Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності icon

Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності
Скачати 84.18 Kb.
НазваАнкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності
Дата02.07.2012
Розмір84.18 Kb.
ТипДокументи

АНКЕТУВАННЯ

студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ММСС) ВНТУ для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ММСС


Умови участі

Метою діяльності є залучення студентів до цікавих прикладних проектів кафедри ММСС з різними організаціями та установами, а це, у свою чергу, дасть такі переваги:

 • можливість реалізувати себе у цікавій та корисній суспільству задачі;

 • набути практичного та професійного досвіду;

 • можливість працевлаштування в ті організації чи їм подібні, оскільки будь-яка така участь прикрашає резюме учасників досліджень;

 • збирання матеріалу та підготовлення публікацій, що підвищує рейтинг студентів та дає можливість у подальшому навчатись на бюджеті на магістра/спеціаліста, для бажаючих – вчитись у науковій магістратурі або, навіть, в аспірантурі;

 • займаючись постійно однією задачею, мати готовий матеріали на курсові роботи та проекти по різних дисциплінах, а також для різного рівня дипломних робіт бакалаврату/спеціалітету/магістратури.

^ Участь у прикладних дослідженнях є добровільною. Але обов’язковим, для студентів кафедри ММСС ІнМАД, є заповнення анкети, що наведена нижче, та відправлення її в електронному вигляді (файл MS Word) на дві адреси: завідувача лабораторіями кафедри ММСС Гончар Наталі Миколаївни goncharnataliya@mail.ru та завідувача кафедри ММСС Мокіна Віталія Борисовича vbmokin@gmail.com до 15 травня 2011 р.

Інформація повинна бути достовірною. Краще не писати нічого по тих пунктах чи у відповідь на ті питання, де складно чи не має бажання писати достовірні дані.

Персональна інформація з анкет буде розглядатись як частково конфіденційна, тобто її поширення та використання в Інтернет-ресурсах буде здійснюватись тільки з дозволу студентів. Уся інформація буде зберігатись тільки у керівництва кафедри ММСС.


^ Контактна інформація

З усіх питань звертатись до завідувача лабораторіями кафедри Гончар Наталі Миколаївни, інженера кафедри Волошиної Людмили Іванівни та завідувача кафедри ММСС Мокіна Віталія Борисовича (59-82-91, 59-84-77).


АНКЕТА
молодого вченого Вінницького національного технічного університету,
який бажає прийняти участь у проекті ІнМАД з організації виконання прикладних досліджень у ВНТУ("*" відмічено обов’язкові для заповнення поля) 1. *Прізвище, ім’я, по батькові: ___________________________________________________

 2. *Чи бажаєте взяти активну участь у прикладних дослідженнях? Так/Ні (потрібне слід підкреслити: "Ні" означає, що Ви, ймовірно, хочете зосередитись тільки на основній програмі навчання і це, також, є прийнятним варіантом, але все одно дайте, будь ласка, відповідь на інші питання анкети, оскільки Вам все одно слід буде писати випускні дипломні роботи).

 3. *В якій галузі чи напрямку досліджень Ви могли б займатись прикладними дослідженнями і вже маєте якісь теоретичні знання та практичний досвід (тут і далі можна вибирати декілька варіантів одночасно, замінюючи їх на символ )?


 Аналіз та покращення стану атмосферного повітря. Облік та аналіз впливу викидів

 Аналіз та покращення стану водних ресурсів. Облік та аналіз впливу скидів

 Аналіз та покращення стану ґрунтів. Облік та аналіз впливу місць видалення відходів

 Аналіз та покращення стану об’єктів природно-заповідного фонду. Розробка екомереж

Геоінформаційні системи, GPS-навігатори, Інтернет-ГІС, обробка даних дистанційного зондування Землі, диспетчерські системи

^ Екологічні аспекти альтернативної енергетики

Екологічні аспекти впливу техногенних об’єктів на довкілля (транспорт, інженерні мережі та ін.)

^ Екологічний моніторинг

Екологічний контроль

Екологічний аудит

Економічне обґрунтування раціонального природокористування та заходів з енергозбереження

Математичне моделювання екологічних процесів

 Написання програм для систем підтримки прийняття рішень, експертних систем

 Натурні обстеження об’єктів та екосистем. ^ Польові експерименти

 Розробка баз даних. Створення систем управління базами даних

Розробка веб-сайтів

Розробка дозвільних документів на природокористування

^ Розробка програм для автоматизованої обробки даних

Санітарно-гігієнічний моніторинг (колодязів та ін.)

Тривимірне моделювання об’єктів, розробка демонстраційних фільмів та роліків, тривимірне моделювання технологічних процесів, демонстраційні флеш-фільми технологічних процесів з варіативним та інтерактивним алгоритмом візуалізації тощо

Інше: _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 1. Сформулюйте напрямки робіт, якими Ви могли би займатись і за які, на Вашу думку, хтось міг би заплатити, тобто вони дійсно є цікавими вітчизняним чи іноземним підприємствам чи установам. Біля напрямків робіт слід зазначити кого з викладачів ВНТУ, окрім Вашого наукового керівника, Ви вважаєте фахівцем із цих видів робіт і з ким працюєте чи бажали б співпрацювати (це особливо важливо у разі, якщо певні напрямки Ваших робіт, фактично, веде не науковий керівник, а консультант-викладач з іншої кафедри чи учень Вашого наукового керівника).
Назва напрямку розробок


Яким підприємствам чи установам це може бути цікаво

Вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів) ВНТУ у цій галузі, окрім Вашого офіційного наукового керівника

Обов’язкове поле

Необов’язкові поля –
якщо не знаєте що написати – не пишіть нічого

Приклад:


Назва напрямку розробок


Яким підприємствам чи установам це може бути цікаво

Вчене звання, прізвище та ініціали викладача(ів) ВНТУ у цій галузі, окрім Вашого офіційного наукового керівникаРозробка геоінформаційних систем моніторингу довкілля регіону

Вітчизняним та міжнародним установам екологічного профілю

Ст. викладач Крижановський Є.М.Розробка мережних баз даних та веб-систем

Будь-яким підприємствам чи установам

Докторант,
доц. Боцула М.П.
 1. ^ В яких підприємствах чи установах вже використовуються Ваші розробки (до 1000 символів)?

Приклад: "Геоінформаційна система моніторингу та обліку корисних копалин Вінницької області –використовується з 2009 р. у Головному управлінні економіки Вінницької облдержадміністрації.(створена мною у співавторстві зі студентами і аспірантами ВНТУ, керівник розробки – проф. Мокін В.Б.)". 1. *Якими практичними навичками і як володієте?


 Проектування технічних систем з використанням САПР

- вкажіть САПР, якими і як володієте:_____________________________________________

____________________________________________________________________________________

Приклад: AutoCAD (добре), ArchiCAD (знайомий), …


 Розробка комп’ютерних програм та модулів у різних програмних середовищах та системах

- вкажіть мови та середовища програмування і рівень володіння ними:__________________

____________________________________________________________________________________

Приклад: C# (добре), .NET (добре), Java (дуже добре), Delphi (знайомий), VBA (знайомий), SQL (добре), VB (знайомий), …, Assembler для…


 Веб-технології та створення веб-сайтів

- якими веб-технологіями і як володієте:___________________________________________

____________________________________________________________________________________

Приклад: HTML (дуже добре), PHP (добре), …


 Робота із базами даних та інформаційними середовищами

- вкажіть якими технологіями та пакетами для роботи з базами даних і як володієте_______

_____________________________________________________________________________________

Приклад: MS Access (дуже добре), Oracle (знайомий), Lotus (знайомий), Paradox (знайомий), робота з MS Access засобами VBA (знайомий), SQL (добре), …


 Робота з операційними системами, окрім MS Windows

- вкажіть якими операційними системами і як володієте______________________________

____________________________________________________________________________________

Приклад: Linux (як користувач дуже добре, вмію добре програмувати на Kylix), Unix, Symbian, FreeBSD,…


 Проектування пакетів програм з використанням CASE-технологій

- вкажіть якими CASE-технологіями та САПР для програм володієте:__________________

____________________________________________________________________________________

Приклад: Навички побудови UML-діаграм (добре), Rational Rose (знайомий), …


 Пакети і технології автоматизованої обробки даних

- якими пакетами чи технологіями і як володієте:____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Приклад: Mathcad (добре), Matlab (знайомий), Maple (дуже добре), Data Mining (знайомий), "1С:Бухгалтерия" (знайомий), "1С:Предприятие" (знайомий), …


 Програмування алгоритмів спеціалізованих методів автоматизованої обробки даних

- в яких методах добре розбираєтесь і можете запрограмувати їх застосування для розв’язання конкретної прикладної задачі:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Приклад: Розв’язання систем алгебраїчних лінійних та нелінійних рівнянь, розв’язання диференціальних рівнянь, інтерполяція кривих та поверхонь, генетичні алгоритми, мурашині алгоритми, розпізнавання чи прийняття рішень методами нечіткого логічного висновку, прийняття рішень з використанням нейронних мереж, комбінаторні методи, пошук даних з використанням онтологічних баз даних, шифрування даних, статистична обробка даних, регресійний аналіз, факторний аналіз, методи групового урахування аргументів тощо…


 Геоінформаційні технології та GPS-навігація

- якими ГІС-технологіями та пакетами для роботи з ГІС володієте:_____________________

____________________________________________________________________________________

Приклад:

Як користувач: Google Maps чи Google Earth (добре), ArcGIS (знайомий), ГІС "Панорама" (добре), Digitals (знайомий), …

Як програміст, що використовує ГІС для пошуку та візуалізації даних: Google Maps чи Google Earth (знайомий), ArcGIS (знайомий), …


 Робота із графічними пакетами, веб-дизайн, розробка відеороліків, флеш-анімація тощо

- вкажіть якими пакетами та технологіями і як володієте:_____________________________

____________________________________________________________________________________

Приклад: Adobe Photoshop (дуже добре), CorelDRAW (знайомий), 3DMax (добре), Adobe Flash (добре), …


 Інше: ____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________


 1. *Якими і як володієте іноземними мовами (російську не згадувати)?____________

Приклад: англійська (добре розмовляю, дуже добре читаю, добре пишу) або (слабко розмовляю, середньо читаю зі словником, середньо пишу зі словником), німецька …


 1. Де проходили робочу професію під час бакалаврату у ВНТУ і що реально робили? _________________________________________________________________________________

Приклад:

1. Фірма "Інтехсервіс" (Вінниця, 1993 р.), програміст, розробляв ігри для комп’ютерів (болгарський аналог IBM286) без вінчестера, з оперативною пам’яттю 65 Кб.

2. Фірма "Гном-В" (зараз – "Арісент") (Вінниця, 1994 р.), програміст, розробка програм на мові Pascal.


 1. Ваші контактні дані?

E-mail, телефони (дом., роб., моб.), Skype та ін.


 1. Додаткова інформація: група ________________

Для студентів : курс ____

тип навчання _______________________(стаціонарне, заочне)

тип фінансування ___________________(бюджетне/контрактне)


Дата анкетування: _______________2011 р.
Схожі:

Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconАнкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності
move to 0-16700995
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconАнкетування молодих вчених внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння Інституту магістратури, аспірантури та докторантури (Інмад) Вступ
України, в тому числі у внту, є низькій відсоток реально впроваджених розробок, які не просто передані для використання, а насправді...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconАналіз професійного самовизначення та проблем адаптації до навчального процесу студентів 1 курсу (2008-2009 н р.)
Обробка результатів анкетування проводилася відділом при активній участі завідувача кафедри загальної та соціальної психології, доцента...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconУкраїна, Київ Кінцевий термін подачі заяв для участі: 15 грудня 2011 року
Умови участі в конференції та публікації тез доповідей: для участі в юридичній науково-практичній Інтернет-конференції необхідно...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconКонкурс на кращий логотип кафедри інновацій та інформаційної діяльності в освіті
До участі у конкурсі запрошуються студенти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», а також слухачі курсів підвищення...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconАнкета випускника кафедри комп’ютерних систем управління
...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconУмови участі у конференції
Для участі у конференції необхідно до 10. 11. 2014 р надіслати на електронну адресу оргкомітету заявку учасника, статтю, та рецензії...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconУмови участі в конференції
Для участі в конференції необхідно до 4 березня 2011 р оформити заявку на участь та відправити її на поштову адресу оргкомітету або...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconУдк 342. 34 Тимошенко І. В., доцент кафедри державно-правових дисциплін двнз «уабс нбу»
Розглядається електронна демократія, яка стала можливою завдяки використанню інформаційно-комунікаційних технологій з метою посилення...
Анкетування студентів кафедри моделювання та моніторингу складних систем (ммсс) внту для участі у прикладних дослідженнях за сприяння викладачів кафедри ммсс умови участі Метою діяльності iconУмови участі у конференції
Для участі у конференції потрібно до 25 лютого 2012 р надіслати оргкомітету за допомогою електронної пошти пакет таких документів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи