного напряму наукових досліджень з числа членів Вченої ради університету (за винятком авторів конкурсних видань) а також інших вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою).

Експертні комісії після опрацювання конкурсних видань готують експертні висновки та передають результати членам журі конкурсу.

До складу журі входять:

Голова – ректор університету;

Заступники голови – проректор з наукової роботи (за посадою), проректор з навчальної та методичної роботи (за посадою);

Члени журі - проректор з заочного навчання та довузівської підготовки (за посадою), проректор з виховної роботи та соціальних питань (за посадою), провідні науковці університету.

Журі визначає 36 конкурсних видань-переможців за наступними номінаціями:

«Кращий підручник» за кожним напрямом (І, ІІ, ІІІ місце);

«Кращий навчальний посібник» за кожним напрямом(І, ІІ, ІІІ місце);

«Кращий навчально-методичний комплекс» за кожним напрямом (І, ІІ, ІІІ місце).

Результати конкурсу оголошуються на підсумковому засіданні Вченої ради університету.

Рішення про відзначення переможців у конкурсі приймає журі конкурсу.

5. Фінансування конкурсу

1. Усі витрати, щодо матеріального забезпечення проведення конкурсу здійснюються відповідно до затвердженого кошторису та плану заходів.

2. Для проведення конкурсу та нагородження переможців можуть бути залучені кошти інших юридичних та фізичних осіб.

3. Розмір грошової винагороди встановлюється ректором Університету.


Схожі:

Національний університет державної податкової служби україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет державної податкової служби України Інтернет-журнал про страхування «Форіншурер» Страховий рейтинг «Insurance top» Опольський університет (м.
Національний університет державної податкової служби України визнано як базовий навчальний заклад з організації та проведення Міжнародної...
Національний університет державної податкової служби україни iconЗвіт №6 про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника від 23. 04. 2014р. Замовник: Найменування: Національний університет державної податкової служби України
Шевченко Сергій Петрович, начальник телекомунікаційного відділу Національного університету державної податкової служби України, Київська...
Національний університет державної податкової служби україни iconПоложення про проведення вступних випробувань у Національному університеті державної податкової служби України І. Загальні положення
Національного університету державної податкової служби України (далі – Університет)
Національний університет державної податкової служби україни iconДержавна податкова служби україни національний університет державної податкової служби україни
Випускаюча кафедра економічної кібернетики проводить підготовку фахівців за такою освітньо-кваліфікаційною характеристикою
Національний університет державної податкової служби україни iconЛ. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь забезпечення конкурентоспроможності банківських установ
Л. А. Клюско, канд екон наук, Національний університет Державної податкової служби України, Київська обл., м. Ірпінь
Національний університет державної податкової служби україни iconПоложення про порядок роботи апеляційної комісії Національного університету державної податкової служби України І. Загальна частина
України та його філій заочної форми навчання (далі – Апеляційна комісія) утворюється для розгляду апеляцій вступників щодо екзаменаційної...
Національний університет державної податкової служби україни iconНаціональний університет “Острозька академія” Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України
Актуальні питання економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій у фінансах
Національний університет державної податкової служби україни iconНаціональний університет державної податкової служби україни яковчук михайло Юрійович
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри публічного права
Національний університет державної податкової служби україни iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Національний університет державної податкової служби україни iconМіністерсТво юстиції України
Національного університету державної податкової служби України державному раднику податкової служби першого рангу
Національний університет державної податкової служби україни iconКиївський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Національний університет державної податкової служби України Поліський державний університет (Республіка Білорусь) Національний університет “Острозька академія”
Пасічник І. Д., ректор Національного університету «Острозька академія», герой України, доктор психологічних наук, професор
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи