Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 476.86 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата10.07.2012
Розмір476.86 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


Методичні вказівки

до самостійного вивчення дисципліни

«Особливості економіки підприємств

міського господарства»(для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.050100 – "Економіка підприємства” )


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Особливості економіки підприємств міського господарства» (для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.050100 – "Економіка підприємства" .

^

Укл. Славута О.І. - Харків: ХНАМГ, 2007. – 28 с.
Укладач: О.І. Славута


Рецензент: В.М. Тюріна


Рекомендовано кафедрою «Міська і регіональна економіка », протокол №10 від 20.04.2007р.
ВСТУП

Метою цих методичних вказівок є:

 • здобуття студентами повних знань у сфері економіки підприємств міського господарства(особливо студентами заочної форми навчання). Для цього наведено перелік питань, на які слід звернути особливу увагу при самостійному вивченні кожної теми, і рекомендовано ведення термінологічного словника. Крім того, методичні вказівки містять перелік літератури, рекомендованої до вивчення за дисципліною ;

 • розширення і поглиблення теоретичних знань з функціонування підприємств житлово-комунального господарства. З цією метою студентам запропоновані перелік питань для поглибленого вивчення теми і необхідна додаткова література;

 • набуття і закріплення практичних навичок у виконанні економічних розрахунків, аналізу і вирішення конкретних ситуацій. Тому наприкінці кожної теми наведено тестові завдання для перевірки теоретичних і практичних знань. Кожний правильний варіант відповіді оцінюється в 1 бал. Якщо при самоперевірці студент набрав половину від максимальної кількості балів або менше, рівень його знань з обраної теми вважається незадовільним і потребує подальшого вивчення навчального матеріалу.


Обсяги самостійної роботи студентів за формами навчання(згідно з робочою програмою дисципліни) складають, годин:

Найменування тем, що виносяться для самостійної роботи

Форми навчання

денна

заочна

Тема 1. Міське господарство у структурі суспільного виробництва

8

15

Тема 2. Особливості підприємницької діяльності в міському господарстві

8

15


Тема 3. Виробнича програма і виробнича потужність комунальних підприємств

6

13

Тема 4. Основні фонди підприємств міського господарства

8

15

Тема 5. Оборотні кошти підприємств міського господарства

5

15

Тема 6. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства

8

12

Тема 7. Калькулювання собівартості продукції комунальних підприємств

10

15

Тема 8. Ціна і ціноутворення продукції підприємств міського господарства

8

15

Тема 9. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності комунальних підприємства

8

15

Разом

72

130

^ Тема 1. Міське господарство в структурі суспільного виробництва

При вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання:

1. Склад і структура міського господарства, багаторівнева підпорядкованість окремих підприємств житлово-комунального господарства. Зокрема, слід з’ясувати, які підгалузі входять до:

  • міського господарства;

  • житлово-комунального господарства;

  • житлового господарства, комунального господарства, міського зовнішнього благоустрою;

  • зеленого господарства, шляхового господарства, зовнішнього освітлення;

  • санітарно-технічних підприємств, міського транспорту; енергетичних підприємств.

2. Характеристика особливостей функціонування підприємств міського господарства, а саме:

 • різноманітність видів діяльності,

 • місцевий та комплексний характер розвитку,

 • однорідність продукції(послуг),

 • наявність постійного контингенту споживачів,

 • нерівномірність споживання комунальної продукції,

 • специфічність зв’язку виробництва і споживання.

3. Визначення особливостей діяльності конкретної галузі:

 • водо-, тепло-, електропостачання,

 • санітарна очистка,

 • житлове господарство,

 • готельне господарство,

 • міський транспорт,

 • зовнішнє освітлення,

 • зелене господарство

 • шляхове господарство тощо.


^ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

  • Економічна структура

  • Міське господарство


ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 1. Сучасні проблеми підприємств житлово-комунального господарства

 2. Міжнародний досвід організації муніципальної економіки

 3. Природні монополії – еволюційні зміни


ЛІТЕРАТУРА

 1. Дзезнь С.С. Державне регулювання природних монополій на локальних ринках комунальних послуг/Автореферат дис.канд.екон.наук. – Одеса:ОДЕУ, 2004.

 2. Економіка міст: Україна і світовий досвід: Навч.посібник/ За ред. Вакуленка В.М. – К.:Основи, 1997.

 3. Иванов А.П. Комплексное развитие ЖКХ городов и сёл.- М.: Стройиздат, 1987.

 4. Лукьянчикова Н.П. Естественные монополии: проблемы реформирования в переходной економике: Уч.пособие. – Иркутск:Изд-во ИГЭА, 1997.

 5. Проблемы реализации реформирования отраслей ЖКХ: Материалы Всеукраинской научно-практической конференции, 27-28 ноября 2003г. – Харьков:ХНАГХ, 2003.

 6. Програма розвитку і реформування ЖКГ м.Харкова на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.

 7. Програма розвитку і реформування ЖКГ Харківської області на 2003-2010рр./За ред. Шутенко Л.М. – Харків:ХДАМГ, 2003.


^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ( мах – 60 балів)

1. До складу міського господарства відносяться такі галузі:

 • охорона здоров’я

 • зовнішня торгівля

 • міська торгівля

 • побутове обслуговування

 • харчова промисловість

 • водопостачання

2. До складу ЖКГ входять такі господарства:

 • житлове

 • фермерське

 • комунальне

 • теплопостачання

 • зелене господарство

 • газове господарство

3. До санітарно-технічних підприємств відносяться:

 • звалища побутових відходів

 • водопостачання

 • каналізація

 • міські парки

 • газопостачання

 • готельне господарство

4. До енергетичних підприємств відносяться:

 • ТЕЦ

 • водопостачання

 • каналізація

 • електропостачання

 • газопостачання

 • комунальні котельні

5. До міського пасажирського транспорту відносяться:

 • метро

 • швидкісні потяги

 • тролейбуси

 • таксі

 • швидкісні трамваї

 • автобуси

6. Визначте, який вид діяльності (остання колонка) притаманний запропонованим галузям житлово-комунального господарства

Галузі

Види діяльності

 1. Міський транспорт

6. Зелене господарство

А. Виробництво продукції

 1. Електропостачання

7. Санітарна очистка міста

Б. Надання послуг

 1. Житлове господарство

8. Каналізація

В. Виконання робіт

 1. Водопостачання

9. Шляхове господарство

 1. Газопостачання

10. Готельне господарство

Відповідь: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-7. Позначте наявність „+” або відсутність „-„ специфіки зв’язку між процесом виробництва – „В” і процесом споживання – „С”

Особливості

Товарна продукція

^ Комунальна продукція

Комунальна послуга

А. Процес „В” відділений від процесу „С” в часі й просторі


Б. Процес „В” відбувається відразу після процесу „С”


В. Споживач бере участь у виробничому процесі


8. Встановіть відповідність результатів діяльності запропонованих галузей міського господарства визначеним видам продукції(послуг, робіт)

Результати діяльності

Види продукції, послуг, робіт

 1. Перевезення пасажирів

А. Товарна продукція

 1. Ремонт одягу

Б. Комунальна продукція

 1. Відведення стічної рідини

В. Побутові послуги

 1. Ремонт шляхів

Г. Комунальні послуги

 1. Прибирання сходових клітин

Д. Експлуатаційні роботи

6. Прання білизни

Е. Ремонтні роботи

7. Вивіз твердих побутових відходів

Ж. Будівельні роботи

8. Реалізація ліжко-діб
9. Доглядання дерев і чагарників
Відповідь: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9-

9. Визначте, в який період часу протягом доби спостерігається максимальний попит на продукцію(послуги) запропонованих галузей житлово-комунального господарства

Галузі

Нерівномірність споживання

 1. Міський транспорт

5. Зелене господарство

А. Вранці

 1. Електропостачання

6. Санітарна очистка міста

Б. Вдень

 1. Житлове господарство

7. Каналізація

В. Ввечері

 1. Водопостачання

8. Шляхове господарство

Г. Вночі

Відповідь: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-

10. Визначте, в який період часу протягом року спостерігається мінімальний попит на запропоновані види продукції(послуг) житлово-комунального господарства

^ Види продукції(послуг)

Нерівномірність споживання

 1. Посадка квітників

5. Перевезення пасажирів

А. Навесні

 1. Опалення житла

6. Прибирання снігу

Б. Влітку

 1. Зовнішнє освітлення вулиць

7. Послуги сауни

В. Восени

 1. Реалізація питної води

8. Реалізація гарячої води

Г. Взимку

Відповідь: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8-
Тема 2. Особливості підприємницької діяльності

в міському господарстві

При вивченні цієї теми слід звернути увагу на такі питання:

1. Принципи здійснення, форми, типи й моделі підприємницької діяльності в міському господарстві.

2. Правове забезпечення підприємництва в таких галузях:

 • водопостачання,

 • теплопостачання,

 • санітарна очистка,

 • житлове господарство,

 • готельне господарство,

 • міський транспорт,

 • зовнішнє освітлення.

3. Цілі й головні напрямки діяльності комунальних підприємств:

 • водопостачання,

 • електропостачання,

 • теплопостачання,

 • санітарна очистка,

 • житлове господарство,

 • міький транспорт,

 • шляхове господарство.

4. Класифікація підприємств та її практичне значення.


^ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

 • Комунальна власність

 • Ліцензія


ПИТАННЯ ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ТЕМИ

 1. Характеристика суб’єктів права комунальної власності в житлово-комунальному господарстві

 2. Умови здійснення підприємницької діяльності в комунальному господарстві

 3. Умови здійснення підприємницької діяльності в зеленому господарстві


ЛІТЕРАТУРА

 1. Атестаційни вимоги до суб'єктів насінництва та розсадництва у сфері квітково-декоративного насіння і садивного матеріалу(затверджено наказом Держбуду від 26.04.04 № 89)

 2. Закон України „Про власність”

 3. Иванов А.П. Комплексное развитие ЖКХ городов и сёл.- М.: Стройиздат, 1987

 4. Класифікація форм власності( затверджено наказом Держстандарту від 22.11.94р. №288)

 5. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення(затверджено наказом Держбуду та Держкпідприємництва 14.02.01 № 35/34)

 6. Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій(затверджено постановою КМУ від 06.11.95 № 891)

 7. Постанова КМУ від 05.11.91 № 311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)”^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ(мах- 40 балів)

 1. Підприємства якої форми власності представлені в запропонованих галузях

  Галузі

  Форми власності

  1. Водовідведення

  А. Приватна

  1. Електропостачання

  Б. Комунальна

  1. Житлове господарство

  В. Державна

  1. Водопостачання

  1. Газопостачання

  6. Зелене господарство

  7. Санітарна очистка міста

  8. Зовнішнє освітлення

  9. Шляхове господарство

  10. Готельне господарство

  Відповідь: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10-

 2. Визначте, до якого виду цілей відносяться конкретні цілі водопровідного підприємства

  Цілі комунального підприємства

  Види цілей

  1. Збільшення кількості абонентів на 10%

  А. Економічні

  2. Забезпечення 100% рівня відшкодування собівартості в тарифі

  Б.Кількісні

  3. Забезпечення цілодобового водопостачання

  В. Якісні

  4. Збільшення доходів на 15%

  Г.Соціальні

  Відповідь: 1- 2- 3- 4-

 3. Визначте, до якого виду цілей відносяться конкретні цілі готельного підприємства

  Цілі готельного підприємства

  Види цілей

  1. Збільшення кількості іноземних гостей на 10%

  А. Економічні

  2. Досягнення 35% рентабельності діяльності

  Б.Кількісні

  3. Створення регіональної готельної мережі

  В. Якісні

  4. Відповідність послуг готеля рівню ****

  Г.Егоїстичні

  Відповідь: 1- 2- 3- 4-

 4. Визначте, до якого виду цілей відносяться конкретні цілі транспорного підприємства

  Цілі транспортного підприємства

  Види цілей

  1. Підвищення рівня регулярності руху на 2%

  А. Екологічні

  2. Забезпечення 100% рівня відшкодувань за перевезення пільгових пасажирів

  Б.Кількісні

  3. Збільшення кількості перевезених пасажирів на 5%

  В. Якісні

  4. Збільшення доходів від орендарів на 10%

  Г.Соціальні

  Відповідь: 1- 2- 3- 4-

 5. Наведіть приклад кількісних цілей таких підприємств:

 • водопостачання,

 • водовідведення,

 • електропостачання,

 • газопостачання,

 • теплопостачання,

 • житлове господарство,

 • міський транспорт,

 • готельне господарство.

 1. Наведіть приклад якісних цілей таких сфер діяльності:

 • шляхове господарство,

 • зелене господарство,

 • електропостачання,

 • прання білизни,

 • теплопостачання,

 • вивіз сміття,

 • міський транспорт,

 • готельне господарство,

 • зовнішнє освітлення.  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи