Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є icon

Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
Скачати 101.68 Kb.
НазваПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
Дата02.07.2012
Розмір101.68 Kb.
ТипДокументиМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


від 09.07.2010 № 690


Про оголошення постанови

Кабінету Міністрів України

від 23 червня 2010 року № 507


Оголошую постанову Кабінету Міністрів України:


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 23 червня 2010 р. N 507

Київ


Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:


Внести до Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1149 ( 1149-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3339), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ


Інд. 28

ЗМІНИ,

що вносяться

до Порядку присвоєння вченого звання професора

і доцента ( 1149-2008-п )


1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення вченої ради дійсне протягом одного року з дати його прийняття.".


2. Пункти 6, 7 і 9 викласти у такій редакції:

"6. Строк розгляду атестаційних справ у МОН не повинен перевищувати шести місяців. За особливих обставин, які потребують більш тривалого часу для проведення експертизи атестаційної справи, строк розгляду може бути продовжений до одного року, про що МОН повідомляє здобувачеві.


7. Форму та порядок розгляду атестаційних справ вченою радою вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи затверджує МОН.";


"9. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

2) які мають:

вчене звання доцента або старшого наукового співробітника;


стаж педагогічної роботи не менш як вісім років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);


стаж педагогічної роботи на посаді професора, завідуючого кафедрою у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації не менш як п'ять років за умови наявності стажу наукової роботи не менш як 10 років (для наукових працівників, які перейшли на науково-педагогічну роботу);


стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника не менш як п'ять років;


наукові, навчально-методичні праці і не менш як 10 праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;


3) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.".


3. У підпункті 3 пункту 10:

в абзаці четвертому слова "і не менш як рік після присудження наукового ступеня доктора наук" виключити;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"друковані наукові праці, у тому числі є авторами монографії (розділу монографії) чи підручника (навчального посібника) з грифом МОН;";

в абзаці шостому слова "у фахових наукових виданнях України" замінити словами "у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку,".


4. У пункті 11:

в абзаці третьому підпункту 1 слова "завідуючого (начальника)" замінити словами "завідуючого (начальника або його заступника)";

у підпункті 2 слова "у фахових наукових виданнях України" замінити словами "у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку,";

у підпункті 3 слова ", рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради" виключити;

у підпункті 4 слова "менш як п'ять" замінити словами "менш як трьох".


5. У пункті 12:

у підпункті 3:

в абзаці третьому цифри "10" замінити словом "вісім";

в абзаці четвертому слова "і не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного звання" виключити;

у підпункті 4 слова ", рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради" виключити;

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) які особисто підготували не менш як п'ять осіб, удостоєних почесних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, Європи;";


підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) які є авторами навчально-методичних і наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, підручників (навчальних посібників) з основного курсу або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, виданих протягом останніх 10 років (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр).".


6. У пункті 13:

у підпункті 2:

в абзаці другому слова "завідуючого (начальника)" замінити словами "завідуючого (начальника або його заступника)";

в абзаці третьому слова "у фахових наукових виданнях України" замінити словами "у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку,";


підпункт 3 виключити;

у підпункті 4 слова ", рішенням науково-методичної комісії

факультету (інституту) та вченої ради" виключити.


7. У пункті 14:

у підпункті 1 слова ", а також спортивного звання "Заслужений тренер України" виключити;

абзац дев'ятий підпункту 3 викласти у такій редакції:

"навчально-методичні та наукові праці, у тому числі не менш як три наукові праці, опубліковані за останні п'ять років у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, або навчальні посібники з грифом МОН (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр);";

у підпункті 4 слова ", рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради" виключити.


8. Пункт 15 після слів "у разі їх" доповнити словами "науково-педагогічної".


9. У пункті 16 цифри "11," виключити.


10. Абзац третій пункту 23 виключити.


11. Доповнити Порядок ( 1149-2008-п ) пунктом 24 такого змісту:


"24. Після прийняття МОН рішення про відмову у присвоєнні вченого звання професора і доцента нове клопотання вченої ради про присвоєння вченого звання може бути порушене не раніше ніж через один рік. Обов'язковою умовою повторного порушення клопотання повинно бути опублікування нових навчально-методичних і наукових праць.".


НАКАЗУЮ:


1. Міністерствам і відомствам, які мають вищі навчальні заклади ІІІ- ІV рівнів акредитації, керівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, директорам наукових установ взяти оголошену постанову до відома та керівництва.


2. Розмістити наказ на офіційній Internet-сторінці Міністерства освіти і науки.


3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Міністр Д.В.Табачник

ЗМІНИ,

що вносяться

до Порядку присвоєння вченого звання професора

і доцента ( 1149-2008-п )

1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення вченої ради дійсне протягом одного року з дати його прийняття.".

2. Пункти 6, 7 і 9 викласти у такій редакції:

"6. Строк розгляду атестаційних справ у МОН не повинен перевищувати шести місяців. За особливих обставин, які потребують більш тривалого часу для проведення експертизи атестаційної справи, строк розгляду може бути продовжений до одного року, про що МОН повідомляє здобувачеві.

7. Форму та порядок розгляду атестаційних справ вченою радою вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи затверджує МОН.";

"9. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

2) які мають:

вчене звання доцента або старшого наукового співробітника;

стаж педагогічної роботи не менш як вісім років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати);

стаж педагогічної роботи на посаді професора, завідуючого кафедрою у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації не менш як п'ять років за умови наявності стажу наукової роботи не менш як 10 років (для наукових працівників, які перейшли на науково-педагогічну роботу);

стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника не менш як п'ять років;

наукові, навчально-методичні праці і не менш як 10 праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;

3) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.".


3. У підпункті 3 пункту 10:

в абзаці четвертому слова "і не менш як рік після присудження наукового ступеня доктора наук" виключити;

абзац п'ятий викласти у такій редакції:

"друковані наукові праці, у тому числі є авторами монографії (розділу монографії) чи підручника (навчального посібника) з грифом МОН;";

в абзаці шостому слова "у фахових наукових виданнях України" замінити словами "у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку,".


4. У пункті 11:

в абзаці третьому підпункту 1 слова "завідуючого (начальника)" замінити словами "завідуючого (начальника або його заступника)";

у підпункті 2 слова "у фахових наукових виданнях України" замінити словами "у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку,";

у підпункті 3 слова ", рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради" виключити;

у підпункті 4 слова "менш як п'ять" замінити словами "менш як трьох".


5. У пункті 12:

у підпункті 3:

в абзаці третьому цифри "10" замінити словом "вісім";

в абзаці четвертому слова "і не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного звання" виключити;

у підпункті 4 слова ", рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради" виключити;

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) які особисто підготували не менш як п'ять осіб, удостоєних почесних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, Європи;";

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) які є авторами навчально-методичних і наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, підручників (навчальних посібників) з основного курсу або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, виданих протягом останніх 10 років (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр).".


6. У пункті 13:

у підпункті 2:

підпункт 3 виключити;

у підпункті 4 слова ", рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради" виключити.


7. У пункті 14:

у підпункті 1 слова ", а також спортивного звання "Заслужений тренер України" виключити;

абзац дев'ятий підпункту 3 викласти у такій редакції:

"навчально-методичні та наукові праці, у тому числі не менш як три наукові праці, опубліковані за останні п'ять років у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку, чи провідних наукових виданнях інших держав, або навчальні посібники з грифом МОН (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр);";

у підпункті 4 слова ", рішенням науково-методичної комісії факультету (інституту) та вченої ради" виключити.


8. Пункт 15 після слів "у разі їх" доповнити словами "науково-педагогічної".


9. У пункті 16 цифри "11," виключити.


10. Абзац третій пункту 23 виключити.


11. Доповнити Порядок ( 1149-2008-п ) пунктом 24 такого змісту:


"24. Після прийняття МОН рішення про відмову у присвоєнні вченого звання професора і доцента нове клопотання вченої ради про присвоєння вченого звання може бути порушене не раніше ніж через один рік. Обов'язковою умовою повторного порушення клопотання повинно бути опублікування нових навчально-методичних і наукових праць.".


НАКАЗУЮ:


1. Міністерствам і відомствам, які мають вищі навчальні заклади ІІІ- ІV рівнів акредитації, керівникам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації, директорам наукових установ взяти оголошену постанову до відома та керівництва.


2. Розмістити наказ на офіційній Internet-сторінці Міністерства освіти і науки.


3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Міністр Д.В.Табачник

Схожі:

Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
move to 0-16687112
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
Внести до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня...
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
Внести до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня...
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
move to 1108-66796
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
move to 1108-66796
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
move to 1108-66796
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
move to 1108-66796
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є
move to 1108-66796
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Відповідно до статті 59 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Затвердити Порядок присвоєння вченого звання професора І доцента, що додається
Про внесення змін до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Кабінет Міністрів України постановля є iconПро затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента Відповідно до статті 59 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є
Затвердити Порядок присвоєння вченого звання професора І доцента, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи