Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання icon

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання
Скачати 174.54 Kb.
НазваМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання
Дата02.07.2012
Розмір174.54 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Управління в сфері економічної конкуренції»


Макроекономіка

Мікроекономіка

Теорія монополій та антимонопольного регулювання

Основи антимонопольної діяльності

Державне регулювння економіки

Цивільне право


Програми дисциплін


Теорія монополій та антимонопольного регулювання


Вступ до дисципліни. Предмет і завдання курсу

Цілі та завдання курсу. Міждисциплінарні зв’язки. Основні поняття курсу.

Монополії і конкурентне середовище.

Суть, види та причини виникнення монополій

Монополія, як економічна категорія, форми її прояву.

Види та типи монополій, їх основні характеристики.

Переваги та недоліки монополії у порівнянні з ринком досконалої конкуренції.

Теоретичні засади політики ціноутворення, визначення прибутку та обсягу виробництва для монополіста

Валові та граничні доходи підприємства в умовах монополії. Максимізація прибутку, як ціль для монополіста. Х-неефективність. Переваги у витратах в умовах монополії.

Монополія і трансакційні витрати.

Виникнення і розвиток монопольної ціни

Монопольний прибуток, який отримується незалежно від монопольної ціни.

Виникнення монопольної ціни, міжгалузевий монопольний надприбуток.

Монопольні ціни при різних станах кон’юнктури, деякі закономірності їх динаміки.

Виникнення інфляційної спіралі, проблема сучасних грошей.

Монопольно високі та монопольно низькі ціни

Критерії та ознаки монопольно високих цін, етапи їх визначення та регулювання.

Критерії визначення монопсонічно та монопольно низьких цін; етапи та принципи їх визначення і регулювання.

Особливості формування монопольного прибутку в перехідній економіці

Необхідність і значущість контролю монопольного прибутку. Короткострокові і довгострокові аспекти аналізу монопольного прибутку.

Фактори, які знижують ефективність контролю монопольних цін і вилучення монопольного прибутку.

Критерії монопольного прибутку та показники монопольної влади

Економічний та монопольний прибутки. Показники монопольної влади.

Наслідки монопольної влади.

Домінуюча фірма та регулювання її діяльності

Причини виникнення домінуючих фірм. Цінове лідерство домінуючої фірми: детермінанти монопольної влади в короткостроковому періоді. Моделі поведінки домінуючої фірми. Квазіконкурентні ринки.

Регулювання домінуючої фірми, закордонний досвід.

Використання інформації про монопольний прибуток в антимонопольній діяльності

Монопольний прибуток при відсутності домінування на ринку.

Монопольний прибуток при присутності домінування на товарному ринку: додатковий прибуток, який отримується за рахунок зниження витрат; за рахунок нової продукції і підвищення якості продукції. Вилучення монопольного прибутку.

Цінова дискримінація

Види цінової дискримінації. Практика цінової дискримінації. Вплив цінової дискримінації на економічний добробут.

Диференціація продукту, структура ринку і конкуренція

Модель Чемберліна диференціації продукту. Горизонтальна і вертикальна диференціація продукту: моделі “Хотелінга”, ”Салопа”, ”Ланкастера”, ”Саттона”.

Реклама: інформація і переконання, імідж та вплив монополії.

Структура ринку і різноманітність продуктів.

Горизонтальна і вертикальна інтеграція

Основні характеристики горизонтальної інтеграції та особливості вертикальної інтеграції.

Вертикальні обмеження у відносинах між виробниками і дистриб’юторами. Франчайзинг як особлива форма вертикальних обмежень.

Злиття: історія, результати і політика. Картелі

Поняття “злиття” та його види. Мотиви і загальні тенденції в злиттях.

Політика США та інших країн щодо злиття.

Суть, причини та наслідки виникнення картелей.

Види картелей та їх регулювання.

Антимонопольне регулювання щодо монопольного ціноутворення

Методологічні основи двоступеневої методики;

Процес розслідування Антимонопольного комітету України щодо монополістичного ціноутворення;

Складові аналізу показників економічної діяльності, які використовуються у процесі попереднього чи повного розслідування монопольного ціноутворення.

Олігопольне ціноутворення

Основні елементи теорії олігопольного ціноутворення.

Умови, які сприяють координації олігополій.

Умови, що обмежують олігопольну координацію.

Література

1. Економічна теорія регулювання та антимонопольна політика : пер. з англ. / В. Кіп Віскузі, Джон М. Вернон, Джозеф Е. Гарингтон (мол.). ; наук. ред. пер. та авт. передм. О. Кілієвич. – К. : вид-во Соломії Павличко Основи, 2004. – 1047 с.

2. Поплавська Ж.В. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках : теоретичний та прикладний аспект / Ж.В.Поплавська, Н.Л. Михальчишин. – Львів : ТзОВ Компанія «Манускрипт», 2010. – 296 с.


^ Основи антимонопольної діяльності


Сутність і необхідність антимонопольної діяльності

Необхідність здійснення антимонопольної діяльності в національній економіці.

Основні поняття щодо антимонопольної діяльності.

Цілі та завдання курсу, міждисциплінарні зв’язки.

Структура та зміст курсу.

Характеристика сутності діяльності держави щодо сприяння створенню конкурентного середовища в національній економіці.

Монопольний характер національної економіки. Конкурентна та антимонопольна політика, як складові економічної політики держави.

Суб’єкти та об’єкти антимонопольної політики.

Основні напрями конкурентної політики та реалізації антимонопольної політики.

Еволюція системи антимонопольного захисту суспільства

Наслідки впливу монополій на соціально-економічне середовище.

Значення державно-правового механізму для еволюції системи антимонопольного захисту.

Розвиток системи антимонопольного захисту.

Постулати ціннісної орієнтації та її зв’язок з еволюцією системи антимонопольного захисту.

Зміщення акцентів удосконалення антимонопольного захисту на початку ХХ ст. у світі.

Характеристика історичного зигзагу в розвитку протидії монополізму.

Причини виникнення та дії механізму саморегуляції суспільства в США.

«Служіння суспільству» як метод покарання в практиці США.

Світовий досвід антимонопольної діяльності

Загальна характеристика антимонопольного законодавства США.

Загальна характеристика антимонопольного законодавства Великобританії.

Законодавство ЄС.

Правове регулювання конкуренції в країнах Сх. Європи.

Антимонопольне законодавство країн Сх. Азії.

Марксистський погляд на монополію і конкуренцію.

Антимонопольне законодавство колишнього СРСР.

Регулювання і дерегулювання як напрями реалізації антимонопольної стратегії

Періоди регулювання і дерегулювання. Фактори впливу на межі використання регулювання.

Квазіконкурентний механізм. Способи встановлення цін при регулюванні галузі.

Причини неефективності регуляторної діяльності. Механізми дерегулювання.

Цілковите дерегулювання. Часткове дерегулювання.

Законодавче та нормативно-правове забезпечення антимонопольної діяльності

Умови реалізації принципів побудови антимонопольного законодавства.

Основне завдання і принципи формування антимонопольного законодавства.

Система правових та організаційних механізмів реалізації конкурентної політики.

Методи реалізації конкурентної політики.

Застосування антимонопольного законодавства.

Відмінності між конкуренційним законодавством України та ЄС.

Основні положення Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності».

Основні положення Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Державної програми демонополізації економіки і розвитку конкуренції, Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції, Закону України «Про природні монополії».

Основні положення Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Перспектива антимонопольного регулювання.

Система органів забезпечення створення конкурентного середовища

Участь АМКУ та інших органів у формуванні та реалізації конкурентної політики в Україні.

Функції та повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ).

Функції та завдання органів, створення яких планується: Національна рада з питань конкуренції, Конкурентно-патентні суди, Парламентський комітет вирішення усіх питань з антимонопольного законодавства, Національна комісія з регулювання транспорту.

Функції та повноваження Комісії з питань оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації суб’єктів господарювання.

Функції та повноваження Інституту конкурентного суспільства, Міждержавної ради з антимонопольної політики.

Функції та повноваження Рахункової палати, Першого віце-прем’єр-міністра України, Державної митної служби України, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

Функції та повноваження АМКУ. Структура АМКУ. Повноваження голови АМКУ та його заступників.

Функції та повноваження державних уповноважених, постійно діючих і тимчасових адміністративних колегій, Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності членів АМКУ.

Функції та повноваження юридичного департаменту.

Функції та повноваження департаменту конкурентної політики.

Функції та повноваження відділу з питань координації діяльності територіальних відділень і взаємодії з місцевими органами влади, відділу міжнародних зв’язків, європейської інтеграції та протоколу.

Функції та повноваження управління справами, Центру комплексних досліджень з питань антимонопольної політики.

Функції та повноваження управлінь досліджень та розслідувань.

Функції та повноваження територіальних відділень АМКУ; правовий та соціальний захист працівників АМКУ.

Демонополізація економіки та антимонопольне регулювання

Поняття, мета і завдання демонополізації та антимонопольного регулювання.

Способи демонополізації та антимонопольного регулювання.

Заходи щодо реалізації демонополізації та антимонопольного регулювання.

Особливості демонополізації окремих об’єктів та порядок здійснення антимонопольного регулювання.

Основні принципи проведення програми демонополізації та її пріоритетні напрями.

Захист від недобросовісної конкуренції

Поняття та форми недобросовісної конкуренції.

Неправомірне використання ділової репутації суб’єкта господарювання.

Створення перешкод суб’єктам господарювання (підприємцям) у процесі конкуренції.

Досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

Досвід інших країн. Міжнародний захист.

Монополія на інтелектуальну власність та економічна конкуренція

Право на інтелектуальну власність. Патентна монополія. Копірайт, товарний знак.

Економічна теорія винаходів та патентів. Альтернативні види захисту від імітації.

Узгодження патентного та антимонопольного законодавства: світовий і вітчизняний досвід

Загальна характеристика теорії та практики США

Дії, які може здійснювати ліцензіар у США.

Загальна характеристика досвіду країн-членів ЄС.

Дії, які може здійснювати ліцензіат у ЄС.

Умови договору на виконання НДДКР, які вважаються неприйнятними з погляду конкуренційного законодавства ЄС.

Загальна характеристика патентного законодавства України.

Положення, що суперечать патентному законодавству України.

Франчайзингові угоди

Сфери використання франчайзингу. Переваги та недоліки франчайзингу.

Загальна характеристика практики укладення франчайзингових угод в ЄС.

Обмеження конкуренції, які дозволені у ЄС для сторін франчайзингової угоди.

Характеристика випадків, в яких франчайзі, що володіють територіальною протекцією, порушують антимонопольне регулювання. Характеристика засад франчайзингових операцій у США.

Антиконкурентні дії, зловживання монопольним (домінуючим)
становищем на ринку, обмежувальна та дискримінаційна діяльність


Визначення поняття “узгоджені дії”. Види узгоджених дій.

Антиконкурентні узгоджені дії як один із видів узгоджених дій.

Узгоджені дії, які можуть бути дозволені.

Визначення поняття “монопольне (домінуюче) становище”.

Зловживання монопольним (домінуючим) становищем.

Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

Обмежувальна та дискримінаційна діяльність суб’єктів господарювання, об’єднань.

Процесуальні засади розгляду справ про порушення конкуренційного законодавства

Методологічні, нормативно-методичні та процесуальні засади розгляду заяв і справ про порушення антимонопольного законодавства. Типові схеми розслідування та розгляду справ. Забезпечення доказів. Проведення експертизи.

Вилучення доказів. Накладення арешту. Рішення АМКУ та механізм їх реалізації. Судові процеси. Оскарження рішень АМКУ. Порядок виконання розпоряджень і постанов АМКУ.

Запобігання зловживанням монопольним чи домінуючим становищем з боку суб’єктів господарювання

Загальна характеристика методичних засад визначення монопольного чи домінуючого становища суб’єкта господарювання. Ознаки ринкової влади. Складання Переліку монополістів.

Ведення переліку монополістів та виключення суб’єктів господарювання із такого переліку.

Державне регулювання господарської діяльності підприємств-монополістів.

Регулювання діяльності природних монополій

Характеристика, причини виникнення та існування природних монополій.

Регулювання діяльності природних монополій: сфери та принципи.

Предмет, способи та інструменти регулювання.

Державний контроль виробництва.

Цінове регулювання, регулювання доходності.

Міжнародний досвід регулювання природних монополій і можливість його застосування в Україні.

Методи боротьби з неефективністю природної монополії.

Відповідальність за порушення конкуренційного законодавства

Види порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Накладення штрафів на суб’єктів господарювання. Примусовий поділ. Відшкодування шкоди. Адміністративна та кримінальна відповідальність.

Захист конкуренції у процесі приватизації

Поняття, мета приватизації.

Пріоритети та принципи приватизації.

Об’єкти приватизації. Особливості приватизації об’єктів групи Г, Е, Ж.

Участь АМКУ в комісії з приватизації об’єкта.

Випадки одержання згоди АМКУ в процесі приватизації.

Холдингова компанія в процесі корпоратизації та приватизації.

Проблеми конкурентного розвитку окремих галузей народного господарства, заходи щодо їх усунення

Загальна характеристика конкурентних і мережевих галузей.

Проблеми конкурентного розвитку сільського господарства.

Напрями реформування галузі сільського господарства.

Проблеми конкурентного розвитку в гірничо-металургійному комплексі.

Напрями реформування гірничо-металургійного комплексу.

Проблеми конкурентного розвитку ринку телекомунікацій.

Напрями реформування галузі телекомунікацій.

Проблеми конкурентного розвитку галузі водопостачання.

Напрями реформування галузі водопостачання.

Проблеми конкурентного розвитку електроенергетики.

Напрями реформування галузі електроенергетики.

Антимонопольне регулювання в окремих галузях і сферах народного господарства

Конкурентна політика держави у банківській та фінансовій сферах.

Інвестиційна діяльність, концесії, ринок цінних паперів.

Житлово-комунальне господарство і антимонопольне регулювання.

Паливно-енергетичний комплекс.

Транспорт, зв’язок, телебачення і радіомовлення.

Галузь інформатизації та інформаційних технологій.

Видавнича справа.

Зовнішньоекономічні відносини та конкуренційне законодавство

Антимонопольне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Узгодження конкурентної політики України з політиками інших країн.

Економічне співробітництво з країнами СНД.

Міждержавна рада з антимонопольної політики.

Партнерство і співробітництво з країнами ЄС.

Література

1. Михальчишин Н.Л. Основи антимонопольної діяльності : навч. посіб. / Н.Л. Михальчишин. – Львів, вид-во Манускрипт, 2008 – 336с.

2. Антимонопольна діяльність : підруч. / В.Д. Лагутін, Л.С. Головко, Ю.І. Крегул та ін. ; за ред. проф. В.Д. Лагутіна. – К. : КНТЕУ, 2005. – 580 с.


^ Державне регулювння економіки


Об’єктивна необхідність і теоретичні основи державного регулювання економіки

Мета, завдання курсу та його взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Теорії макроекономічного регулювання. Об’єктивна необхідність, функції, принципи, об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки в сучасних умовах. Способи та моделі регулювання економіки.

Теорії макроекономічного регулювання.


Органи державного управління України в системі державного регулювання економіки.

Система центральних органів державного регулювання, їх функції та повноваження.

Повноваження та функції органів місцевої влади.

Методи державного регулювання економіки.

Економічна політика держави

Правові методи регулювання економіки

Адміністративні методи державного регулювання

Економічні методи державного регулювання

Прогнозування соціально-економічного розвитку у системі державного регулювання економіки.

Прогноз. Сутність, способи і класифікація соціально-економічних прогнозів.

Прогнозування. Методи та моделі економічного прогнозування.

Програмування в системі державного регулювання економіки.

Суть і місце програмування в системі державного регулювання

Організація розробки цільових комплексних програм

Оцінка ефективності програм

Макроекономічне планування у системі державного регулювання.

Місце макроекономічного планування в системі державного регулювання економіки та види макроекономічних планів. Основи методології індикативного планування. Методи планування.

Формування індикативного плану. Планування в країнах з розвинутою ринковою економікою

Система макроекономічних показників та їх застосування в регулюванні економіки

Етапи розвитку системи національних рахунків у світі та в Україні

Показники обсягу національного виробництва

Економічна кон’юнктура. Державне регулювання структурних зрушень та інвестиційної діяльності.

Характеристика ділових циклів та антициклічна політика держави

Економічна кон’юнктура та механізм кон’юнктурної політики держави

Структура економіки як об’єкт державного регулювання.

Міжгалузеві баланси виробництва і розподілу продукції, їх роль у державному регулюванні структури економіки. Державне регулювання інвестиційних процесів

Фінансово-кредитне регулювання економіки.

Фінансова політика держави та її особливості в період становлення

Державний бюджет як інструмент регулювання економіки.

Податкове регулювання економіки. Фінансування дефіциту державного бюджету.

Грошово-кредитне і валютне регулювання економіки.

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Суть, цілі та принципи зовнішньоекономічної діяльності

Форми і засоби державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Державне регулювання зовнішньої торгівлі.

Регулювання міжнародних інвестиційних процесів.

Платіжний баланс як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Державне регулювання підприємництва.

Підприємництво як об’єкт державного регулювання.

Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні.

Механізм державного регулювання підприємництвом.

Державне регулювання науково-технічної та інноваційної діяльності.

Державна науково-технічна та інноваційна політика.

Форми регулювання науково-технічної діяльності.

Державне регулювання інноваційних процесів.

Державне регулювання розвитку промислового виробництва.

Склад і структура промислового виробництва та актуальні проблеми його розвитку;

Характеристика засобів державного регулювання розвитку промислового виробництва;

Показники промислового виробництва;

Державне регулювання якості та конкурентоспроможності продукції.

Державне регулювання розвитку АПК.

Загальна характеристика державного регулювання АПК.

Державне регулювання земельних відносин.

Комплексна оцінка земель.

Державне регулювання праці.

Ринок праці: суть, національні особливості.

Механізм регулювання зайнятості.

Державне регулювання оплати праці.

Державне регулювання рівня життя та розвитку соціальної сфери.

Соціальний захист і регулювання доходів населення.

Регулювання рівня та якості життя населення.

Завдання державного регулювання розвитку галузей соціальної інфраструктури.

Державне регулювання розвитку регіонів.

Суть і завдання регіональної економічної політики.

Регіональна економічна політика у перехідний період.

Державне регулювання соціально-економічного розвитку регіонів

Місцеві бюджети – фінансова основа розвитку регіонів.

Державне регулювання природоохоронної діяльності

Характеристика природно-ресурсного потенціалу України.

Основні принципи та функції державного регулювання охорони природи та навколишнього природного середовища. Економічний механізм забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

Література

1. Дідківська Л. І.. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / Л. І. Дідківська, Л. С. Головко. – 5-те вид. – К. : Знання, 2006.

2. Михасюк І. Р., Швайка Л. А. Державне регулювання економіки : підруч. / І. Р. Михасюк, Л. А. Швайка – Львів : Магнолія плюс ; видавець СПД ФО „В. М. Піча”, 2006.


Цивільне право


Загальні положення цивільного права.

Поняття, предмет, та система цивільного права як галузі права.

Поняття та структура цивільного законодавства.

Основні правові системи, їх характеристика.

Цивільні правовідносини. Особисті немайнові права та їх захист.

Поняття та види, цивільних правовідносин.

Суб’єкти цивільних правовідносин, цивільна правоздатність та дієздатність.

Об’єкти цивільного права. Підстави виникнення, зміни і припинення цивільних правовідносин.

Правочин. Представництво та довіреність. Здійснення та захист цивільних прав, виконання цивільно-правових обов’язків. Загальні положення про правочини та його дійсність, представництво.

Загальні умови здійснення цивільних прав та виконання обов’язків.

Способи та форми захисту цивільних прав та інтересів, цивільно-правова відповідальність.

Загальні положення права власності.

Поняття, зміст, суб’єкти та об’єкти права власності.

Способи і момент набуття й припинення права власності.

Загальна характеристика та види права спільної власності.

Загальні положення про захист права власності.

Загальні положення зобов’язального права.
Зобов’язання, що виникають з передачі майна у власність та користування.


Поняття, види та підстави виникнення зобов’язань.

Поняття і загальні умови виконання зобов’язань.

Забезпечення зобов’язань.

Припинення зобов’язання, порушення зобов’язань.

Цивільно-правовий договір: поняття, класифікація, укладення зміна та розірвання.

Загальні положення про купівлю-продаж.

Загальна характеристика договору міни.

Загальна характеристика договору дарування.

Загальна характеристика договору ренти.

Загальні положення про договір найму (оренди).

Зобов’язання, що виникають у зв’язку з виконанням робіт та наданням послуг.

Загальні положення про підряд.

Поняття та умови договору про надання послуг.

Загальна характеристика договору перевезення.

Загальні положення про зберігання.

Договір доручення. Договір комісії.

Література

1.Цивільний кодекс України від. 16.01.2003 р. // Відом. Верхов. Ради України. ? 2003. ? № 40-44. ? С. 356.

2. Цивільне право України : підруч. у 2 т. / за ред. В.І. Барисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2004. ? Т. 1. ? 480 с. ; Т. 2. ? 552 с.

Схожі:

Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання
Теоретичні засади політики ціноутворення, визначення прибутку та обсягу виробництва для монополіста
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання
Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін професійної підготовки: “Історія економіки та економічної думки”, “Макроеко­номіка-2”,...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін професійної підготовки: “Історія економіки та економічної думки”, “Макроеко­номіка-2”,...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconНаціональний університет «києво-могилянська академія» Кафедра економічної теорії Робочий тематичний план історія економічних учень
Наступні курси: «Економічна теорія», «Політична економія», «Макроекономіка», «Мікроекономіка»
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Макроекономічний аналіз”, “Мікроекономічний аналіз”, а також дисциплін циклу загально­економічної підготовки (економічна теорія):...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconС. М. Програма фахових вступних випробувань
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика”, а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconРівень: бакалаврат кафедра: управліення персоналом І економіка праці мета курсу
Базові курси: Економіка праці та соціально-трудові відносини; Економічна теорія; Макроекономіка; Мікроекономіка
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Макроекономіка ● Мікроекономіка ● Теорія монополій та антимонопольного регулювання iconЗатверджено” Декан економічного факультету проф. Панчишин С. М
Дослідження операцій”, “Економетрія”, “Моделювання економіки”, “Економічна кібернетика” а також дисциплін циклу загальноекономічної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи